NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

Chia sẻ: Mai Trần Thúy Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
603
lượt xem
54
download

NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc bầu cử các ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, đại biểu đi dự Đại hội (kể cả đại biểu dự khuyết)….được tiến hành bằng bỏ phiếu kín.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

  1. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ 1. Việc bầu cử các ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, đại biểu đi dự Đại hội (kể cả đại biểu dự khuyết)….được tiến hành bằng bỏ phiếu kín. 2. Phiếu bầu: là phiếu do Ban tổ chức Đại hội (hoặc hội nghị) phát hành. Phiếu bầu được in sẵn (hoặc viết tay) danh sách bầu cử do Đại hội (hoặc hội nghị) đã thông qua theo vần chữ cái A, B, C… - Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thừa so với số lượng đã được Đại hội (hoặc hội nghị) quyết định; là phiếu không bầu ai - phiếu trắng, phiếu xoá giữa hai dòng chữ ghi họ tên người trong phiếu không rõ bầu ai, để ai; phiếu viết tên người ngoài danh sách bầu cử đã được đại hội (hoặc hội nghị) thông qua; phiếu có ký hiệu riêng, phiếu ký tên người bầu; phiếu không có dấu của Ban Chấp hành (cấp triệu tập Đại hội, hội nghị, trừ Đại hội chi đoàn) - Phiếu bầu thiếu so với số lượng đã được đại hội quyết định vẫn là phiếu hợp lệ. (Ghi chú: Đối với trường hợp số lượng giới thiệu trong danh sách nhiều hơn với số lượng BCH trong đề án xây dựng BCH đã được Đại hội biểu quyết thông qua- hình thức bầu lựa chọn- thì phải nói rõ số lượng cần gạch từ mấy người trở lên . Ví dụ: Đại hội biểu quyết thông qua số lượng ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ 2006-2009 là 05 đồng chí, Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử đề cử là 07-phiếu bầu số lượng là 07 thì cần nói rõ: Phiếu hợp lệ là phiếu gạch tên từ 02 người trở lên) * Trường hợp số lượng định bầu là 1 người và danh sách bầu cử do đại hội (hoặc hội nghị) đã thông qua chỉ là 1 người thì phiếu gạch tên (phiếu không bầu người trong danh sách bầu cử) vẫn là phiếu hợp lệ. 3. Điều kiện trúng cử: Người được bầu trứng cử khi có quá nửa (1/2) số phiếu bầu đồng ý (số phiếu bầu là số phiếu thu về kể cả hợp lệ hay không hợp lệ). - Nếu số người được quá nửa số phiếu bầu nhiều hơn số lượng được bầu thì chỉ lấy đủ số lượng và lấy từ người cao phiếu nhất trở xuống. - Trường hợp số cuối cùng của số lượng định bầu có hai người trở lên có số phiếu bằng nhau và đều quá nửa số phiếu bầu, thì phải tổ chức bầu lại trong số những người đó để chọn lấy người cao phiếu hơn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản