intTypePromotion=1
ADSENSE

Những nội dung mới của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo quyết định 19

Chia sẻ: Hanh My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

191
lượt xem
43
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp được ban hành theo quyết định 19 có những nội dung mới so với chế độ kế toán theo quyết định số 999, đó là: I. Bổ sung tài khoản và nội dung kế toán các khoản đầu tư tài chính. Việc bổ sung nội dung kế toán các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn phù hợp với cơ chế tài chính hiện nay đối với các đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, đơn vị tự đảm bảo một phần chi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những nội dung mới của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo quyết định 19

  1. Những nội dung mới của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo quyết định 19 Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp được ban hành theo quyết định 19 có những nội dung mới so với chế độ kế toán theo quyết định số 999, đó là: I. Bổ sung tài khoản và nội dung kế toán các khoản đầu tư tài chính. Việc bổ sung nội dung kế toán các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn phù hợp với cơ chế tài chính hiện nay đối với các đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên và các đơn vị khác theo quy định của pháp luật mà không áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp mà kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ và các đơn vị hành chính Nhà nước do ngân sách Nhà nước cấp kinh phí hoạt động thường xuyên. Theo đó, đầu tư tài chính ngắn hạn là việc bỏ vốn mua các loại chứng khoán có thời hạn thu hồi dưới 1 năm (tín phiếu kho bạc, kỳ phiếu ngân hàng,…) hoặc mua vào với mục đích bán chứng khoán khi có lời (cổ phiếu, trái phiếu) để tăng thu nhập và các loại đầu tư khác như góp vốn, góp tài sản vào các vào các đơn vị khác có thời hạn thu hồi không quá 1 năm với mục đích tăng thu nhập. Chứng khoán đầu tư ngắn hạn các đơn vị hành chính sự nghiệp được phép đầu tư, gồm: - Trái phiếu: trái phiếu công ty, tín phiếu kho bạc, kỳ phiếu ngân hàng. - Chứng khoán có giá trị khác Các khoản đầu tư ngắn hạn khác, gồm:
  2. - Tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng; - Chuyển tài sản, tiền vốn từ quỹ phúc lợi và quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hoặc từ các nguồn khác không phải của ngân sách Nhà nước cấp hoặc không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước để góp vốn vào đơn vị khác; - Dùng vốn huy động từ các cá nhân, tổ chức khác để đem góp vốn… Đầu tư tài chính dài hạn là việc mua các chứng khoán có thời gian thu hồi trên một năm, hoặc góp vốn với đơn vị khác bằng tiền, bằng hiện vật và các hoạt động đầu tư khác có thời gian thu hồi trên một năm. Hoạt dộng đầu tư dạn ở các đơn vị hành chính sự nghiệp gồm: - Mua trái phiếu: Trái phiếu chính phủ, trái phiếu địa phương, trái phiếu công ty. - Góp vốn vào các đơn vị khác. - Đầu tư dài hạn khác: gửi tiết kiệm, cho vay để nhận lãi có thời hạn trên một năm. Phương pháp kế toán 1. Kế toán đầu tư chứng khoán - Khi mua chứng khoán ngắn hạn, dài hạn, ghi: Nợ TK 121(1211), 221(2211): Giá mua + Chi phí mua Có TK 111, 112,… - Mua trái phiếu nhận lãi trước: + Khi mua trái phiếu căn cứ vào chứng từ mua, ghi:
  3. Nợ TK 121(1211), 221(2211): Giá mua + Chi phí mua Có TK 331(3318): Lãi nhận trước Có TK 111, 112, … : Số tiền thực trả
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2