Sắc lệnh số 60

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 60

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 60 về việc tạm thời các luật lệ hiện hành ở Bắc, Trung, Nam bộ do Chủ tịch chính phủ ban hành, để sửa đổi Điều 11 Sắc lệnh ngày 10-10-45 giữ tạm thời các luật lệ hiện hành ở Bắc, Trung, Nam bộ cho đến khi ban hành những bộ luật pháp duy nhất cho toàn quốc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 60

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I S 60 NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 1945 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u l i yêu c u c a U ban nhân dân Trung b , Theo l i ngh c a B trư ng B Tư pháp, Sau khi H i ng Chính ph ã th o lu n ngày 16-11-1945, RA S C L NH: i u th nh t: i u th II S c l nh ngày 10 tháng 10 năm 1945 nay i như sau: Trư c các Toà án Nam b và hai thành ph Hà N i, H i Phòng, s áp d ng th t c n nh trong Ngh nh ngày 16 tháng 3 năm 1910 c a nguyên Toàn quy n ông Dương và nh ng Ngh nh s a i Ngh nh y. Trư c Toà án à N ng s áp d ng th t c n nh trong hai b Hình s t t ng th t c và dân s , thương s t t ng th t c Trung b , do D ngày 12 tháng 6 năm 1942 và Ngh nh c a nguyên Toàn quy n ông Dương ngày 27-8-1943 ban b . i u th hai: B trư ng B Tư pháp chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản