PHÂN HỆ KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Chia sẻ: Hoàng Anh Xuân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
118
lượt xem
41
download

PHÂN HỆ KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

F3 – Xóa F7 – In F11 – Lọc Thêm mới chứng từ, bạn ấn nút “Thêm” hoặc phím “F4” Sửa chứng từ, bạn ấn nút “Sửa” hoặc phím “F2” Xóa chứng từ, bạn ấn nút “Xóa” hoặc phím “F3” In Bạn ấn nút “In Phiếu” hoặc ấn phím “F7”. Bạn muốn in nhiều phiếu bạn chỉ cần dùng phím “Space Bar” đánh dấu (màu xanh) các chứng từ và bạn ấn nút “In Phiếu” .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÂN HỆ KẾ TOÁN BÁN HÀNG

 1. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 PHÂN HỆ KẾ TOÁN BÁN HÀNG Tổng quát về các chứng từ Chương trình sẽ hiển thị 30 phiếu gần nhất, nếu bạn muốn hiện lên nhiều chứng từ bạn có thể chọn chức năng “ Lọc” Các phím nóng F4 – Thêm mới F2 – Sửa 1 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 2. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 F3 – Xóa F7 – In F11 – Lọc Thêm mới chứng từ, bạn ấn nút “Thêm” hoặc phím “F4” Sửa chứng từ, bạn ấn nút “Sửa” hoặc phím “F2” Xóa chứng từ, bạn ấn nút “Xóa” hoặc phím “F3” In Bạn ấn nút “In Phiếu” hoặc ấn phím “F7”. Bạn muốn in nhiều phiếu bạn chỉ cần dùng phím “Space Bar” đánh dấu (màu xanh) các chứng từ và bạn ấn nút “In Phiếu” . Lọc chứng từ Chọn phím lọc hoặc ấn F11 2 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 3. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Có rất nhiều tiêu chí để bạn lọc. 1. Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho TK Nợ 131,111,112 TK Có : 5111,5112,5113,…. Bán hàng công nợ, thanh toán ngay,… Mã Đvcs: Đơn vị ,chi nhánh của công ty Ngày chứng từ: chương trình lấy ngày hiện thời của hệ thống; nếu không đúng bạn có thể nhập lại, chứng từ tiếp theo sẽ lấy ngày của chứng từ trước đó. Số chứng từ : Tự tăng, tăng theo tháng, theo quý, theo năm Mã nguyên tệ : Mặc định là đồng tiền hạch toán, Bạn chọn loại tiền khác bạn chỉ cần ấn “ Space Bar” hoặc gõ chữ cái đầu tiên của loại tiền đó; Tỷ giá ghi sổ : Tỷ giá do chương trình tự tính; hoặc người dùng có thể tự gõ 3 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 4. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Tỷ giá hạch toán: tỷ giá thu tiền thưc tế; Nếu có chêch lệch giữa tỷ giá ghi sổ và tỷ giá hach toán thì chương trình tự động hoạch toán vào N 515, C635 hoặc tự định khoản TK N413 hoặc C413 (chỉ áp dụng cho trường hợp thanh toán ngay) còn lại bạn để hai tỷ giá này bằng nhau. Mã Hợp đồng : Theo hợp đồng bán hàng Mã Đối tượng: Mã khách hàng Mã Bộ phận : Bộ phận xuất bán Mã Nhân viên : Nhân viên xuất kho Mã Nhập xuất là một dạng danh mục TK, bạn chon 131 nếu công nợ, hoặc đối với tài khoản tiền mặt tiền gửi ngân hàng – TkC 111,112 – Mua hàng thanh toán ngay thì bạn phải để “Không định khoản sổ cái” để khi bạn lập phiếu chi (N156/152/153, C111/112) không bị chi hai lần; hoặc bạn chon loại khác; Diễn giải : Diễn giải chi tiết các nghiệp vụ phát sinh Vật tư : Các bạn chọn trong danh mục vật tư Các “tài khoản Vật tư”- Tài khoản Nợ sẽ lấy mặc định trong danh mục vật tư. Mã kho : Bạn chọn mã kho nhập hàng, trường hợp nhập về xuất thẳng bạn cũng phải chọn mã kho. Mã lô : Mã lô bạn nhập hàng – Tùy chọn không bắt buộc Mã vị trí: Vị trí bạn muốn nhập – Tùy chọn không bắt buộc Tk nợ : 5111,5112,5113… - Tài khoản Nợ sẽ lấy mặc định trong danh mục vật tư. Bạn không thể sửa được ở đây. Đvt : Đơn vị tính lấy trong Danh mục vật tư Số lượng: Nhập số lượng Đơn giá : nhập giá Thành tiền : Số lượng * Đơn giá, Bạn cũng có thể không cần nhập giá, chỉ cần nhập Thành tiền, thì chương trình tự chia ngược ra đơn giá 4 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 5. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Phụ phí: Chỉ dành cho đơn vị kinh doanh xăng dầu, dầu nhớt; TK Phụ phí: Chỉ dành cho đơn vị kinh doanh xăng dầu, dầu nhớt; “F5” : Khi bạn mua hàng thanh toán bằng ngoại tệ bạn có thể ấn phím “F5” đẻ xem Đơn giá, Thành tiền quy đổi. Bạn có thể xem chi tiết giá vốn, lãi lỗ cho từng mặt hàng. Hạn thanh toán : Nếu là Tk Có :131 thì bạn nhập hạn thanh toán vào, còn không thì bạn bỏ qua Loại chiết khấu : 1 – chiết khấu trước thuế, 2- Chiết khấu trừ vào tổng tiền Bạn nhập tổng số tiền chiết khấu; Mã thuế : R00,R05,R10 – “V” ký hiệu thuế đầu vào, “R” ký hiệu thuế đầu ra. TK nợ thuế : 131,111,112,…. TK có thuế : 33311– TK bắt buộc nếu có thuế Tiền thuế : Nếu tiền thuế sai phần sau dấu phẩy, bạn có thể sửa cho đùng với hóa đơn, Bạn sửa tiền chỉ trong giới hạn mà được khai báo sai số giữa tiền và tiền sửa. Mã Đt Vat : Mã đối tượng thuế liện quan đến kê khai thuế; còn mã đối tượng ở trên là mã đối tượng công nợ ( nếu mua hàng công nợ). Nếu mã đối tượng VAT là khách lẻ thì bạn phải nhập tên đối tượng thuế và mã số thuế vào. Thường thì hai mã đối tượng giống nhau. Số CtHđ : Số chứng từ hóa đơn Ngày CtHđ : ngày chứng từ trên hóa đơn, Số Seri: Số seri trên hóa đơn. Ngoài ra Bạn có thể xem công nợ trên phiếu nhập mua hàng, Xem tồn kho tức thời trên Hóa đơn bán hàng, Cảnh báo tồn kho trên hóa đơn bán hàng Bạn cũng có thể in ngay chứng từ khi nhập xong “ In ngay chứng từ” C- Có, K- Không.. Nhập xong bạn ấn nút “ Chấp Nhận” 5 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 6. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Khi ấn nút chấm nhận xong, nếu lưu thành công thì chương trinh lại mở ra màn hình mới cho các bạn nhập luôn để không mất công ấn nút thêm “Thêm”. Nếu không muốn nhập nữa ban có thể Ấn nút “ ESC”, Alt+F4 2. Hóa đơn dịch vụ Hóa đơn này chỉ áp dụng khi các mặt hàng không phải ở dạng hữu hình, ví dụ như: dịch vụ tư vấn, dịch vụ lắp đặt, dịch vụ thuê xe, dịch vụ thuê nhân công,… Phiếu trên cũng có thể áp dụng cho Hóa Đơn Bán Hàng không kiêm phiếu xuất kho. Hóa đơn không có giá vốn, không lên nhập xuất tồn. TK Nợ 131,111,112 TK có : 5111,5112,5113,…. Bán hàng công nợ, thanh toán ngay,… Mã Đvcs: Đơn vị ,chi nhánh của công ty Ngày chứng từ: chương trình lấy ngày hiện thời của hệ thống; nếu không đúng bạn có thể nhập lại, chứng từ tiếp theo sẽ lấy ngày của chứng từ trước đó. 6 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 7. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Số chứng từ : Tự tăng Mã nguyên tệ : Mặc định là đồng tiền hạch toán, Bạn chọn loại tiền khác bạn chỉ cần ấn “ Space Bar” hoặc gõ chữ cái đầu tiên của loại tiền đó; Tỷ giá ghi sổ : Tỷ giá do chương trình tự tính; hoặc người dùng có thể tự gõ Tỷ giá hạch toán: tỷ giá thu tiền thưc tế; Nếu có chêch lệch giữa tỷ giá ghi sổ và tỷ giá hach toán thì chương trình tự động hoạch toán vào N 515, C635 hoặc tự định khoản TK N413 hoặc C413 (chỉ áp dụng cho trường hợp thanh toán ngay) còn lại bạn để hai tỷ giá này bằng nhau. Mã Hợp đồng : Theo hợp đồng bán hàng Mã Đối tượng: Mã khách hàng Mã Bộ phận : Bộ phận xuất bán Mã Nhân viên : Nhân viên xuất kho Mã Nhập xuất là: một dạng danh mục TK, bạn chon 131 nếu công nợ, hoặc đối với