intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 10: Nghiệp vụ kế toán tổng hợp

Chia sẻ: HidetoshiDekisugi HidetoshiDekisugi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

18
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 10: Nghiệp vụ kế toán tổng hợp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: quyết toán tạm ứng; lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại; lập chứng từ ghi sổ; tạm tính thuế TNDN; quyết toán thuế TNDN; xác định kết quả hoạt động; kết chuyển số dư cuối năm; khóa sổ kế toán; báo cáo tài chính; quyết toán số dư đầu năm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 10: Nghiệp vụ kế toán tổng hợp

 1. NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TỔNG HỢP
 2. NỘI DUNG 1 • Quyết toán tạm ứng 2 • Lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại 3 • Lập chứng từ ghi sổ 4 • Tạm tính thuế TNDN 5 • Quyết toán thuế TNDN 6 • Xác định kết quả hoạt động 7 • Kết chuyển số dư cuối năm 8 • Khoá sổ kế toán 9 • Báo cáo tài chính 10 • Quyết toán số dư đầu năm
 3. 1. QUYẾT TOÁN TẠM ỨNG Mục đích: Giúp đơn vị nhập các chứng từ đề nghị thanh toán tạm ứng kèm theo hóa đơn. Các bước thực hiện 1. Vào nghiệp vụ Sổ cái, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác. 2. Nhập Diễn giải, thông tin Chứng từ. 3. Nhập TK Nợ 61111/TK Có 141, Số tiền, MLNS, Nghiệp vụ chọn Tạm ứng. 4. Nhấn Cất.
 4. 2. LẬP BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ CÙNG LOẠI Mục đích: Giúp đơn vị lập danh sách các chứng từ có cùng loại chứng từ để có thể in được bảng tổng hợp chứng từ theo từng loại, hoặc khi lập chứng từ ghi sổ có thể chọn được theo từng loại đơn.  Các bước thực hiện 1. Vào nghiệp vụ Sổ cái, chọn Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại\Thêm bảng tổng hợp chứng từ cùng loại. 2. Nhập Thông tin chung, Bảng tổng hợp. 3. Nhấn Chọn chứng từ. 4. Chọn Khoảng thời gian, Loại chứng từ cần tổng hợp. Nhấn Liệt kê. 5. Tích chọn các Loại chứng từ cần tổng hợp. Nhấn Đồng ý.
 5. 3. LẬP CHỨNG TỪ GHI SỔ Mục đích: Giúp đơn vị in được các sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ. Các bước thực hiện Cách 1: Lập chứng từ ghi sổ từ chứng từ gốc 1. Vào nghiệp vụ Sổ cái, chọn Chứng từ ghi sổ\Lập chứng từ ghi sổ. 2. Nhập Diễn giải, Chứng từ ghi sổ. 3. Chọn Lập từ chứng từ gốc. 4. Nhấn Chọn chứng từ. 5. Chọn Khoảng thời gian. Nhấn Liệt kê. 6. Tích chọn các Loại chứng từ cần lập. Nhấn Đồng ý.
 6. 4. TẠM TÍNH THUẾ TNDN  Mục đích: Tại các đơn vị HCSN có thu, định kỳ hàng quý kế toán thực hiện xác định kết quả kinh doanh trong kỳ cùng với số thuế TNDN phải nộp trong kỳ để lập báo cáo B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động nộp cho các đơn vị dự toán cấp trên. Kể từ phiên bản R20, hàng tháng/quý/6 tháng, kế toán có thể nhanh chóng kết chuyển được số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp khi xác định kết quả hoạt động để giảm thời gian thao tác nhập liệu trên phần mềm  Ví dụ: Ngày 28/01/2018, đơn vị hạch toán chi phí tiền lương, bảo hiểm, kinh phí công đoàn của bộ phận SXKD: 45.000.000 đồng Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
 7. 5. QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN  Mục đích: Tại các đơn vị HCSN có thu, định kỳ hà g quý kế toán thực hiện xác định kết quả kinh doanh trong kỳ cùng với số thuế TNDN phải nộp trong kỳ để lập báo cáo B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động nộp cho các đơn vị dự toán cấp trên. Cuối năm, kế toán có thể tính toán lại thuế TNDN phải nộp (quyết toán thuế TNDN cuối năm)  Các bước thực hiện: Sau khi thực hiện tạm tính thuế TNDN các quý, cuối năm kế toán thực hiện quyết toán thuế TNDN 1. Vào nghiệp vụ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Quyết toán thuế TNDN
 8. 6. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG Các bước thực hiện 1.Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ Xác định kết quả hoạt động. 2.Nhập Diễn giải, Chứng từ. 3. Phần mềm đã hiển thị những thông tin Xác định kết quả hoạt động, anh/chị chọn hoạt động sự nghiệp (nếu cần). 4.Nhấn Cất.
 9. 7. KẾT CHUYỂN SỐ DƯ CUỐI NĂM Các bước thực hiện 1.Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Kết chuyển số dư cuối năm 2.Nhập Diễn giải, Chứng từ. 3.Phần mềm đã lấy lên các chứng từ kết chuyển số dư cuối năm 4.Nhấn Cất.
 10. 8. KHOÁ SỔ KẾ TOÁN Các bước thực hiện 1.Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Khoá sổ kỳ kế toán 2.Chọn ngày khoá sổ mới. 3.Nhấn Thực hiện. Lưu ý: Sau khi khoá sổ, anh/chị vẫn có thể bỏ khoá sổ bẳng cách vào Hệ thống\Khoá sổ/Bỏ khoá sổ kế toán.
 11. 9. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH • Lập BCTC 1 • Lập BCQT 2
 12. 9.1 LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH  Mục đích: Giúp đơn vị lập được báo cáo tài chính theo từng kỳ, kiểm soát được số liệu báo cáo đã lập  Các bước thực hiện: 1. Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Lập báo cáo\Báo cáo tài chính. 2. Khai báo các tham số báo cáo: Anh/chị có thể chọn các báo cáo sau: • Chọn Kỳ báo cáo, o 01/BCTC: Báo cáo tài chính Năm, Chương. o 02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động • Chọn Báo cáo. o 03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp) • Nhấn Đồng ý. o 04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính.
 13. 9.2 LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN  Mục đích: Từ phiên bản R23, chương trình cho phép đơn vị lập được báo cáo quyết toán B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán đầy đủ các nội dung để đơn vị nộp báo cáo nhanh chóng và thuận tiện hơn  Các bước thực hiện: 1. Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Lập báo cáo\Báo cáo quyết toán. 2. Khai báo các tham số Kỳ báo cáo, Năm, Chương. 3. PM mặc định báo cáo là B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán. 4. Nhấn Đồng ý.
 14. 10. QUYẾT TOÁN SỐ DƯ ĐẦU NĂM Các bước thực hiện 1.Vào phân hệ Sổ cái, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Quyết toán số dư đầu năm. 2.Nhập Diễn giải, Chứng từ. 3.Phần mềm đã lấy lên các chứng từ quyết toán số dư đầu năm 4.Nhấn Cất.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2