intTypePromotion=1
ADSENSE

RA QUYẾT ĐỊNH TRÊN CƠ SỞ CHI PHÍ

Chia sẻ: Lanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:59

104
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhận diện vai trò của các loại chi phí khác nhau trong việc ra quyết định: Chi phí mong muốn Chi phí Kaizen Chi phí chu kỳ sống Các công cụ chi phí khác: Chi phí chất lượng Chi phí Taguchi Chi phí môi trường, chi phí tận dụng, và chi phí hủy bỏ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: RA QUYẾT ĐỊNH TRÊN CƠ SỞ CHI PHÍ

 1. Chuyên đề RA QUYẾT ĐỊNH TRÊN CƠ SỞ CHI PHÍ
 2. 2 Mục tiêu Nhận diện vai trò của các loại chi phí khác nhau trong việc ra quyết định: – Chi phí mong muốn – Chi phí Kaizen – Chi phí chu kỳ sống – Các công cụ chi phí khác: • Chi phí chất lượng • Chi phí Taguchi – Chi phí môi trường, chi phí tận dụng, và chi phí hủy bỏ ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 3. 3 3 công dụng quản lý quan trọng của thông tin chi phí: 1. Ra quyết định tiếp tục hay ngừng kinh doanh một sản phẩm và tác động đến bản chất các mối quan hệ khách hàng 2. Định giá trên cơ sở chi phí (giá chuyển giao, giá bán) 3.Nhận biết các cơ hội để cải thiện hoạt động thiết kế sản phẩm hoặc thiết kế quá trình sản xuất; cải thiện hoạt động sản xuất ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 4. 4 RA QUYẾT ĐỊNH TRÊN CƠ SỞ CHI PHÍ ªChi phí mong muốn ªChi phí Kaizen ªChi phí chu kỳ sống ªNhững công cụ chi phí khác ªChi phí môi trường, chi phí tận dụng, và chi phí hủy bỏ ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 5. 5 Chi phí mong muốn ªĐịnh hướng khách hàng ªQuá trình xác định chi phí mong muốn ªPhân tích phá hủy ªTriển khai chức năng chất lượng ªPhân tích giá trị ªThiết lập lại ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 6. 6 Hình 2. Sự ủy thác chi phí và Phạm vi ảnh hưởng chi phí Tỷ lệ chi phí chu kỳ sống được ủy thác 1 0,9 Tỷ lệ ủy thác chi phí 0,8 Tỷ lệ phần trăm ủy thác Giai đoạn sản 0,7 xuất, tiêu thụ 0,6 vàdịch vụ hậu mãi 0,5 Giai đoạn 0,4 thiết kế, hoạchđịnh sản 0,3 phẩm và quá trình sản xuất 0,2 Giai đoạn loại bỏ sản phẩm 0,1 Tỷ lệ phạm vi ảnh hưởng chi phí ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Các giai đoạn chu kỳ sống của sản phẩm Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 7. Định hướng khách hàng 7 s Nhu cầu của khách hàng được phản ánh qua khái niệm giá trị: Tỷ lệ của chức năng của sản phẩm so với giá cả của sản phẩm s Đầu vào của quá trình tính chi phí mong muốn là giá thị trường - gắn với một số chức năng của sản phẩm s Có hai yếu tố quan trọng: – Thị trường xác định giá của sản phẩm với các chức năng tương ứng – Nhà sản xuất chọn chức năng sản phẩm để cung cấp, thị trường chọn giá gắn với các chức năng được cung cấp ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 8. 8 Quá trình xác định chi phí mong muốn s Chi phí mong muốn được xác định bằng cách lấy giá bán - gắn liền với chức năng, chất lượng sản phẩm đã xác định - trừ lợi nhuận mong muốn s Quá trình xác định chi phí mong muốn gắn liền với môi trường làm việc tập thể - thiết kế, kỹ sư, mua, sản xuất, tiếp thị - cùng hướng về một mục tiêu chung: cung cấp sản phẩm với chức năng, chất lượng, giá cả thích hợp cho thị trường riêng biệt ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 9. 9 Quá trình xác định chi phí mong muốn s Quá trình xác định chi phí mong muốn đđược triển khai đồng thời có thể có ảnh hưởng tối đa đến giá thành sản phẩm s Giảm thay đổi thiết kế do làm việc tập thể sẽ dẫn đến giảm thời gian triển khai sản phẩm s Từng nhóm trong đội thiết kế giảm chi phí sẽ góp phần đạt mục tiêu chung: thỏa mãn chi phí mong muốn chung của toàn đội ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 10. 10 Quá trình xác định chi phí mong muốn s Khái niệm xác định chi phí mong muốn là đơn giản nhưng khó thực hiện - đội thiết kế phải liên tục tác động đến thiết kế sản phẩm và quá trình sản xuất cho đến khi đạt được một chi phí bằng hoặc nhỏ hơn chi phí mong muốn - không được phép giảm chi phí kế hoạch bằng cách loại bỏ các chức năng đáng có ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 11. 11 Quá trình xác định chi phí mong muốn s Đội thiết kế chịu một sức ép lớn trong quá trình xác định chi phí mong muốn s Đội thiết kế phải phát triển và sử dụng những công cụ để giúp họ đạt được mục tiêu chi phí mong muốn s Các công cụ chủ yếu được sử dụng để xác định chi phí mong muốn là: Phân tích phá hủy, Phân tích giá trị và Thiết lập lại ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 12. 12 TÍNH CHI PHÍ MONG MUỐN Ở TOYOTA s Giá thị trường của chức năng tăng thêm quyết định giá thị trường của model mới. s Ước tính chi phí của sản phẩm mới: cộng thêm vào chi phí hiện tại phần chi phí tăng thêm do thay đổi thiết kế. s Đội thiết kế so sánh doanh thu và chi phí để xác định lợi nhuận ước tính. s Lợi nhuận ước tính không thỏa mãn yêu cầu hoàn vốn đầu tư. s Tính toán để giảm chi phí. s Phân bổ số chi phí cần giảm cho các thành viên trong đội thiết kế. ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 13. 13 Phân tích phá hủy (Tear-Down Analysis) s Phân tích phá hủy, hay phân tích thay thế, là một quá trình đánh giá sản phẩm của đối thủ cạnh tranh để tìm ra cơ hội cải thiện sản phẩm s Yếu tố chủ yếu trong phân tích phá hủy là yếu tố chuẩn (benchmarking), so sánh thiết kế sản phẩm chế thử với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 14. 14 Triển khai chức năng chất lượng (QFD-Quality Function Deployment) cụ quản lý được sử dụng để s QFD là một công nhận biết nhu cầu của khách hàng, đầu vào chủ yếu của quá trình xác định chi phí mong muốn s Các tổ chức sử dụng QFD để biết khách hàng cần gì ở sản phẩm trước khi sản phẩm được đưa vào thiết kế và sản xuất s Quá trình so sánh những gì khách hàng cần với những gì đội thiết kế đề nghị để đáp ứng các nhu cầu đó - quá trình phân tích giá trị - yếu tố quan trọng của quá trình xác định chi phí mong muốn ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 15. 15 Phân tích giá trị (Value Engineering) s Phân tích giá trị là một cách tiếp cận mang tính hệ thống trên cơ sở tập thể để đánh giá một thiết kế sản phẩm nhằm tìm ra các giải pháp để cải thiện giá trị sản phẩm, được đo lường bằng tỷ số giữa chức năng so với chi phí s Phân tích giá trị được tiến hành để đạt được chi phí mong muốn theo hai cách: – Thay đổi thiết kế làm giảm chi phí, nhưng chức năng sản phẩm vẫn không mất đi – Loại bỏ những chức năng làm tăng chi phí nhưng không cần thiết đối với khách hàng ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 16. 16 Phân tích giá trị (Value Engineering) s Quá trình phân tích giá trị được bắt đầu từ phân tích chức năng - tìm ra bộ phận chuẩn - cùng chức năng nhưng chi phí thấp s So sánh chi phí chức năng sản phẩm được tạo ra với chi phí khách hàng sẽ trả cho từng chức năng ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 17. 17 Thiết lập lại (Reengineering) s Phân tích phá hủy và phân tích giá trị tập trung chủ yếu vào thiết kế sản phẩm s Thiết lập lại là một hành động thiết kế lại quá trình đang tồn tại hoặc đã được hoạch định nhằm cải thiện giá thành sản phẩm và chất lượng sản phẩm ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 18. 18 ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 19. 19 ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 20. 20 ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2