intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 2: Nghiệp vụ ngân sách

Chia sẻ: HidetoshiDekisugi HidetoshiDekisugi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

11
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 2: Nghiệp vụ ngân sách. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: nhận dự toán; rút dự toán thực chi; rút tạm ứng đã cấp dự toán; rút tạm ứng chưa cấp dự toán; cam kết chi; các nghiệp vụ kho bạc khác; báo cáo kho bạc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 2: Nghiệp vụ ngân sách

 1. NGHIỆP VỤ NGÂN SÁCH 28
 2. NỘI DUNG 1 • Nhận dự toán 2 • Rút dự toán thực chi 3 • Rút tạm ứng đã cấp dự toán 4 • Rút tạm ứng chưa cấp dự toán 5 • Cam kết chi 6 • Các nghiệp vụ kho bạc khác 7 • Báo cáo kho bạc
 3. 1. Nhận dự toán Khi đơn vị nhận được quyết định giao dự toán, đơn vị làm như sau: Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
 4. 1.2 Nhận dự toán bổ sung  Lưu ý: Trường hợp dự toán bổ sung được giao đến Mục thì cần phải thiết lập cho phép Nhận dự toán chi tiết tới Mục tại Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Nghiệp vụ\Kho bạc  Các bước thực hiện: 1. Tích chọn Bổ sung. 2. Khai báo thông tin về quyết định giao dự toán bổ sung.
 5. 2. Nghiệp vụ rút dự toán thực chi Rút dự toán In bảng kê kèm giấy rút mang ra kho bạc duyệt Chi từ dự toán thực chi
 6. 2.1 Rút dự toán • Rút dự toán tiền mặt 1 • Rút dự toán tiền gửi 2 • Rút dự toán chuyển khoản 3
 7. 2.1.1 Rút dự toán tiền mặt Các bước thực hiện: 1.Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán tiền mặt. 2.Tích chọn Thực chi. 3.Nhập thông tin chung, Chứng từ. 4.Nhập MLNS, Số tiền, CTMT, Dự án (nếu có). 5. Nhấn Cất. 6. Nhấn Đồng ý để phần mềm sinh Phiếu thu.
 8. 2.1.2 Rút dự toán tiền gửi Các bước thực hiện: 1.Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán tiền gửi. 2.Tích chọn Thực chi. 3.Nhập thông tin Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền, Chứng từ. 4.Nhập MLNS, Số tiền, CTMT, Dự án (nếu có). 5. Nhấn Cất. 6. Nhấn Đồng ý để phần mềm sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi.
 9. 2.1.3 Rút dự toán chuyển khoản kho bạc Các bước thực hiện: 1.Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán chuyển khoản. 2.Tích chọn Thực chi. 3.Nhập thông tin: Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền, Chứng từ. 4.Nhập MLNS, Số tiền, CTMT, Dự án (nếu có). 5. Nhấn Cất. 6. Nhấn Có để phần mềm sinh chứng từ tương ứng với hình thức đã chọn.
 10. 2.2 In bảng kê kèm giấy rút mang ra kho bạc duyệt Trên các chứng từ Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ /Chuyển khoản kho bạc vào TK tiền gửi/Chuyển khoản kho bạc, nhấn In. In Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (Thông tư số 39/2016/TT-BTC)
 11. 2.3 Lập các chứng từ chi (tiền mặt, tiền gửi) Tuỳ thuộc vào hình thức chi để lập chứng từ tương ứng. 1. Vào phân hệ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi. 2. Khai báo Thông tin chung, Chứng từ. 3. Nhập thông tin chứng từ hạch toán chi tiết: • Tại tab Hạch toán: TK Nợ 611x, TK Có 1111, nhập MLNS, Nghiệp vụ chọn Thực chi. • Nhấn Cất. Với các chứng từ chi khác, thực hiện khai báo tương tự.
 12. 3. Nghiệp vụ rút tạm ứng đã cấp dự toán • Rút dự toán 1 • Chi hoạt động bằng tiền mặt 2 • Lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng 3 • Thanh toán tạm ứng 4
 13. 3.1 Rút dự toán • Rút dự toán tiền mặt 1 • Rút dự toán tiền gửi 2 • Rút dự toán chuyển khoản 3
 14. 3.1.1 Rút dự toán tiền mặt Các bước thực hiện: 1.Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán tiền mặt. 2.Tích chọn Tạm ứng đã cấp dự toán. 3.Nhập Thông tin chung, Chứng từ. 4.Nhập MLNS, Số tiền, CTMT, Dự án (nếu có). 5.Nhấn Cất. 6.Nhấn Đồng ý để phần mềm sinh Phiếu thu.
 15. 3.1.2 Rút dự toán tiền gửi Các bước thực hiện: 1.Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán tiền gửi. 2.Tích chọn Tạm ứng đã cấp dự toán. 3.Nhập Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền, Chứng từ. 4.Nhập MLNS, Số tiền, CTMT, Dự án (nếu có). 5.Nhấn Cất. 6.Nhấn Đồng ý để phần mềm sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi.
 16. 3.1.3 Rút dự toán chuyển khoản kho bạc Các bước thực hiện: 1.Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự chuyển khoản. 2.Tích chọn Tạm ứng đã cấp dự toán. 3.Nhập thông tin: Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền, Chứng từ. 4.Nhập MLNS, Số tiền, CTMT, Dự án (nếu có). 5. Nhấn Cất. 6. Nhấn Đồng ý để phần mềm sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc.
 17. 3.2. Chi hoạt động bằng tiền mặt/tiền gửi Tuỳ thuộc vào hình thức chi để lập các chứng từ chi tương ứng 1. Vào phân hệ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi. 2. Khai báo Thông tin chung, Chứng từ. 3. Nhập thông tin chứng từ hạch toán chi tiết: • TK Nợ 611x, TK Có 1111, nhập MLNS, Nghiệp vụ chọn Tạm ứng đã cấp dự toán. • Nhấn Cất.
 18. 3.3. Lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng Các bước thực hiện: 1.Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Lập bảng kê\Bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán. 2.Chọn Khoảng thời gian cần lập bảng kê những chứng từ chi tạm ứng. 3.Nhập nội dung Diễn giải, Chứng từ. 4.Tích chọn những chứng từ chi tạm ứng cần lập bảng kê. 5.Nhấn Cất.
 19. 3.4. Thanh toán tạm ứng Sau khi được kho bạc chấp nhận thanh toán thì tiến hành thanh toán tạm ứng Các bước thực hiện: 1.Vào nghiệp vụ Kho bạc\Lập bảng kê\Danh sách bảng kê chứng từ thanh toán. 2.Kích đúp chuột vào bảng kê đã được kho bạc chấp nhận thanh toán. 3.Chọn tab Thanh toán. • Tích chọn các chứng từ đã • Lưu ý: Trường hợp đơn vị đã thực hiện nhấn được kho bạc chấp nhận thanh toán nhưng muốn in lại bảng kê thanh toán. chứng từ thanh toán và giấy đề nghị thanh • Nhấn Thanh toán trên thanh toán tạm ứng thì phải nhấn Hủy thanh toán. Sau đó in chứng từ và thực hiện công cụ. thanh toán lại như trên.
 20. 4. Nghiệp vụ rút tạm ứng chưa cấp dự toán 1 • Rút dự toán 2 • Chi hoạt động 3 • Khi nhận được dự toán giao chính thức 4 • Lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng 5 • Thanh toán tạm ứng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2