intTypePromotion=1

Quản trị bán hàng cá nhân với mặt hàng ô tô ISUZU trên thị trường miền Trung - 5

Chia sẻ: Tt Cao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
65
lượt xem
18
download

Quản trị bán hàng cá nhân với mặt hàng ô tô ISUZU trên thị trường miền Trung - 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự sụt giảm số bán của đại lý ảnh hưởng rất nhiều đến doanh thu, lợi nhuận của Công ty cũng như ảnh hưởng đến thu nhập của nhân viên bán hàng. Như vật tình hình hoạt động của Công ty Cơ khí Ôtô và Thiết bị Điện Đà Nẵng về mặt hàng ôtô ISUZU biến động liên tục và có chiều hướng giảm dần, sản lượng xe bán được khá là ít so với các đại lý khác của Công ty ISUZU.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị bán hàng cá nhân với mặt hàng ô tô ISUZU trên thị trường miền Trung - 5

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com số lượng xe bán ra lại tăng lên đạt 5/4 xe chiếm 125% so với mức dự kiến của tháng, nhưng sau đó lại giảm nhanh ở tháng 11và 12. Sự sụt giảm số bán của đại lý ảnh hưởng rất nhiều đến doanh thu, lợi nhuận của Công ty cũng như ảnh hưởng đến thu nhập của nhân viên bán hàng. Như vật tình hình ho ạt động của Công ty Cơ khí Ôtô và Thiết bị Điện Đà Nẵng về mặt hàng ôtô ISUZU biến động liên tục và có chiều hướng giảm dần, sản lượng xe bán được khá là ít so với các đại lý khác của Công ty ISUZU. III. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁCQUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CÁ NHÂN CỦA CÔNG TY Ở BỘ PHẬN ĐẠI LÝ ÔTÔ ISUZU: 1. Ho ạt động Marketing và các hoạt động khuyến mãi của Công ty (của đại lý): 1.1. Tổ chức Marketing: Các Công ty bên cạnh cách tổ chức về kinh doanh thì cách tổ chức Marketing cũng hết sức quan trọng, hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Công ty, giúp Công ty có thể đáp ứng những thay đổi to lớn trong môi trường kinh doanh, nhất là trong môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Thế nhưng thực tế tại Công ty Cơ khí Ôtô và Thiết bị Điện Đà Nẵng ch ưa có phòng ban Marketing chuyên biệt để tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động Marketing. Điều n ày ít nhiều đ ã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của bộ phận đại lý ôtô ISUZU, về mặt hàng mà khâu tiêu thụ của nó phụ thuộc rất nhiều vào các nổ lực tiếp thị và bán hàng của hoạt động Marketing. Tuy là làm đại lý phân phối và tiêu thụ ôtô cho Công ty ôtô ISUZU Việt Nam, nhưng để có thể nâng cao được số lư ợng sản phẩm tiêu thụ, nâng cao lợi nhuận th ì
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com điều này hoàn toàn phụ thuộc vào cách thức tổ chức và bán hàng của Công ty Cơ khí Ôtô và Thiết bị Điện Đà Nẵng mà cụ thể hơn là của đại lý. Đây chính là một điểm hạn chế trong tổ chức Marketing của Công ty. 1.2. Các hoạt động Marketing và chính sách khuyến m ãi của đại lý ôtô ISUZU: 1.2.1. Các ho ạt động Marketing: Vì đ ại lý ôtô n ày là trung gian phân phối của Công ty Ôtô ISUZU Việt Nam nên những hoạt động thuộc về hoạt động Marketing, như: các chính sách sản phẩm, điều tra, nghiên cứu sản phẩm mới, định giá, ... hoàn toàn do Công ty ISUZU thực hiện, còn ở đại lý chỉ tập trung vào các nổ lực bán hàng, cụ thể là các hoạt động bán h àng cá nhân trực tiếp, hoạt động xúc tiến cổ động (chính sách khuyến mãi) nhằm tìm kiếm khách hàng để đẩy mạnh quá trình tiêu thụ, như vậy hoạt động Marketing. 1.2.2. Các ho ạt động khuyến mãi cổ động: a. Khuyến m ãi: Chính sách khuyến mãi riêng của đại lý hiện chưa th ật sự hấp dẫn so với giá trị của sản phẩm. Các h ình thức khuyến mãi như sau: - Đại lý sẽ bảo hành miễn phí 1 năm cho những ai là khách hàng bất cứ một loại xe nào của đại lý, thay lọc nhớt, lọc dầu, thay mỡ... - Đối với xe tải: thì đại lý sẽ tặng một máy Casste lắp sẵn trên xe. Ho ặc tặng một cản trư ớc bằng Inox. - Đối với loại xe Trooper: tặng một bộ CD 4 loa lắp sẵn trên xe (đối với Trooper - S), tặng một bộ VCD cùng với màng hình tinh thể lỏng lắp sẵn trên xe. b. Về quảng cáo: Còn rất yếu kém trong hoạt động thông tin về đại lý và những sản phẩm của đại lý từ tháng 11/2002 đến nay đại lý chỉ mới quảng cáo sản phẩm của mình trong quý II/2002 trên Báo Nhân dân với mức chi phí bỏ ra 35.000.000đ, và
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com cho đến nay hoạt động n ày vẫn ch ưa được lặp lại một lần để “Nhắc nhở” khách hàng biết và nhớ đến sản phẩm của mình. Ngoài ra đại lý cũng có thông báo trên tivi về việc làm đ ại lý ôtô ISUZU tại miền Trung nhưng thông báo này ch ỉ được thực hiện trong thời gian rất ngắn là 1 tháng. c. Thư ngỏ: Đại lý chỉ mới gởi đi với tổng số lư ợng thư là 1.000 lá từ trước đến nay, như vậy số lượng th ư còn khá thấp, như vậy nó ảnh h ưởng đến việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng của đại lý. d. Bán hàng trực tiếp: hoạt động này là hoạt động chủ chốt quyết định sức tiêu thụ sản phẩm của đại lý hiện nay. 2. Thực trạng về công tác quản trị bán hàng cá nhân của đại lý: 2.1. Tổ chức lực lượng bán hàng : 2.1.1. Lãnh thổ hoạt động của lực lượng bán hàng của đại lý: Lực lượng bán h àng của đại lý bao phủ hết cả 10 tỉnh th ành của khu vực miền Trung. Lãnh thổ hoạt động của lực lượng bán h àng hiện tại của đại lý được chia thành 6 vùng (Nguồn: Đại lý ôtô ISUZU thuộc Công ty Cơ khí Ôtô và Thiết bị Điện Đà Nẵng)_ Lãnh thổ hoạt động hiện nay của lực lượng bán hàng là khá cân đối, việc phân vùng này thuận tiện cho việc di chuyển của nhân viên bán hàng hoạt động trong địa bàn phân công của m ình. 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của lực lượng bán h àng của đại lý: a. Sơ đ ồ cơ cấu tổ chức phân vùng (Nguồn: ĐẠi lý ôtô ISUZU - DAMEFA (tên của đại lý)]
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Cơ cấu tổ chức lực lư ợng bán h àng của đại lý DAMEFA của Công ty Cơ khí Ôtô và Thiết bị Điện Đà Nẵng được tổ chức theo khu vực địa lý (cơ cấu địa lý) của lãnh th ổ bán hàng: - Đứng đầu lực lượng bán h àng là ban điều hành bán hàng gồm: + 1 trưởng đại diện đại lý + 1 Phó đại diện đại lý (giám sát thương mại) - Các nhân viên bán hàng (Salesman) - Các nhân viên trực hành chính, trực Showroom. b. Phân công công việc trong lực lư ợng bán hàng: - Trư ởng đại diện đại lý (đại diện bán hàng khu vực miền Trung): là người điều hành chung mọi hoạt động của đại lý, là người ký các quyết định cho đại lý. - Phó đại diện đại lý (giám sát thương m ại): trực tiếp giám sát tất cả các hoạt động của các Salesman, là người báo cáo lại tình hình ho ạt động của lực lượng (nhân viên) bán hàng trưởng đại diện, đồng thời cũng là nhân viên bán hàng : Nhân viên trực Showroom, hành chính (lực lượng bán hàng bên trong): Bộ phận này chỉ có một nhân viên, chịu trách nhiệm liên hệ với khách hàng thông qua điện tho ại và làm báo cáo tình hình bán hàng của đại lý. Bộ phận n ày h ỗ trợ cho lực lượng bán hàng bên ngoài. Nhân viên bán hàng (Salesman): trước đây bộ phận n ày gồm 6 nhân viên nhưng hiện nay chỉ còn 3 nhân viên. 2.1.3. Nguồn lực của lực lượng bán hàng tại đại lý: Nhìn chung thâm niên làm việc hiện nay của các nhân viên bán hàng còn thấp, trong lực lượng bán hàng ch ỉ có 1 nhân viên là có thâm niên, kinh nghiệm trên 2 năm, còn
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com lại có đến 2 nhân viên nam hiện là nhân viên thử việc, và 1 nhân viên nữ là lực lượng bán hàng bên trong có kinh nghiệm làm việc trên 1 năm. Như vậy với số lượng nhân viên bán hàng đ ã ít mà số nhân viên có kinh nghiệm thì lại quá thấp (1 người) điều này ảnh hưởng đến khả năng bán được hàng rất lớn, tác động mạnh đến tình hình kinh doanh của đại lý. 2.1.4. Quy mô và phân b ổ nhân lực của lực lượng bán. Việc p hân chia lãnh thổ của lực lượng bán hàng của đại lý năm 2002 khá tương xứng, mỗi nhân viên phụ trách 1 vùng (nhân viên có kinh nghiệm và vùng trung tâm là cùng để cho lực lượng thử việc bước đầu tập sự bán hàng nhưng cũng là vùng dành cho tất cả mọi nhân viên ho ạt động. Nh ận xét: hiện nay, do lực lượng bán hàng quá ít và không đủ để hoạt động trên tất cả các vùng, việc phân bổ nhân lực không tương xứng và không phù h ợp, hiện đại lý có 2 nhân viên mới tuyển do đó địa bàn ho ạt động chủ yếu vẫn là vùng trung tâm, việc phân bổ lực lượng đến các vùng còn lại, lực lượng do phó đại diện đại lý phụ trách. Hiện tại nhân viên bán hàng được điều động liên tục và qua lại giữa các vùng khi vùng có nhu cầu sản phẩm. Như vậy việc phân bổ n ày cùng với quy mô lực lượng bán hàng như hiện tại sẽ gây khó khăn rất nhiều và hạn chế khả năng tiêu thụ của đại lý. Hạn chế khả năng quản lý khách h àng. 2.2. Đánh giá lực lượng bán hàng của Công ty: Công ty thông qua việc so sánh kết quả đạt được thực tế của từng nhân viên bán hàng trong lực lượng với các chỉ tiêu mà đại lý đề ra để đánh giá nhân viên bán hàng có hiệu quả hay không. 2.2.1. Ch ỉ tiêu đánh giá:
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Hiện nay đại lý dựa vào việc so sánh số lượng sản phẩm mà nhân viên bán được để đánh giá nhân viên đó. Trong thời gian thử việc là 3 tháng nếu nhân viên mới mà bán được xe thì nhân viên đ ược chính thức ký hợp đồng d ài h ạn, đối với nhân viên cũ thì cũng thông qua số lượng bán đ ược và thiết lập các mỗi quan hệ tốt với khách hàng sẽ là tiêu chu ẩn để đánh giá năng lực. 2.2.2. Quá trình đ ánh giá nhân viên bán hàng: Hằng ngày đ ại lý thu thập thông tin, theo dõi tiến độ của quá trình chào hàng của nhân viên, và kéo dài trong th ời gian là 3 tháng, n ếu thực hiện được chỉ tiêu về số lượng sản phẩm bán ra mà Công ty đã giao phó thì đ ược đánh giá là có hiệu quả, có năng lực, nhưng vì là sản phẩm có giá trị cao nên việc theo đuổi khách h àng có khi lên đến hằng năm, nhưng trong quá trình đó nếu tạo được mối quan hệ mới, phát triển đư ợc nhiều khách hàng mới, có triển vọng th ì cũng được đánh giá tốt. Nhưng cuối cùng cũng phải so sánh chỉ tiêu được giao và số lượng bán được, để đánh giá mức độ ho àn thành của từng nhân viên, sau đó quyết định để nhắc nhở, phê bình, thưởng hoặc chấm dứt hợp đồng những nhân viên không hoàn thành chỉ tiêu. Nh ận xét: Nh ìn chung, việc đánh giá của đại lý và nhân viên bán hàng tương đối phù hợp và chu ẩn xác, nó phản ánh được khả năng thực tế của từng nhân viên. 2.3. Chính sách bù đắp và động viên lực lượng bán hàng của đại lý: 2.3.1. Chính sách bù đ ắp lực lượng bán hàng: a. Tiền lương cơ bản khi đại lý không bán được sản phẩm. Tùy vào vị trí của mỗi nhân viên mà mức lương cơ bản sẽ khác nhau:
  7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Bảng: Lương cơ b ản của người quản lý lực lượng bán h àng của đại lý ôtô của Công ty Cơ khí Ôtô và Thiết bị Điện Đà Nẵng Vị trí nhân viên bán hàng Lương cơ b ản/tháng 1. Trưởng đại diện đại lý 1.625.000 2. Phó đại diện đại lý 1.400.000 3. Nhân viên bán hàng chính thức 700.000 4. Nhân viên bán hàng thử việc 412.800 Đó là mức lương cơ bản mà Công ty sẽ trả cho nhân viên nếu trong tháng đó không bán được sản phẩm nào. b. Mức thu nhập khi bán được sản phẩm: + Đối với trưởng đại diện và phó đại diện: Mức thu nhập = lương cứng + 5% tỷ lệ lợi nhuận giữ lại (tỷ lệ hoa hồng giữ lại) + Đối với nhân viên bán hàng: Mức thu nhập = lương cứng + % tỷ lệ hoa hồng giữ lại. Trong đó tỷ lệ hoa hồng được tính như sau: Nếu bán đư ợc 1 xe - 10% 2 xe - 12% 3 xe - 15% 4 xe trở lên : 20% Nếu bán đư ợc một số lượng xe vượt mức chỉ tiêu thì; Mức thu nhập = lương cứng + % hoa hồng giữ lại + tiền thưởng Trong mức lương này thì Công ty ôtô ISUZU trả lương theo tỷ lệ hoa hồng của số lượng sản phẩm, còn Công ty thì trả lương cứng, cộng thêm lương thưởng.
  8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com c. Công tác phí: Đây là phần chi phí mà Công ty sẽ chi trả cho những nhân viên bán hàng đi công tác xa, nó bao gồm các khoản chi phí chi cho ăn, ở, ngủ, đi đường và giải trí. Cụ thể: + Đối với trưởng đại diện và phó đại diện: đi công tác xa thì chi phí chi cho việc ăn, ở , n gủ là 160.000đ/ngày còn nếu đi công tác gần nh ư: Quảng Nam, Huế th ì chi phí là 50.000đ/ngày. + Đối với nhân viên bán hàng đi công tác xa thì; chi phí cho chổ ăn, ở , ngủ là 130.000đ/ngày, còn n ếu đi công tác gần th ì chi phí là 50.000đ/ngày. Còn chi phí đi đường , phương tiện thì khi về Công ty sẽ thanh tóan lại dựa trên chi phí của phiếu thu. d. Thưởng: Ngoài tiền thư ởng vào cuối năm khi Công ty quyết tóan tài chính, thì còn có đ ược một tỷ lệ phần thưởng, thưởng cho việc thực hiện vượt chỉ tiêu bán hàng. 2.3.2. Chính sách khuyến khích, động viên: Công ty h ầu như chưa có chính sách nào để động viên khuyến khích lực lượng bán hàng. Nh ận xét: Mức thù lao của nhân viên bán hàng trong lực lượng bán hàng không ổn định, nhưng nó phản ánh được kết quả bán hàng mà nhân viên bán hàng th ực hiện trong tháng, quý hoặc trong năm đó. Tuy nhiên thiếu chính sách động viên và khuyến khích cũng sẽ ảnh hư ởng đến động cơ thúc đ ẩy lực lượng bán hàng với hiệu suất và trách nhiệm cao h ơn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2