intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Quản trị chất lượng-Chương 3: Chi phí chất lượng

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
279
lượt xem
65
download

Quản trị chất lượng-Chương 3: Chi phí chất lượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm chi phí chất lượng truyền thống Chi phí chất lượng là tất cả các chi phí có liên quan đến việc đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất ra hoặc các dịch vụ được cung ứng phù hợp với các tiêu chuẩn quy cách đã được xác định trước hoặc là các chi phí liên quan đến các sản phẩm/dịch vụ không phù hợp với các tiêu chuẩn đã được xác định trước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị chất lượng-Chương 3: Chi phí chất lượng

 1. QUẢN TRỊ CHẤT LƢỢNG CHƢƠNG 3 CHI PHÍ CHẤT LƢỢNG TRẦN XUÂN KIÊN EMAIL: trankien@tueba.edu.vn Mobile: 0988.880.842
 2. CHƢƠNG 3 – CHI PHÍ CHẤT LƢỢNG  Khái niệm chi phí chất lượng  Mô hình chi phí chất lượng  Một số chỉ tiêu đánh giá chi phí chất lượng
 3. CHƢƠNG 3 – CHI PHÍ CHẤT LƢỢNG 3.1. Khái niệm chi phí chất lượng 3.1.1. Khái niệm chi phí chất lượng truyền thống Chi phí chất lượng là tất cả các chi phí có liên quan đến việc đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất ra hoặc các dịch vụ được cung ứng phù hợp với các tiêu chuẩn quy cách đã được xác định trước hoặc là các chi phí liên quan đến các sản phẩm/dịch vụ không phù hợp với các tiêu chuẩn đã được xác định trước.
 4. CHƢƠNG 3 – CHI PHÍ CHẤT LƢỢNG 3.1. Khái niệm chi phí chất lượng 3.1.1. Khái niệm chi phí chất lượng mới Chi phí chất lượng là tất cả các chi phí có liên quan đến việc đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất ra hoặc các dịch vụ được cung ứng phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng hoặc là các chi phí liên quan đến các sản phẩm/dịch vụ không phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.
 5. CHƢƠNG 3 – CHI PHÍ CHẤT LƢỢNG So sánh sự khác nhau cơ bản của hai khái niệm chi phí chất lƣợng Chi phí chất lƣợng truyền thống Chi phí chất lƣợng mới - Mang quan điểm nhà sản xuất - Mang quan điểm của nền kinh tế thị trường - Quan tâm đến tổng chi phí bỏ ra - Quan tâm đến đáp ứng nhu cầu để tạo ra SP thỏa mãn yêu cầu, của thị trường, người TD tiêu chuẩn - Thước đo chất lượng sản phẩm là - Thước đo chất lượng là thỏa mãn toàn bộ chi phí nhu cầu khách hàng
 6. CHƢƠNG 3 – CHI PHÍ CHẤT LƢỢNG 3.1. Khái niệm chi phí chất lượng 3.1.1. Khái niệm chi phí chất lượng theo ISO 8402 Chi phí chất lƣợng là toàn bộ chi phí này sinh để tin chắc và đảm bảo chất lƣợng thỏa mãn cũng nhƣ những thiệt hại nảy sinh khi chất lƣợng không thỏa mãn.
 7. CHƢƠNG 3 – CHI PHÍ CHẤT LƢỢNG
 8. CHƢƠNG 3 – CHI PHÍ CHẤT LƢỢNG
 9. CHƢƠNG 3 – CHI PHÍ CHẤT LƢỢNG 3.2. Phân loại chi phí chất lượng - Mục đích: 1. Tạo điều kiện đánh giá hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng. 2. Tạo điều điện dễ dàng quản lý chi tiêu trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 3. Xác định và loại bỏ những chi phí không cần thiết trong quá trình quản lý và sản xuất kinh doanh. 4. Phân loại chi phí chất lượng nhằm xác định và theo dõi tiến bộ của công tác cải tiến chất lượng
 10. CHƢƠNG 3 – CHI PHÍ CHẤT LƢỢNG 3.2. Phân loại chi phí chất lượng - Căn cứ phân loại chi phí chất lượng • Chi phí phù hợp Tính chất, mục đích • Chi phí không phù hợp • Chi phí hữu hình Khả năng phát hiện • Chi phí vô hình • Chi phí cần thiết Khả năng loại bỏ • Chi phí loại bỏ
 11. CHƢƠNG 3 – CHI PHÍ CHẤT LƢỢNG Tính chất, mục đích Chi phì Chi phí phù không phù hợp hợp/Sai hỏng Chi phí sai Chi phí sai Chi phí Chi phí đánh hỏng bên hỏng bên phòng ngừa giá trong ngoài
 12. CHƢƠNG 3 – CHI PHÍ CHẤT LƢỢNG 3.2. Phân loại chi phí chất lượng Chi phí phù hợp: các chi phí đầu tư để đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất ra hoặc các dịch vụ được cung ứng phù hợp với mục đích yêu cầu của khách hàng Chi phí phòng ngừa: là tất cả các chi phí liên quan đến các hoạt động phòng ngừa lỗi của các sản phẩm và dịch vụ. Chi phí đánh giá:Chi phí đánh giá là tất cả các chi phí phục vụ cho việc đo và đánh giá chất lượng của các sản phẩm và dịch vụ để đảm bảo sự phù hợp
 13. CHƢƠNG 3 – CHI PHÍ CHẤT LƢỢNG 3.2. Phân loại chi phí chất lượng Chi phí không phù hợp (Sai hỏng): Chi phí không phù hợp là các chi phí của các sản phẩm đã sản xuất ra hoặc các dịch vụ đã được cung ứng không phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Sai hỏng bên trong: là những chi phí phát sinh trước khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Sai hỏng bên ngoài: là chi phí liên quan đến các sản phẩm bị lỗi được phát hiện sau khi hàng đã được giao cho khách hàng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản