Sắc lệnh số 72

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 72

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 72 về việc bổ khuyết bảng số đại biểu từng tỉnh và thành phố đính theo Sắc lệnh ngày 17/10/1945 về cuộc tổng tuyển cử do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 72

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C S 72 NGÀY 2 THÁNG 12 NĂM 1945 CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u theo S c l nh s 51 ngày 17 tháng 10 năm 1945 v cu c t ng tuy n c b u i bi u d vào Qu c dân i h i, RA S C L NH i u th nh t: B ng s i bi u t ng t nh và thành ph ính theo s c l nh k trên s b khuy t như sau này: S TT Tên các t nh S i bi u và thành ph Toàn t nh Chung cho VN và Riêng cho các dân các dân t c thi u s t c thi u s 37 Hu (thêm): 2 2 38 à N ng 1 1 38-b Không thay i 39 T ng c ng 330 300 30 i u th hai: B trư ng B N i v và B trư ng B Tuyên truy n ph trách thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản