PHIẾU GIAO VIỆC

Chia sẻ: Nguyen Mr. Kelvin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
3.481
lượt xem
297
download

PHIẾU GIAO VIỆC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: PHIẾU GIAO VIỆC

  1. PHIẾU GIAO CÔNG VIỆC Ngày…….tháng……năm…………… Người thực hiện: ……………………………………………………………………. ………………Vị trí công tác: …………………... Stt Nội dung công việc Thời gian Thời gian Kết quả giao việc hoàn thành thực hiện 1 2 3 4 Hướng dẫn thực hiện công việc: ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Lưu ý: Cột kết quả thực hiện do người giao việc nghiệm thu công việc khi đã hoàn thành ghi. Người giao việc Người thực hiện
Đồng bộ tài khoản