CHƯƠNG 7: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG ĐỒNG BỘ (Total Quality Management – TQM) (Phần 8)

Chia sẻ: Kim Kim | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
250
lượt xem
121
download

CHƯƠNG 7: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG ĐỒNG BỘ (Total Quality Management – TQM) (Phần 8)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

5.2.7.-Kiểm tra : Cần xem xét, đánh giá trên những mặt sau : 1.-Tình trạng hệ thống kiểm tra chất lượng, kiểm tra chi phí cho chất lượng và tình hình sản xuất (số lượng, chất lượng). 2.-Các điểm kiểm tra và đối tượng được kiểm tra. 3.-Việc áp dụng các phương pháp thống kê (biểu đồ, đò thị) 4.-Kết quả hoạt động của các nhóm chất lượng. 5.-Các điều kiện thực tế doanh nghiệp cho việc tiến hành kiểm tra. 5.2.8.-Đảm bảo chất lượng : 1.-Các phương pháp nghiên cứu sản phẩm mới. 2.-Cải tiến chất lượng (các kế hoạch, qui mô) 3.-Kỹ thuật an...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 7: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG ĐỒNG BỘ (Total Quality Management – TQM) (Phần 8)

  1. CHƯƠNG 7 QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG ĐỒNG BỘ (Total Quality Management – TQM) (Phần 8) 5.2.7.-Kiểm tra : Cần xem xét, đánh giá trên những mặt sau : 1.-Tình trạng hệ thống kiểm tra chất lượng, kiểm tra chi phí cho chất lượng và tình hình sản xuất (số lượng, chất lượng). 2.-Các điểm kiểm tra và đối tượng được kiểm tra. 3.-Việc áp dụng các phương pháp thống kê (biểu đồ, đò thị) 4.-Kết quả hoạt động của các nhóm chất lượng. 5.-Các điều kiện thực tế doanh nghiệp cho việc tiến hành kiểm tra. 5.2.8.-Đảm bảo chất lượng :
  2. 1.-Các phương pháp nghiên cứu sản phẩm mới. 2.-Cải tiến chất lượng (các kế hoạch, qui mô) 3.-Kỹ thuật an toàn và đề phòng trách nhiệm pháp lý đối với chất lượng sản phẩm. 4.-Kiểm tra quá trình công nghệ và cải tiến quá trình nầy. 5.-Các khả năng của quá trình công nghệ. 6.-Đo lường và kiểm tra. 7.-Kiểm tra công suất sản xuất (thiết bị, thực hiện công việc thầu phụ, cung ứng vật tư, kỹ thuật, bảo dưỡng) 8.-Hệ thống đảm bảo chất lượng và việc kiểm tra hệ thống nầy. 9.-Aïp dụng các phương pháp thống kê. 10.-Đánh giá và kiểm tra chất lượng. 11.-Các điều kiện thực tế để đảm bảo chất lượng.
  3. 5.2.9.-Các kết quả : 1.-Các kết quả đo lường. 2.-Các kết quả khác, chất lượng, hiệu quả, sữa chữa, thời hạn giao hàng, giá cả, lợi nhuận, an toàn, môi trường. 3.-Các kết quả dự kiến. 4.-Sự phù hợp giữa kết quả dự kiến và thực tế. 5.2.10.-Các kế hoạch : 1.-Chiến lược khắc phục các thiếu sót, trục trặc. 2.-Các kế hoạch tiếp theo. 3.-Sự kết hợp của các kế hoạch về chất lượng với kế hoạch dài hạn của doanh nghiệp. Yêu cầu cơ bản Biện pháp 1.-Biết rõ khách hàng của bạn *Khảo sát khách hàng : -Họ là ai -Nhu cầu hiện tại -Nhu *Phân tích chức năng *Phân tích
  4. cầu tương lai -Khả năng đáp ứng nhu chi phí chất lượng *Triển khai các cầu đang thay đổi chức năng chất lượng (QFD) 2.-Biết rõ đối thủ cạnh tranh *Khảo sát khách hàng *Phân tích đối thủ cạnh tranh *Đánh giá tổng hợp 3.-Biết rõ chi phí không chất *Phân tích chi phí chất lượng lượng. *Phân tích chức năng 4.-Tự đánh giá theo các thông *Khảo sát khách hàng số khách hàng chủ yếu *Phân tích đối thủ cạnh tranh *Đánh giá tổng hợp 5.-Nhân viên hiểu và tự *Phân tích chức năng *Giáo nguyện tham gia vào các mục tiêu dục và đào tạo *Thông tin chung của doanh nghiệp 6.-Lảnh đạo quyết tâm cải tiến *Phân tích chi phí chất liên tục chất lượng trong toàn doanh lượng *Phân tích chức năng *Giáo nghiệp. dục và đào tạo *Thông tin
  5. 7.-Xác định công việc của mỗi *Phân tích chức năng đơn vị để thỏa man yêu cầu khách hàng trong/ngoài 8.-Giúp nhân viên đạt được *Giáo dục và đào tạo quyết tâm qua việc tác động đến *Thông tin *Nhóm chất lượng chương trình liên tục cải tiến chất *Loại bỏ nguyên nhân sai sót *Giải lượng. quyết vấn đề *Kiểm soát bằng thống kê *Nhận thức về chất lượng 9.-Thay dần các biện pháp *Phân tích chi phí chất kiểm tra và khắc phục bằng các biện lượng *Phân tích chức năng *Hệ pháp phòng ngừa thống khắc phục *Hệ thống quản trị chất lượng 10.-Không bao giờ chấp nhận *Phân tích chi phí chất sản phẩm hay dịch vụ không đạt chất lượng *Phân tích chức năng *Giáo lượng đối với khách hàng dục và đào tạo *Thông tin trong/ngoài doanh nghiệp.
  6. 11.-Lập kế hoạch trước khi *Nhóm cải tiến chất lượng thực hiện giải pháp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản