intTypePromotion=1
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

Chia sẻ: Sinh Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

20
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Muốn có một nền giáo dục tiên tiến phải có một cơ sở vững chắc. Cơ sở này chính là hệ thống giáo dục Tiểu học, không có một hệ thống giáo dục Tiểu học vững chắc không thể có một hệ thống giáo dục quốc dân lành mạnh. Muốn vậy phải chú ý tới việc rèn luyện đạo đức, nhân cách cho học sinh tiểu học. Do đó trường tiểu học có vị trí rất quan trọng. Để thực hiện mục tiêu giáo dục của bậc tiểu học thì vai trò của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp rất to lớn, nó quyết định đến chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

 1. A . ĐẶT VẤN ĐỀ I. MỞ ĐẦU    Đất nước Việt Nam ta đang trên đường đổi mới đặc biệt là từ sau Đại hội   Đảng toàn quốc lần thứ XI  (tháng 01/ 2011).      Trong định hướng chiến lược phát triển Giáo dục ­ Đào tạo trong thời kì  Công nghiệp hóa ­ Hiện đại hóa đất nước. Nghị  quyết TW 2 khóa VIII tiếp  tục khẳng định : "Muốn tiến hành Công nghiệp hóa ­ Hiện đại hóa thắng lợi  phải phát triển mạnh Giáo dục ­ Đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu   tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững".    Với chức năng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, giáo  dục đào tạo được nhìn nhận như  là con đường quan trọng nhất để  phát triển  xã hội với mục đích hướng tới tối đa năng lực của mỗi cá nhân, giúp họ  hòa   nhập vào cuộc sống xã hội, để  đóng góp nhiều nhất sức lao động và trí tuệ  của mình, thúc đẩy sự phát triển của xã hội.      Muốn có một nền giáo dục tiên tiến phải có một cơ  sở  vững chắc. Cơ  sở  này chính là hệ  thống giáo dục Tiểu học, không có một hệ  thống giáo dục  Tiểu  học vững chắc  không  thể  có  một  hệ   thống  giáo dục  quốc  dân  lành  mạnh. Muốn vậy phải chú ý tới việc rèn luyện đạo đức, nhân cách cho học   sinh tiểu học. Do đó trường tiểu học có vị trí rất quan trọng.    Để thực hiện mục tiêu giáo dục của bậc tiểu học thì vai trò của đội ngũ giáo   viên chủ  nhiệm lớp rất to lớn, nó quyết định đến chất lượng giáo dục toàn  diện học sinh. Bởi vì : Quá trình giáo dục ở trường tiểu học với cấu trúc giáo  dục tổng thể  là giáo dục toàn diện nhân cách học sinh. Do đó đòi hỏi người  giáo viên chủ  nhiệm phải thể  hiện đúng chức năng là người thầy tổng thể,  người mẹ thứ hai của các em. II. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC NGA   LIÊN 2.   1. Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp ở Trường Tiểu học                                              1
 2.    Qua thực tiễn công tác và nghiên cứu công tác chủ  nhiệm lớp tôi có những  nhận xét như sau :     ­ Công tác nhủ  nhiệm lớp là công tác đã được nhiều nhà trường quan tâm,   coi đây là một trong những mũi nhọn để đưa nền nếp học sinh vào quĩ đạo chỉ  đạo, đồng thời cũng là biện pháp để  đưa chất lượng học tập của học sinh   tăng lên .      ­ Tuy nhiên, trong thực tế  không phải không ít giáo viên trong các trường  tiểu học hiện nay coi công tác chủ nhiệm lớp như một việc làm bắt buộc, làm  chưa hết trách nhiệm của mình. Họ chưa thấy hết được trách nhiệm của mình  đối với tầm quan trọng của công tác chủ  nhiệm lớp. Do đó, một số  giáo viên  cho rằng: chỉ  cần phấn đấu giảng dạy tốt thì có chất lượng học sinh tốt còn   những nội dung khác của công tác chủ nhiệm là không cần thiết .   ­ Cũng có giáo viên lại cho rằng công tác chủ nhiệm lớp là quan trọng, là cần   thiết nhưng do điều kiện hoàn cảnh gia đình, đời sống kinh tế  còn khó khăn,  nhất là trong thời buổi kinh tế thị trường nên dành ít thời gian cho công tác chủ  nhiệm lớp hoặc có những giáo viên chỉ  quan tâm đến học sinh gia đình khá  giả, có địa vị trong xã hội, còn những học sinh khó khăn, chậm tiến, học sinh  cá biệt trong lớp thì ít quan tâm .    ­ Trên thực tế  cũng còn một số  ít cán bộ  quản lí năng lực hạn chế  nên chỉ  đạo công tác chủ  nhiệm lớp chưa tốt, còn lỏng lẻo, hiệu quả  công tác chủ  nhiệm lớp chưa  cao, ảnh hưởng đến công tác giáo dục nói chung . 2. Thực trang công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học Nga Liên 2.     Việc chỉ  đạo công tác chủ  nhiệm lớp hiện nay  ở   Trường Tiểu học Nga   Liên 2 có những ưu điểm và hạn chế sau :    * Ưu điểm :       Ban lãnh đạo nhà trường đã quan tâm chú trọng đến công tác chủ  nhiệm  lớp, thực hiện chỉ đạo đầy đủ  theo nội dung của quản lý công tác chủ  nhiệm  lớp, chú trọng đến công tác xây dựng tập thể  học sinh vững mạnh, tự  quản   tốt, đảm bảo mối quan hệ phối kết hợp giữa ban lãnh đạo và tổng phụ  trách   đội trong việc chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp . 2
 3.      Đầu năm nhà trường cho đăng kí chỉ tiêu chất lượng hai mặt giáo dục, danh   hiệu thi đua của lớp mình phụ  trách và danh hiệu thi đua của giáo viên chủ  nhiệm, thảo luận đưa ra chỉ tiêu đánh giá xếp loại giáo viên chủ nhiệm và tập  thể học sinh vững mạnh, cá nhân học sinh xuất sắc .     Nhà trường luôn kiểm tra định kì, đột xuất công tác chủ  nhiệm và có đội   “Học sinh sao đỏ” chuyên theo dõi việc thực hiện nền nếp của các lớp. Thứ  2 hàng tuần, trực ban nhận xét tuyên dương, khen và nhắc nhở  rõ ràng. Hàng   tháng Ban lãnh đạo có đánh giá, xếp loại giáo viên dựa vào những kết quả  đánh giá hàng tuần của giáo viên và tập thể học sinh.     Nhà trường đã thực hiện tốt công tác phối, kết hợp giáo dục giữa Gia đình ­   Nhà trường ­ Xã hội thông qua Ban đại diện hội cha mẹ học sinh, các tổ chức  đoàn thể và dùng sổ liên lạc để trao đổi thông tin.   Hàng tháng Ban lãnh đạo có duyệt và kiểm tra việc lập kế hoạch chủ nhiệm  và thực hiện kế hoạch của giáo viên chủ nhiệm lớp. Ban lãnh đạo đã sử dụng  tốt biện pháp  "Động viên ­ khuyến khích ­ trách phạt"  nên đa số  các giáo  viên chủ nhiệm đều tự giác, nhiệt tình trong công tác.     * Hạn chế:    Trong thực tế cũng còn một số giáo viên chủ nhiệm lớp  chưa chú trọng đến  công tác chủ nhiệm lớp dẫn đến tình trạng tập thể lớp hoạt động rời rạc, đội  ngũ cán bộ lớp không thực hiện tốt công tác tự quản, một số lớp vẫn còn học  sinh cá biệt.          Hoạt động giáo dục ngoài giờ  lên lớp chưa được diễn ra thường xuyên.  Hoạt động chỉ đạo diễn ra tập trung vào các ngày lễ lớn.      Mối quan hệ giữa tổng phụ trách đội và các giáo viên chủ  nhiệm còn kém  phần chặt chẽ thường xuyên, sự phối hợp còn mang tính chất thời điểm hoạt  động hay thời điểm thi đua. * Kết quả của thực trạng    Qua thực tế đơn vị chúng tôi đã thực hiện khảo sát và tổng hợp kết quả cụ  thể như sau : 3
 4. Bảng 1:  Bảng tổng hợp chất lượng hai mặt giáo dục học kì 1 năm học 2010­ 2011 Học lực Hạnh kiểm Thực  Thực  Số  Số Lớp Giỏi Khá TB Yếu hiện đầy  hiện  lớp HS đủ chưa ĐĐ SL % SL % SL % SL % SL % SL % 1 3 69 15 21.7 13 18.8 39 56.6 02 2.9 68 98.5 01 1.5 2 3 70 14 20.1 10 14.1 38 54.4 08 11.4 70 100 0 0 3 2 52 0 0 09 17.3 33 63.5 10 19.2 50 96.2 02 3.8 4 3 71 04 5.6 15 21.1 36 50.8 16 22.5 71 100 0 0 5 2 63 04 6.4 20 31.7 31 49.2 08 12.7 61 96.8 02 3.2 Tổng 13 325 37 11.4 67 20.6 177 54.0 44 13.5 320 96.3 05 8.5   Bảng 2: Bảng tổng hợp chất lượng nền nếp học kì 1 Số GVCN đạt  Số lớp có nền nếp học  Số lớp có HĐ ngoại khoá  Khối  tập tốt tốt Số lớp Trình  độ trên  lớp chuẩn Số lớp % Số lớp % 1 3 02 2 66,7% 2 66,7% 2 3 02 2 100% 2 100% 3 2 01 1 50% 1 50% 4 3 02 2 66,7% 2 66,7% 5 2 02 2 100% 2 100% Tổng 13 09 09 69.2% 09 69.2% 4
 5.      Qua các bảng tổng hợp, có thể  kết luận rằng:  ở  khối lớp nào có đội ngũ  giáo viên chủ  nhiệm đạt trình độ  trên chuẩn  và dưới sự chỉ đạo của quản lý,   người giáo viên chủ  nhiệm nhiệt tình, hiểu biết về  công tác chủ  nhiệm, có  năng lực giáo dục học sinh toàn diện thì khối lớp đó có chất lượng hai mặt   giáo dục cao, học sinh tự quản và có nền nếp học tập và rèn luyện tu dưỡng  tốt. Vậy người quản lý cần làm như thế  nào có những biện pháp khả  thi, tối   ưu để có thể chỉ đạo và làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học.     Từ những cơ sở khoa học và thực trạng quản lý chỉ đạo công tác chủ nhiệm   lớp ở trường tiểu học tôi xin mạnh dạn chọn đề  tài: "Một số  biện pháp chỉ   đạo công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học " nhằm nâng cao chất lượng  công tác chủ  nhiệm lớp, nâng cao nhận thức công tác quản lý ở  trường Tiểu  học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường. B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 1.Tìm hiểu đặc điểm của học sinh tiểu học     Học sinh tiểu học có 3 đặc điểm cơ bản:    ­ Nhân cách học sinh tiểu học là nhân cách đang hình thành.    ­ Trong mỗi học sinh tiểu học là tiềm tàng khả  năng phát triển.    ­ Mỗi học sinh tiểu học là một chỉnh thể, một thực thể hồn nhiên.     Ba đặc điểm cơ  bản là cơ  sở  giúp cho nhà quản lý, nhà giáo dục giúp học  sinh tiểu học hình thành nhân cách có thể  hòa nhập với cộng đồng thế  giới  trong bối cảnh chung của nền văn minh hiện đại. Vì vậy người Giáo viên tiểu   học phải hội tụ  một cách đầy đủ  những yêu cầu về  phẩm chất và năng lực  chuyên môn để  thực hiện mục tiêu giáo dục Tiểu học xứng đáng với trọng  5
 6. trách của mình : "Người quyết định chất lượng giáo dục" là người đặt nền  móng cho sự phát triển nhân cách.  2. Xác định được vị trí, chức năng, nhiệm vụ của giáo viên tiểu học     Người Giáo viên tiểu học có chức năng hình thành cho trẻ em những cơ sở  ban đầu của nhân cách con người Việt Nam trong bối cảnh xây dựng đất  nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.     Giáo viên tiểu học phải khơi dậy ở trẻ những nhận thức tốt đẹp, hình thành  bước đầu ở các em khả năng thích ứng vào cuộc sống ở gia đình, nhà trường,  xã hội. Tạo điều kiện cho trẻ em trong độ  tuổi Tiểu học phát triển toàn diện   về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, có khả  năng cơ  bản để  học tập suốt  đời, có tình yêu gia đình, yêu quê hương, yêu lao động và sự công bằng, có lối   sống lành mạnh và thích ứng cao với yêu cầu của xã hội. Chức năng chủ yếu  của Giáo viên tiểu học là tổ  chức, hướng dẫn các hoạt động nhận thức lao  động, vui chơi của học sinh một cách hệ thống phù hợp với đặc điểm và trình   độ phát triển của trẻ.   3. Xác định được nội dung cơ bản trong công tác chủ nhiệm lớp     Công tác chủ nhiệm lớp có những nội dung cơ bản sau :   3.1. Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp.       Ngay từ đầu năm, giáo viên chủ nhiệm lớp phải nắm chắc đặc điểm tình  hình học sinh; bám sát kế hoạch năm học của nhà trường, xây dựng kế hoạch   hoạt động của lớp đối với từng thời điểm (Học kỳ, từng tháng) và ở  các lĩnh  vực: Học lực, Hạnh kiểm, hoạt động ngoài giờ, ...   3.2. Tìm hiểu, phân loại học sinh lớp chủ nhiệm về:            ­ Hoàn cảnh sống của từng học sinh.    ­ Những đặc điểm về thể chất, tâm sinh lí của từng học sinh.    ­ Nắm vững tính cách và những hành vi đạo đức, học lực, hạnh kiểm của   mỗi học sinh 6
