intTypePromotion=1

Quản trị chất lượng đồng bộ

Xem 1-20 trên 542 kết quả Quản trị chất lượng đồng bộ
 • Trong sản xuất, quản lý chất lượng từ lâu đã trở thành một bộ phận của hệ thống quản lý, là một công cụ giúp nhà sản xuất kiểm tra, kiểm soát được chất lượng sản phẩm. Nhưng do những đặc điểm nhận thức, quan niệm ở mỗi nước khác nhau, dẫn đến phương pháp quản

  pdf29p ntgioi120403 04-11-2009 741 510   Download

 • II.-ĐẶC ĐIỂM CỦA TQM TOP TQM là một phương pháp quản lý chất lượng mới, liên quan đến nhiều cấp, nhiều bộ phận có chức năng khác nhau, nhưng lại đòi hỏi một sự hợp tác đồng bộ. Các đặc điểm của TQM có thể liệt kê như sau : 2.1. Về mục tiêu: TOP Trong TQM mục tiêu quan trọng nhất là coi chất lượng là số một, chính sách chất lượng phải hướng tới khách hàng.

  pdf8p kim_ha_nul 09-09-2010 420 206   Download

 • I. KHÁI NIỆM 1.1. Hai xu hướng quản lý chất lượng . Trong sản xuất, quản lý chất lượng từ lâu đã trở thành một bộ phận của hệ thống quản lý, là một công cụ giúp nhà sản xuất kiểm tra, kiểm soát được chất lượng sản phẩm. Nhưng do những đặc điểm nhận thức, quan niệm ở mỗi nước khác nhau, dẫn đến phương pháp quản lý chất lượng có những đặc trưng và hiệu quả khác nhau.

  pdf8p kim_ha_nul 09-09-2010 407 198   Download

 • III.TRIẾT LÝ CỦA TQM. TOP Hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình TQM là một hệ thống quản lý được xây dựng trên cơ sở các triết lý sau : (1) Không thể đảm bảo chất lượng, làm chủ chất lượng nếu chỉ tiến hành quản lý đầu ra của quá trình mà phải là một hệ thống quản lý bao trùm, tác động lên toàn bộ quá trình. (2) Trách nhiệm về chất lượng phải thuộc về lãnh đạo cao nhất của tổ chức.

  pdf7p kim_ha_nul 09-09-2010 405 194   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý chât lượng: chương 7 quản trị chất lượng đồng bộ (total quality management - tqm)', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p abcdef_37 12-10-2011 253 126   Download

 • 5.2.7.-Kiểm tra : Cần xem xét, đánh giá trên những mặt sau : 1.-Tình trạng hệ thống kiểm tra chất lượng, kiểm tra chi phí cho chất lượng và tình hình sản xuất (số lượng, chất lượng). 2.-Các điểm kiểm tra và đối tượng được kiểm tra. 3.-Việc áp dụng các phương pháp thống kê (biểu đồ, đò thị) 4.-Kết quả hoạt động của các nhóm chất lượng. 5.-Các điều kiện thực tế doanh nghiệp cho việc tiến hành kiểm tra. 5.2.8.-Đảm bảo chất lượng : 1.

  pdf6p kim_ha_nul 09-09-2010 266 122   Download

 • 4.8.-Kiểm tra chất lượng : TOP Quá trình kiểm tra chất lượng trong TQM là một hoạt động gắn liền với sản xuất, không những chỉ kiểm tra chất lượng sản phẩm mà còn là việc kiểm tra chất lượng các chi tiết, bán thành phẩm.. và các nguyên vật liệu cũng như các điều kiện đảm bảo chất lượng.. Khái niệm kiểm tra trong TQM được hiểu là kiểm soát.

  pdf9p kim_ha_nul 09-09-2010 226 118   Download

 • V.-KIỂM TRA HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG 5.1.-Mục đích của việc đánh giá : Một trong những nhiệm vụ quan trọng sau khi triển khai áp dụng TQM là phải điều tiết và phát hiện những chỗ cần phải thay đổi, cải tiến. Vì thế, cần phải đánh giá đúng đắn hệ thống TQM để làm cơ sở đưa ra những quyết định chính xác, tránh những sai lầm lập lại.

  pdf5p kim_ha_nul 09-09-2010 227 89   Download

 • 4.4.-Hoạch định chất lượng : TOP Hoạch định chất lượng là một bộ phận của kế hoạch chung, phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp trong từng thời kỳ. Công tác hoạch định chất lượng là một chức năng quan trọng nhằm thực hiện các chính sách chất lượng đaù được vạch ra, bao gồm các hoạt động thiết lập mục tiêu và yêu cầu chất lượng, cũng như các yêu cầu về việc áp dụng các yếu tố của hệ chất lượng. ...

  pdf8p kim_ha_nul 09-09-2010 186 83   Download

 • 4.2.-Tổ chức và phân công trách nhiệm : Để đảm bảo việc thực thi, TQM đòi hỏi phải có một mô hình quản lý theo chức năng chéo. Các hoạt động của các bộ phận chức năng trong tổ chức phải vượt ra khỏi các công đoạn, các chức năng để vươn tới toàn bộ qúa trình nhằm mục đích khai thác được sức mạnh tổng hợp của chúng nhờ việc kế hoạch hóa, phối hợp đồng bộ , hiệu quả.

  pdf8p kim_ha_nul 09-09-2010 162 66   Download

 • QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG ĐỒNG BỘ BÀI 9. QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG ĐỒNG BỘ (TQM) KHÁI NIỆM Theo ISO 8402 : 1994 “TQM : Cách quản trị một tổ chức tập trung vào chất lượng, dựa vào sự tham gia của tất cả các thành viên, nhằm đạt tới sự thành công lâu dài nhờ vào thoả mãn khách hàng và đem lại lợi ích cho các thành viên của tổ chức đó và cho xã hội.”

  pdf25p hoa_maudo 27-08-2011 103 28   Download

 • Bài giảng Quản lý chất lượng dịch vụ (Service quality management) - Chương 6: Những tiêu chuẩn hệ thống quản trị chất lượng. Nội dung chính trong chương này gồm có: Tiêu chuẩn hệ thống quản trị chất lượng ISO 9001: 2000, tiêu chuẩn hệ thống quản trị chất lƣợng ISO 22000: 2005, quản trị chất lượng đồng bộ (TQM).

  pdf27p deja_vu6 02-04-2018 31 8   Download

 • Trong sản xuất, quản lý chất lượng từ lâu đã trở thành một bộ phận của hệ thống quản lý, là một công cụ giúp nhà sản xuất kiểm tra, kiểm soát được chất lượng sản phẩm.

  doc2p Ngocbui 16-04-2009 496 152   Download

 • Đối tượng vật chất của quản trị chất lượng là sản phẩm. Do vậy việc nhận thức một cách đúng đắn về khái niệm sản phẩm là vô cùng quan trọng, để từ đó có thể đề ra những giải pháp đồng bộ, toàn diện để quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm. Mời các bạn tham khảo tài liệu này nhé.

  pdf79p 326159487 21-05-2012 287 122   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản trị chất lượng sản phẩm - chương 6', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc9p kusudonicky 23-06-2011 213 71   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản trị chất lượng sản phẩm - chương 5', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc5p kusudonicky 23-06-2011 154 61   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản trị chất lượng sản phẩm - chương 3', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc14p kusudonicky 23-06-2011 161 57   Download

 • CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM BÀI 1. CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM KHÁI NIỆM SẢN PHẨM 1. Khái niệm sản phẩm Đối tượng vật chất của quản trị chất lượng là sản phẩm. Do vậy việc nhận thức một cách đúng đắn về khái niệm sản phẩm là vô cùng quan trọng, để từ đó có thể đề ra những giải pháp đồng bộ, toàn diện để quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm.

  pdf25p hoa_maudo 27-08-2011 105 30   Download

 • QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM BÀI 4. QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM (QCS) CÁC KHÁI NIỆM - A.G. Robertson, một chuyên gia người Anh nêu lên khái niệm: “QCS là ứng dụng các biện pháp, thủ tục, kiến thức khoa học kỹ thuật đảm bảo cho các sản phẩm đang hoặc sẽ sản xuất phù hợp với thiết kế, với yêu cầu trong mọi hợp đồng kinh tế bằng con đường hiệu quả nhất, kinh tế nhất”.

  pdf12p hoa_maudo 27-08-2011 103 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản trị chất lượng sản phẩm - chương 8', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc38p kusudonicky 23-06-2011 86 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quản trị chất lượng đồng bộ
p_strCode=quantrichatluongdongbo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản