Những thực phẩm tác dụng giảm cân tốt nhất

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
118
lượt xem
28
download

Những thực phẩm tác dụng giảm cân tốt nhất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu muốn giảm cân một cách hiệu quả, bạn có thể thử dùng những loại thực phẩm dưới đây, chúng vừa ngon miệng vừa có tác dụng giảm cân rất tốt Giảm cân, khoẻ mạnh và giữ eo là những mong muốn chính đáng của rất nhiều người, đặc biệt là phụ nữ. Đề cập về vấn đề trên, tạp chí Self của Mỹ đã giới thiệu danh mục gồm 12 loại thực phẩm mà theo Self là có tác dụng làm giảm cân tốt nhất. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những thực phẩm tác dụng giảm cân tốt nhất

  1. Nh ng th c ph m tác d ng gi m cân t t nh t N u mu n gi m cân m t cách hi u qu , b n có th th dùng nh ng lo i th c ph m dư i ây, chúng v a ngon mi ng v a có tác d ng gi m cân r t t t Gi m cân, kho m nh và gi eo là nh ng mong mu n chính áng c a r t nhi u ngư i, c bi t là ph n . c pv v n trên, t p chí Self c a
  2. M ã gi i thi u danh m c g m 12 lo i th c ph m mà theo Self là có tác d ng làm gi m cân t t nh t. 1.Th t bò vai ây là th c ph m u b ng trong th c ơn gi m cân t t nh t b i theo m t nghiên c u ăng trên t p chí Dinh dư ng (JCN) c a M s g n ây, ph n ăn th t , c bi t là th t bò vai thì kh năng gi m cân s t t hơn so v i nh ng ngư i ăn th c ph m khác, m c dù lư ng calo b ng nhau. T t nh t là ăn lo i th t bò nuôi b ng k thu t h u cơ, v a có l i cho s c kho l i có l i cho môi trư ng, nên ăn kèm v i salad và các lo i rau xanh. 2.Tr ng Theo nghiên c u mang tên “101 th c ph m có kh năng mang l i l i ích cao nh t”, tr ng là th c ph m r t t t cho vi c gi m cân, nên ăn c lòng tr ng l n lòng , không h gây h i cho tim. Nh ng ph n duy trì kh u ph n ăn có hàm lư ng calo th p và ăn thêm 1 qu tr ng vào bu i sáng s gi m ư c g p ôi tr ng lư ng so v i nh ng ngư i ăn cùng kh u ph n sáng như nhau nhưng l i b tr ng. 3. C i xoăn
  3. M t bát c i xoăn có ch a t i 34 calo và 1,3 gam ch t xơ cùng các dư ng ch t h u ích khác như s t, can-xi. Ngoài ra c i xoăn còn có mùi thơm d ch u, ch a nhi u m và có tác d ng gi m cân r t hi u qu . Có th ăn tr c ti p ho c tr n v i u en, hay ch bi n các món ăn theo s thích. 4. Y n m ch Trong s nh ng lo i th c ph m d ng b t thì y n m ch là lo i th c ph m u b ng hay còn g i là carbohydrate h u ích nh t cho cơ th , nó có m c tiêu hóa ch m r t có l i cho vi c i u ti t lư ng ư ng trong máu. M i bát y n m ch có ch a 5g ch t xơ, có th ăn nhi u d ng như bánh mì, ho c các món súp theo s thích. 5. u lăng u lăng là th c ph m giàu protein và ch t xơ hòa tan - hai dư ng ch t vô cùng quan tr ng trong vi c n nh lư ng ư ng huy t, có tác d ng h n ch m c tăng insulin, th ph m t o ra nhi u m vùng b ng. Có nhi u lo i u lăng nhưng lo i u và vàng ư c xem là t t hơn c (chú ý không nên ch bi n quá 20 phút). 6. Cá h i hoang dã
  4. ây là th c ph m r t tuy t v i, không ch giúp tăng cư ng s c kho tim m ch mà còn có tác d ng gi m cân hi u qu vì cá h i có ch a nhi u lo i m t t, c bi t là Omega-3 có tác d ng tăng cư ng nh y insulin, tăng lư ng cơ b p và gi m m vùng b ng. M t khi cơ th có lư ng cơ b p nhi u thì lư ng m s gi m và làm cho cơ th m nh mai hơn. Nhưng c n chú ý ăn các lo i cá nh ng vùng không b ô nhi m. 7.Táo T lâu gi i dinh dư ng thư ng ví táo là “th n dư c”, m i ngày ăn m t qu táo thì không ph i n g p bác sĩ. Nghiên c u m i nh t c a H Pennsylvania (M ) cho th y táo là th c ph m gi m cân t t nh t trong s nh ng th c ph m hi n ang ư c con ngư i s d ng, nh t là ăn trư c b a ăn. M i qu táo ch a 4-5g ch t xơ, các ch t ch ng ôxy hóa kh , ngăn ng a nguy cơ m c b nh h i ch ng chuy n hoá (MS) - căn b nh ư c ngư i ta ví là b ng b hay b ng hình qu táo. 8. Dâu tây xanh T t c các lo i dâu tây u t t nhưng dâu tây xanh l i có tác d ng gi m cân lý tư ng hơn c vì nó ch a nhi u ch t ch ng ôxy hóa kh . M i bát
  5. dâu tây nh ch a t i 3,6g ch t xơ, có tác d ng h p th m trong thành ru t, giúp cơ th gi m béo b ng và thon th hơn. 9. Bơ h nh nhân Theo nghiên c u c a các chuyên gia i h c Toronto Canada, bơ h nh nhân ư c xem là th c ph m làm gi m ch s ư ng huy t t t nh t, nh ng ai ăn nhi u th c ph m này v i bánh mì tr ng s có lư ng ư ng huy t n nh so v i nh ng ngư i không ăn. Nh th c ơn nói trên mà ngư i ta không c m th y ói và háu ăn, n nh ư c tr ng lư ng, không phát phì, nh t là tích m vùng b ng. 10. Qu l u Qu l u, c bi t là nư c l u ép, có làm lư ng calo th p, ch t xơ cao nên có tác d ng t t cho s c kho . Có th ăn tr c ti p ho c ch bi n salad thay cho l c và chanh, t o ra hương v h p d n. 11. S a chua S a chua thông thư ng có tác d ng t t cho nhóm ngư i ăn kiêng vì ch a hàm lư ng carbohydrate, protein và m m c thích h p, v a có tác d ng gi m ói v a giúp duy trì lư ng ư ng huy t n nh. Theo nghiên
  6. c u m i nh t c a các chuyên gia H Tennessee (M ), nh ng ai dùng th c ơn có hàm lư ng calo th p, chú tr ng nhi u n s a chua (Yogurt) s gi m ư c 61% lư ng m toàn ph n và 81% lư ng m b ng so v i nh ng ngư i ăn cùng th c ơn nhưng không có s a chua. 12. Qu bơ M c dù có ch a hàm lư ng m cao (29g/qu ) nhưng qu bơ ư c xem là th c ph m gi m cân r t tuy t v i, nh t là lo i m chưa bão hòa ơn. Có th ch bi n thành kem, sandwich hay các lo i th c ph m mà b n ưa thích, ngoài ra qu bơ còn là th c ph m ch a calo r t h u ích.
Đồng bộ tài khoản