 7.   3.3. Xây dựng tập thể học sinh    ­ Tổ chức tốt bộ máy tự quản của lớp.    ­ Qui định rõ chức năng nhiệm vụ cho từng cán bộ tự quản.    ­ Hướng dẫn nội dung ghi chép sổ công tác cho cán bộ tự quản.    ­ Có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ tự quản.    ­  Xây dựng nền nếp học tập, hoạt động, tổ chức tốt các phong trào.   3.4. Tổ chức thực hiện nội dung giáo dục toàn diện    Khác với  giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm phải tổ chức, quản lí, giáo   dục học sinh trong tiết sinh hoạt lớp hàng tuần, buổi lao động hàng tuần, tham   gia hoạt động chung của nhà trường như : chào cờ, tổ chức các buổi lễ.    Giáo viên chủ nhiệm giúp đội ngũ tự quản của lớp, điều khiển, quản lí các   hoạt động giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh.  Ví dụ: Tổ  chức tốt các hoạt động ngoài giờ  lên lớp: văn hóa, văn nghệ, thể  dục thể thao ...   3.5. Phối kết hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường   để giáo dục học sinh     ­ Kết hợp với các lực lượng trong trường: Kết hợp và giúp đỡ  các tổ  chức   Đoàn, Đội thực hiện các mục tiêu giáo dục. Phối hợp với các giáo viên chủ  nhiệm khác và với ban lãnh đạo nhà trường để giáo dục học sinh.      ­ Phối hợp với các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường: Giáo viên chủ  nhiệm thực hiện phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương và các tổ  chức đoàn thể  xã hội tạo ra sự  thống nhất, kết hợp tốt ba môi trường giáo  dục: Nhà trường ­ Gia đình ­Xã hội.   3.6. Đánh giá kết quả giáo dục học sinh.  7
 8. Thực hiện đánh giá kết quả  giáo dục học sinh theo đúng quy định của   Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chú trọng việc đánh giá tiến bộ của học sinh ở từng   thời điểm; kết hợp định tính với định lượng một cách hợp lý.    3.7. Mối quan hệ  giữa công tác chủ  nhiệm lớp và sự  hình thành nhân   cách học sinh tiểu học.     Từ đặc điểm tâm lý đặc trưng của học sinh bậc tiểu học là những nhân cách  đang hình thành và phát triển, các em dễ hình thành thói quen, các em tin vào uy  tín và năng lực của các thầy cô. Công tác chủ nhiệm và các hoạt động xảy ra ở  trường,  ở  tập thể  lớp có  ảnh hưởng lớn đến sự  phát triển nhân cách của các  em .    Vai trò của người giáo viên chủ nhiệm lớp là đặc biệt quan trọng. Giáo viên  chủ nhiệm lớp phải có kĩ năng, kĩ xảo tổ chức tập thể học sinh .    Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục, người giáo viên chủ nhiệm phải  có nghệ  thuật, tầm hiểu biết rộng rãi và không thể  thiếu được tế  nhị  sư  phạm, cách cư  xử  đúng đắn, hợp lí với từng đối tượng học sinh, áp dụng  những biện pháp phù hợp để  tác động sư  phạm vào học sinh. Giáo viên chủ  nhiệm phải là tấm gương về các chuẩn mực cho các em học sinh noi theo, là  người mẹ thứ hai của các em .     Ngoài năng lực sư  phạm để  đảm bảo dạy đủ, dạy tốt theo chương trình,   giáo viên chủ  nhiệm phải là người có tư    tưởng cao, ý thức Cộng sản chủ  nghĩa, để có thể quán triệt tư tưởng của Đảng, chính sách của Nhà nước vào   công tác giáo dục.       Các em học sinh tiểu học còn nhỏ, mọi cái đều mới mẻ. Vậy giáo viên chủ  nhiệm phải dành nhiều thời gian để  tổ  chức các hoạt động giáo dục cho các  em, phải luôn khơi gợi tính tích cực, tính sáng tạo của học sinh và thường   xuyên quan tâm, động viên, hỗ trợ các em trong mọi hoạt động.   4. Xác định việc chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học của   người quản lí.  8
 9.      Người quản lý chỉ  đạo công tác chủ  nhiệm lớp của giáo viên chủ  nhiệm   thông qua các nội dung gồm :    4.1. Chỉ đạo việc lập kế hoạch công tác chủ nhiêm lớp Cán bộ  quản lý nhà trường hướng dẫn cụ  thể  cấu trúc nội dung của  bản kế hoạch mà giáo viên chủ nhiệm cần xây dựng. Chỉ  đạo giáo viên thực hiện đúng quy trình xây dựng kế  hoạch; chú   trọng khâu nắm bắt thông tin, đặc điểm tình hình học sinh, gia đình học sinh.  Từ đó xây dựng chỉ tiêu và biện pháp thực hiện theo kế hoạch chung của nhà   trường.    4.2. Chỉ đạo việc xây dựng tập thể học sinh tự quản mà nòng cốt là đội ngũ   cán bộ lớp có khả năng tự điều chỉnh các hoạt động của tập thể mình.     + Tự  quản giờ truy bài.     + Tự quản giờ vắng giáo viên.     + Tự quản giờ lên lớp.     + Tự quản giờ sinh hoạt tập thể hàng tuần .    + Tự quản các hoạt đông ngoài giờ lên lớp.    4.3. Chỉ đạo việc thực hiện nội qui, nền nếp của trường của giáo viên chủ   nhiệm.        Giao cho Đội Thiếu niên nhà trường theo dõi nền nếp, đánh giá kết quả  thực hiện của các lớp theo tuần.       Phối hợp cùng Công đoàn nhà trường trong việc theo dõi, động viên, đôn  đốc giáo viên thực hiện Nội quy nhà trường; đánh giá thi đua khen thưởng   từng học kỳ và cả năm một cách công khai, dân chủ.    4.4. Chỉ đạo việc giảng dạy trên lớp của giáo viên chủ nhiệm. Người cán bộ  quản lý thường xuyên quan tâm đến việc giáo viên thực  hiện giờ giấc trên lớp; kiên quyết khắc phục tình trạng giáo viên lên lớp làm  9
 10. việc riêng, giao bài tập cho học sinh tự làm vì điều đó sẽ tác động đến ý thức   của học sinh, học sinh sẽ bị sức ì, cản trở việc tự giác thực hiện nội quy của   trường, của lớp.    4.5. Chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của giáo   viên chủ nhiệm .    Gồm:     + Hoạt động xã hội     + Hoạt động văn hóa, văn nghệ     + Hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục thể thao     + Hoạt động lao động     4.6. Chỉ đạo việc phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường để   giáo dục học sinh của giáo viên chủ nhiệm. Xây dựng quy chế  phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ  giáo dục  trong nhà trường giữa nhà trường ­ Công đoàn ­ Chi đoàn thanh niên ­ Đội   Thiếu niên dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng nhà trường.  Thực hiện phối hợp chặt chẽ  với Chính quyền địa phương trong việc   thực hiện đường lối giáo dục của Đảng và nhà nước ta. Đặc biệt với địa bàn   có số  dân theo đạo Thiên chúa chiếm 100% dân số  toàn xã; tạo điều kiện tốt  nhất để học sinh vừa học tập tốt theo chương trình giáo dục, vừa hoàn thành   bổn phận của người có đạo; sao cho học sinh trở  thành những công dân tốt,   sống tốt đời, đẹp đạo. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban đại diện Cha mẹ học sinh để  cùng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục. Nhà trường chủ  động trong việc phối hợp thực hiện các hoạt  động  chuyên môn, hoạt động ngoài giờ  lên lớp với chức năng của từng tổ  chức  trong và ngoài nhà trường.    4.7. Chỉ đạo việc kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh. 10
 11. Trong việc đánh giá kết quả giáo dục học sinh, nhà trường luôn bám sát  quy định của Bộ  Giáo dục và Đào tạo; chủ  động xây dựng các bộ  đề  chuẩn,  phù hợp với thực tiễn học sinh. Chỉ đạo đánh giá công bằng, khách quan. II. CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN.      *  Biện pháp 1:  Thường xuyên nâng cao nhận thức của giáo viên chủ   nhiệm về công tác chủ nhiệm ở trường tiểu học .      ­ Người quản lý phải là người đầu tiên tự  nâng cao nhận thức của mình   bằng việc tự  học tập, nắm vững nội dung cơ  bản của công tác chủ  nhiệm  lớp, văn bản luật và dưới luật về giáo dục và đào tạo.    ­ Chỉ đạo nâng cao nhận thức :      + Trong buổi sinh hoạt hội đồng đầu năm học, người quản lý cần nhấn   mạnh tầm quan trọng, vị  trí, mục tiêu nhiệm vụ, vai trò của công tác chủ  nhiệm lớp trong việc giáo dục học sinh.    + Nhà trường cung cấp tài liệu có liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp. Tất   cả cán bộ giáo viên phải nắm vững những nội dung cơ bản của công tác chủ  nhiệm lớp.      + Đưa nội dung công tác chủ  nhiệm lớp vào nội dung sinh hoạt của tổ  chuyên môn, các buổi giao ban tuần.    + Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc các tổ  chuyên môn và các giáo viên làm  tốt công tác chủ nhiệm lớp.    * Biên pháp 2 : Vận dụng linh hoạt sáng tạo và phân công nhiệm vụ phù   hợp để tổ chức công tác chủ nhiệm hợp lí, hoạt động có hiệu quả.      ­ Người quản lý nắm vững các cách phân công, thấy rõ được những  ưu  khuyết điểm của chúng. Tuỳ đặc điểm của trường và của địa phương, người  quản lý phân công giáo viên chủ  nhiệm cho phù hợp, lưu ý bố  trí để  các giáo  viên có thể kèm cặp giúp đỡ nhau trong công tác giảng dạy và giáo dục .    ­ Người quản lý khi phân công phải đảm bảo nguyên tắc : 11
 12.    + Phù hợp với trình độ của giáo viên.    + Xuất phát từ yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo và lợi ích của học sinh.    + Quan tâm đúng mức đến hoàn cảnh , nguyện vọng của từng giáo viên.    + Đảm bảo tính kế thừa.      * Biện pháp 3: Tổ  chức hướng dẫn giáo viên chủ  nhiệm xây dựng kế   hoạch công tác chủ nhiệm     ­ Người quản lý yêu cầu giáo viên lập kế hoạch chủ nhiệm ghi đầy đủ  nội   dung công việc theo năm học, học kì, tuần. Bám sát các chủ đề của tháng, năm   học, theo mẫu chung của phòng giáo dục, của nhà trường.     ­ Người quản lý duyệt kế  hoạch vào đầu năm học và có những ý kiến cụ  thể với từng bản kế hoạch chủ nhiệm.    ­ Người quản lý lưu ý giáo viên chủ nhiệm về một số nội dung cụ thể trong   xây dựng và thực hiện kế hoạch như:    + Những vấn đề cần giải quyết về mặt đạo đức, văn hoá, sức khỏe của học   sinh.    + Trong từng công việc phải nêu rõ : làm thế nào? làm với ai? làm trong thời   gian nào và bao lâu?    + Trong phần kế hoạch phối hợp với cha mẹ học sinh c ần ghi rõ những lần  đi thăm, gặp gỡ, trao đổi với cha mẹ học sinh .    + Chú trọng chỉ đạo điểm và nhận diện những hoạt động tích cực.    * Biện pháp 4: Coi trọng chỉ đạo công tác xây dựng tập thể học sinh theo   qui luật sự hình thành và phát triển của tập thể và phù hợp với đặc điểm   tâm sinh lí của học sinh. K.D.USINXKI nói “Muốn giáo dục con người thì  phải hiểu con người về mọi mặt”. Do đó để giáo dục có hiệu quả thì việc tìm  hiểu, nắm vững và phân loại học sinh lớp chủ nhiệm là cực kì quan trọng và  cần thiết. 12
 13.    ­ Trang đầu tiên của sổ chủ nhiệm phải là bảng điều tra cơ bản về học sinh.  Ghi đầy đủ thông tin.    ­ Người quản lý chú ý hướng dẫn giáo viên cách tìm hiểu học sinh để nắm   vững đối tượng của lớp mình phụ  trách, cần lưu ý những học sinh có hoàn   cảnh đặc biệt khó khăn .    ­ Người quản lý phải nắm được sĩ số học sinh các lớp hàng tháng, học sinh   mới chuyển đến, để  có biện pháp điều chỉnh phù hợp kịp thời. Đầu năm học   khi bàn giao lớp  người quản lý yêu cầu bàn giao tay ba.     ­ Yêu cầu trong sổ  chủ  nhiệm của các lớp phải thể  hiện đầy đủ  các biện   pháp giáo dục, các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo tháng, tuần, chủ đề.    ­ Tăng cường chỉ đạo xây dựng phát triển tập thể học sinh dựa trên các tiêu   chí thi đua về các nền nếp như: chuyên cần, thể dục,vệ sinh, xếp hàng ra vào   lớp, trang phục, đeo khăn quàng, các nền nếp khác.    ­ Yêu cầu mỗi giáo viên chủ nhiệm lớp phải xây dựng tập thể lớp mình phụ  trách thành một tập thể học sinh hoạt động tự quản, nhằm phát huy tiềm năng  tích cực của mỗi học sinh. Người quản lý có biện pháp theo dõi kiểm tra  thường xuyên dựa vào kết quả  đánh giá của đội, sao nhi đồng, sinh hoạt 15  phút đầu giờ, giờ sinh hoạt cuối tuần của lớp và đưa nội dung chủ nhiệm lớp   vào chuẩn đánh giá xếp loại giáo viên hàng tháng.       ­ Người quản lý cần hướng dẫn giáo viên bồi dưỡng những học sinh tích  cực để  nhân điển hình trong lớp, trong khối và trong toàn trường, nêu gương   và nhân điển hình các tập thể tiên tiến .      *  Biện pháp 5:  Chú trọng bồi dưỡng giáo viên chủ  nhiệm về  chuyên   môn, nghiệp vụ và năng lực công tác chủ nhiệm.     ­ Bản thân người quản lý phải là tấm gương sáng, luôn biết cách khơi gợi ở  mỗi giáo viên tinh thần yêu nghề, sự tận tâm hết mình vì học sinh thân yêu.    ­  Ở  nhà trường phải chú ý đến các giáo viên trẻ  mới ra trường và các giáo  viên yếu để  dự  giờ  thường xuyên, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phân  13
 14. công những giáo viên có trình độ  chuyên môn khá, có kinh nghiệm trong công   tác giảng dạy, giáo dục kèm cặp giúp đỡ .    ­ Huy động 100% giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên theo các chu kì  để cập nhật những phương pháp, nội dung mới .     ­ Người quản lý luôn chỉ  đạo cải tiến sinh hoạt tổ  chuyên môn để  các tổ  chuyên môn hoạt động có hiêụ quả.      ­ Tổ  chức có hiệu quả  các cuộc thi: Giáo viên dạy giỏi các cấp, giáo viên  làm công tác chủ nhiệm giỏi.    ­ Chú trọng hoạt động theo chuyên đề.    ­ Mời chuyên gia có kinh nghiệm báo cáo công tác chủ nhiệm lớp.     ­ Tổ  chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác chủ  nhiệm lớp với các   trường bạn.    ­ Nhà trường có qui hoạch xây dựng đội ngũ, có kế hoạch bồi dưỡng, động  viên giáo viên đi học nâng cao trình độ.      ­ Tạo điều kiện để  giáo viên chủ  nhiệm tự  bồi dưỡng về  chuyên môn,  nghiệp vụ công tác. ­ Khuyến khích, động viên giáo viên sử  dụng công nghệ  thông tin trong dạy  học nhằm nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh.      *  Biện pháp 6: Tạo ra môi trường thuận lợi để  giáo viên chủ  nhiệm   phối hợp với tổng phụ trách đội, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các đoàn   thể xã hội và các cá nhân trong việc giáo dục học sinh, đồng thời kết hợp   với các đoàn thể  trong và ngoài nhà trường quan tâm đến vật chất, tinh   thần cho giáo viên .    ­ Người quản lý phối hợp với tổng phụ trách đội xây dựng kế  hoạch và tổ  chức đa dạng các hoạt động đội để  đưa vào chủ  điểm, các ngày lễ  lớn để  quản lí tốt hoạt động ngoài giờ  lên lớp, thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn  diện. 14
 15.    ­ Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch chủ nhiệm.      ­ Chỉ  đạo giáo viên chủ  nhiệm phối hợp với các lực lượng khác như  thư  viện, bảo vệ, văn thư hành chính, y tế để giáo dục sức khỏe cho học sinh.    ­ Trong các buổi chào cờ  đầu tuần, người quản lý quán triệt nội dung và ý   nghĩa của hoạt động đội.    ­ Tạo điều kiện để giáo viên phối hợp với gia đình học sinh.    ­Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên chủ nhiệm phối hợp với các đoàn thể  xã hội và cá nhân trong việc giáo dục học sinh.     ­ Người quản lý tạo mối quan hệ  mật thiết với cấp uỷ  đảng chính quyền  địa phương,các tổ chức đoàn thể đóng trên địa bàn.    * Biện pháp 7 :  Thường xuyên kiểm tra công tác chủ nhiệm bằng nhiều   hình thức phù hợp, phát huy quyền chủ động, sáng tạo của giáo viên chủ   nhiệm lớp.    ­ Đầu năm người quản lý phải xây dựng tiêu chí đánh giá cụ thể về công tác   chủ  nhiệm.  Tổ  chức phù hợp các lực lượng kiểm tra định kì, đột xuất việc  thực hiện  công tác chủ nhiệm của giáo viên.    ­ Chú ý nêu gương, biểu dương thành tích những giáo viên chủ nhiệm giỏi.     ­ Ngoài ra người quản lý phải chú trọng đến việc khen thưởng đông viên   học sinh vì đặc điểm tâm sinh lí học sinh rất thích khen, một phần thưởng dù  nhỏ nhưng động viên các em rất lớn trong học tập. Khen thưởng các em cũng  phải đảm bảo đúng nguyên tắc dân chủ công minh. Sử dụng phương pháp này  trong buổi chào cờ đầu tuần qua các cuộc thi văn nghệ, thể thao và phong trào  khác . C. KẾT LUẬN 1. Kết quả nghiên cứu (kết quả khảo sát).   Bảng 1: Bảng tổng hợp chất lượng hai mặt giáo dục cuối năm học.  15
 16. Học lực Hạnh kiểm Thực  Chưa  Khối  Số  Số Giỏi Khá TB Yếu hiện đầy  thực hiện  lớp lớp HS đủ ĐĐ SL % SL % SL % SL % SL % SL % 1 3 69 23 33.3 17 24.6 27 39.2 02 2.9 69 100 0 0 2 3 70 19 27.1 16 22.9 32 45.7 03 4.3 70 100 0 0 3 2 52 06 11.5 13 25.0 30 57.7 03 5.8 52 100 0 0 4 3 71 08 11.3 19 26.8 38 53.5 06 8.4 71 100 0 0 5 2 63 09 14.2 23 36.6 26 41.3 05 7.9 63 100 0 0 Tổn 13 325 65 20.0 88 27.0 153 47.0 19 5.8 325 100 0 0 g Bảng 2: Bảng tổng hợp chất lượng nề nếp cuối năm học. Số lớp có nền nếp học  Số lớp có HĐ ngoại khoá  Khố Số  Số GVCN đạt  tập tốt tốt i lớp lớp trên chuẩn  Số lớp % Số lớp % 1 3 02 3 100% 3 100% 2 3 02 3 100% 3 100% 3 2 01 2 100% 2 100% 4 3 02 3 100% 3 100% 5 2 02 2 100% 2 100% Tổn 100% 13 09 13 100% 13 g 2. Bài học kinh nghiệm 16
 17.    Qua nghiên cứu cơ sở lý luận và bằng thực tiễn công tác tôi khẳng định công  tác chủ  nhiệm lớp có vị  trí quan trọng  ở  trường tiểu học, là nhiệm vụ  cần   thiết của người giáo viên chủ  nhiệm lớp. Đội ngũ lãnh đạo và tập thể  giáo  viên chủ  nhiệm lớp phải không ngừng quan tâm, có nhận thức đầy đủ, đúng  đắn về  nhiệm vụ  quyền hạn của mình trong công tác chủ  nhiệm, cần có sự  đầu tư về vật chất cũng như trí tuệ để đem lại chất lượng giáo dục cao. Đặc  biệt người Quản lý phải thực sự  coi đây là một mảng quan trọng trong công   tác quản lý của mình  ở  trường tiểu học để  nâng cao hiệu quả  công tác chủ  nhiệm góp phần thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành.    Khi thực hiện đề tài này tôi mạnh dạn đưa ra 7 biện pháp chỉ đạo công tác   chủ nhiệm  lớp  ở trường tiểu học. Các biện pháp đã và đang được thực hiện  ở đơn vị tôi công tác mà chất lượng toàn diện học sinh được nâng lên rõ rệt.      Các biện pháp này được vận dụng đan xen nhau trong quá trình chỉ  đạo.   Người Quản lý phải đảm bảo tính nhân văn, nghệ thuật sư  phạm để  khuyến   khích giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm của mình. 3. Kết luận    Do thời gian có hạn và khuôn khổ sáng kiến kinh nghiệm không cho phép và   năng lực bản thân còn nhiều hạn chế  nên sáng kiến kinh nghiệm này chắc  chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định vì vậy tôi tha thiết mong sự  đóng góp ý kiến từ các cấp quản lý giáo dục và các bạn đồng nghiệp để sáng  kiến kinh nghiệm được hoàn chỉnh hơn.                                  Xin trân trọng cảm ơn!                                                  Nga Liên, ngày 20 tháng 4 năm 2011                                                                           Người thực hiện                                                                                                                                                                          Mai Thị Thanh 17
 18. 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=20

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2