Quyết định số 382-QĐ

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
70
lượt xem
5
download

Quyết định số 382-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 382-QĐ về việc Ban hành 1 tiêu chuẩn Việt Nam do Uỷ ban Khoa học Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 382-QĐ

  1. UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NƯỚC NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 382-QĐ Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 1992 QUYẾT ĐNNH BAN HÀNH 1 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC Căn cứ pháp lệnh chất lượng hàng hoá ngày 27-12-1990; Xét đề nghị của Bộ giáo dục và đào tạo trong công văn số 7720/ KHKT ngày 16-12- 1991; QUYẾT ĐNNH : Nay ban hành tiêu chuNn Việt nam: TCVN 5665 -1992 Sách giáo khoa. Yêu cầu chung. Đoàn Phương (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản