intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của tổ Công đoàn

Chia sẻ: Thanhbinh225p Thanhbinh225p | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
156
lượt xem
37
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của tổ Công đoàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của tổ Công đoàn được viết nhằm đề ra những phương pháp, biện pháp đổi mới trong hoạt động Công đoàn. Mời các bạn cùng tham khảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của tổ Công đoàn

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn<br /> <br /> <br /> SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC<br /> …  …<br /> I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN<br /> 1. Họ và tên: Phạm Thị Thúy Hoàn<br /> 2. Ngày tháng năm sinh: 16/ 12/ 1968<br /> 3. Nam , nữ<br /> 4. Địa chỉ: Khu 8 - Thị tr n T n Phú - Đ ng Nai<br /> 5. Điện thoại: 0974123496<br /> 6. Chức vụ: CTCĐ, Giáo viên<br /> 7. Đơn vị công tác: Trường THPT Đoàn Kết<br /> II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO<br /> - Học vị (Hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nh t: Cử nh n<br /> - Năm nhận bằng: 1991<br /> - Chuyên ngành đào tạo: Ngữ Văn<br /> III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC<br /> - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: 22 năm<br /> - Số năm có kinh nghiệm: 22 năm<br /> - Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong những năm gần đ y:<br /> + Hướng dẫn học sinh cảm thụ tác phẩm văn học bằng cách hóa th n vào<br /> nh n vật.<br /> + Làm đ dùng dạy học và quản lý đ dùng dạy học ở tổ bộ môn.<br /> <br /> <br /> + Hướng dẫn HS tìm hiểu phần chú thích khi đọc hiểu văn bản văn học trung<br /> đại.<br /> + Góp phần n ng cao hiệu quả đọc hiểu văn bản trữ tình bằng phương pháp<br /> đọc diễn cảm.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Phạm Thị Thuý Hoàn- Trường THPT Đoàn Kết -1-<br /> Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn<br /> <br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ QUA HOẠT<br /> ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG ĐOÀN<br /> <br /> I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI<br /> Tổ chức công đoàn đóng một vai trò r t quan trọng đối với CBGV-CNV lao<br /> động, đó là chỗ dựa tinh thần cho CBGV-CNV, nơi mà họ muốn bày tỏ những t m<br /> tư nguyện vọng của mình.<br /> Những năm qua, ch t lượng hoạt động của CĐCS trường THPT Đoàn Kết<br /> được cải thiện và có những bước tiến bộ rõ rệt. Hoạt động của CĐCS đã góp phần<br /> quan trọng và thành tích chung của trường. Có dược những thành tựu y là nhờ r t<br /> lớn vào việc n ng cao ch t lượng hoạt động và x y dựng công đoàn cơ sở vững<br /> mạnh; trong đó việc tập trung vào x y dựng hoạt động của tổ công đoàn là một<br /> trong những biện pháp hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức<br /> Công đoàn trong giai đoạn mới; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ<br /> của Ban Ch p hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương<br /> thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”.<br /> Với những kết quả đã đạt được trong những năm qua, chúng tôi mạnh dạn<br /> viết đề tài sáng kiến Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt<br /> động của Tổ công đoàn. Chắc chắn đề tài sẽ còn nhiều thiếu sót, chúng tôi mong<br /> muốn và hi vọng sẽ nhận dược nhiều ý kiến đóng góp x y dựng để có thể hoàn<br /> thiện hơn, góp phần x y dựng CĐCS ngày càng tiến bộ và hoạt động có hiệu quả<br /> hơn.<br /> II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI<br /> 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN<br /> Công đoàn là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của giai c p công nh n và<br /> người lao động Việt Nam (gọi chung là người lao động), tự nguyện lập ra dưới sự<br /> lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; là thành viên trong hệ thống chính trị - xã<br /> hội Việt Nam; là trường học xã hội chủ nghĩa của người lao động.<br /> Ngày 06/01/2011, Ban Ch p hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Nghị<br /> quyết 6a về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và n ng cao ch t lượng hoạt<br /> động của công đoàn cơ sở nhằm thực hiện tốt chức năng của tổ chức công đoàn,<br /> n ng cao vị trí, vai trò của CĐCS, thu hút đông đảo CNLĐ gia nhập tổ chức<br /> công đoàn, x y dựng CĐCS vững mạnh; giữ vững sự ổn định, thống nh t về tổ<br /> chức và đoàn kết trong hệ thống, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết đã<br /> đề ra mục tiêu trong những năm tới là: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức<br /> hoạt động của công đoàn các c p, hướng về cơ sở, l y cơ sở làm địa bàn hoạt<br /> động chủ yếu; Tập hợp đông đảo CNLĐ gia nhập tổ chức công đoàn và tham gia<br /> hoạt động công đoàn, n ng cao ch t lượng hoạt động và đội ngũ cán bộ công<br /> đoàn các c p.<br /> Xu t phát từ tính ch t, vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn; xu t<br /> phát từ vị trí nền tảng của Công đoàn cơ sở, nơi trực tiếp tập hợp, giáo dục công<br /> nh n lao động (cán bộ giáo viên công nh n viên) về mọi mặt, đ ng thời bảo vệ lợi<br /> ích chính đáng cho họ; Do đó, việc x y dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh sẽ làm<br /> cho các Công đoàn cơ sở tự chủ hoạt động, nhằm tập hợp đông đảo cán bộ giáo<br /> viên công nh n viên vào hoạt động Công đoàn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ<br /> <br /> Phạm Thị Thuý Hoàn- Trường THPT Đoàn Kết -2-<br /> Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn<br /> <br /> <br /> chính trị của Công đoàn, của ngành. Tổ chức công đoàn có vững mạnh hay không<br /> phần lớn phụ thuộc r t nhiều vào hoạt động của tổ công đoàn. Vì tổ công đoàn là<br /> nơi trực tiếp tập hợp giáo dục đoàn viên và lao động, nơi rèn luyện đoàn viên và<br /> lao động về mọi mặt, nơi họ trực tiếp tham gia quản lí chuyên môn, quản lí đơn vị<br /> và thực hiện có hiệu quả nh t về nghĩa vụ và quyền lợi của mình. Tổ công đoàn có<br /> mạnh thì công đoàn cơ sở mới vững mạnh được.<br /> Chọn đề tài này, v n đề đặt ra hoàn toàn không có gì mới, nhưng trong thực<br /> tế hoạt động Công đoàn cơ sở r t đa dạng, nhiều v n đề nảy sinh trong quá trình<br /> thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn ở trường học mà Tổ công đoàn lại có nhiệm vụ<br /> chuyên môn r t nặng. Vì thế đ y lại đang là v n đề cần bàn, cần có giải pháp cụ<br /> thể, chúng tôi mong muốn sẽ góp một phần vào việc góp một phần nhỏ bé vào việc<br /> n ng cao hiệu quả hoạt động của CĐCS, đổi mới hoạt động Công đoàn, đ ng thời<br /> trao đổi cùng đ ng nghiệp về một phương pháp quen thuộc nhưng có thể vì những<br /> lí do khác nhau trong qua trình tổ chức hoạt động, đôi khi chúng ta chưa quan t m<br /> đúng mức.<br /> Trong khuôn khổ của một bài nghiên cứu nhỏ, người viết tập trung vào cách<br /> thức tổ chức và các hoạt động thiết thực, cụ thể của các tổ công đoàn của CĐCS<br /> trường THPT Đoàn Kết trong những năm qua.<br /> 2. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ<br /> TÀI<br /> 2.1 THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN<br /> 2.1.1 Thực trạng đội ngũ CĐCS trường THPT Đoàn Kết năm học 2014-<br /> 2015<br /> Trường THPT Đoàn Kết- ngôi trường có bề dày lịch sử khiêm tốn 15 năm<br /> nhưng có truyền thống “Dạy tốt - học tốt” của tỉnh Đ ng Nai; là nơi góp phần quan<br /> trọng trong việc đào tạo nh n lực, b i dưỡng nh n tài cho tỉnh nhà. Những năm<br /> gần đ y nhà trường liên tục đạt được kết quả đáng tự hào từ ch t lượng giáo dục<br /> toàn diện đến giáo dục mũi nhọn. Trong sự trưởng thành đi lên y của nhà trường,<br /> tổ chức Công đoàn trường thực sự là lực lượng quan trọng cùng chuyên môn góp<br /> phần tạo nên những thành tích xu t sắc.<br /> Công đoàn trường THPT Đoàn Kết g m 9 tổ công đoàn gắn với các tổ chuyên<br /> môn của nhà trường với tổng số 94 đoàn viên công đoàn (trong đó có 45 nữ -<br /> chiếm gần 48% ). Đội ngũ CB, GV, NLĐ có trình độ chuyên môn g m: 100% giáo<br /> viên đạt chuẩn (trong đó có 13 thạc sĩ, 1 đ ng chí đang theo học sau đại học). Tổ<br /> chức cơ sở Đảng: Đảng bộ trường có 03 chi bộ với tổng số 33 Đảng viên (trong đó<br /> đảng viên nữ là 10). BCH CĐ g m 5 đ ng chí (trong đó có 3 nữ).<br /> 2.1.2 Thuận lợi<br /> Được sự quan t m và giúp đỡ hướng dẫn nhiệt tình của công đoàn ngành và<br /> công đoàn c p trên.<br /> Được sự giúp đỡ, phối hợp của BGH nhà trường và sự chỉ đạo của Đảng bộ<br /> tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động hiệu quả.<br /> BCHCĐ trong nhiệm kỳ mới nhiệt tình, năng động; Các tổ trưởng tổ công<br /> đoàn đều là những công đoàn viên nòng cốt, có t m huyết với hoạt động của công<br /> đoàn.<br /> 2.1.3 Khó khăn<br /> <br /> Phạm Thị Thuý Hoàn- Trường THPT Đoàn Kết -3-<br /> Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn<br /> <br /> <br /> Các tổ công đoàn vừa đảm bảo chuyên môn vừa chăm lo gia đình nên ít có<br /> thời gian tham gia các hoạt động công đoàn. Hầu hết công đoàn viên trong các tổ<br /> công đoàn đều chú trọng các hoạt động chuyên môn và các hoạt động chuyên môn<br /> cũng đã chiếm phần lớn thời gian. Đó là trở ngại lớn trong việc tổ chức hoạt động<br /> các tổ công đoàn. Sinh hoạt hàng tháng của các tổ công đoàn hầu hết được l ng<br /> ghép trong các buổi sinh hoạt chuyên môn với thời lượng r t khiêm tốn.<br /> Kinh phí công đoàn hạn hẹp nên hỗ trợ cho tổ trưởng công đoàn chỉ mang tính<br /> động viên, chưa tương xứng với những đóng góp của cán bộ công đoàn ở tổ nói<br /> riêng và cán bộ công đoàn ở trường nói chung.<br /> 2.2 CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ<br /> Như đã trình bày ở trên, vai trò của tổ công đoàn đối với tổ chức CĐCS là vô<br /> cùng quan trọng, bởi vì đó là nơi trực tiếp tập hợp giáo dục đoàn viên và lao động,<br /> nơi rèn luyện đoàn viên và lao động về mọi mặt, nơi họ trực tiếp tham gia quản lí<br /> chuyên môn, quản lí đơn vị và thực hiện có hiệu quả nh t về nghĩa vụ và quyền lợi<br /> của mình. Tổ công đoàn có mạnh thì công đoàn cơ sở mới vững mạnh được. Là<br /> Chủ tịch CĐCS THPT Đoàn Kết, năm học 2014-2015 tôi đã đưa ra một số giải<br /> pháp thiết thực nhằm tạo sự hiệu quả trong hoạt động của tổ công đoàn. Cụ thể như<br /> sau:<br /> 2.2.1 Công tác tổ chức cán bộ: Kiện toàn hệ thống tổ trưởng công đoàn. Đ y<br /> là công việc r t quan trọng, vì tổ trưởng công đoàn giữ một vai trò then chốt trong<br /> việc triển khai và thực hiện chương trình hoạt động của CĐCS. Hàng năm, công<br /> tác này dược BCHCĐ tổ chức chu đáo, nghiêm túc.<br /> - X y dựng đội ngũ tổ trưởng công đoàn: Được tổ công đoàn đề cử và l y<br /> phiếu tín nhiệm vào cuối năm học trước. Vào phiên họp đầu năm chuẩn bị cho Hội<br /> nghị công đoàn mỗi năm học, danh sách các tổ trưởng công đoàn được thông qua<br /> và l y ý kiến các thành viên BCHCĐ và ra quyết định. Quyết định được thông qua<br /> trong Hội nghị công đoàn.<br /> - Quyền hạn và trách nhiệm của tổ trưởng công đoàn<br /> + Chỉ đạo trực tiếp hoạt động công đoàn ở tổ công đoàn.<br /> + X y dựng kế hoạch hoạt động của tổ công đoàn dựa vào Chương trình hoạt<br /> động của Công đoàn trường và Kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn; thông qua<br /> tổ công đoàn để l y ý kiến đóng góp của công đoàn viên ở tổ công đoàn.<br /> + Tham gia cuộc họp BCHCĐ mở rộng hàng tháng vào tuần thứ 4 mỗi tháng:<br /> Báo cáo tình hình hoạt động công đoàn của tổ công đoàn, đề xu t kiến nghị của<br /> công đoàn viên về đời sống, t m tư, nguyện vọng...Tiếp thu chương trình hoạt<br /> động tháng tới của CĐCS trường để triển khai ở tổ công đoàn. Tổ chức họp tổ<br /> công đoàn hàng tháng (thường kết hợp với họp tổ chuyên môn nếu không có<br /> những chương trình mới). Đổi mới ình thức và nội dung sinh hoạt để thu hút công<br /> đoàn viên tích cực tham gia, n ng cao hiệu quả của hoạt động công đoàn.<br /> + Cùng BCHCĐ thăm hỏi, động viên công đoàn viên khi hữu sự (ốm đau,<br /> hiếu, hỉ, tai nạn..)<br /> + Mỗi tháng, tổ trưởng công đoàn được hỗ trợ 60.000đ<br /> 2.2.2 Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ công đoàn<br /> - Các tổ trưởng công đoàn dựa vào Chương trình hoạt động của CĐCS trường,<br /> Kế hoạch của Tổ chuyên môn để x y dựng kế hoạch hoạt động của tổ công đoàn.<br /> <br /> Phạm Thị Thuý Hoàn- Trường THPT Đoàn Kết -4-<br /> Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn<br /> <br /> <br /> Trong kế hoạch hoạt động của tổ công đoàn, yếu tố cụ thể, thiết thực và đổi mới<br /> sáng tạo được đưa lên hàng đầu.<br /> - Kế hoạch của tổ công đoàn được BCHCĐ duyệt đầu năm học, kế hoạch tuần<br /> và tháng được duyệt theo tháng, được BCHCĐ giám sát và đánh giá trong cuộc<br /> họp BCHCĐ mở rộng hàng tháng.<br /> - Mỗi tổ công đoàn đăng kí các chuyên đề sinh hoạt tổ công đoàn theo hướng<br /> đổi mới hình thức và nội dung để BCHCĐ và các tổ trưởng công đoàn tham dự,<br /> học hỏi và rút kinh nghiệm.<br /> 2.2.3 Nội dung sinh hoạt tổ công đoàn<br /> - Công tác tuyên truyền: Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của<br /> Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động CBGV-CNV lao động ch p<br /> hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nội qui, qui chế đơn vị,<br /> thực hiện tốt các công tác của công đoàn và những công việc do nhà trường ph n<br /> công.<br /> Công tác này được các tổ công đoàn tổ chức sáng tạo, linh hoạt để có hiệu quả<br /> thiết thực, tránh tình trạng triển khai qua loa, hình thức.<br /> - Đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt tổ công đoàn: mỗi học kì mỗi tổ<br /> công đoàn ít nh t 2 chuyên đề sinh hoạt theo chương trình hoạt động của CĐCS<br /> như triển khai phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Phụ nữ tích<br /> cực học tập, lao động sáng tạo, x y dựng gia đình hạnh phúc"; tuyên truyền, giáo<br /> dục phẩm ch t đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đ t nước<br /> "Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đảng", "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con<br /> tốt"; "5 không, 3 sạch"; các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với đẩy<br /> mạnh "Học tập và làm theo t m gương đạo đức H Chí Minh" chủ đề năm 2015<br /> “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách<br /> nhiệm; gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”,<br /> phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "X y dựng cơ quan văn<br /> hóa, doanh nghiệp giỏi", "X y dựng xã hội học tập"; x y dựng "Gia đình văn hóa,<br /> gia đình hiếu học"... Các chuyên đề được thực hiện qua các hình thức tọa đàm,<br /> s n kh u hóa, thi đố vui, dã ngoại...<br /> - Phối hợp chặt chẽ với tổ chuyên môn để nội dung sinh hoạt hiệu quả,<br /> tránh sự ch ng chéo, trùng lặp, tạo nên sự hỗ trợ hợp lí trong đơn vị tổ.<br /> Dựa vào chỉ tiêu của nhà trường đưa ra sau HNCBCC, các tổ công đoàn vận<br /> động, giúp đỡ , động viên CBGV-CNV hăng hái thi đua dạy tốt, công tác tốt, đổi<br /> mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và công tác<br /> đề n ng cao hiệu su t giờ lên lớp, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao<br /> + Vận động CBGV-NV lao động giúp nhau trong học tập, n ng cao phẩm ch t<br /> đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ<br /> “Đổi mới, phát triển, n ng cao ch t lượng giáo dục- đào tạo ” của ngành<br /> + Khi có công đoàn viên trong tổ gặp khó khăn hay nghỉ do con ốm, tổ trưởng<br /> công đoàn vận động các công đoàn viên trong tổ giúp đỡ hay ph n công GV dạy<br /> thay.<br /> 2.2.4 Nắm vững tâm tư, nguyện vọng của công đoàn viên để động viên<br /> giúp đỡ họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được ph n công.<br /> <br /> <br /> Phạm Thị Thuý Hoàn- Trường THPT Đoàn Kết -5-<br /> Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn<br /> <br /> <br /> Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của CBCCVC- LĐ trong tổ, kịp thời giải<br /> quyết hoặc tham gia giải quyết những v n đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp,<br /> chính đáng của người lao động trong tổ.<br /> Tổ trưởng công đoàn chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách,<br /> pháp luật liên quan đến người lao động; chú trọng việc kiểm tra thực hiện những quy<br /> định riêng đối với lao động được quy định trong Bộ luật Lao động và các quy định<br /> của pháp luật, D n số- Kế hoạch hóa gia đình; tham gia giải quyết, đề xu t kiến nghị<br /> để giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị của các công đoàn viên trong tổ..<br /> 2.2.5 Hoạt động theo dõi, đánh giá, xếp loại thi đua đoàn viên công đoàn<br /> của các tổ công đoàn<br /> Mọi hoạt động đều chỉ có hiệu quả không chỉ dừng lại ở việc triển khai kế<br /> hoạch, động viên khuyến khích mà con một phần r t lớn ở công tác theo dõi, kiểm<br /> tra, đánh giá xếp loại từng đoàn viên công đoàn. Hoạt động này được tiến hành ở<br /> nhiều bộ phận, đoàn thể, nhưng thiết thực, sát sao nh t vẫn là ở tổ công đoàn. Theo<br /> dõi, đôn đốc, nhắc nhở và đánh giá, xếp loại của tổ công đoàn chính là cơ sở của<br /> việc đánh giá xếp loại thi đua viên chức của Nhà trường, vì thế, đ y là công tác<br /> được BCHCĐ chú trọng.<br /> Một số biện pháp hữu hiệu để tổ công đoàn có thể thực hiện tốt nhiệm vụ<br /> này mà những năm qua, CĐCS trường đã áp dụng.<br /> Trước hết, BCHCĐ x y dựng được một biểu điểm thi đua với các nội dung sát<br /> hợp với hoạt động của công đoàn và biểu điểm thi đua viên chức của trường. Biểu<br /> điểm này được thông qua các tổ công đoàn, l y ý kiến đóng góp và đưa vào nghị<br /> quyết trong Hội nghị công đoàn cơ sở đầu mỗi năm học.<br /> Tổ trưởng công đoàn sẽ theo dõi đoàn viên công đoàn của mình theo các mục<br /> hoạt động. Báo cáo bằng văn bản và file cho BCHCĐ cuối mỗi tháng, BCHCD<br /> tổng hợp và công khai xếp loại đoàn viên công đoàn trên bản tin thi đua của công<br /> đoàn. T t cả những thắc mắc của các đoàn viên công đoàn sẽ được giải trình hoặc<br /> điều chỉnh trong thời gian 1 tuần (tuần đầu tiên của tháng), sau đó sẽ không giải<br /> quyết nữa. Điều này sẽ giúp cho việc xếp loại thi đua cuối kì, cuối năm tránh được<br /> những sai sót, nhầm lẫn hoặc thắc mắc thường mắc phải trong việc theo dõi, đánh<br /> giá.<br /> Đ y là biểu điểm thi đua viên chức năm học 2014- 2015 của trường THPT<br /> Đoàn Kết<br /> NỘI DUNG BIỂU ĐIỂM ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC<br /> VÀ THI ĐUA NĂM HỌC 2014-2015<br /> <br /> Mục NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Điểm<br /> I THỰC HIỆN QUI ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO 26<br /> 1. Nhận thức tư tưởng, chính trị: Lập trường, quan điểm vững vàng, tin tưởng vào sự 3<br /> lãnh đạo của Đảng.<br /> 2. Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước (Bản th n, gia đình ch p hành đảm 4<br /> bảo tốt)<br /> Hướng dẫn điểm trừ: Mỗi lần vi phạm là -1 đ/1nd.<br /> <br /> Phạm Thị Thuý Hoàn- Trường THPT Đoàn Kết -6-<br /> Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn<br /> <br /> <br /> a) Mê tín dị đoan, đánh bài, đánh bạc.<br /> b) Dạy thêm sai quy định.<br /> c) Vi phạm việc TC kiểm tra ở lớp, không hoàn thành công tác coi thi ở trường, Sở.<br /> d) Sinh con thứ 3 trở lên.<br /> e) Vi phạm an toàn giao thông.<br /> 3. Chấp hành Quy chế của ngành, Quy chế làm việc; Quy định của cơ quan: 4<br /> Không sử dụng điện thoại trong giờ dạy; không hút thuốc trong cơ quan; không uống<br /> rượu bia trong giờ, ngày làm việc.<br /> (Mỗi nội dung vi phạm trừ 1 điểm)<br /> 4. Kỷ luật lao động 5<br /> Giảng dạy, chào cờ; hội họp và sinh hoạt phong trào của nhà trường, Công đoàn,<br /> Đoàn thanh niên, tổ CM :<br /> - Nghỉ có phép: - 0,5 điểm/lần (số lần được tính:<br /> . 1 hoặc nhiều tiết dạy trong 1 buổi, kể cả tiết chào cờ (nếu có) trong buổi đó.<br /> . 1 buổi hội họp, sinh hoạt, chào cờ.)<br /> - Nghỉ không phép : -2 điểm/tiết dạy ( hoặc 1 lần vắng họp, sinh hoạt, chào cờ)<br /> - Tự ý thay đổi giờ coi như vắng không phép.<br /> - Vào lớp giảng dạy, hội họp, SH nếu trễ hoặc làm việc riêng: - 0,5đ/1 lần/1nd<br /> * Chú ý: - Không trừ điểm các trường hợp: Viên chức ốm nặng, cưới (3 ngày); gia đình<br /> có tang (3-5 ngày); trường hợp gia đình ở xa, ngoài những ngày Hiệu trưởng giải quyết<br /> theo gi y phép cứ trễ một ngày trừ 0,5 điểm.<br /> - Trong 1 học kỳ số giờ nghỉ dạy quá nửa số tiết trong 1 tháng (kể cả có phép<br /> và không phép) không tính phép đi công tác nhà trường thì không xét CCXS, LĐTT.<br /> 5. Các loại hồ sơ: 4<br /> + Không hoàn thành n/vụ phê sổ đầu bài,: Tùy vào mức độ thiếu sót, trừ từ 0,5đ đến<br /> 3đ /1 lần kiểm tra.<br /> + Không hoàn thành điểm số ở SĐL theo định kỳ:<br /> . Hoàn thành 1/2 số lớp dạy: -0.5đ/ lần KT<br /> . Hoàn thành < 1/2 số lớp dạy: -1đ/lần KT<br /> . Hoàn thành > 1/2 số lớp dạy: nhắc nhở. Nếu 2 lần nhắc nhở -0.5đ<br /> + Nộp h sơ để kiểm tra trễ - 1điểm/1 lần.<br /> + Báo giảng trễ: -1đ/ 1 tuần trễ<br /> + GVCN không hoàn thành các nội dung trong sổ điểm lớp: Tùy theo mức độ các<br /> mục chưa hoàn thành, trừ từ 0,5đ đến 1đ /1 lần<br /> 6. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh trong sáng của giáo viên: 4<br /> Yêu cầu: Đạo đức, tác phong mẫu mực, xử sự có văn hoá, văn minh lịch sự với đ ng<br /> nghiệp, với học sinh và phụ huynh, nhân dân.<br /> Hướng dẫn: -1đ/1ND/1 lần vi phạm, riêng mục c trừ 0,5đ/1lần vi phạm:<br /> a) Có hành vi, thái độ không đúng ảnh hưởng đến nhà giáo, nhà trường.<br /> b) Có biểu hiện thiếu tôn trọng đối với đ ng nghiệp, phụ huynh, học sinh.<br /> c) Trang phục không đúng quy định khi lên lớp, hội họp; thiếu thẻ CC khi đi dạy.<br /> d) Quan hệ trong gia đình, quan hệ với hàng xóm không tốt.<br /> 7. Ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong giáo dục, trong xã hội . Sự 2<br /> tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân. (Mỗi ND vi phạm trừ 1đ).<br /> II KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 33<br /> 1. Thực hiện chương trình 2<br /> Thực hiện đúng, đủ tiến độ chương trình giảng dạy theo tháng .<br /> Hướng dẫn: Mỗi tháng chậm 2 tiết-1 điểm/ktra; 3 tiết trừ 1,5 điểm<br /> <br /> Phạm Thị Thuý Hoàn- Trường THPT Đoàn Kết -7-<br /> Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn<br /> <br /> 2. Thực hiện điểm số đầy đủ, kịp thời. Ch m trả bài đúng quy trình, nhập điểm vào máy 3<br /> tính, vào SĐL đúng thời gian quy định.<br /> Hướng dẫn: Vào điểm trễ, ch m bài sai,vào điểm sai, ra đề sai trừ mỗi 1 ndung 1đ/1 lần<br /> kt.<br /> 3. Hồ sơ chuyên môn: ( Tốt: 4, khá: 3, TB: 2, yếu: 1) 4<br /> 4. Trình độ chuyên môn (đánh giá qua giờ dạy thao giảng, Tổ trưởng dự giờ, Lãnh đạo 7<br /> Sở, trường, Thanh tra dự) .<br /> Giỏi (19-20 điểm) đạt 7đ; Giỏi (18-18.9đ) đạt 6đ;<br /> Giỏi (17-17.9đ) đạt 5đ; Khá (15- 16.9đ) đạt 4đ;<br /> TB ( 13-14.9đ) đạt 3đ; TB (10-12.9đ) đạt 2đ ; yếu1đ .<br /> 5. Kết quả giảng dạy bộ môn (Tính theo kết quả CL điểm bài thi cuối kỳ, cuối năm 7<br /> tính theo tỷ lệ đạt TB trở lên):<br /> 70% - trở lên : 7 điểm ; 55% - dưới 60%: 4 điểm<br /> 65% - dưới 70% : 6 điểm ; 50% - dưới 55% : 3 điểm<br /> 60% - dưới 65% : 5 điểm ; Dưới 50% : 2 điểm<br />  Chú ý: - Dạy lớp A1,A2 : Số học sinh từ TB trở lên được tính quy đổi theo hệ số<br /> 0,90, Sau đó cộng t t cả số Hs đạt TB trở lên để tính % KQ thi đạt TB trở lên.<br /> - Giáo viên có học sinh giỏi c p Tỉnh được cộng vào kết quả giảng dạy 1 điểm (Tổng<br /> điểm không quá 7- khi xét thi đua cuối năm học).<br /> - Trong năm học: Nếu ch t lượng bài thi kỳ II cao hơn học kỳ I 5% được cộng thêm 1<br /> điểm.<br /> 6. Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 10<br /> a) Tinh thần phấn đấu học tập nâng cao trình độ 6<br /> - Tham gia trao đổi chuyên môn ( trong sinh hoạt của tổ, trên website của trường) 2<br /> - Tham gia ngu n học liệu mở đầy đủ 1<br /> - Tham gia công tác b i dưỡng: Thao giảng, dự giờ thường xuyên, học b i dưỡng, có 2<br /> Giáo án điện tử để giảng dạy theo quy định, sử dụng các phương tiện dạy học phù<br /> hợp, hiệu quả<br /> Hướng dẫn: Nếu thiếu học B i dưỡng trừ 1đ/1 đợt; Thiếu dự giờ -0,5đ/1 tiết, không<br /> tham gia trao đổi ch/môn -1đ<br /> -Viết sáng kiến kinh nghiệm, đề tài, làm đ dùng dạy học 1đđ<br /> Hướng dẫn: Chỉ tính một trong các nội dung thực hiện và xét 1 lần ở TĐ cuối năm<br /> Nếu giao nhiệm vụ không thực hiện trừ 0.5đ/lần<br /> b) Tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy 4<br /> - Thực hiện giáo dục phương pháp học tập và ý thức học tập cho HS. KT đánh giá học 2<br /> tập của học sinh chính xác, tận tụy với HS.<br /> - Thực hiện công tác BDHSG, phụ đạo HS yếu, giảng dạy tự chọn, HĐNGLL nghiêm 2<br /> túc.<br /> (Chỉ tính cho một trong các nội dung thực hiện)<br /> Hướng dẫn: Thiếu tinh thần trách nhiệm trong các ND ở mục b trừ 0,5đ/1ND<br /> <br /> III TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ, QUI TẮC ỨNG XỬ 9<br /> 1. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân 2<br /> Có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, có thái độ đúng mực trong côngtác.<br /> Có thái độ vui vẻ, hòa nhã, n cần trong giải quyết công việc với đ ng nghiệp, với PH,<br /> HS.<br /> 2. Tinh thần phối hợp: Có sự phối hợp chặt chẽ với GVCN,GVBM, Giám thị, Đoàn 3<br /> <br /> <br /> Phạm Thị Thuý Hoàn- Trường THPT Đoàn Kết -8-<br /> Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn<br /> <br /> TN khi thực hiện các nhiệm vụ và QLGD học sinh . (thiếu 1nội dung - 1đ)<br /> <br /> 3.Tinh thần đoàn kết để xây dựng tập thể tổ, trường là khối đoàn kết 2<br /> Hướng dẫn: Nếu có biểu hiện g y m t đoàn kết, thiếu tinh thần tương trợ giúp đỡ đ ng<br /> nghiệp, thiếu tinh thần tương th n tương ái trong cộng đ ng.<br /> ( Mỗi nội dung vi phạm trừ 1 điểm/1 lần)<br /> 4. Trung thực trong công tác 2<br /> Yêu cầu: Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời, phản ánh trung thực, chính xác<br /> các v n đề trong công tác.<br /> Hướng dẫn: Điểm trừ từng vi phạm:<br /> a) Báo cáo trễ hoặc không trung thực: - 0,5/lần<br /> b) Thiếu báo cáo : -1đ/lần<br /> Trong đó: - Trễ được tính là báo cáo chậm hơn so với lịch 1 buổi.<br /> - Thiếu được tính là báo cáo chậm hơn so với lịch > 1 buổi<br /> IV THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ KHÁC 12<br /> 1. Hiệu quả công tác khác ( chủ nhiệm lớp, thư kí,CĐ, ĐTN, NGLL, VN...) 5<br /> Các nhiệm vụ được giao như: Chủ nhiệm lớp, công tác đoàn TN, công đoàn,<br /> HĐGDNGLL, HĐ phong trào, GVDG c p tỉnh, tổ trưởng, trưởng bộ phận.<br /> Hiệu quả công tác được tính theo hiệu quả của một trong các công tác tham gia mà đạt<br /> kết quả cao nh t, được tính như sau:<br /> - Có KH hoạt động, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, thanh toán và báo cáo kịp thời. 2<br /> Hướng dẫn:<br /> - Kế hoạch hoạt động chưa kịp thời, việc tổ chức thực hiện chưa tốt – 0,5đ/1lần.<br /> - Hiệu quả công tác:<br /> * Nếu là GVCN:<br /> + Lớp CN được XLTĐ cuối kì Tốt, tổ chức được các hoạt động giáo dục như GDPL 3<br /> , GD kỹ năng, SH tập thể đạt hiệu quả tốt.<br /> + Lớp CN được XLTĐ cuối kì Khá, có tổ chức được các hoạt động giáo dục như 2<br /> GDPL , GD kỹ năng, SH tập thể.<br /> + Lớp CN được XLTĐ cuối kì TB, có tổ chức các hoạt động giáo dục như GDPL , 1<br /> GD kỹ năng, SH tập thể chưa thường xuyên.<br /> (Chưa đảm bảo các yêu cầu trên không có điểm).<br /> * Nếu không làm GVCN mà làm công tác khác: Hiệu quả công tác được tính điểm theo<br /> các mức độ hiệu quả là: ( Tốt: 3; Khá: 2; Đạt: 1 điểm).<br /> 2. Tinh thần trách nhiệm trong công tác khác 4<br /> a/ Công tác Chủ nhiệm lớp<br /> - Có kế hoạch tổ chức lớp thực hiện phong trào của Đoàn TN đầy đủ (không tham gia 2<br /> một hoạt động - 0.5đ).<br /> - Tinh thần trách nhiệm trong giáo dục HS, tổ chức lớp sinh hoạt 15’ đầu giờ ( ít nhất 2 2<br /> lần/tuần) và giờ sinh hoạt lớp cuối tuần có hiệu quả.<br /> G.viên không làm công tác CN, tinh thần trách nhiệm được tính theo các công tác<br /> khác được giao<br /> + Tham gia đủ : 2 điểm<br /> + Tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình: 2 điểm<br /> 3. Tinh thần xây dựng tập thể 3<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Phạm Thị Thuý Hoàn- Trường THPT Đoàn Kết -9-<br /> Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn<br /> <br /> Tinh thần x y dựng và thực hiện kế hoạch ( tổ, trường, các bộ phận), tinh thần tự phê<br /> bình và phê bình; thực hiện các khoản đóng góp theo kế hoạch được thông báo của CĐ và<br /> nhà trường, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được giao.<br /> Hướng dẫn: Mỗi nội dung vi phạm trừ 1 điểm<br /> <br /> HƯỚNG DẪN CÁCH CHO ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI<br /> 1. Biểu điểm đánh giá xếp loại thi đua giáo viên g m 4 phần chính: Tổng 80<br /> điểm<br /> * Nội dung I :Thực hiện qui định về đạo đức nhà giáo: 26 điểm<br /> * Nội dung II: Kết quả thực hiện nhiệm vụ: 33 điểm<br /> * Nội dung III: Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, qui tắc ứng xử: 9<br /> điểm<br /> * Nội dung IV: Thực hiện những nhiệm vụ khác: 17 điểm<br /> 2. Điểm cộng được tính theo từng mục của các nội dung thực hiện.<br /> Điểm trừ được tính theo từng mục các nội dung vi phạm.<br /> 3. Bảng đánh giá xếp loại thi đua viên chức được thực hiện trong một năm<br /> học, trong đó:<br /> + Đối với học kỳ 1: Dùng làm cơ sở để xếp loại hiệu quả công tác 6 tháng<br /> cuối năm.<br /> + Đối với cuối năm học: Dùng để đánh giá xếp loại giáo viên trong năm học.<br /> 4. Tiêu chuẩn đánh giá xếp loại thi đua viên chức: (Học kỳ 1 và cả năm)<br /> <br /> Các nội dung cần đạt<br /> Tổng Mục Mục Mục Mục Điều kiện khác<br /> Loại<br /> điểm đạt II.3 II.4 II.5 IV.1<br /> Không vi phạm ND<br /> Hoànthành I1,2<br /> 75 đ 3 5 5 5<br /> X.sắc Nếu VC là đoàn viên<br /> thì phải đạt ĐVXS<br /> Không vi phạm ND<br /> HT Tốt 65 đ  3 4 4 4<br /> I1,2<br /> Hoàn<br /> 45 đ 2 3 3 3<br /> thành<br /> Không HT Dưới 45 đ<br /> <br /> (Nếu có một nội dung thi đua mà đạt điểm 0 thì hạ 1 bậc xếp loại, nếu xếp loại thi<br /> đua viên chức loại yếu thì đánh giá GV không hoàn thành nhiệm vụ)<br /> 5. Xếp loại danh hiệu thi đua cuối năm<br /> <br /> Xếp loại Các nội dung cần đạt<br /> Danh hiệu Điều kiện khác<br /> TĐ V.chứcMục II.3<br /> Mục II.4<br /> Mục II.5<br /> Mục IV.1<br /> Lao động Nếu VC là đoàn viên thì phải<br /> HT Tốt 4 5 5 4<br /> TiênTiến đạt ĐVXS<br /> Chiến sĩ thi đua LĐTT 4 6 6 4 Có SKKN xếp loại từ TB ↑<br /> <br /> Phạm Thị Thuý Hoàn- Trường THPT Đoàn Kết - 10 -<br /> Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn<br /> <br /> <br /> CS<br /> KT c p cao CSTĐCS 4 6 7 5<br /> <br /> Tân Phú, ngày 20 tháng 9 năm 2014<br /> TM/ BCH Công đoàn Hiệu trưởng<br /> <br /> <br /> <br /> Trên cơ sở biểu điểm thi đua này, tổ trưởng công đoàn theo dõi, nhận xét<br /> đánh giá, trừ điểm theo thang điểm trên và báo cáo về BCHCĐ tổng hợp. Những<br /> nội dung tổ công đoàn theo dõi g m:<br /> Mục I. Thực hiện qui định về đạo đức nhà giáo<br /> 1. Nhận thức tư tưởng, chính trị<br /> 2. Ch p hành chính sách, pháp luật của nhà nước<br /> 3. Ch p hành Quy chế của ngành, Quy chế làm việc; Quy định của cơ quan<br /> 4. Kỷ luật lao động<br /> Mục II. 6. Tinh thần học tập n ng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ<br /> Mục III. Tinh thần thái độ phục vụ, qui tắc ứng xử<br /> 3. Tinh thần đoàn kết để x y dựng tập thể tổ, trường là khối đoàn kết<br /> 4. Trung thực trong công tác<br /> Mục IV. 2. Tinh thần trách nhiệm trong công tác khác<br /> 3. Tinh thần x y dựng tập thể<br /> <br /> Các nội dung này thuộc chương trình hoạt động của công đoàn trong năm học:<br /> Chương trình 1: Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính<br /> đáng của cán bộ, giáo viên tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo<br /> dục và đào tạo.<br /> Phối hợp với Nhà trường giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách cho<br /> người lao động, kịp thời giải quyết những b t cập còn t n tại, tích cực và chủ động<br /> tham gia hoàn thiện qui chế chi tiêu nội bộ, n ng cao đời sống cho đoàn viên. Tổ<br /> chức thăm hỏi kịp thời khi đoàn viên hữu sự.<br /> Chương trình2: Nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp<br /> vụ của công đoàn viên để đáp ứng yêu cầu “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo<br /> dục- đào tạo"<br /> X y dựng, n ng cao phẩm ch t, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn<br /> nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và nh n viên nhằm thực hiện nhiệm vụ “ Đổi mới,<br /> phát triển, n ng cao ch t lượng giáo dục và đào tạo” của nhà trường.<br /> Chương trình 3: Tổ chức các phong trào thi đua và các cuộc vận động nhân<br /> đạo từ thiện nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của nhà trường.<br /> Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua: “Dạy tốt- học tốt”, “Giỏi<br /> việc trường, đảm việc nhà”, “D n chủ- Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm”,<br /> “X y dựng trường học th n thiện, học sinh tích cực”, “Học tập và làm theo t m<br /> gương đạo đức H Chí Minh” với chủ đề mỗi thầy, cô giáo hết lòng hết sức tận<br /> tụy vì nhà trường và học sinh.<br /> <br /> Phạm Thị Thuý Hoàn- Trường THPT Đoàn Kết - 11 -<br /> Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn<br /> <br /> <br /> Chương trình 4: Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực tham<br /> gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Nhà nước vững mạnh.