intTypePromotion=3

Phương pháp tăng giảm khối lượng

Chia sẻ: đinh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
373
lượt xem
136
download

Phương pháp tăng giảm khối lượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thổi CO dư qua ống đựng 217,4 gam hỗn hợp gồm CuO, Fe2O3, FeO, Al2O3 nung nóng được 215 gam chất rắn. Dẫn toán bộ khí thoát ra vào dung dịch nước vôi trong dư thấy có m gam kết tủa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp tăng giảm khối lượng

  1. PHƯƠNG PHÁP 3 : PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG Bài 1: Thổi CO dư qua ống đựng 217,4 gam hỗn hợp gồm CuO, Fe 2O3, FeO, Al2O3 nung nóng được 215 gam chất rắn. Dẫn toán bộ khí thoát ra vào dung dịch nước vôi trong dư thấy có m gam kết tủa. Tính m A. 15 gam B. 20 gam C. 25 gam D. 30 gam Bài 2: Cho 1,24 gam hỗn hợp 4 rượu đơn chức tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra V ml H2 (đktc) và 1,90 gam muối. Tính V A.112 ml B. 224 ml C. 336 ml D. 448 ml Bài 3: Cho bột than dư vào hỗn hợp gồm 2 oxit Fe xOy và CuO nung nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,8 gam hỗn hợp kim loại và 2,24 lít khí (đktc). Khối lượng 2 oxit ban đầu là bao nhiêu A.4,8 gam B. 6,6 gam C. 7,0 gam D. 11,3 gam Bài 4: Cho CO đi qua m gam Fe2O3 đun nóng, được 39,2g bốn chất rắn là sắt kim loại và ba oxit, đồng thời có hỗn hợp khí thoát ra. Cho khí này hấp thụ vào nước vôi trong có dư, thì thu được 55 gam kết tủa. Trị số của m là: A. 46 gam B. 40 gam C. 64 gam D.Tất cả đều sai Bài 5: Cho 50 (g) hỗn hợp XCO3, YCO3 tan hết trong dung dịch HCl thấy thoát ra 2,24 l CO2 (đktc) và muối tạo thành có khối lượng là A. 51,1 gam B. 43,8 gam C. 45,3gam D. 65,2 gam Bài 6: Dẫn từ từ hỗn hợp khí CO và H2 qua ống sứ đựng 20,7 gam hỗn hợp bột các oxit ZnO, Al2O3, Fe3O4, CuO, FeO. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí và hơi chỉ chứa CO2 và H2O, trong ống sứ còn lại m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 18,3 gam B. 18,6 gam C 16,4 gam D 20,4 gam Bài 7: Một thanh kẽm nặng 13 gam được cho vào 100 ml dung dịch FeSO4 1,5M.Sau một thời gian lấy thanh kẽm ra cân lại thấy khối lượng thanh kẽm là 12,55 gam .Giả sử toàn bộ lượng Fe tạo thành đều bám vào thanh kẽm.Tính khối lượng kẽm tham gia phản ứng (3,25gam) A. 3,24 gam B. 3,25 gam C.3,90 gam D. 3,92 gam Bài 8: Cho 4,8 gam Mg vào 200ml dung dịch XCl2 1M .Sau một thời gian thu được 8 gam chất rắn A .Nồng độ X2+ giảm một nửa so với dung dịch đầu. Xác định kim loại X A. Cu B. Zn C. Fe D. Ni Bài 9: Ngâm một miếng đồng có khối lượng là 10gam trong 250gam dung dịch AgNO3 4% .Sau một thời gian lấy miếng đồng ra thì lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%.Xác định khối lượng miếng kim loại thu được sau phản ứng A. 10,86 gam B. 10,96 gam C.10,76 gam D. 9,86 gam Bài 10. Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 64 gam một oxit sắt Fe xOy, đun nóng, thu được 57,6 gam hỗn hợp chất rắn gồm Fe và các oxit. Cho hấp thụ khí thoát ra khỏi ống sứ vào dung dịch nước vôi trong dư thì thu được m gam kết tủa. Trị số của m là: A. 80 gam B. 60 gam C.40 gam D. 20 gam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A C C D A A B C C C

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản