intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích tài chính - Bài đọc - Bài tập 3

Chia sẻ: Ngo Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

94
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích tài chính - Bài đọc - Bài tập 3 nằm trong chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, niên khóa 2005-2006 gồm 5 bài tập tự luận sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai đang học về tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích tài chính - Bài đọc - Bài tập 3

  1. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phaân tích Taøi chính Baøi taäp 3 Nieân khoaù 2005-2006 Baøi ñoïc BÀI TẬP SỐ 3 Ngày phát: 11/10/2005 Ngày nộp: 21/10/2005 Câu 1. Doanh thu bán sĩ hàng năm của công ty Bia Chợ Lớn hiện đang ở mức 124 tỷ đồng và kỳ thu tiền bình quân là 30 ngày. Ban giám đốc công ty đang xem xét để hoạch định chính sách bán chịu của công ty. Ban giám đốc tin tưởng rằng nếu tiêu chuẩn bán chịu càng được nới lỏng hơn thì sẽ mang lại kết quả như sau: Chính sách bán chịu A B C D Mức tăng doanh thu của chính sách sau so với chính sách 20,8 18,8 14,2 10,6 trước (tỷ đồng) Kỳ thu tiền bình quân của doanh thu tăng thêm (ngày) 45 90 120 180 Tổn thất nợ không thể thu hồi của doanh thu tăng thêm (%) 5 10 15 20 Biết rằng giá bán bình quân một thùng bia của công ty là 200.000 đồng và biến phí là 150.000 đồng một thùng, chi phí cơ hội đầu tư vào khoản phải thu là 30%/năm và chính sách sau càng nới lỏng hơn chính sách trước. a. Nếu không có tổn thất do nợ không thể thu hồi thì Công ty nên lựa chọn chính sách bán chịu nào? Tại sao? b. Nếu có tổn thất do nợ không thể thu hồi theo tỷ lệ nêu trên thì Công ty nên lựa chọn chính sách nào? Tại sao? Câu 2. Để phục vụ cho công tác thu mua tôm nguyên liệu, Công ty Incomfish đặt một trạm thu mua tại tỉnh Bạc Liêu. Theo báo cáo của tổ thu mua, bình quân hàng ngày tổ cần bù đắp số tiền đã chi tiêu cho việc thu mua khoảng 360 triệu đồng. Incomfish đang xem xét ra quyết định tồn quỹ tiền mặt cho tổ thu mua. Có hai ngân hàng ở Bạc Liêu mà Incomfish liên hệ để mở tài khoản giao dịch. Agribank đồng ý sử dụng tiền nhàn rỗi của tổ thu mua để đầu tư tín phiếu kho bạc và có thể kiếm được lãi suất 6,2%/năm. Khi cần tiền cho thu mua thì Agribank sẽ bán tín phiếu kho bạc để bù đắp thiếu hụt cho tổ thu mua nhưng tính phí là 500.000 đồng cho mỗi lần giao dịch. Ngược lại với Agribank, Incombank đồng ý sử dụng tiền nhàn rỗi của tổ thu mua cho mục tiêu đầu tư ngắn hạn và cam kết mức lãi suất kiếm được là 7%/năm nhưng khi cần tiền bù đắp cho thiếu hụt trong thu mua thì Incombank có thể bán chứng khoán đầu tư ngắn hạn và thu phí là 550.000 đồng cho mỗi lần giao dịch. Bạn hãy tư vấn xem: a. Incomfish nên quyết định tồn quỹ tiền mặt cho tổ thu mua là bao nhiêu? b. Incomfish nên giao dịch với ngân hàng nào? Nguyễn Minh Kiều 1
  2. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phaân tích Taøi chính Baøi taäp 3 Nieân khoaù 2005-2006 Baøi ñoïc Câu 3. a. Giám đốc tài chính công ty PRC kết luận rằng nếu sử dụng mô hình Baumol thì tồn quỹ tiền mặt tối ưu của công ty nên là 200 triệu đồng. Lãi suất hàng năm của các loại chứng khoán ngắn hạn là 7,5%. Chi phí giao dịch mỗi khi bán chứng khoán ngắn hạn là 500.000 đồng. Giả sử rằng giao dịch thu chi tiền mặt của PRC diễn ra gần giống mô hình Baumol. Dựa vào những thông tin trên, hãy suy luận xem mức bồi hoàn tiền mặt hàng tuần của PRC là bao nhiêu? b. Phương sai của ngân lưu ròng hàng ngày của công ty TAI là 144 triệu đồng. Chi phí cơ hội của việc giữ tiền mặt là 8%/năm. Chi phí giao dịch mỗi lần mua bán chứng khoán ngắn hạn là 600.000 đồng. TAI nên thiết lập định mức tồn quỹ mục tiêu và định mức tồn quỹ tối đa là bao nhiêu, nếu định mức tồn quỹ tối thiểu là 2 triệu đồng? Câu 4. Công ty TPL là công ty kinh doanh hàng tiêu dùng với mạng lưới chi nhánh bán lẻ rộng khắp. Theo thông tin thu thập được từ phòng kinh doanh, doanh thu bán chịu hàng năm của công ty khoảng 30 tỷ đồng, kỳ thu tiền bình quân là 60 ngày và chi phí cơ hội tính trên vốn đầu tư vào khoản phải thu là 12%. Hiện tại công ty đang áp dụng chính sách bán chịu là net 30. Nếu thay đổi chính sách bán chịu thành 4/10, net 30 thì ước tính có khoảng 50% khách hàng sẽ trả nhanh để lấy chiết khấu, do đó, kỳ thu tiền bình quân sẽ giảm chỉ còn 1 tháng. Theo bạn TPL có nên áp dụng chính sách mới hay không? Tại sao? Câu 5. Ban giám đốc công ty CPC đang xem xét để hoạch định chính sách dự trữ tiền mặt tốt nhất cho công ty. Một số thông tin liên quan đến việc hoạch định chính sách công ty đã được thu thập như sau: • Công ty CPC hiện đang có số dư tiền mặt là 800 triệu đồng. • Công ty dự kiến trong suốt năm hoạt động, tiền chi ra vượt mức tiền thu về hàng tháng là 345 triệu đồng. • Mỗi lần mua hoặc bán chứng khoán ngắn hạn, công ty phải trả cho nhà môi giới khoản chi phí là 0,5 triệu đồng, ngoài ra không còn chi phí nào khác. • Lãi suất hàng năm khi đầu tư vào chứng khoán ngắn hạn là 7%. Giả sử anh (chị) là trưởng phòng tài chính của công ty CPC hãy giúp Ban giám đốc ra quyết định về chính sách dự trữ tiền mặt tối ưu bằng cách trả lời những câu hỏi dưới đây dựa vào những thông tin đã cho: a. Số dư tiền mặt hiện tại của công ty đã tối ưu hay chưa? Nếu chưa, công ty nên giữ bao nhiêu tiền mặt để đạt được mức tối ưu? b. Hiện tại công ty có thể gia tăng số tiền đầu tư vào chứng khoán ngắn hạn hay không? Nếu có, gia tăng bao nhiêu? Nguyễn Minh Kiều 2
  3. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phaân tích Taøi chính Baøi taäp 3 Nieân khoaù 2005-2006 Baøi ñoïc c. Trong suốt 12 tháng tới công ty phải bán chứng khoán ngắn hạn bao nhiêu lần để bù đắp tiền mặt trong chi tiêu? Nguyễn Minh Kiều 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2