<br /> Tiếp tục hoàn thiện tổ chức và nề nếp sinh hoạt công đoàn, làm cho tổ chức<br /> công đoàn là chỗ dựa vững chắc cho người lao động. Chủ động tham gia tốt nội<br /> dung góp ý x y dựng Đảng, x y dựng chính quyền vững mạnh theo tinh thần NQ<br /> Hội nghị lần thứ 4 của BCH TW Đảng và kế hoạch của Chi bộ Đảng ở trường.<br /> <br /> 2.2.6 Đánh giá, xếp loại hoạt động của các tổ công đoàn theo từng học kỳ<br /> và năm học<br /> Để đánh giá hoạt động của các tổ công đoàn, BCHCĐCS trường dựa vào<br /> các tiêu chuẩn như sau :<br /> * Có kế hoạch hoạt động năm, tháng đầy đủ, kịp thời, sát hợp (10 điểm)<br /> * Triển khai đầy đủ, kịp thời các kế hoạch hoạt động của công đoàn đến đoàn<br /> viên công đoàn (10 điểm)<br /> * Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong chương trình hoạt động của công<br /> đoàn trong tổ công đoàn (70 điểm). Trong đó:<br /> - Nắm bắt và phản ánh kịp thời t m tư, nguyện vọng của đoàn viên với BCH<br /> CĐCS và người có trách nhiệm giải quyết (10 điểm)<br /> - Thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của<br /> đoàn viên, CNVC-LĐ hợp lý (10 điểm)<br /> - Không có đoàn viên vi phạm pháp luật, chế độ chính sách của nhà nước,<br /> quy chế của cơ quan (10 điểm)<br /> - Thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, thực hành tiết kiệm,<br /> chống lãng phí, vệ sinh cơ quan đơn vị. (10 điểm)<br /> - Vận động đoàn viên trong tổ giúp nhau học tập, tích cực tham gia các<br /> phong trào văn nghệ, thể thao do công đoàn tổ chức (10 điểm)<br /> - Tổ chức thăm hỏi đoàn viên và th n nh n của đoàn viên lúc khó khăn, hoạn<br /> nạn, đau ốm và trợ giúp nhau kịp thời. (10 điểm)<br /> - Duy trì sinh hoạt tổ đều đặn, có nội dung cụ thể, có sổ theo dõi ghi chép rõ<br /> ràng. (10 điểm)<br /> - Đoàn viên trong tổ có sáng kiến kinh nghiệm (10 điểm)<br /> * Công tác theo dõi, kiểm tra, đánh gía xếp loại đoàn viên công đoàn của tổ<br /> chính xác, trung thực (10 điểm)<br /> * Xếp loại:<br /> - Tổ công đoàn vững mạnh xu t sắc: Đạt từ 95 điểm trở lên.<br /> - Tổ công đoàn vững mạnh: Đạt từ 90 điểm đến dưới 95 điểm.<br /> - Tổ công đoàn xếp loại khá: Đạt từ 85 điểm đến dưới 90 điểm.<br /> - Tổ công đoàn xếp loại trung bình: Đạt từ 50 điểm đến dưới 80 điểm.<br /> - Tổ công đoàn yếu kém: Dưới 50 điểm.<br /> III. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI<br /> Từ việc chú trọng phát huy vai trò của tổ công đoàn trong việc n ng cao hiệu<br /> quả của hoạt động công đoàn cơ sở tại đơn vị, chúng tôi nhận th y việc đổi mới<br /> phương pháp cách thức hoạt động công đoàn đã mang lại những hiệu quả nh t<br /> định. Cụ thể là:<br /> <br /> <br /> Phạm Thị Thuý Hoàn- Trường THPT Đoàn Kết - 12 -<br /> Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn<br /> <br /> <br /> - Với việc phát huy vai trò của tổ công đoàn, các hoạt động của CĐCS trường<br /> đã thực sự đi vào chiều s u, rộng khắp đến từng đoàn viên công đoàn, khắc phục<br /> được tình trạng coi hoạt động công đoàn là của cán bộ công đoàn, không liên quan<br /> trực tiếp đến nhiệm vụ trách nhiệm của CB, GV, NV.<br /> - Việc phổ biến chủ trương chính sách, pháp luật, tuyên truyền ...được triển<br /> khai nhanh chóng, hiệu quả thiết thực ở tổ công đoàn. Công tác Chăm lo đời sống,<br /> bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên tạo động lực<br /> n ng cao ch t lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo được thực hiện đ ng bộ, liên tục<br /> ở mỗi tổ công đoàn, khắc phục tình trạng thiếu sót, chậm trễ và thiếu hiệu quả.<br /> - Thiết thực đổi mới nội dung, cách thức hoạt động công đoàn : Qua sinh hoạt<br /> chuyên đề ở tổ công đoàn, qua hình thức tọa đàm, dã ngoại, thi tìm hiểu...hoạt<br /> động công đoàn đã có sức thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, thiết thực tạo mối<br /> quan hệ gắn kết gần gũi, tạo khối đoàn kết ở đơn vị. Với sự đổi mới này, công<br /> đoàn trường đang thực sự trở thành mái m của các đoàn viên công đoàn.<br /> - Việc tổ công đoàn tham gia theo dõi, đánh giá thi đua của tổ công đoàn hỗ<br /> trợ r t lớn cho công tác thi đua của Công đoàn và Nhà trường, khắc phục tình trạng<br /> theo dõi thi đua chưa sát sao, chính xác trước đ y của Ban thi đua do số lượng<br /> người theo dõi ít lớn, khó tránh khỏi thiếu sót. Hơn nữa, theo dõi ở tổ công đoàn<br /> thường sát hợp, kịp thời, khi công khai bảng điểm thi đua cuối tháng, mỗi đoàn<br /> viên sẽ kịp thời phát hiện những sai sót để điều chỉnh, không xảy ra những thức<br /> mắc khiếu nại ở cuối kì khi đánh giá xếp loại viên chức.<br /> Trong những năm gần đ y, khi vai trò của tổ công đoàn được phát huy tích<br /> cực thì công tác thi đua của công đoàn và nhà trường tiến hành hết sức thuận lợi,<br /> nhận được sự đ ng thuận r t lớn từ công đoàn viên, không có trường hợp thắc mắc,<br /> khiếu nại. Điều đó tạo nên t m thế thoải mái, ph n khởi cho đoàn viên công đoàn,<br /> giúp họ yên t m và nhiệt tình với công việc được ph n công của mình.<br /> - Khắc phục tình trạng ch ng chéo công việc trong các nhiệm vụ, các hoạt<br /> động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường vì các kế hoạch hoạt động của tổ<br /> công đoàn đều phối hợp với các kế hoạch của chuyên môn, đoàn thanh niên, Hội<br /> cha mẹ học sinh...<br /> IV. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG<br /> 1. Đề xuất<br /> Có thể mạnh dạn khẳng định rằng, hoạt động của tổ công đoàn có một vai trò<br /> r t quan trọng trong hoạt động của CĐCS. Việc n ng cao ch t lượng, hiệu quả của<br /> hoạt động công đoàn phụ thuộc không nhỏ vào việc phat huy vai trò của tổ công<br /> đoàn. Vì thế, thông qua hiệu quả của hoạt động công đoàn tại CĐCS trường THPT<br /> Đoàn Kết, chúng tôi mong muốn qua đề tài nhỏ này, Công đoàn ngành sẽ nghiên<br /> cứu để đưa một số biện pháp trên đ y vào chương trình hoạt động của công đoàn<br /> năm tới. Chúng tôi tin rằng, có nhiều CĐCS khác cũng đã áp dụng và thành công<br /> trong hoạt động công đoàn tại đơn vị mình. Với đề tài này, chúng tôi xin gopa một<br /> số cách thức, biện pháp mà thực tiễn CĐCS trường đã vận dụng hiệu quả.<br /> 2. Khuyến nghị<br /> Để có thể phát huy được vai trò của tổ công đoàn trong hoạt động công đoàn<br /> nói chung, BCHCĐ phải x y dựng được kế hoạch cụ thể, sát hợp ; phải phối hợp<br /> chặt chẽ với Nhà trường, các bộ phận, tổ chức đoàn thể khác ; phải lựa chọn được<br /> <br /> Phạm Thị Thuý Hoàn- Trường THPT Đoàn Kết - 13 -<br /> Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn<br /> <br /> <br /> đội ngũ cán bộ công đoàn, đặc biệt là tổ trưởng công đoàn thực sự t m huyết. Một<br /> yếu tố quan trọng nữa là phải có sự động viên, khích lệ kịp thời đối với cán bộ<br /> công đoàn.<br /> Một thực trạng đáng nói hiện nay là cán bộ công đoàn ở trường học là kiêm<br /> nhiệm, chưa được đào tạo, tập hu n công tác công đoàn ; chính sách đãi ngộ chưa<br /> thỏa đáng. Đ y là v n đề đã đề cập nhiều nhưng chưa có sự thay đổi nào nhưng<br /> chắc chắn là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác công<br /> đoàn.<br /> Đối với tổ trưởng công đoàn thì v n đề này lại càng là một trở ngại lớn.<br /> Không được tập hu n, đãi ngộ chỉ mang tính tượng trưng, nhưng để thực sự phát<br /> huy vai trò hoạt động tổ công đoàn thì nhiệm vụ của người tổ trưởng công đoàn<br /> nặng nề, chiếm nhiều thời gian, công sức và chắc chắn đòi hỏi sự t m huyết cao.<br /> Hoạt động công đoàn nói chung và tổ công đoàn nói riêng đòi hỏi người làm<br /> công tác này phải có t m huyết, phải có sự hi sinh để vượt qua những trở ngại khó<br /> khăn không hề nhỏ trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của công đoàn, đưa<br /> hoạt động công đoàn của dơn vị mỗi ngày một đi vào ch t lượng, hiệu quả. Bằng<br /> kinh nghiệm công tác công đoàn, bằng t m huyết với nghề nghiệp, bằng sự tìm tòi<br /> đổi mới trong xu thế chung, chắc chắn người cán bộ công đoàn sẽ cống hiến cho<br /> hoạt động công đoàn đạt hiệu quả cao hơn.<br /> V. TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> 1. Điều lệ công đoàn và những sửa đổi mới nhất của Bộ luật lao động -<br /> NXB Lao động năm 2014<br /> 2. Những chế độ chính sách và văn bản pháp luật hiện hành đối với cán bộ,<br /> giáo viên, công nhân viên– Nhà xu t bản Lao động 2006.<br /> 3. Kỹ năng hoạt động công đoàn, Nhà xu t bản Lao động, 2011.<br /> 4. Công đoàn Việt Nam 80 năm trên con đường lớn (1929- 2009)- Nhà xu t<br /> bản Lao động, 2009.<br /> 5. Kế hoạch năm học 2014- 2015 của trường.<br /> <br /> Tân Phú, ngày 15 tháng 04 năm 2015<br /> Người viết<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Phạm Thị Thúy Hoàn<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Phạm Thị Thuý Hoàn- Trường THPT Đoàn Kết - 14 -<br /> Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn<br /> <br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công<br /> đoàn<br /> <br /> I. Lí do chọn đề tài…………………………………………………..trang 1<br /> II.Tổ chức thực hiện đề tài…………………………………………..trang 1<br /> 1. Cơ sở lí luận…………………………………………………..trang 1<br /> 2. Nội dung, biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài………trang 2<br /> 3. Hiệu quả của đề tài……………………………………………trang 12<br /> III. Đề xu t, khuyến nghị ……………………………………………trang 13<br /> IV. Tài liệu tham khảo……………………………………………….trang 16<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Phạm Thị Thuý Hoàn- Trường THPT Đoàn Kết - 15 -<br /> Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn<br /> <br /> SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Đơn vị: THPT Đoàn Kết Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br /> <br /> <br /> PHIẾU NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM<br /> Năm học: 2014- 2015<br /> <br /> Tên sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua<br /> hoạt động của Tổ công đoàn<br /> Họ và tên tác giả: Phạm Thị Thúy Hoàn Đơn vị (Tổ): Văn<br /> Lĩnh vực:<br /> Quản lý giáo dục Phương pháp dạy học bộ môn<br /> Phương pháp giáo dục Lĩnh vực khác:……………………………<br /> 1. Tính mới:<br /> - Có giải pháp hoàn toàn mới<br /> - Có giải pháp cải tiến, đổi mới từ giải pháp đã có<br /> 2. Hiệu quả:<br /> - Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao<br /> - Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng<br /> trong toàn ngành có hiệu quả cao.<br /> - Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng trong đơn vị có hiệu quả cao<br /> - Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng<br /> tại đơn vị có hiệu quả cao.<br /> 3. Khả năng áp dụng:<br /> - Cung c p được các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách:<br /> Tốt Khá Đạt<br /> - Đưa ra các giải pháp khuyến nghị có khả năng ứng dụng thực tiễn, dễ thực hiện<br /> và dễ đi vào cuộc sống:<br /> Tốt Khá Đạt<br /> - Đã được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả hoặc có khả năng áp dụng đạt hiệu<br /> quả trong phạm vi rộng:<br /> Tốt Khá Đạt<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ<br /> (Ký tên và ghi rõ họ tên) (Ký tên ghi rõ họ tên và đóng d u)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Phạm Thị Thuý Hoàn- Trường THPT Đoàn Kết - 16 -<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2