Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 1 - Lê Hàn Thủy

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:52

9
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 1 Tổng quan về kế toán ngân hàng, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được các đặc điểm kinh doanh ngân hàng ảnh hưởng đến kế toán NHTM; Mô tả được đối tượng kế toán ngân hàng (Bảng cân đối kế toán & Báo cáo kết quả kinh doanh); Nắm được những vấn đề cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong NHTM, bao gồm hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống chứng từ & sổ kế toán, các phân hệ nghiệp vụ & bộ máy kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 1 - Lê Hàn Thủy

 1. KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI GV Lê Hàn Thủy 1 Phan Thiết, tháng 3 năm 2020
 2. MỤC TIÊU MÔN HỌC 1. Vận dụng nguyên tắc kế toán cơ bản trong kế toán NHTM. 2. Xử lý kế toán tất cả các nghiệp vụ NHTM cơ bản nhất. 3. Xử lý được các tình huống thực tế khi tiếp cận với công việc tại NHTM. 4. Hiểu và xử lý các giao dịch với ngân hàng tại doanh nghiệp. 5. Đọc hiểu Báo cáo tài chính các NHTM. 2
 3. NỘI DUNG MÔN HỌC 1. Tổng quan về kế toán ngân hàng 2. Kế toán tiền mặt 3. Kế toán huy động vốn 4. Kế toán nghiệp vụ tín dụng 5. Kế toán đầu tư & kinh doanh chứng khoán 6. Kế toán dịch vụ thanh toán qua ngân hàng 7. Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối và thanh toán quốc tế 8. Kế toán thu nhập, chi phí 9. Báo cáo tài chính 3
 4. Tài liệu tham khảo  Nguyễn Thị Loan (Chủ biên) Kế toán ngân hàng, NXB Thống Kê 2017  QĐ 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc NHNN VN  TT 10/2014/TT-NHNN ngày 20/3/2014 của Thống đốc NHNN VN  TT39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng 4
 5. Địa chỉ web  www.sbv.gov.vn: Ngân hàng Nhà nước VN  www.moj.gov.vn: Bộ Tư pháp Việt Nam  www.mof.gov.vn: Bộ Tài chính Việt Nam  Các trang web của các NHTM 5
 6. Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NHTM 6
 7. MUÏC TIEÂU CUÛA CHÖÔNG  Hiểu được các đặc điểm kinh doanh ngân hàng ảnh hưởng đến kế toán NHTM.  Mô tả được đối tượng kế toán ngân hàng (Bảng cân đối kế toán & Báo cáo kết quả kinh doanh)  Nắm được những vấn đề cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong NHTM, bao gồm hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống chứng từ & sổ kế toán, các phân hệ nghiệp vụ & bộ máy kế toán. 7
 8. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NHTM  Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ  Đặc điểm  Nguyên tắc  Tài khoản  Chứng từ  Tổ chức bộ máy kế toán 8
 9. Khái niệm Kế toán ngân hàng - Đối tượng Kế toán NHTM  Khái niệm Kế toán NHTM Kế toán Ngân hàng là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính về tình hình hoạt động của ngân hàng. 9
 10. Khái niệm Kế toán ngân hàng - Đối tượng Kế toán NHTM Đối tượng Kế toán NHTM Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu (Assets = Liabilities + Owner’s equity) FEDERAL RESERVE NOTE THE UNITED STATES OF AMERICA THE UNITED STATES OF AMERICA THIS  NOTE  IS LEGAL TENDER L70744629F FOR  ALL  DEBTS,  PUBLIC AND PRIVATE 12 12 WASHING TON, D.C. A Stock H 293 L70744629F 12 SERIES 12 1985 ONE DOLLAR ONE DOLLAR Certificate
 11. Đối tượng Kế toán NHTM (tt) VỐN CHỦ SỞ HỮU D Ư VỐ N ẶNG ĐIỀ U T H N CP LỆ Giá Giátrị trịvốn vốn VỐ của củachủ chủsở sởhữu hữu trên trêntài tàisản sản CÁ ẬN, C U QU H Ỹ I N QKD NH LỢ K
 12. Đối tượng Kế toán NHTM (tt) NỢ PHẢI TRẢ GIẤY GIẤYTỜ TỜ TIỀN TIỀNGỬI GỬI CÓ CÓGIÁ GIÁ TỪ TỪ KHÁCH KHÁCHHÀNG HÀNG Nghĩa vụ hiện tại của NH phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua mà NH phải thanh toán từ nguồn lực của mình PHẢI PHẢITRẢ TRẢ VAY VAYNHNN NHNN THUẾ THUẾ TCTD TCTDKHÁC KHÁC PHẢI PHẢITRẢ TRẢ KHÁC KHÁC
 13. Đối tượng Kế toán NHTM (tt) TIỀNGỬI TIỀN GỬI CHOVAY CHO VAY TÀI SẢN NHNNHOẶC NHNN HOẶC TCTDKHÁC TCTD KHÁC CK k iểm ĐẦU TƯ N H lợ i TIỀN c do ượ c TIỀN lự u đ MẶT MẶT g u ồn t hể th n g lai N à có t ư ơ v g soát h tế tron c h k in í GÓP VỐN TÀI TÀI ĐẦU TƯ SẢN SẢN TÀISẢN TÀI SẢN KHÁC KHÁC CỐĐỊNH CỐ ĐỊNH
 14. Đối tượng Kế toán NHTM (tt)  Thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh của NH trong kỳ kế toán. Lãi thuần (Lỗ thuần) = Thu nhập - Chi phí  Các đối tượng ngoại bảng: •Bảo lãnh. •Lãi chưa thu được. •Nợ bị tổn thất. •Giấy tờ có giá,…
 15. Đối tượng Kế toán NHTM (tt) Đối tượng phục vụ là -Nhà quản trị viên của ngân hàng; -Các chủ thể bên ngoài ngân hàng: nhà đầu tư, khách hàng
 16. Nhiệm vụ kế toán ngân hàng thương mại  Phản ánh các nghiệp vụ kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan, toàn diện… theo các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán  Phân tích và cung cấp thông tin cho quản lý: – Thông tin chi tiết – Thông tin khái quát, tổng hợp  Giám sát mọi mặt nghiệp vụ của ngân hàng, đảm bảo an toàn tài sản cho ngân hàng và khách hàng 16
 17. ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN NHTM  Tính tổng hợp (xã hội) cao  Xử lý nghiệp vụ theo quy trình công nghệ nghiêm ngặt, chặt chẽ  Tính kịp thời và chính xác cao độ  Khối lượng chứng từ lớn và phức tạp  Tập trung và thống nhất cao độ 17
 18. Tính tổng hợp (xã hội) cao  Không chỉ phản ánh toàn bộ các mặt hoạt động của bản thân NH  Mà còn phản ánh phần lớn hoạt động kinh tế, tài chính của nền kinh tế thông qua các quan hệ: – Tiền tệ – Tín dụng – Thanh toán  Giữa các NH với – DN – Tổ chức kinh tế Trong nền kinh tế – Cá nhân => Thông tin kế toán ngân hàng là những chỉ tiêu quan trọng giúp cho việc chỉ đạo, điều hành hoạt 18 động ngân hàng và quản lý nền kinh tế
 19. Tính tổng hợp (xã hội) cao (tiếp)  Từđặc điểm xã hội hoá cao, đòi hỏi việc xây dựng chế độ kế toán cho NH phải đảm bảo – Vừa phản ánh đầy đủ hoạt động của NH – Vừa phản ánh được hoạt động kinh tế, tài chính của nền kinh tế 19
 20. Xử lý nghiệp vụ theo quy trình công nghệ nghiêm ngặt, chặt chẽ  Tiến hành đồng thời – Kiểm soát, xử lý nghiệp vụ Khi có nghiệp vụ phát sinh – Ghi sổ kế toán  Số lượng nghiệp vụ rất lớn =>  Yêu cầu thời gian giao dịch ngắn nhất chuẩn hoá quy trình giao dịch Kế toán NHTM mang tính giao dịch rất cao 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2