tài khoản tiền mặt tiền gửi ngân hàng – TkC 111,112 – Mua hàng thanh toán ngay thì bạn phải để “Không định khoản sổ cái” để khi bạn lập phiếu chi (N156/152/153, C111/112) không bị chi hai lần; hoặc bạn chon loại khác; Diễn giải : Diễn giải chi tiết các nghiệp vụ phát sinh Vật tư : Các bạn chọn trong danh mục vật tư Các “tài khoản Vật tư”- Tài khoản Nợ sẽ lấy mặc định trong danh mục vật tư. Mã kho : Bỏ qua Tk nợ : 5111,5112,5113… - Tài khoản Nợ sẽ lấy mặc định trong danh mục vật tư. Bạn không thể sửa được ở đây. Đvt : Đơn vị tính lấy trong Danh mục vật tư Số lượng: Nhập số lượng Đơn giá : nhập giá 7 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 8. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Thành tiền : Số lượng * Đơn giá, Bạn cũng có thể không cần nhập giá, chỉ cần nhập Thành tiền, thì chương trình tự chia ngược ra đơn giá “F5” : Khi bạn mua hàng thanh toán bằng ngoại tệ bạn có thể ấn phím “F5” đẻ xem Đơn giá, Thành tiền quy đổi. Hạn thanh toán : Nếu là Tk Có :131 thì bạn nhập hạn thanh toán vào, còn không thì bạn bỏ qua Loại chiết khấu : 1 – chiết khấu trước thuế, 2- Chiết khấu trừ vào tổng tiền Bạn nhập tổng số tiền chiết khấu; Mã thuế : R00,R05,R10 – “V” ký hiệu thuế đầu vào, “R” ký hiệu thuế đầu ra. TK nợ thuế : 131,111,112,…. TK có thuế : 33311– TK bắt buộc nếu có thuế Tiền thuế : Nếu tiền thuế sai phần sau dấu phẩy, bạn có thể sửa cho đùng với hóa đơn, Bạn sửa tiền chỉ trong giới hạn mà được khai báo sai số giữa tiền và tiền sửa. Mã Đt Vat : Mã đối tượng thuế liện quan đến kê khai thuế; còn mã đối tượng ở trên là mã đối tượng công nợ ( nếu mua hàng công nợ). Nếu mã đối tượng VAT là khách lẻ thì bạn phải nhập tên đối tượng thuế và mã số thuế vào. Thường thì hai mã đối tượng giống nhau. Số CtHđ : Số chứng từ hóa đơn Ngày CtHđ : ngày chứng từ trên hóa đơn, Số Seri: Số seri trên hóa đơn. Ngoài ra Bạn có thể xem công nợ trên phiếu nhập mua hàng. Bạn cũng có thể in ngay chứng từ khi nhập xong “ In ngay chứng từ” C- Có, K- Không.. Nhập xong bạn ấn nút “ Chấp Nhận” Khi ấn nút chấm nhận xong, nếu lưu thành công thì chương trinh lại mở ra màn hình mới cho các bạn nhập luôn để không mất công ấn nút thêm “Thêm”. 8 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 9. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Nếu không muốn nhập nữa ban có thể Ấn nút “ ESC”, Alt+F4 Chú ý : Trong danh mục vật tư hàng hóa thì Vật tư ở dạnh dịch vụ bạn phải chọn loại vật tư là : 0 9 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 10. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 3. Phiếu Xuất Trả nhà cung cấp Lập như hóa đơn mua hàng. TK Có 152,153,156 TK Nợ : 331,141,111,112 ….. Mua hàng công nợ, thanh toán ngay, qua tạm ứng…. Mã Đvcs: Thu cho đơn vị,chi nhánh của công ty Ngày chứng từ: chương trình lấy ngày hiện thời của hệ thống; nếu không đúng bạn có thể nhập lại, chứng từ tiếp theo sẽ lấy ngày của chứng từ trước đó. Số chứng từ : Tự tăng 10 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 11. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Mã Nguyên tệ : Mặc định là đồng tiền hạch toán, Bạn chọn loại tiền khác bạn chỉ cần ấn “ Space Bar” hoặc gõ chữ cái đầu tiên của loại tiền đó; Tỷ giá ghi sổ : Tỷ giá do chương trình tự tính; hoặc người dùng có thể tự gõ Tỷ giá hạch toán: tỷ giá thu tiền thưc tế; Nếu có chêch lệch giữa tỷ giá ghi sổ và tỷ giá hach toán thì chương trình tự động hoạch toán vào N 515, C635 hoặc tự định khoản TK N413 hoặc C413 (chỉ áp dụng cho trường hợp thanh toán ngay) còn lại bạn để hai tỷ giá này bằng nhau. Mã Hợp đồng : Mua hàng nhập kho theo hợp đồng Mã Đối tượng: Mã nhà cung cấp Mã Bộ phận : Bộ phận nhập kho Mã Nhân viên : Nhân viên nhân viên nhập kho Mã Nhập xuất là một dạng danh mục TK, bạn chon 331 nếu công nợ, hoặc đối với tài khoản tiền mặt tiền gửi ngân hàng – TkC 111,112 – Mua hàng thanh toán ngay thì bạn phải để “Không định khoản sổ cái” để khi bạn lập phiếu chi (N156/152/153, C111/112) không bị chi hai lần; hoặc bạn chon loại khác; Diễn giải : Diễn giải chi tiết cac nghiệp vụ phát sinh Vật tư : Các bạn chọn trong danh mục vật tư Các “tài khoản Vật tư”- Tài khoản Nợ sẽ lấy mặc định trong danh mục vật tư. Mã kho : Bạn chọn mã kho nhập hàng, trường hợp nhập về xuất thẳng bạn cũng phải chọn mã kho. Mã lô : Mã lô bạn nhập hàng – Tùy chọn không bắt buộc Mã vị trí: Vị trí bạn muốn nhập – Tùy chọn không bắt buộc Tk nợ : Các “tài khoản Vật tư”- Tài khoản Nợ sẽ lấy mặc định trong danh mục vật tư. Bạn không thể sửa được ở đây. Đvt : Đơn vị tính lấy trong Danh mục vật tư Số lượng: Nhập số lượng 11 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 12. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Đơn giá : nhập giá Thành tiền : Số lượng * Đơn giá, Bạn cũng có thể không cần nhập giá, chỉ cần nhập Thành tiền, thì chương trình tự chia ngược ra đơn giá Phụ phí: Chỉ dành cho đơn vị kinh doanh xăng dầu, dầu nhớt; TK Phụ phí: Chỉ dành cho đơn vị kinh doanh xăng dầu, dầu nhớt; “F5” : Khi bạn mua hàng thanh toán bằng ngoại tệ bạn có thể ấn phím “F5” đẻ xem Đơn giá, Thành tiền quy đổi. Hạn thanh toán : Nếu là Tk Có :331 thì bạn nhập hạn thanh toán vào, còn không thì bạn bỏ qua; Mã thuế : R00,R05,R10 – “V” ký hiệu thuế đầu vào, “R” ký hiệu thuế đầu ra. TK có thuế : 1331 – TK bắt buộc nếu có thuế TK nợ thuế : 331/111/112 Tiền thuế : Nếu tiền thuế sai phần sau dấu phẩy, bạn có thể sửa cho đùng với hóa đơn, Bạn sửa tiền chỉ trong giới hạn mà được khai báo sai số giữa tiền và tiền sửa. Mã Đt Vat : Mã đối tượng thuế liện quan đến kê khai thuế; còn mã đối tượng ở trên là mã đối tượng công nợ ( nếu mua hàng công nợ). Nếu mã đối tượng VAT là khách lẻ thì bạn phải nhập tên đối tượng thuế và mã số thuế vào. Thường thì hai mã đối tượng giống nhau. Số CtHđ : Số chứng từ hóa đơn Ngày CtHđ : ngày chứng từ trên hóa đơn, Số Seri: Số seri trên hóa đơn. Trường hợp hàng về hóa đơn chưa về thì làm phiếu nhập với giá tạm tính, khi hóa đơn về thì chỉnh lại, trường hợp thanh toán mới có hóa đơn, thì khi nào chi tiền thì khai thuế trên phiếu chí hoặc Báo nợ ngân hàng. Nếu không có thuế thì có thể bỏ qua các thông tin về thuế vào không kê thai mã thuế. 12 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 13. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Ngoài ra Bạn có thể xem công nợ trên phiếu nhập mua hàng, Xem tồn kho trên phiếu nhập mua hàng. Bạn cũng có thể in ngay chứng từ khi nhập xong “ In ngay chứng từ” C- Có, K- Không.. Nhập xong bạn ấn nút “ Chấp Nhận” Khi ấn nút chấm nhận xong, nếu lưu thành công thì chương trinh lại mở ra màn hình mới cho các bạn nhập luôn để không mất công ấn nút thêm “Thêm”. Nếu không muốn nhập nữa ban có thể Ấn nút “ ESC”, Alt+F4 Các báo cáo 13 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 14. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 14 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 15. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 15 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản