Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 9

Chia sẻ: Cindy Cindy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
665
lượt xem
300
download

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên tắc thiết kế: Nguyên tắc thiết kế nhà ở nông thôn. Nguyên tắc thiết kế nhà ở liên kế. Nguyên tắc thiết kế nhà ở phố. Nguyên tắc thiết kế nhà ở biệt thự. Nguyên tắc thiết kế nhà ở chung cư (thấp tầng, cao tầng).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 9

  1. b 5. e cs k' ' d h G L g -'TH~&? THAM H iih.5-2c , a NW- -7 c,- d' NHIN RA C A ~ H C& dk -rn~(dN~ s8 MA 6'm&ci c- , ,cJZI Sa yik WO>G Lii-iJl - - m d vih c, +J ,- , -6 J ~S, s+* pnosjcr ' d i cc - 6 ; i &rdd; G 4 Hinh. 5 - 2d d5 +&-I\-;N~w a. ilk d r ~ i && v & - ~ i & i qi -M TR& 6;; mb 4, d r n b ~ d b , h / ~ , 6 7 m L ii c r mb&/,,sr d ; 6s' ~d;. 4 - cu'i 4 cus d b ~ * 4 ; NHAV 6 b' Z b- D%IIT X A N t l 4 U C-W$ ;L& d - U& 8 .ud7 * 9
  2. I 5 - I KG~ i A vKa c ~ ; dL n t ~ 5 - 6 ~ ih . Y 4- y,H = --Do d2 c . F 3- W CHACN ~INH H tdO su 4+ .4 H.5.7A . K H E GIA~ a, - ~ i & ~ i d p ~ L IK~ # G sz - 68 A N G S. G ~ c t - ~ d~ c ~ d~ - GCS-=+-IAN w d c 8 2 < ~ E , S 43 a + - ~d =i6 cd 6 T U O ~ d~ C ~d vz ~ i i G ~AP id% M HUNG = S t=. c zii N C A N G M ~ ~T CHS d A dL. KHU~N v
  3. m 5 - - ~ i s -IF. n c n l d uf;l TM NSAN aid ~ U A $ \ +22 z ~ ~ ' a m t ~2;MCSUB, C JL 4 LGmqrt kdbo $4 Ys b u\i i\+ 7iti.S ~ A ' P ~ ACAN& O J ~ G LL+)&., I I a m o ~N ~&Z Q T A O O ~ oBb ~o R A ~ M r -r NL& I c, RA& T - Y N&& M& .=' ~da& c, wro& t
  4. . HI;^ 5-IOA GTCO'TRU,C NAG cdh s6 ~>~l;jl CAhlH ~ - H I N D~ N G CU'A 56' ~ L ; 4 7 IA =A; W C C U ~LIG ( a - q ) c b-u+ b4-e~\.s~6-&; b,-a~&'+~d-k~ F dA' 4- R&H M O A ~MU'& PH(~NG,NOI'EP w i 3 BC ~ ,-&NH &.+ c -M AT b dT C U ' ~~ ' b-b. CII~~~ TkTk e - c, wh6-i sCi'cd~l$.~ ~ sy qg4 ba c o C , N? C U ~
  5. a 8 . ~ ihh5.13 m i ! C; A. [ 0. b- I C. 4 Hinh 5 14A C/ ~ h 5 -148 h l rr OZIU
  6. i;sG~ c .~,-& &? K L3BU-LON 4- ~ i K & &~ e KG G MW B AN A N HEVA = A-MN ~ u k ~6 V& j a,. MA RA a , - cu.d NGO$I
  7. . 5 pj & eb ~+iiBP . A d : n i G ~ -45 5 Trio 2 & P 4~ ' N M A L J , FIGO%~ 'Dipl~ & q. c, & ~& Q+ I d~ I ' , a ld *in*, i' ~ 4 dm~u r b. u i 2 d p j , d ~ ~ a+ v l ndr &A nro'ni nd c .d e &r , ar Q . M
  8. - +- - 4 e - I ? ' I t t i < ~ 5 .14~ L M G ~ ~ J C W Q ~3i W MO d 7 q. cd? I CAN)\ ~ & N G drbne. m b . CJA 2 c 4U-i~ &, .POZi -~LI-&P a: i L .Ci( (/. PW 1 I a 4 t A n w &cr oocj ~ + p u i. - -'A Q-9 Cd L ~ A 6 ~~0ecwernpodrc K . C Ljs OUA'J N~ - 0 13~QUC T I ) ' rn . d n ausv cd 2 CANN -NC -9 -Q ' 4G T~UC ~ N * n. fun QUA* L S AW r r g r , i g -Q G i d ~ RUC T ~d 4 TQUC ~ a u v & / ) ' 3 3 . d~ 4; h . d k LLb m l D i f tUl& d I di S4NH : 45O I ?? ?! xau tot tgt .. ;r I 9 DGN +ticti - 14B t i~b~cr 06' ei 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản