intTypePromotion=1

Nghiệp vụ thực hành kế toán 3Tsoft 2015: Kế toán tiền mặt - tiền gửi ngân hàng- ThS. Vũ Long

Chia sẻ: Vũ Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
136
lượt xem
17
download

Nghiệp vụ thực hành kế toán 3Tsoft 2015: Kế toán tiền mặt - tiền gửi ngân hàng- ThS. Vũ Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Nghiệp vụ thực hành kế toán 3Tsoft 2015: Kế toán tiền mặt - tiền gửi ngân hàng giúp các cá nhân dù chưa có hiểu biết về kế toán hoặc đã học sơ bộ về kế toán có thể đọc, hiểu và vận dụng. Tài liệu được trình bày mạch lạc, dưới dạng mô hình đặc tả, có ví dụ minh họa từ phát sinh thực tế trong doanh nghiệp, đồng thới hướng dẫn ứng dụng với phần mềm kế toán 3TSoft.

 

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiệp vụ thực hành kế toán 3Tsoft 2015: Kế toán tiền mặt - tiền gửi ngân hàng- ThS. Vũ Long

 1. 26/06/2015 NGHIỆP VỤ VÀ THỰC HÀNH KẾ TOÁN 3TSoft 2015 Kế toán tiền mặt - Tiền gửi ngân hàng Đào tạo kế toán thực hành trên 3TSoft | Biên soạn: Th.S Vũ Long | Update 06/2015 | Ứng dụng Phần mềm kế toán 3TSoft: http://phanmemketoan3t.com | http://3TSoft.vn Tổng tiền tài chính trong doanh nghiệp gồm có: Là tiền hiện hữu của DN Là tiền hiện hữu trong QUỸ nhưng gửi/quản lý trong tài doanh nghiệp, gồm: Tiền TIỀN khoản NGÂN HÀNG: VND, VND, ngoại tệ, vàng bạc... GỬI ngoại tệ, vàng bạc... TIỀN NGÂN MẶT HÀNG ● Thu tiền - Mặc định nhờ ● Thu tiền ngân hàng thu ● Chi tiền ● Chi tiền - Ủy nhiệm chi qua tài khoản Lập phiếu thu, chi… cập nhật chi tiết ngân hàng liên tục theo từng phát sinh Đào tạo kế toán thực hành trên 3TSoft | Biên soạn: Th.S Vũ Long | Update 06/2015 | Ứng dụng Phần mềm kế toán 3TSoft: http://phanmemketoan3t.com | http://3TSoft.vn 1
 2. 26/06/2015 QUẢN LÝ TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP ● Sổ quỹ tiền mặt QUẢN ● Sổ chi tiết tiền gửi NH ● Biên bản kiểm kê quỹ LÝ ● Sổ phụ ngân hàng QUẢN ● Sổ cái tài khoản tiền mặt ● Sổ cái tiền gửi 112 LÝ TIỀN GỬI TIỀN Chứng từ: NGÂN Chứng từ: MẶT - Phiếu thu HÀNG - SEC, UNC - Phiếu chi - Báo CÓ, Báo NỢ Ngoài ra, mọi giao dịch đều ghi vào sổ NHẬT KÝ CHUNG Đào tạo kế toán thực hành trên 3TSoft | Biên soạn: Th.S Vũ Long | Update 06/2015 | Ứng dụng Phần mềm kế toán 3TSoft: http://phanmemketoan3t.com | http://3TSoft.vn HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP ● Tài khoản 111 HẠCH ● Tài khoản 112 ● Tăng, giảm, tồn quỹ HẠCH TOÁN ● Tăng, giảm, tồn tiền NH ● TK loại 1 - Tài sản TOÁN ● TK loại 1 - Tài sản TIỀN GỬI TIỀN Tính chất: NGÂN Tính chất: MẶT - Tăng ghi NỢ HÀNG - Tăng ghi NỢ - Giảm ghi CÓ - Giảm ghi CÓ Số dư tài khoản 112 cuối kỳ phải khớp với giá trị tiền cuối kỳ trong các tài khoản ngân hàng, số dư 111 = tiền mặt tại quỹ DN. Đào tạo kế toán thực hành trên 3TSoft | Biên soạn: Th.S Vũ Long | Update 06/2015 | Ứng dụng Phần mềm kế toán 3TSoft: http://phanmemketoan3t.com | http://3TSoft.vn 2
 3. 26/06/2015 Đào tạo kế toán thực hành trên 3TSoft | Biên soạn: Th.S Vũ Long | Update 06/2015 | Ứng dụng Phần mềm kế toán 3TSoft: http://phanmemketoan3t.com | http://3TSoft.vn SỔ CÁI TÀI KHOẢN 111 DẠNG MÔ HÌNH ● Tồn quỹ đầu kỳ Toàn bộ giao dịch chi TM - Thu tiền góp vốn TK 111 ● Chi trả nhà cung cấp - Thu tiền bán háng, dịch vụ ● Chi mua dịch vụ, HH - Thu hồi công nợ bằng TM ● 1111 - VND - Thu do rút từ Ngân hàng ● 1112 - NGOẠI TỆ ● Chi lương, thưởng - Thu khác... ● 1113 - VB ● Xuất quỹ nộp vào NH ● Chi khác…. ● Tồn quỹ cuối kỳ “KỲ” ở đây được hiểu có thể là: THÁNG/QUÝ/NĂM thậm chí là cuối mỗi ngày “Chi” không hoàn toàn là CHI PHÍ Đào tạo kế toán thực hành trên 3TSoft | Biên soạn: Th.S Vũ Long | Update 06/2015 | Ứng dụng Phần mềm kế toán 3TSoft: http://phanmemketoan3t.com | http://3TSoft.vn 3
 4. 26/06/2015 Sổ cái được mở cho từng khai khoản, ghi theo nguyên tắc ĐỐI ỨNG với 2 thuộc tính của tài khoản NỢ/CÓ tương ứng với từng loại tài khoản. Đào tạo kế toán thực hành trên 3TSoft | Biên soạn: Th.S Vũ Long | Update 06/2015 | Ứng dụng Phần mềm kế toán 3TSoft: http://phanmemketoan3t.com | http://3TSoft.vn SỔ CÁI TÀI KHOẢN 112 DẠNG MÔ HÌNH ● Số dự TGNH đầu kỳ Toàn bộ giao dịch chi TG - Thu tiền góp vốn TK 112 ● Chi trả nhà cung cấp - Thu tiền bán háng, dịch vụ ● Chi mua dịch vụ, HH - Thu hồi công nợ bằng TG ● 1121 - VND ● Chi lương, thưởng - Thu do rút từ Ngân hàng ● 1122 - NGOẠI TỆ ● Rút về nhập quỹ - Thu khác... ● 1123 - VB ● Trả nợ vay, trả lãi... ● Chi khác (UNC)…. ● Số dư TGNH cuối kỳ Mở và theo dõi chi tiết giao dịch của từng tài khoản ngân hàng, VD: ACB, VCB... Đào tạo kế toán thực hành trên 3TSoft | Biên soạn: Th.S Vũ Long | Update 06/2015 | Ứng dụng Phần mềm kế toán 3TSoft: http://phanmemketoan3t.com | http://3TSoft.vn 4
 5. 26/06/2015 Đối ứng của 112 KẾ TOÁN SỔ KÉP - ĐỐI ỨNG Đào tạo kế toán thực hành trên 3TSoft | Biên soạn: Th.S Vũ Long | Update 06/2015 | Ứng dụng Phần mềm kế toán 3TSoft: http://phanmemketoan3t.com | http://3TSoft.vn TRÌNH TỰ KẾ TOÁN - TIỀN MẶT 1. Căn cứ hóa đơn tài chính hoặc mệnh lệnh nội bộ (CT gốc, quyết định, quy chế...) 2. LẬP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN: Phiếu thu / Phiếu chi 3. Ghim - Kẹp chứng từ kế toán đã được phê duyệt với “Chứng từ gốc” (1) 4. Ghi sổ quỹ tiền mặt, cập nhật sổ NHẬT KÝ CHUNG, sổ cái 111 Đào tạo kế toán thực hành trên 3TSoft | Biên soạn: Th.S Vũ Long | Update 06/2015 | Ứng dụng Phần mềm kế toán 3TSoft: http://phanmemketoan3t.com | http://3TSoft.vn 5
 6. 26/06/2015 TRÌNH TỰ KẾ TOÁN - TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 1. Căn cứ hóa đơn tài chính hoặc mệnh lệnh nội bộ 2. LẬP CHỨNG TỪ THANH TOÁN: SEC / UNC / GIẤY LĨNH TIỀN 3. Ghim - Kẹp chứng từ kế toán đã được phê duyệt với “Chứng từ gốc” (1) 4. Ghi sổ chi tiết tiền gửi, cập nhật sổ NHẬT KÝ CHUNG, sổ cái 112 5. Kiểm tra với sao kê chi tiết ngân hàng (Online hoặc bản in cuối tháng) 6. Định kỳ thu thập sổ phụ làm căn cứ - Có thể thay thế sổ chi tiết giao dịch NH Đào tạo kế toán thực hành trên 3TSoft | Biên soạn: Th.S Vũ Long | Update 06/2015 | Ứng dụng Phần mềm kế toán 3TSoft: http://phanmemketoan3t.com | http://3TSoft.vn HÃY CÙNG LÀM VIỆC để CÓ KỸ NĂNG KẾ TOÁN Làm việc theo nhóm Thực hành 1 Thực hành 2 ● Tra cứu mẫu sổ quỹ, sổ cái theo TT 200 ● Download tài liệu thực hành kế toán tiền mặt - tiền gửi từ website startup.edu.vn ● Tìm mẫu Phiếu thu, phiếu chi, SEC, ● Trong file thực hành đó là các nghiệp vụ UNC và trình bày cách ghi từng loại kế toán tiền mặt. ● Hãy liệt kê tất cả các nghiệp vu THU ● Hãy điền số tài khoản theo TT 200 (Vào TIỀN, CHI TIỀN trong doanh nghiệp mà nghề KT) + QĐ48 (Kế toán thực hành) Anh/Chị biết, sau đó hãy hỏi giảng viên/ ● Lặp lại bằng cách soạn 1 tài liệu tương tự hướng dẫn viên về trình tự - thủ tục - nhưng áp dụng cho 112 định khoản trong từng trường hợp ● Hãy ứng dụng kết quả thực hành để thực hiện với bộ chứng từ phát tay (3TSoft) Đào tạo kế toán thực hành trên 3TSoft | Biên soạn: Th.S Vũ Long | Update 06/2015 | Ứng dụng Phần mềm kế toán 3TSoft: http://phanmemketoan3t.com | http://3TSoft.vn 6
 7. 26/06/2015 Làm kế toán với phần mềm kế toán 3TSoft CĐPS đầu kỳ Căn cứ cân đối phát sinh đầu kỳ nhập số dư các tài khoản 111,112,113 Đào tạo kế toán thực hành trên 3TSoft | Biên soạn: Th.S Vũ Long | Update 06/2015 | Ứng dụng Phần mềm kế toán 3TSoft: http://phanmemketoan3t.com | http://3TSoft.vn Làm kế toán với phần mềm kế toán 3TSoft Khi nhập liệu cần chọn tới tài khoản chi tiết (Cấp 2 hoặc cấp 3 nếu có). Số TK được lấy trong danh mục TK Đào tạo kế toán thực hành trên 3TSoft | Biên soạn: Th.S Vũ Long | Update 06/2015 | Ứng dụng Phần mềm kế toán 3TSoft: http://phanmemketoan3t.com | http://3TSoft.vn 7
 8. 26/06/2015 Làm kế toán với phần mềm kế toán 3TSoft Để thực hiện hạch toán kế toán tiền mặt, tiền gửi, người sử dụng sau khi cài đặt 3TSoft, nhập số dư đầu kỳ tài khoản 111, 112 thì chọn phành hành “Kế toán tiền mặt, tiền gửi” trên giao diện chính. Qua đó sẽ thể hiện 4 phiếu kế toán của công việc kế toán này: Phiếu thu | Phiếu chi | Báo nợ | Báo có Đào tạo kế toán thực hành trên 3TSoft | Biên soạn: Th.S Vũ Long | Update 06/2015 | Ứng dụng Phần mềm kế toán 3TSoft: http://phanmemketoan3t.com | http://3TSoft.vn Làm kế toán với phần mềm kế toán 3TSoft 3TSoft thực hiện giao tiếp tác nghiệp thông qua các chức năng trên thanh menu trên của màn Màn hình thể hiện các phiếu thu tiền đã nhập trước đó hình, di chuột