intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 11: Nghiệp vụ kế toán thuế

Chia sẻ: HidetoshiDekisugi HidetoshiDekisugi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

10
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 11: Nghiệp vụ kế toán thuế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: lập bảng kê mua vào; lập bảng kê bán ra; khấu trừ thuế; tờ khai thuế; nộp thuế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 11: Nghiệp vụ kế toán thuế

 1. NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THUẾ
 2. NỘI DUNG 1 • Lập bảng kê mua vào 2 • Lập bảng kê bán ra 3 • Khấu trừ thuế 4 • Tờ khai thuế 5 • Nộp thuế
 3. 1. LẬP BẢNG KÊ MUA VÀO Mục đích: Giúp đơn vị lập và in được bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào để nộp cho cơ quan thuế Các bước thực hiện 1. Vào nghiệp vụ Thuế, chọn Lập bảng kê mua vào\Thêm bảng kê thuế mua vào. 2. Phần mềm hiển thị Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào và tự động lấy lên các chứng từ, hoá đơn mua vào trong kỳ. • Chọn Kỳ lập bảng kê. Lưu ý: Trên các chứng từ mua hàng hoặc phiếu chi/chi tiền gửi, đơn vị phải chọn nhóm hàng hoá • Tích chọn các chứng từ lên dịch vụ thì phần mềm mới tự động lấy lên bảng kê bảng kê. hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào. 3. Nhấn Cất
 4. 2. LẬP BẢNG KÊ BÁN RA Mục đích: Giúp đơn vị lập và in được bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra để nộp cho cơ quan thuế. Lưu ý: Cần phải khai báo đầy đủ các thông tin hóa đơn: Mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn Có thể khai báo thông tin hóa đơn tại các màn hình: - Hóa đơn - Phiếu thu - Thu tiền gửi - Phiếu chi - Chi tiền gửi - Chứng từ nghiệp vụ khác - Hàng bán trả lại
 5. 3. KHẤU TRỪ THUẾ Mục đích: Giúp đơn vị khấu trừ thuế và hạch toán nghiệp vụ khấu trừ thuế. Các bước thực hiện 1. Vào nghiệp vụ Thuế, chọn Khấu trừ thuế\Khấu trừ thuế. 2. Phần mềm hiển thị màn hình Khấu trừ thuế. Anh/chị chọn Kỳ tính thuế. 3. Nhấn Tiếp tục. Phần mềm hiển thị màn hình Khấu trừ thuế từ bảng kê mua vào, bán ra. Lưu ý: Kỳ tính thuế của bảng kê mua vào, bán ra và khấu trừ thuế phải trong cùng một khoảng thời gian 4. Nhấn Tiếp tục để xem các Thông tin chung và thông tin Chứng từ của bảng Khấu trừ thuế. Hoặc có thể nhấn Khấu trừ thuế ngay tại màn hình trên.
 6. 4. TỜ KHAI THUẾ Mục đích: Giúp đơn vị lập tờ khai thuế để có thể in tờ khai nộp cho cơ quan thuế. Các bước thực hiện 1. Vào nghiệp vụ Thuế, chọn Tờ khai thuế. Nhấn Thêm. 2. Chọn Kỳ lập tờ khai. 3. Tại màn hình Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, phần mềm lấy lên các thông tin Giá trị HHDV (Chưa có thuế) và Thuế GTGT theo từng chỉ tiêu. 4. Nhấn Cất. 5. Nhấn In trên thanh công cụ, chọn mẫu in 01/GTGT: Tờ khai thuế GTGT (Thông tư số 26/2015/TT-BTC)
 7. 5. NỘP THUẾ Mục đích: Giúp đơn vị thực hiện nộp các khoản thuế phải nộp cho nhà nướcthuế. Vàobước Các 1. thựcvụ nghiệp hiện Thuế, chọn Nộp thuế. 2. Tích chọn vào loại thuế phải nộp. Phần mềm sẽ hiển thị số thuế tại cột Số nộp lần này. 3. Nhấn Tiếp tục. 4. Nhập thông tin Đơn vị nhận, Chứng từ, Phương thức thanh toán, Tài khoản thanh toán. 5. Nhấn Lập chứng từ. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
 8. QUY TRÌNH LẬP VÀ XUẤT KHẨU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH LẬP VÀ XUẤT KHẨU BCTC BCTC ĐÁP ỨNG ĐÁP ỨNG TT 99/2018/TT-BTC TT 99/2018/TT-BTC DÀNH CHO ĐƠN VỊ CẤP CƠ SỞ
 9. Kiểm tra các thông tin trước khi thực hiện Tại Hệ thống\Tùy chọn\Thông tin đơn vị, anh/chị kiểm tra lại thông tin Đơn vị chủ quản:  Nhập Tên đơn vị.  Chọn Là cấp đơn vị tổng hợp BCTC. Ví dụ: Tên đơn vị là Phòng giáo dục MISA, Đơn vị kế toán trung gian 1 là cấp đơn vị tổng hợp BCTC.
 10. Kiểm tra các thông tin trước khi thực hiện Tại Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp, cần chú ý khai báo Quan hệ giao dịch nội bộ để xác định đối tượng này thuộc loại giao dịch nội bộ này với đơn vị, từ đó làm căn cứ để lập được báo cáo B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính.
 11. Quy trình thực hiện • Lập báo cáo tài chính 1 • Xuất khẩu báo cáo tài chính 2
 12. 1. Đơn vị dự toán cấp dưới lập báo cáo tài chính và báo cáo BSTT trên Mimosa 2019  Mục đích: Giúp các đơn vị dự toán cấp dưới lập được báo cáo tài chính và báo cáo bổ sung thông tin trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 để nộp cho đơn vị cấp trên theo quy định.  Các báo cáo quyết toán theo thông tư số 99/2018/TT-BTC nhận từ cấp dưới để đơn vị có thể tổng hợp, in và gửi lên cấp trên: 1. B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính 2. B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động 3. B03b/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp gián tiếp) 4. B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính 5. B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính
 13. 1. Đơn vị dự toán cấp dưới lập báo cáo tài chính và báo cáo BSTT trên Mimosa 2019  Các bước lập báo cáo tài chính: 1. Đăng nhập vào phần mềm MISA Mimosa.NET 2019, chọn phân hệ Tổng hợp. 2. Chọn Lập báo cáo\Lập báo cáo tài chính. 3. Chọn kỳ báo cáo, Năm, Chương. 4. Lần lượt lập các báo cáo tài chính bằng cách chọn báo cáo và nhấn Đồng ý.
 14. 2. Đơn vị dự toán cấp dưới xuất khẩu báo cáo tài chính trên Mimosa 2019  Mục đích: Cho phép xuất khẩu các Báo cáo tài chính để nhập vào phần mềm MISA Mimosa.NET X1 2019 của đơn vị dự toán cấp trên để phục vụ việc xét duyệt/thẩm định và tổng hợp báo cáo của đơn vị dự toán cấp trên.  Các bước thực hiện 1. Đăng nhập vào phần mềm Mimosa.NET 2019, chọn Tệp\Xuất khẩu báo cáo tài chính. 2. Chọn kỳ báo cáo. 3. Tích chọn các báo cáo cần xuất khẩu. 4. Nhấn Tiếp tục.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2