intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 7 - PGS.TS. Đỗ Thị Ngọc

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
18
lượt xem
6
download

Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 7 - PGS.TS. Đỗ Thị Ngọc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 7 - Kiểm tra, đánh giá chất lượng. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Khái niệm, mục đích và yêu cầu của kiểm tra, đánh giá chất lượng; cơ sở để kiểm tra, đánh giá chất lượng; hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 7 - PGS.TS. Đỗ Thị Ngọc

Chương<br /> 7:<br /> KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> 7.1 Khái niệm, mục đích và yêu cầu của<br /> <br /> TM<br /> <br /> kiểm tra, đánh giá chất lượng<br /> <br /> lượng<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> _T<br /> <br /> 7.2 Cơ sở để kiểm tra, đánh giá chất<br /> <br /> 7.3 Hoạt động kiểm tra, đánh giá chất<br /> lượng<br /> 9/27/2017<br /> <br /> Ngoc/ bai giang<br /> <br /> 86<br /> <br /> 7.1 Khái niệm, mục đích và yêu cầu của<br /> kiểm tra, đánh giá chất lượng<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> 7.1.1. Khái niệm về kiểm tra, đánh giá chất lượng<br /> <br /> TM<br /> <br /> 7.1.2 Mục đích, yêu cầu của kiểm tra, đánh giá<br /> chất lượng<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> _T<br /> <br /> 7.1.3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động kiểm<br /> tra, đánh giá chất lượng<br /> <br /> 9/27/2017<br /> <br /> Ngoc/ bai giang<br /> <br /> 87<br /> <br /> 7.2 Cơ sở để kiểm tra, đánh giá chất lượng<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 7.2.1. Tiêu chuẩn và hoạt động tiêu chuẩn<br /> hóa<br /> 7.2.2 Khoa học về đo lường<br /> <br /> M<br /> _T<br /> <br /> 7.2.3. Các cơ sở khác<br /> <br /> Chú ý: phần này sinh viên đọc giáo trình<br /> <br /> U<br /> <br /> 7.3. Hoạt động kiểm tra, đánh giá chất<br /> lượng<br /> <br /> D<br /> <br /> 7.3.1. Kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> 7.3.2. Các phương pháp và hình thức đánh<br /> giá chất lượng<br /> 7.3.3. Đánh giá, chứng nhận hệ thống quản<br /> trị chất lượng<br /> <br /> 7.3.1 . Kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> Định nghĩa đánh giá<br /> <br /> TM<br /> <br /> Ý nghĩa của đánh giá chất lượng<br /> <br /> M<br /> _T<br /> <br /> Các nguyên tắc đánh giá<br /> <br /> Một số thuật ngữ liên quan<br /> <br /> U<br /> <br /> 9/27/2017<br /> <br /> Ngoc/ bai giang<br /> <br /> 90<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản