intTypePromotion=1

quản lý dự án ngày nay

Chia sẻ: Me Tran | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:50

0
55
lượt xem
15
download

quản lý dự án ngày nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tin chính xác và kịp thời là hết sức thiết yếu cho việc quản lý dự án. Hầu hết các DA có quá nhiều dữ liệu (data) mà không đầy đủ thông tin (information) thích hợp về dự án đang ở đâu so với các mục tiêu tiến độ, chi phí, và chất lượng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quản lý dự án ngày nay

 1. Kuhn Reas M 11 - 1 Reco sess Harmmmit oniz Cri Tr e e teri a ar ia Stakeholders ge Dot-bomb w GO! le Priorities Networks Churn op Eth IEEE AC Ambiguity Pe ics M Gues Sep Games ng si 11 s Tool QUALITY Negotiations n eleo Tim Al ility Pr am e-f g ert Ch QLDA NGÀY NAY!!! Infrastructure ram rin DM oc Security Non-linear e ctab ito Ri ls es oo SLI Ag sk redi T M on s ile N ’PLA M Unp K O O- Good-enuf rs COCOM V Use Ris k on Differences s si ria es re ss u it e pr Reviews Pre Cr m Authority Risk Sch Sta edule Co on D ocumentati $$ Testing ff
 2. “Knowledge is of two kinds: We know a subject ourselves, or  where can find information about it” Kiến thức có hai loại: Chúng ta biết một chủ thể, hay chúng ta  biết chúng ta có thể tìm kiếm thông tin ở đâu về nó   Samuel Johnson, 1709­1784  
 3. M 11 - 3 HTTT QLDA: Sự Cần Thiết  Thông tin chính xác và kịp thời là hết sức thiết yếu cho việc quản lý dự án.  Hầu hết các DA có quá nhiều dữ liệu (data) mà không đầy đủ thông tin (information) thích hợp về dự án đang ở đâu so với các mục tiêu tiến độ, chi phí, và chất lượng.  Định luật 80-20: thiết yếu thì ít mà tầm thường thì nhiều (There will be the vital few and trivial many).
 4. M 11 - 4 HTTT QLDA: Sự Cần Thiết  Vì thế, một hệ thống để thu thập, sắp xếp và phân phối thông tin là cần thiết cho mỗi DA.  HTTT QLDA chính xác và hoàn chỉnh phải thiết lập để tạo nền tảng cho dự án vận hành.  HTTT QLDA là nơi lưu trữ nhưng thông tin cần thiết cho việc hoạch định, tổ chức, hướng dẫn, và kiểm soát dự án hiệu quả cũng như cung cấp cho các bên liên quan (stakeholders) một “kho” thông tin về tình trạng của dự án.
 5. M 11 - 5 HTTT QLDA: Định Nghĩa  Một HTTT điện tử để quản lý chi phí, tiến độ, hoạch định, báo cáo, dự báo và kiểm soát hầu hết các khía cạnh của DA.  Bao gồm nhiều công cụ và kỹ năng (cả bằng tay lẫn tự động) dùng để thu thập, phân tích, và cung cấp các kế hoạch và thành quả của QLDA.
 6. M 11 - 6 HTTT Trong Hệ Thống QLDA Kiểm Soát HTTT QLDA Hoạch Thông Tin Định Hệ Thống QLDA Nhân Sự Hỗ Trợ từ Tổ Chức Văn Hoá Nguồn: Cleland và Ireland, 2002
 7. M 11 - 7 HTTT QLDA: Các Loại Thông Tin  Chỉ dẫn của tổ chức hoặc thông tin hổ trợ  Sổ tay QLDA, phương pháp QLDA  Các chính sách, thủ tục, chỉ thị về DA  Thông tin kinh nghiệm (historical information)  Các tập tin từ các DA khác  Đề cương, luận chứng, hồ sơ thầu của DA trước  Ngân sách, tiến độ, các thước đo thực thi kỹ thuật của các DA trước  Thông tin về DA hiện thời (current project information)  Tập tin cũ từ DA hiện thời nhưng không còn cần thiết cho những công việc đang thực hiện  Vật liệu đã thay thế  Hồ sơ nhân viên cũ  Hợp đồng đã thanh lý
 8. M 11 - 8 Thông Tin: Các Thuộc Tính  Đúng đắn (accurate)  Chính xác (precise)  Đáng tin cậy (reliable)  Mức độ chi tiết (level of detail)  Các đồ họa, hình ảnh, và minh họa khác  Toán học và các con số
 9. M 11 - 9 Nhu Cầu Thông Tin Các Bên Loại Thông Tin Cần Chủ đầu •Tình trạng và tiến triển của DA tư/Khách hàng  •Các thay đổi quan trọng về chi phí, ti ến đ ộ, hay kỹ thuật •Khó khăn trong việc thực hiện các m ục tiêu của DA Lãnh đạo công •Tình trạng và tiến triển của DA ty •Các thay đổi quan trọng về chi phí, ti ến đ ộ, hay kỹ thuật •Các thay đổi về nhu cầu tài nguyên •Khó khăn trong việc thực hiện các m ục tiêu của DA
 10. M 11 - 10 Nhu Cầu Thông Tin Các Bên Loại Thông Tin Cần Giám Đốc •Tình trạng và tiến triển của DA DA •Các thay đổi quan trọng về chi phí, tiến đ ộ, hay k ỹ thuật •Các thay đổi về nhu cầu tài nguyên •Các yêu cầu mới hay các thay đổi về tiêu chí k ỹ thuật •Giải quyết vấn đề hay chậm trể trong các quy ết đ ịnh quan trọng Trưởng •Tình trạng và tiến triển của các phần tương ứng của phòng họ chức •Các thay đổi về thiết kế hay tiêu chí k ỹ thu ật thu ộc năng trách nhiệm của họ •Yêu cầu tài nguyên phát sinh thu ộc trách nhi ệm c ủa
 11. M 11 - 11 QuẢN LÝ THÔNG TIN TRONG DỰ ÁN  Sự cần thiết của hệ thống thông tin quản lý dự án (HTTT QLDA)  Khái niệm về HTTT QLDA  Các thuộc tính của thông tin  Nhu cầu thông tin của các đối tượng khác nhau trong DA  Yêu cầu phần cứng và phần mềm cho HTTT QLDA  Ví dụ thực tế về ứng dụng web trong QLDA  Các chiến lược phát triển HTTT QLDA
 12. M 11 - 12 Nhu Cầu Thông Tin Các Bên Loại Thông Tin Cần Thành Viên •Tình trạng và tiến triển của DA DA •Các thay đổi về mục tiêu DA •Các yêu cầu mới cho dự án •Giải quết vần đề •Thay đổi về phân công công việc
 13. M 11 - 13 “Kho” Kiến Thức Của DA HTTTQLDA Ban DA (Luu trữ kiến thức) Đầu Vào Cơ sở dữ liệu (Thông tin của tổ chức) Ban DA
 14. M 11 - 14 HTTT QLDA: Giá Trị Các câu hỏi cần đặt ra:  Nhu cầu thông tin QLDA hiện tại được đáp ứng như thế nào và có đầy đủ không?  Các cải tiến nào là cần thiết để hổ trợ các DA trong t ương lai?  Những thông tin nào từ các DA đã hoàn thành hổ trợ cho vi ệc hoạch định và thực thi các DA khác?  Đâu là những thực tiễn tốt nhất có thể rút ra và áp d ụng cho các DA khác?  Thông tin DA được chuyển đến các phòng chức năng như th ế nào?  Những lợi ích từ HTTT QLDA đã cải tiến?  Chi phí và lợi ích của HTTT QLDA?
 15. M 11 - 15 HTTT QLDA: Phần Cứng  Khả năng chứa của máy chủ lớn cùng với việc lưu trữ dự trữ trùng lặp (off-site mirror backup)  Hệ thống kết nối tốc độc cao với tất cả người sử dụng  Lưu trữ thông tin cục bộ để địa phương hóa dữ liệu.
 16. M 11 - 16 HTTT QLDA: Phần Mềm  Khả năng:  Hỗ trợ một hoặc nhiều DA  Quản lý dữ liệu cho tất cả các giai đoạn của DA  Thỏa mãn nhu cầu của nhiều đối tượng khác nhau: quản lý, QLDA, hoạch đinh và lên tiến độ, kế toán DA, kiểm soát thay đổi…  Chấp nhận việc nhập dữ liệu của người sử dụng trên nguyên tắc “tức thời” (real time)  Thu thập thống kê việc truy cập của người sử dụng
 17. M 11 - 17 HTTT QLDA: Phần Mềm  Bảo mật được dữ liệu và bảo đảm việc truy cập tùy theo mức trách nhiệm của người sử dụng  Xuất các yêu cầu về phần cứng  Ở mức độ chi tiết khác nhau  Theo cơ cấu phân chia công việc (WBS) thích hợp  Có thể sàn lọc dữ liệu ở mức thấp nhất dữ liệu sẵn có  Có thể chặn tất cả những dữ liệu trùng lặp
 18. M 11 - 18 Ví Dụ: Trang Web về QLDA A Vehicle to Communicate with Project Managers and Sponsors Cơ S ở D ữ Sự Phát Triển Thuật Ngữ Sự Giám Sát Liệu DA QLDA Công Nghệ Công Cụ QLDA Phương Pháp Trực Tuyến QLDA Nguồn Tham Các Mô Hình Khảo QLDA Các Tài Liệu Liên Lạc Tập San/ Liên Quan Các Bài Học Thông Báo Nguồn: QLDA Cộng Đồng, Bang Virgina, Hoa Kỳ
 19. M 11 - 19 Vi Dụ: DA Hầm Hải Vân
 20. M 11 - 20 Vi Dụ: DA Hầm Hải Vân Cập Nhật Tiến Độ: Bằng Biểu Đồ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2