tới các biểu tượng Để thêm 1 phiếu thu tiền mới, người sử dụng click vào chức năng đó sẽ hiện ra phím tắt. biểu tượng “+” hoặc nhấn phím F2 để thực hiện... Click vào 1 phiếu đã lập sẽ mở ra cửa sổ chi tiết của phiếu đó và có thể sửa nội dung đã nhập. Đào tạo kế toán thực hành trên 3TSoft | Biên soạn: Th.S Vũ Long | Update 06/2015 | Ứng dụng Phần mềm kế toán 3TSoft: http://phanmemketoan3t.com | http://3TSoft.vn 8
 9. 26/06/2015 Làm kế toán với phần mềm kế toán 3TSoft Phiếu thu tiền trong phần Nhấn Ctrl + Enter để ghi lại, nhấn F2 để nhập tiếp.. mềm kế toán 3TSoft đặt mặc định tài khoản ghi nợ là 111. Chú ý, khi hạch toán kế toán, ta phải ghi tới tài khoản chi tiết, ví dụ “1111” - tiền mặt VND tại quỹ. Nếu khi hạch toán có liên quan tới tài khoản công nợ như 131, 331, 141… thì kế toán phải ghi nhận vào một 1. Ngày chứng từ là ngày lập chứng từ, ghi vào sổ kế toán. đối tượng (người/công ty/tổ 2. Tiền tệ: Là đơn vị tiền tệ kế toán hạch toán chức) cụ thể. Ví dụ, thu nợ thì 3. Số chứng từ là số của chứng từ, được đánh số tự động theo quy luật hoặc kế toán tự nhập số phải biết rõ thu của ai, bao chứng từ. Số chứng từ có thể được đặt lại đồng loạt bằng cách nhấn Ctrl + F9 4. Bộ phận, hợp đồng là các tiêu thức quản lý theo quy định nội bộ công ty. Ví dụ, mỗi giao dịch có nhiêu tiền? ngày nào? cần theo dõi theo bộ phận hoặc hợp đồng hay không. 5. Đối tượng: là đối tượng gắn với tài khoản công nợ, đối tượng được chọn trong danh mục đối Như trên hình “EZ” là đối tượng. Người SD có thể nhập trước danh mục đối tượng hoặc thêm đối tượng khi có phát sinh tượng gắn với TK 331 mới tại chính cửa sổ nhập liệu này. Chỉ cần nhập phiếu, phần mềm tự động ghi sổ, báo cáo Đào tạo kế toán thực hành trên 3TSoft | Biên soạn: Th.S Vũ Long | Update 06/2015 | Ứng dụng Phần mềm kế toán 3TSoft: http://phanmemketoan3t.com | http://3TSoft.vn Làm kế toán với phần mềm kế toán 3TSoft 3TSoft đã tự động lên các sổ: ● Sổ nhật ký chung ● Sổ cái 1111 ● Sổ cái 331 ● Sổ quỹ tiền mặt ● Sổ tổng hợp công nợ phải trả 331 ● Sổ chi tiết công nợ phải trả 331 ● Đã ghi nhận tăng tiền trong báo cáo tài chính Hãy chọn sổ sách, kế toán tương ứng nêu trên để xem kết quả và trải nghiệm Đào tạo kế toán thực hành trên 3TSoft | Biên soạn: Th.S Vũ Long | Update 06/2015 | Ứng dụng Phần mềm kế toán 3TSoft: http://phanmemketoan3t.com | http://3TSoft.vn 9
 10. 26/06/2015 Làm kế toán với phần mềm kế toán 3TSoft Chọn 2 giao dịch trong sao kê ngân hàng để phân tích và minh họa: 1. Ngày 7/4/2015 Bùi Bích Ngọc nộp tiền vào tài khoản | Tức là chi tiền mặt nộp vào TK. Như vậy sẽ có 2 phiếu kế toán: Phiếu chi và Báo có (sau khi nộp tiền). Kế toán chọn 1 trong 2 phiếu để ghi. Trường hợp này ta sẽ chọn PHIẾU CHI vì nó phát sinh trước, giấy nộp tiền + báo cáo sẽ ghim cùng. 2. Ngày 9/7/2015, tạm ứng qua tài khoản ngân hàng cho Đỗ Văn Phong 3triệu - Làm UNC (Báo Nợ) Đào tạo kế toán thực hành trên 3TSoft | Biên soạn: Th.S Vũ Long | Update 06/2015 | Ứng dụng Phần mềm kế toán 3TSoft: http://phanmemketoan3t.com | http://3TSoft.vn Làm kế toán với phần mềm kế toán 3TSoft 1.Chọn “PHẦN HÀNH” - 2. Chọn “Kế toán tiền mặt, tiền gửi” - 3. Chọn “Phiếu chi” Đào tạo kế toán thực hành trên 3TSoft | Biên soạn: Th.S Vũ Long | Update 06/2015 | Ứng dụng Phần mềm kế toán 3TSoft: http://phanmemketoan3t.com | http://3TSoft.vn 10
 11. 26/06/2015 Làm kế toán với phần mềm kế toán 3TSoft Nhấn Ctrl + Enter để ghi lại, nhấn F2 để nhập tiếp.. Click / Phím F2 Trường hợp này là bút toán trùng vì sau khi nộp tiền vào TK, ngân hàng sẽ trả lại phiếu BÁO CÓ. Khi đó, chỉ lưu phiếu báo có kèm theo phiếu chi mà không nhập vào dữ liệu nữa. Nếu muốn nhập cả Trên phiếu chi phần mềm sẽ tự động định khoản tài khoản ghi có - 111 2 phiếu thì ở phiếu chi định khoản là N1131 - C1111, ở phiếu báo có định khoản N1121 - C1131 Đào tạo kế toán thực hành trên 3TSoft | Biên soạn: Th.S Vũ Long | Update 06/2015 | Ứng dụng Phần mềm kế toán 3TSoft: http://phanmemketoan3t.com | http://3TSoft.vn Làm kế toán với phần mềm kế toán 3TSoft Nội dung ghi trên phiếu và ghi vào sổ kế toán phụ thuộc vào người làm kế toán khi nhập liệu trên giao diện. Nên ghi một cách cẩn thận, khoa học và gợi nhớ nghiệp vụ Đào tạo kế toán thực hành trên 3TSoft | Biên soạn: Th.S Vũ Long | Update 06/2015 | Ứng dụng Phần mềm kế toán 3TSoft: http://phanmemketoan3t.com | http://3TSoft.vn 11
 12. 26/06/2015 Làm kế toán với phần mềm kế toán 3TSoft Chỉ cần lập phiếu xong, Phần mềm sẽ tự động lên tất cả các sổ sách kế toán, báo cáo tổng hợp và chi tiết có liên quan tới phiếu hoặc định khoản vừa thực hiện. Đào tạo kế toán thực hành trên 3TSoft | Biên soạn: Th.S Vũ Long | Update 06/2015 | Ứng dụng Phần mềm kế toán 3TSoft: http://phanmemketoan3t.com | http://3TSoft.vn Làm kế toán với phần mềm kế toán 3TSoft Thực hiện tương tự với giao dịch tạm ứng cho Đỗ Văn Phong theo sao kê ngân hàng nhưng chọn “Báo nợ” Đào tạo kế toán thực hành trên 3TSoft | Biên soạn: Th.S Vũ Long | Update 06/2015 | Ứng dụng Phần mềm kế toán 3TSoft: http://phanmemketoan3t.com | http://3TSoft.vn 12
 13. 26/06/2015 Làm kế toán với phần mềm kế toán 3TSoft Khi nhập phiếu kế Phải thêm đối tượng nếu trước đó toán với bất kỳ chưa nhập danh mục đối tượng phần mềm hay ứng dụng nào, luôn phải xác định ĐỐI TƯỢNG nếu phát sinh liên quan tới tài khoản công nợ như: 141, 131, 331… Tài khoản công nợ Đỗ Văn Phong là đối tượng của giao dịch này, gắn với tài khoản 141 có thể có số dư bên nợ, có thể có số dư bên có hoặc có số dư cả 2 bên Nợ - Có. Đào tạo kế toán thực hành trên 3TSoft | Biên soạn: Th.S Vũ Long | Update 06/2015 | Ứng dụng Phần mềm kế toán 3TSoft: http://phanmemketoan3t.com | http://3TSoft.vn Làm kế toán với phần mềm kế toán 3TSoft Thêm mới 1 đối tượng. Người sử dụng có thể thêm mới đối tượng bằng cách chọn Danh mục/Danh mục đối tượng rồi thêm mới. Hoặc trong quá trình nhập liệu, ở ô “Đối tượng” nếu tìm không thấy mã đối tượng thì nhập vào mấy ký tự bất kỳ - thường dùng “...” rồi Enter để vào danh mục đối tượng thực hiện thêm mới... Đào tạo kế toán thực hành trên 3TSoft | Biên soạn: Th.S Vũ Long | Update 06/2015 | Ứng dụng Phần mềm kế toán 3TSoft: http://phanmemketoan3t.com | http://3TSoft.vn 13
 14. 26/06/2015 Làm kế toán với phần mềm kế toán 3TSoft Cho phép in UNC 3TSoft cung cấp sẵn các mẫu UNC của ngân hàng, người dùng có thể lập UNC, in ra và đi giao dịch ngân hàng mà không cần ghi tay UNC Đào tạo kế toán thực hành trên 3TSoft | Biên soạn: Th.S Vũ Long | Update 06/2015 | Ứng dụng Phần mềm kế toán 3TSoft: http://phanmemketoan3t.com | http://3TSoft.vn Làm kế toán với phần mềm kế toán 3TSoft Nếu DN sử dụng mẫu UNC của ngân hàng rồi viết tay hoặc thực hiện giao dịch qua internet-banking của ngân hàng thì không cần in phiếu này mà theo dõi sổ chi tiết 112 cùng với sổ phụ và giấy “Báo Nợ”, sao kê giao dịch chi tiết do ngân hàng cung cấp. Đào tạo kế toán thực hành trên 3TSoft | Biên soạn: Th.S Vũ Long | Update 06/2015 | Ứng dụng Phần mềm kế toán 3TSoft: http://phanmemketoan3t.com | http://3TSoft.vn 14
 15. 26/06/2015 Làm kế toán với phần mềm kế toán 3TSoft Điển hình, ta vừa lập xong 2 phiếu, phiếu chi và UNC, phần mềm tự động lập các sổ chi tiết, sổ nhật ký chung đồng thời đã cập nhật các báo cáo khác có liên quan. Hãy quan sát cách đánh số chứng từ theo cách gợi nhớ và theo trình tự thời gian của từng loại Đào tạo kế toán thực hành trên 3TSoft | Biên soạn: Th.S Vũ Long | Update 06/2015 | Ứng dụng Phần mềm kế toán 3TSoft: http://phanmemketoan3t.com | http://3TSoft.vn Tổng kết phần thực hành kế toán tiền mặt, tiền gửi với 3TSoft 1. Sử dụng phần hành “Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng” 2. Phát sinh chứng từ nào thì chọn chứng từ đó để lập | Thu/Chi/BN/BC 3. Phiếu chi được tự động định khoản CÓ 1111 4. Phiếu thu được tự động định khoản NỢ 111 5. Báo nợ được tự động định khoản CÓ 112 6. Báo có được tự động định khoản NỢ 112 7. Phát sinh liên quan tới tài khoản công nợ thì phải lựa chọn đối tượng chi tiết 8. 3TSoft còn có chức năng tự động lập phiếu thu, chi, báo nợ, báo có khi mua hàng và bán hàng thu tiền ngay - Xem thêm danh mục “Dạng nhập xuất” Đào tạo kế toán thực hành trên 3TSoft | Biên soạn: Th.S Vũ Long | Update 06/2015 | Ứng dụng Phần mềm kế toán 3TSoft: http://phanmemketoan3t.com | http://3TSoft.vn 15
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2