Sắc lệnh số 108

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 108

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 108 về việc tạm hoãn hạn tiêu giệt những việc đăng ký quyền đê đương do Chủ tịch Chính phủ ban hành, để cải chính Sắc lệnh số 56B ngày 2 tháng 5 năm 1946

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 108

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 108 NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 1946 V C I CHÍNH S C L NH S 56-B NGÀY M NG 2 THÁNG 5 NĂM 1946 ĂNG TRONG CÔNG BÁO S 21 NGÀY 25-5-1946 TRANG 279 V VI C T M HOÃN TH I H N TIÊU DI T NH NG VI C ĂNG KÝ QUY N - ƯƠNG CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ In nh m là: i u th nh t K t ngày xNy ra chi n s Nam B (23 tháng 9 năm 1945) cho n ngày 31 tháng 12 năm 1946, trong toàn cõi Vi t Nam, t m hoãn th i h n tiêu di n nh ng vi c ăng ký quy n ương (délai de presciption des inscriptions hypothécaires) các phòng Trư c b và i n th . Xin c là: i u th nh t K t ngày sNy ra chi n s Nam B (23 tháng 9 năm 1945) cho n khi tình th n nh t m hoãn th i h n tiêu di t nh ng vi c ăng ký quy n dương (délai de prescription des inscriptions hypethécaires) các phòng Trư c b và i n th . Huỳnh Thúc Kháng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản