Ôn tập tài chính tiền tệ - phần 2

Chia sẻ: Huỳnh Công Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
153
lượt xem
23
download

Ôn tập tài chính tiền tệ - phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn muốn trong năm nay sẽ để dành mỗi quý một số tiền là 9 triệu (tổng cộng là 5 khoản gởi với khoản đầu tiên bắt đầu ngay bây giờ). Biết rằng lãi suất là 12%/năm, ghép lãi theo quý. Sau 10 năm nữa, số tiền trong ngân hàng của bạn là: Chọn một câu trả lời a. 147.71 triệu b. 131.84 triệu c. 137.71 triệu d. 141.84 triệu Để có được số tiền 250 triệu sau 4 năm nữa, biết rằng lãi suất ngân hàng là10%/năm, ghép lãi theo quý, vậy số tiền mà bạn phải gửi tiết kiệm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn tập tài chính tiền tệ - phần 2

  1. Bạn muốn trong năm nay sẽ để dành mỗi quý một số tiền là 9 triệu (tổng cộng là 5 kho ản gởi với khoản đầu tiên b ắt đầu ngay bây giờ). Biết rằng lãi suất là 12%/năm, ghép lãi theo quý. Sau 10 năm nữa, số tiền trong ngân hàng của bạn là: Chọn một câu trả lời a. 147.71 triệu b. 131.84 triệu c. 137.71 triệu d. 141.84 triệu Để có được số tiền 250 triệu sau 4 năm nữa, biết rằng lãi suất ngân hàng là10%/năm, ghép lãi theo quý, vậy số tiền mà bạn phải gửi tiết kiệm hiện tại l à: Chọn một câu trả lời a. 170.75 triệu b. 174.23 triệu c. 168.40 triệu d. 169.23 triệu Bạn vay nợ một khoản tiền là 100 triệu với lãi suất 12%/năm, và trả nợ 30 triệu vào cuối mỗi năm. Biết rằng năm cuối cùng khoản trả ít 30 triệu, vậy khoản này sẽ là: Chọn một câu trả lời a. 15.13 triệu b. 12. 07 tri ệu c. 15.65 tri ệu d. 15.07 triệu Để có đ ược số tiền 250 triệu sau 4 năm nữa, biết rằng lãi su ất ngân hàng là1%/tháng, ghép lãi theo quý, vậy số tiền mà bạn phải gửi tiết kiệm hiện tại là: Chọn một câu trả lời a. 155.79 triệu b. 168.40 triệu c. 174.23 triệu d. 170.75 triệu Biết rằng lãi su ất ngân hàng là10%/năm, ghép lãi hằng năm, Bạn đ ã có một số tiền trong ngân hàng. Bạn tính toán và thấy rằng trong vòng 5 năm tới nếu đóng thêm 40 triệu vào cuối mỗi năm thì đến cuối năm thứ 5, bạn sẽ có một số tiền là 450 triệu trong ngân hàng. Vậy số tiền hiện tại bạn đang có trong ngân hàng là: Chọn một câu trả lời a. 180.13 triệu b. 164.81 triệu c. 127.78 triệu
  2. d. 105.26 triệu Bạn muốn có một số tiền l à 150 tri ệu sau vài năm nữa và gửi vào ngân hàng( vào cuối năm) 20 triệu trong vòng vài năm tới với lãi suất 6%/năm. Biết rằng năm cuối cùng khoản góp nhiều hơn 20 triệu, vậy khoản góp này sẽ là: Chọn một câu trả lời a. 30.49 triệu b. 20.49 triệu c. 13.49 tri ệu d. 25.49 triệu Lãi su ất thực của các khoản tiền gởi là 7%/năm, ghép lãi hằng năm. Tuy nhiên lạm phát ở mức 8%/năm. Như vậy lãi su ất danh nghĩa mà các ngân hàng công bố sẽ là: Chọn một câu trả lời a. 15% b. 15.56% c. 17.56% d. 14.04% Bạn gửi số tiền 50 triệu với lãi suất 11.%/năm, ghép lãi hằng năm. Vậy sau 7 năm số tiền này sẽ là: Chọn một câu trả lời a. 88.50 triệu b. 84.52 triêu c. 183.52 triệu d. 103.8 triệu Để tăng giá trị tương lai, tỷ suất chiết khấu nên được điều chỉnh Chọn một câu trả lời a. theo lãi suất thực b. xuống c. lên d. theo lãi suất cơ bản Phát biểu nào sau đây là đúng nhất Chọn một câu trả lời a. Giảm tỷ lệ chiết khấu sẽ l àm tăng giá trị tương lai của dòng tiền b. Ghép lãi liên tục sẽ dẫn đến giá trị hiện tại cao hơn so với khoản đầu tư tương tự được ghép l ãi hàng tháng với cùng lãi suất danh nghĩa c. Giá trị tương lai của các khoản trả đều đầu năm sẽ lớn hơn giá trị tương lại của các khoản trả đều thông thường Nếu ghép l ãi liên tục với l ãi suất 8% trong vòng 20 năm, giá trị của khoản đầu tư ban đầu 20000$ sẽ là Chọn một câu trả lời
  3. a. $99,061 b. $52,000 c. $93,219 d. $915,240 Phương án nào sẽ l à tốt nhất cho bạn khi gửi tiền ngân hàng Chọn một câu trả lời a. 3.1%/quý ghép lãi theo quý b. 12.9%/năm ghép lãi theo năm c. 12%/năm ghép l ãi 6 tháng d. 1%/tháng ghép lãi theo quý Biết rằng lãi suất ngân hàng là12%/năm, ghép lãi hằng năm, Bạn đã có một số tiền trong ngân hàng. Bạn tính toán và thấy rằng trong vòng 5 năm tới nếu đóng thêm 30 triệu vào đ ầu mỗi năm thì đ ến cuối năm thứ 5, bạn sẽ có một số tiền là 370 triệu trong ngân hàng. Vậy số tiền hiện tại bạn đang có trong ngân hàng là: Chọn một câu trả lời a. 101.80 triệu b. 88.82 triệu c. 108.82 triệu d. 81.08 triệu Giá trị hiện tại của một khoản trả đều thông thường vĩnh cửu có giá trị 1000$ với lãi suất 8%/năm là? Chọn một câu trả lời a. $800 b. $80 c. $1,000 d. $12,500 Phát biểu nào sau đây là đúng nhất Chọn một câu trả lời a. Giá trị tương lai của các khoản trả đều đầu năm sẽ lớn hơn giá trị tương lại của các khoản trả đều thông thường b. Giảm tỷ lệ chiết khấu sẽ l àm tăng giá trị tương lai của dòng tiền c. Ghép lãi liên tục sẽ dẫn đến giá trị hiện tại cao hơn so với khoản đầu tư tương tự được ghép l ãi hàng tháng với cùng lãi suất danh nghĩa Để có đ ược số tiền 250 triệu sau 4 năm nữa, biết rằng lãi su ất ngân hàng là10%/năm, ghép lãi 6 tháng/lần, vậy số tiền mà bạn phải gửi tiết kiệm hiện tại là: Chọn một câu trả lời a. 174.23 triệu b. 168.40 triệu c. 170.75 triệu d. 169.21 triệu
  4. Hoa vay một số tiền là 200 triệu và trả góp đều đặn mỗi năm trong vòng 5 năm tới với kho ản trả đầu tiên ngay bây giờ, lãi suất mỗi năm là 12%, ghép lãi theo năm. Vậy khoản trả đều mỗi năm của Hoa là: Chọn một câu trả lời a. 45.00 triệu b. 49.54 triệu c. 55.48 tri ệu d. 59.58 triệu Để có đ ược số tiền 250 triệu sau 4 năm nữa, biết rằng lãi su ất ngân hàng là1%/tháng, ghép lãi theo quý, vậy số tiền mà bạn phải gửi tiết kiệm hiện tại là: Chọn một câu trả lời a. 168.40 triệu b. 170.75 triệu c. 155.79 triệu d. 174.23 triệu Bạn gửi số tiền 50 triệu với lãi suất 11.%/năm, ghép lãi hằng năm. Vậy sau 7 năm số tiền này sẽ là: Chọn một câu trả lời a. 88.50 triệu b. 84.52 triêu c. 183.52 triệu d. 103.8 triệu Biết rằng bạn đang có 60 triêu trong ngân hàng, mất bao lâu thì số tiền bạn có sẽ tăng gấp đôi với lãi suất lần lượt là 5%, 8% Chọn một câu trả lời a. 14.2 năm, 9 năm b. 14.2 năm, 9.2 năm c. 14 năm, 9.2 năm d. 9 năm,14 năm Bạn vừa tốt nghiệp và quyết định mua một chiếc xe. Ngân hàng quyết định cho bạn vay 60 tháng với lãi suất hằng năm là 9%. bạn sẽ trả 15% giá trị chiếc xe 26,000$ ngay bây giờ và vay 85% còn lại với khoản trả đầu tiên sau 1 tháng kể từ hôm này. Vậy khoản trả hàng tháng của bạn sẽ là: Choose one answer. a. $539.71 b. $368.33 c. $458.76
  5. d. $433.33 Một công ty bấ t động sản bán cho bạn một ngôi nhà với giá 850 triệu đồng và bạn được trả góp trong vòng 20 năm, mỗi tháng 8 triệu trả vào cuối tháng. Vậy lãi suất của món vay này mỗi năm là: Choose one answer. a. 9.64% b. 0.864 % c. 0.8% d. 8.64% Hoa sẽ đi học đại học sau 5 năm nữa, mỗi năm chi phí khoảng 50 triệu trong 4 năm (thanh toán vào đ ầu năm). Trong thời gian tới, mỗi năm bố mẹ Hoa sẽ để gửi vào ngân hàng một khoản tiền vào đ ầu năm đủ để trang trải chi phí này. Vậy khoản tiền đó là (biết rằng lãi suất là 9%/năm): Choose one answer. a. 27.06 triệu b. 29.5 tri ệu c. 24.83 tri ệu d. 24.06 triệu Biết rằng lãi su ất ngân hàng là10%/năm, ghép lãi hằng năm, hiện bạn đã có 100 triệu. Để có đ ược số tiền 300 triệu sau 4 năm nữa vậy số tiền mà bạn phải gửi tiết kiệm vào đầu mỗi năm trong vòng 4 năm tới hiện tại là: Choose one answer. a. 30.09 triệu b. 29.09 triệu c. 31.09 tri ệu d. 33.09 triệu Khoản tiền nào có giá trị hơn: 1 triệu đồng hi ện tại hay 2 triệu đồng sẽ nhận được sau 6 năm nữa, biết rằng l ãi suất là 14%/năm ghép l ãi hằng năm Choose one answer. a. Khoản 1 triệu hiện tại lớn hơn vì giá trị tương lai của khoản này sau 2 năm là 2.8 triệu b. Khoản 2 triệu sau 6 năm lớn hơn vì giá trị hiện tại của khoản này là 1.1 triệu c. Khoản 2 triệu sau 6 năm nhỏ hơn vì giá trị hiện tại của khoản này là 0.91 triệu Hoa vay một số tiền là 200 triệu và trả góp đều đặn mỗi tháng trong vòng 5 năm tới lãi suất mỗi năm là 12%, ghép lãi hằng tháng. Vậy trong lần trả nợ thứ 3, số tiền trả lãi là: Choose one answer.
  6. a. 4.40 tri ệu b. 2.49 tri ệu c. 2.23 triệu d. 1.95 tri ệu Bạn gửi số tiền 50 triệu với lãi suất 1.05%/tháng, ghép lãi 6 tháng/lần. Vậy sau 7 năm số tiền này sẽ là: Choose one answer. a. 117.61 triệu b. 114.74 triệu c. 119.54 triệu d. 120.23 triệu Bạn đang xem xét vay $100,000 cho 30 năm với lãi suất kép hằng năm là 9%. Khoản vay này cần có 30 khoản trả vào cuối mỗi năm (cả gốc lẫn lãi). Vậy giá trị của mỗi khoản trả này là: Choose one answer. a. $6,400.30 b. $9,733.63 c. $3,333.33 d. $12,333.33 Để trả một khoản nợ là 100 triệu sau 8năm, bạn muốn trong năm nay sẽ để dành mỗi quý một số tiền (tổng cộng là 5 khoản gởi với khoản đầu tiên bắt đầu ngay bây giờ). Biết rằng lãi su ất là 12%/năm, ghép lãi theo quý. Vậy số tiền gởi mỗi quý của bạn sẽ là Choose one answer. a. 8.23 tri ệu b. 10.45 triệu c. 7.99 triệu d. 8.48 tri ệu Bạn muốn có một số tiền là 150 triệu sau vài năm nữa và gửi vào ngân hàng( vào cuối năm) 20 triệu trong vò ng vài năm tới với lãi su ất 6%/năm. Biết rằng năm cuối cùng khoản góp ít hơn 20 triệu, vậy bạn mất thời gian: Choose one answer. a. 9 năm b. 7 năm c. 8 năm d. 6 năm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản