ÔN TẬP CHƯƠNG : đồ thị hàm số

Chia sẻ: Nguyễn Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
189
lượt xem
18
download

ÔN TẬP CHƯƠNG : đồ thị hàm số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục tiêu: + Kiến thức: Kiểm tra việc học sinh hiểu, vận dụng kiến thức cơ bản của chương vào việc giải bài tập. + Kỹ năng: Thành thạo trong việc khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Xử lý tốt các vấn đề liên quan. + Tư duy và thái độ: Sáng tạo. nghiêm túc. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: + Giáo viên: Hệ thống câu hỏi và bài tập, bảng tổng hợp kiến thức cơ bản. + Học sinh: Ôn lý thuyết chuẩn bị tốt bài tập SGK và bài tập ở...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ÔN TẬP CHƯƠNG : đồ thị hàm số

  1. ÔN TẬP CHƯƠNG : đồ thị hàm số I. Mục tiêu: + Kiến thức: Kiểm tra việc học sinh hiểu, vận dụng kiến thức cơ bản của chương vào việc giải bài tập. + Kỹ năng: Thành thạo trong việc khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Xử lý tốt các vấn đề liên quan. + Tư duy và thái độ: Sáng tạo. nghiêm túc. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: + Giáo viên: Hệ thống câu hỏi và bài tập, bảng tổng hợp kiến thức cơ bản. + Học sinh: Ôn lý thuyết chuẩn bị tốt bài tập SGK và bài tập ở sách bài tập. III. Phương pháp: Nêu vấn đề, gợi mở, trực quan (bảng phụ, trình chiếu). IV. Tiến trình bài học: 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ. 3. Bài mới. Hoạt động 1: Làm các bài tập áp dụng lý thuyết đã học. Tgian Hoạt động của GV Hoạt động của Ghi bảng HS ? Nêu cách xét tính 1 học sinh lên BT1: Cho h/số f(x)=sin2x+cosx  đ/biến, n/biến của bảng giải. CMR h/số đ/biến trên đoạn [0, ] 3 hàm số trên K.  và n/biến trên [ ;  ], 3 H/dẫn hs thực hiện.
  2. f(x) liên tục trên [0, ] f’(x) = sinx(2cosx-1) với x (0;)  f’(x) = 0  x = vì sinx>0 3  x 0  3 f’(x) + 0 - 5 f’(x) 1 -1 4 Chứng minh BĐT: BT2: x3  tanx>x+ với mọi x  (0, ) 2 3 ? Xét h/số f(x) nào? x3 Xét f(x) = tanx – x - , f(x) liên ? tanx>x với mọi gọi hs giải. 3   x(0; ) hay không tục trên nửa khoảng [0; ); 2 2 f’(x)=tan2x –x2 > 0 với mọi   x(0; ) => f đ/biến trên [0; ) 2 2 => đpcm. BT3: Tìm cực trị của hàm số : a. f(x) = x3(1-x)2 b. f(x) = sin2x – x. ? Điều kiện cần để h/số đạt cực trị?
  3. ? Nêu qui tắc 1, qui 2 học sinh lên tắc2 để tìm cực trị? bảng. Bài a. x=0 không BT4: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị phải là điểm cực trị, nhỏ nhất của h/số : bài b dùng qui tắc 2. 4 f(x)=2sinx+ sin3x trên [0; ] 3 ? Nêu qui tắc tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất Hs có thể giải trực Hs trả lời và giải BT5: Tìm tiệm cận của những h/số: tiếp hoặc đặt t =sinx 5x  3 x a/ y = ; b/ y = đ/k t [0,1] 2 x2 x 1 43 x2  2x  5 f(t) = 2t + t c/ y = 3 x 1 a/ TCĐ: x =  1; TCN: y = 0 ? Nêu định nghĩa b/ TCĐ : x = - 2; TCN : y = 5 tiệm cận đứng? Đứng tại chỗ trả c/ TCĐ : x = -1; TCX: y = x +1 (ngang, xiên) lời kết quả. ? Chỉ ra tiệm cận của BT5. Hoạt động 2: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm bậc ba, hàm trùng phương. ? Trình bày các bước 1 hs lên bảng trả BT6: bt 74 SGK nâng cao trang 62. khảo sát và vẽ đồ thị lời và giải. a/ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ
  4. thị h/số f(x) = x3 – 3x + 1. h/số? ? Phương trình tiếp nt b/ Viết phương trình tiếp tuyến của tuyến tại điểm thuộc đồ thị tại điểm uốn. đồ thị có dạng ? nt c/ SGK. ? Cách tìm giao điểm của 2 đường? BT7: bt 76 SGK nâng cao trang 63. ? Trình bày cách vẽ Gọi 1 hs giải. a/ Khảo sát và vẽ đồ thị ( C) h/số: đồ thị ( C’): y=|f(x)| Một hs trả lời và y=f(x) = x4 – x2 từ ( C): y = f(x)? giải b/ Từ ( C) suy ra cách vẽ ( C’) y=|f(x)| Hoạt động 3: Khảo sát hàm phân thức hữu tỉ ? khi m = 1 ta có y=? BT8: bt 77 SGK nâng cao trang 63. ? Nêu cách tìm điểm Một hs lên bảng x  4m Cho y = (Hm) 2(mx  1) cố định? giải. a/ Khảo sát sự bt và vẽ dồ thị h/số Chú ý : đ/kiện mxo≠1 khi m = 1. ? Nêu ý nghĩa hình nt b/ SGK học của đạo hàm? c/ SGK nt BT9: bt 79 SGK nâng cao trang Gọi 1 hs. 63,64. ? Viết phương trình Giải a tiếp tuyến (d) tại Mo. Hs khác trình
  5. ? Tìm A?, B? bày b. 1 a/ Khảo sát vẽ ( C): y = f(x)= x + x ? Công thức SOAB? 1 y A x B =2 (xo ≠ 0) b/ SOAB = 2 Hoạt động 4: hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm khách quan trang 64 đến 67 Gọi hs đọc trả lời Hướng dẫn câu khó, câu hs trả lời sai. Hoạt động 5: Củng cố, cho bài tập làm thêm và nhắc kiểm tra 1 tiết. Bài 1: Cho hàm số y = x3 – kx + k – 1 (Ck) a/ Tìm điểm cố định (Ck) luôn qua với mọi k. b/ Khảo sát (C) khi k = 3 c/ Chứng minh rằng ( C) có tâm đối xứng. d/ Dựa vào đồ thị ( C) biện luận theo m số nghiệm của phương trình : x3 – 3x + m = 0 e/ Tìm k để (Ck) tiếp xúc với trục hoành. f/ Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (Ck) tại giao điểm của nó với trục tung. Tìm k để tiếp tuyến đó chắn trên các trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng 4. 2 Bài 2: Cho hàm số y = 2x – 1 + ( C) x 1 a/ Khảo sát và vẽ đồ thị ( C) của hàm số. b/ CMR ( C) có tâm đối xứng. c/ CMR tích các khoảng cách từ một điểm bất kỳ thuộc ( C) đến hai tiệm cận của ( C) là một số không đổi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản