intTypePromotion=1
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học Quảng Minh Thành phố Sầm Sơn

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

22
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là để bản thân soi rọi lại những lý luận đã học vào thực tiễn công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trong những năm học qua, kiểm nghiệm lại những việc đã làm được, qua đó khắc phục những hạn chế còn tồn tại, phát huy những điểm mạnh để thực hiện có hiệu quả cao hơn hoạt động hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong thời gian tiếp theo. Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm và mạnh dạn đưa ra những đề xuất để lãnh đạo nhà trường quản lý tốt hoạt động này, đưa hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đi vào nề nếp, ổn định và phát triển góp phần hoàn thiện mục tiêu đào tạo cấp học của nhà trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học Quảng Minh Thành phố Sầm Sơn

 1. 1. Mở đầu. 1.1 Lí do chọn đề tài. Mục tiêu của nền giáo dục nước ta được xác định rất rõ trong Luật  giáo dục. Tại điều 2 Luật giáo dục năm 2005 đã nêu  “Mục tiêu giáo dục là  đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức  khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp; trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và  chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực  của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự  nghiệp xây dựng và bảo vệ  tổ  quốc”   Trong quá trình giáo dục, ngoài việc hình thành cho học sinh thái độ đúng đắn,  các hành vi và thói quen tốt, các kỹ năng hoạt động và  ứng xử  trong các mối  quan hệ  xã hội về  chính trị, đạo đức, pháp luật…, còn phải giúp các em bổ  sung và hoàn thiện những tri thức đã học trên lớp. Chính vì vậy, quá trình giáo  dục không những được thực hiện thông qua các hoạt động giáo dục trên lớp   mà còn thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ  lên lớp (HĐGDNGLL).   HĐGDNGLL có vị  trí rất quan trọng trong quá trình giáo dục. Quá trình giáo  dục đối với học sinh tiểu học có nhiều thú vị  nhưng cũng không ít phức tạp,   đòi hỏi phải có sự  khéo léo, kịp thời, đúng đắn, lôi cuốn các em hoạt động,   nhằm phát huy khuynh hướng tự  lập, sáng tạo, tinh thần tập thể, ý thức tổ  chức kỷ  luật. Vì vậy, có thể  nói HĐGDNGLL có vị  trí then chốt trong quá   trình giáo dục nhằm định hướng, điều chỉnh quá trình giáo dục đạt hiệu quả  cao. Thực tế, trong những năm qua, làm công tác quản lý ở  trường Tiểu học  Quảng Minh Thành phố Sầm Sơn, đối với học sinh phần lớn là con em người   lao động  làm nông là chủ yếu, một số ít là con em cán bộ công chức. Tuy với   đặc thù như vậy nhưng đa số học sinh thích được tham gia vào các hoạt động   ngoại khoá, giao lưu văn hoá…, qua đó có dịp học hỏi các kỹ  năng giao tiếp,  ứng xử  có văn hoá, những thói quen tốt trong học tập cũng như  trong đời  sống. Tuy nhiên, do môi trường xã hội  học sinh bị  ảnh hưởng của phần nhỏ  hành vi chưa tốt của một số  đối tượng từ  các địa bàn khác mang lại có tác  động xấu đến các em, nên lãnh đạo nhà trường đặt nhiệm vụ  quan trọng  trong việc ra kế  hoạch, nội dung hoạt động HĐGDNGLL sao cho có hiệu   quả, đáp  ứng nhu cầu sinh hoạt tập thể  của học sinh, nhằm thu hút các em  vào các hoạt động tập thể ở trường, tạo môi trường lành mạnh gây hứng thú  cho học sinh trong quá trình học tập, lĩnh hội tri thức  ở trường.  Sau thời gian  được học tập, nghiên cứu  về vấn đề  này, rút kinh nghiệm quá trình quản lý  chỉ  đạo hoạt động chuyên môn trong nhiều năm, bám sát kế  hoạch chỉ  đạo  của ngành vận dụng với điều kiện thực tế tại địa phương với đối tượng học   sinh trong trường tôi thấy rằng: Để  nâng cao chất lượng giáo dục học sinh,   làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh thì HĐGDNGLL là một trong  những hoạt động thiết yếu. Mặt khác, trong thời gian qua, ở trường Tiểu học  Quảng Minh   HĐGDNGLL đã được triển khai tuy nhiên chưa thực sự  hiệu 
 2. 2 quả, chưa thực sự  trở  thành một hoạt động bổ  ích cho học sinh, giáo viên   chưa thực sự coi HĐGDNGLL là tiết học chính khoá, chưa chú trọng đầu tư.   Với lý do đó, tôi   chọn đề  tài : “Một số  biện pháp chỉ  đạo hoạt  động giáo dục ngoài giờ  lên lớp  ở  trường tiểu học Quảng Minh Thành  phố Sầm Sơn” để thực hiện trong năm học 2020 ­ 2021 này với mong muốn  sẽ mang lại hiệu quả khả quan. 1.2. Mục đích nghiên cứu: Tôi rất tâm đắc với đề tài này với mục đích và mong muốn : ­ Để bản thân soi rọi lại những lý luận đã học vào thực tiễn công tác quản lý HĐGDNGLL  ở  trường trong những   năm học qua, kiểm nghiệm lại những  việc đã làm được, qua đó khắc phục những hạn chế  còn tồn tại, phát huy   những điểm mạnh để thực hiện có hiệu quả cao hơn hoạt động HĐGDNGLL   trong thời gian tiếp theo. ­ Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm và mạnh dạn đưa ra những  đề xuất để lãnh đạo nhà trường quản lý tốt hoạt động này, đưa HĐGDNGLL  đi vào nề  nếp,  ổn định và phát triển góp phần hoàn thiện mục tiêu đào tạo  cấp học của nhà trường. 1.3 Đối tượng nghiên cứu: Một số  biện pháp chỉ  đạo hoạt động ngoài giờ  lên lớp ở trường tiểu học Quảng Minh Thành phố Sầm Sơn. 1.4. Phương pháp nghiên cứu: ­     Nghiên   cứu   cơ   sở   lí   luận   được   học   trong   chương   trình   bồi   dưỡng  CBQLGD. ­ Nghiên cứu các văn bản chỉ  đạo về  việc thực hiện HĐGDNGLL của sở,   phòng… ­ Phương pháp  điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin ­ Phương pháp thống kê xử lú số liệu. 2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm. 2.1 Cơ sở lí luận của sáng kiến.            Hoạt động giáo dục ngoài giờ  lên lớp (HĐGDNGLL) là những hoạt   động giáo dục được thực hiện ngoài thời gian học tập, nhằm lôi cuốn đông  đảo học sinh tham gia để  mở  rộng hiểu biết, tạo không khí vui tươi lành  mạnh, tạo cơ  hội để  học sinh rèn luyện thói quen sống trong cộng đồng và   phát huy tối đa năng lực, sở thích của từng cá nhân. HĐGDNGLL là một mặt hoạt động giáo dục cơ  bản được thực hiện  một cách có mục đích, có kế  hoạch, có tổ  chức nhằm góp phần hình thành   nhân cách học sinh theo mục tiêu đào tạo, đáp  ứng nhu cầu đa dạng của xã  hội. HĐGDNGLL được phân chia hai mức độ do phạm vi tác động của lực  lượng tổ chức các hoạt động chi phối. Đó là hoạt động giáo dục ngoài giờ lên  lớp và hoạt động giáo dục ngoài nhà trường.
 3. 3 HĐGDNGLL do nhà trường quản lý chỉ  đạo, với sự  tham gia của các  lực lượng xã hội. Nó được tiến hành xen kẻ hoặc tiếp nối hoạt động dạy học  trong phạm vi nhà trường hoặc trong đời sống xã hội. Hoạt động này diễn ra   trong suốt năm học và cả thời gian nghỉ hè để khép kín quá trình đào tạo, làm  cho quá trình này được thực hiện mọi nơi mọi lúc. HĐGDNGLL là tổ  chức của thanh thiếu niên, nhi đồng để  giáo dục,  học tập, lao động, vui chơi…Giáo dục ngoài nhà trường là trách nhiệm của   toàn xã hội, của gia đình học sinh, nhà trường đóng vai trò cố vấn sư phạm và  phối hợp tổ chức. 2.2.Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm. *Thuậnlợi:   Trong những năm gần đây điều kiện đời sống nhân dân đã có nhiều cải   thiện, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương hết sức quan tâm đến sự nghiệp  giáo dục.Trong những năm vừa qua, nhà trường cũng đã được đầu tư  xây  dựng một số  hạng mục về  cơ  sở  vật chất, trang thiết dạy học h ỗ trợ  cho   việc   giảng   hoạt động giáo dục trong nhà trường. Đội ngũ cán bộ  giáo viên trong nhà  trường được đào tạo cơ  bản, có lòng  yêu nghề  mến trẻ, có trách nhiệm đối  với nhiệm vụ  được giao. Giáo viên được giao nhiệm vụ  tổ  chức giảng dạy   hoạt động GDNGLL có chuyên môn phù hợp, có năng lực trong giảng dạy.  Chương trình hoạt động GDNGLL đã được thực hiện trong nhiều năm,  có   tính   ổn   định,   giáo   viên   giảng   dạy   đã   có   sự   tích   lũy   về   kinh   nghiệm. Hoạt động GDNGLL  ở  nhà trường có sự  chỉ  đạo và thực hiện đúng với nội  dung   chương   trình   của   Bộ   GD&ĐT   ban   hành.Trong   quá   trình   thực   hiện  thường xuyên có sự đổi mới về hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động,  tạo sự  phong phú về  nội dung và từng bước rút kinh nghiệm nâng cao chất  lượng   hoạt   động.        Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế  hoạch hoạt động cho từng  tuần, tháng  năm học, phân công con người, tổ chức, chỉ đạo hoạt động trong  năm học. Bên cạnh đó thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát,  rút kinh nghiệm để  không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động.Giáo viên  được giao nhiệm vụ giảng dạy hoạt động GDNGLL là người có năng lực tổ  chức các hoạt động, được tham gia đầy đủ  các lớp tập huấn, chuyên đề  về  hoạt động GDNGLL, có lòng nhiệt tình yêu nghề mến trẻ.  Qua tổ  chức hoạt động học sinh trong nhà trường đều thực hiện hào  hứng, sôi nổi, tạo chất lượng thực sự  cho hoạt động. HĐGDNGLL tạo điều kiện  cho nhà trường phát huy vai trò của mình với đời sống xã hội, mở ra khả năng  thuận lợi để  gắn học với hành, nhà trường với xã hội. HĐGDNGLL là điều  kiện và phương tiện để huy động sức mạnh cộng đồng tham gia vào quá trình  giáo dục đào tạo học sinh.
 4. 4 *Khókhăn:                Điều kiện dân trí trên địa bàn tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn; một bộ phận không nhỏ  phụ  huynh học sinh chưa thực   sự quan tâm đến việc học của con em gây không ít khó khăn cho nhà trường.        Sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương tác động rất lớn đến sự phát   triển nhân cách của học sinh, đặc biệt là những trường hợp phụ huynh thiếu  sự quan tâm đến con em mình. Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn   nhiều thiếu thốn, thiếu đồ dùng, thiết bị hỗ trợ cho hoạt động. Vẫn còn một  số  giáo viên còn quan niệm cho rằng hoạt động GDNGLL chỉ  là một hoạt   động hỗ trợ không mang tính quyết định đến chất lượng giáo dục.      *Kết quả khảo sát trước khi thực hiện đề tài (Tháng 9/2020). TT Nội dung Sĩ       Thích Bình Thường Không thích số   SL TL   SL TL SL TL 1 Thể   dục  439 200 45.7 150 34.1 89 20.2 giữa giờ 2 Múa   hát   sân  439 225 51.3 120 27.3 94 21.4 trường 3 Tham gia các  439 225 51.3 150 34.1 64 14.6 cuộc thi 4 Các   hoạt  439 220 50.1 155 35.3 64 14.6 động   về  nguồn 5 Phát   thanh  439 220 50.1 180 41 39 8.9 măng non Nhìn vào bảng khảo sát đầu năm chúng ta thấy số  học sinh thích tham   gia các nội  của HĐNGLL đạt trong khoảng 50%. Như  vậy so với số lượng   học sinh toàn trường tham gia tương đối ít. Số  học sinh không thích tham gia   HĐNGLL  đang còn nhiều. Điều đó chứng tỏ HĐGDNGLL của nhà chưa phát  huy được hết nội dung và hình thức dạy học của môn học, chưa đủ  lôi cuốn  sự chú ý của học sinh và sự quan tâm của phụ huynh nên số học sinh tham gia   ít nó ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục nhà trường. 2.3 Một số biện pháp chỉ đạo Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 2.3.1. Biện pháp  1. Công tác quản lí, chỉ   đạo của ban giám  hiệu nhà  trường. Ban giám hiệu nhà trường đã nghiên cứu thống nhất quán triệt, triển  khai nghiêm túc và đầy đủ nội dung các văn bản  hướng dẫn chỉ  đạo của cấp  trên về việc tổ chức các HĐGDNGLL tới toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên,   các bậc cha mẹ học sinh toàn trường ngay từ đầu năm học để nâng cao nhận   thức cho cán bộ giáo viên ,nhân viên, cha mẹ học sinh thấy được vị trí và tầm  quan trọng của HĐGDNGLL, tạo nên sự  hưởng ứng, công đồng trách nhiệm 
 5. 5 với nhà trường trong việc tổ  chức HĐGDNGLL nhằm nâng cao chất lượng  giáo dục toàn diện cho học sinh. Thành lập ban chỉ  đạo HĐGDNGLL, phân công nhiệm vụ  cụ  thể  cho   từng thành viên. Lựa chọn phân công giáo viên trẻ , năng động, sang tạo ,nhiệt   tình có năng lực điều hành làm tổng phụ trách Đội. Ban giám hiệu chà trường xây dựng kế hoạch HĐNGLL cụ thể chi tiết  cho từng thời điểm, từng tháng theo chủ  đề  chủ  điểm, phân công người phụ  trách  đúng theo năng lực sở trường và nhiệm vụ công tác, triển khai đến toàn  thể cán bộ  giáo viên, phụ  huynh học sinh phù hợp với điều kiện cụ  thể, đáp   ứng nhiệm vụ giáo dục.  Chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chuyên môn để  tập trung thảo luận  về đổi  mới phương pháp và hình thức hoạt động, nâng cao năng lực tổ  chức các   HĐGDNGLL sao cho phù hợp với yêu cầu, đối tượng.   Chỉ  đạo sát sao cách tổ  chức thực hiện, giám sát chặt chẽ    đối với  Tổng phụ trách Đội và giáo viên chủ nhiệm lớp thông qua kế hoạch cá nhân,  cụ  thể  hóa chương trình hoạt động đảm bảo phù hợp với điều thực tế  của   lớp, của trường đạt mục tiêu giáo dục  đề ra.Trong hoạt động tập thể chào cờ  đầu tuần Tổng phụ  trách đánh giá   nhận xét   cụ  thể  từng lớp, cá nhân tiêu   biểu động viên khích lệ kịp thời để các em tự tin có ý  thức rèn luyện những   kĩ năng cần thiết, tạo thành thói quen  có nề nếp.  Chỉ đạo xây dựng  và triển khai kế hoạch tổ chức các sân chơi, các hội   thi các phong trào thi đua, nội dung HĐGDNGLL sinh động , hấp dẫn phù hợp   lứa tuổi, khối lớp.Từ đó thu hút các em tham gia một cách tự giác và tích cực. 2.3.2. Biện pháp 2 : Xác định được mục đích quan trọng của hoạt động  giáo dục ngoài giờ lên lớp. Đó là:           Chỉ  đạo hoạt động GDNGLL nhằm củng cố  và khắc sâu những kiến  thức của các môn học; mở  rộng và nâng cao hiểu biết cho học sinh về  các  lĩnh vực của đời sống xã hội, làm phong phú thêm vốn tri thức, kinh nghiệm  hoạt động tập thể của học sinh.  Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng sống phù hợp với lứa tuổi,   hình  thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực, loại bỏ  những hành vi thói quen tiêu cực trong các mối quan hệ, các tình huống và   hoạt động hàng ngày. Giúp học sinh làm chủ bản thân, thích ứng và biết cách  ứng phó trước các tình huống khó khăn trong cuộc sống. Rèn cho học sinh   cách sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và cộng đồng. Có hướng  suy nghĩ tích cực và tự tin, tự quyết định và lựa chọn những hành vi đúng đắn.  Bồi dưỡng thái độ  tự  giác tích cực tham gia các hoạt động tập thể  và hoạt   động xã hội; hình thành tình cảm chân thành, niềm tin trong sáng với cuộc  sống, với quê hương đất nước; có thái độ đúng đắn đối với các hiện tượng tự  nhiên và xã hội. HĐGDNGLL giúp học sinh bổ  sung, củng cố và hoàn thiện  những tri thức đã học trên lớp, đồng thời giúp các em có những hiểu biết mới,   mở rộng nhân sinh quan với thế giới xung quanh, cộng đồng và xã hội.
 6. 6 HĐGDNGLL giúp học sinh có điều kiện vận dụng tri thức vào hoạt  động hằng ngày, biết tự  điều chỉnh hành vi đạo đức,lối sống cho phù hợp.   Qua đó từng bước làm giàu thêm những kinh nghiệm thực tế, xã hội cho các  em. HĐGDNGLL giúp học sinh định hướng chính trị, xã hội, có những hiểu   biết nhất định về  truyền thống đấu tranh cách mạng, truyền thống xây dựng  và bảo vệ tổ  quốc, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, đất nước, địa   phương…Qua đó tăng thêm hiểu biết, thái độ  đối với Bác Hồ, về  Đảng, về  Đoàn, về Đội. HĐGDNGLL giúp học sinh có những hiểu biết tối thiểu về các  vấn đề có tính thời đại như vấn đề quốc tế, hợp tác, hoà bình, hữu nghị, bảo   vệ môi trường, dân số kế hoạch hoá gia đình, vấn đề phòng chống tệ nạn xã  hội, vấn đề pháp luật…. HĐGDNGLL từng bước hình thành cho học sinh niềm tin vào chế  độ  xã hội chủ nghĩa, vào tương lai đất nước, từ đó các em có long tự hào dân tộc,  mong muốn làm đẹp truyền thống của trường, của lớp, của quê hương đất  nước. HĐGDNGLL từng bước hình thành cho học sinh những tình cảm tốt   đẹp, trong sáng, tình cảm thầy trò, tình bạn, tình yêu quê hương đất nước.  Qua đó giúp các em biết kính yêu và tôn trọng cái tốt, cái đẹp, biết ghét cái  xấu, cái lỗi thời không phù hợp. HĐGDNGLL bồi dưỡng, xây dựng cho học  sinh lối sống phù hợp với đạo đức, chấp hành pháp luật, truyền thống tốt đẹp  của địa phương, đất nước. HĐGDNGLL góp phần giáo dục học sinh tình  đoàn kết hữu nghị  với các bạn thiếu niên quốc tế, với các dân tộc khác trên  thế giới. HĐGDNGLL bồi dưỡng cho học sinh tính tích cực, tính năng động,  sáng tạo, sẵn sàng tham gia những hoạt động xã hội, hoạt động tập thể  của  trường, lớp vì lợi ích chung, vì sự trưởng thành và tiến bộ của bản thân. 2.3.3.Biện pháp 3: Chỉ đạo và nắm được nội dung cơ bản của  HĐGDNGLL. Chỉ  đạo và triển khai cụ  thể  HĐGDNGLL cho cán bộ  giáo viên, nhân  viên nhà trường nắm được  những nội dung cơ  bản các nội dung hoạt động  giáo dục ngoài giờ lên lớp là : GDNGLL theo chủ đề; tập trung dạy cho học  sinh  Giáo dục kĩ năng sống; Giáo dục tập thể: Múa hát tập thể  sân trường,   múa dân vũ, khiêu vũ thể thao, trò chơi dân gian; Hoạt động ngoại khóa; Giáo   dục An toàn giao thông; Hoạt động các câu lạc bộ…Nội dung HĐGDNGLL  có thể  được tích hợp với các môn học, hoạt động giáo dục khác.   Giáo viên  lựa chọn những hoạt động phù hợp với điều kiện giáo viên, cơ  sở  vật chất,  đặc điểm  của từng lớp, có thể  lồng ghép một số  nội dung giáo dục vào  HĐGDNGLL  như sau:  Chỉ   đạo  giáo viên dạy  Lồng ghép nội dung Chỉ  thị  05 – CT/TW ngày  15/5/2016 của của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,   đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các môn học phù hợp các cấp học. Lồng   ghép tài liệu Bác Hồ và những bài học đạo đức dành cho học sinh lớp 2 đến lớp 5 
 7. 7 vào chương trình GDHĐNGLL. Tổ chức Giao lưu Tiếng hát ­ kể chuyện Bác Hồ;  giáo dục ý thức đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh…Cụ thể là: + Thi ATGT cho nụ cười ngày mai cấp trường. + Thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 vào  tháng 11/2020.  + Thi sáng tác tranh 3D với chủ đề: “ Chung tay phòng chống dịch Covid 19  vì một thế giới bình yên” trong nhà trường. Chỉ đạo giáo viên thực hiện  tốt hoạt động hưởng ứng phong trào “Xây dựng  trường học thân thiện, học sinh tích cực”: Xây dựng cảnh quan trường học, gữi gìn  trường, lớp xanh, sạch, đẹp, xây dựng trường học an toàn; giáo dục đạo đức, lý   tưởng cho học sinh, phối hợp ngăn chặn, xử lý nghiêm bạo lực học đường, dạy và   học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tâm lí lứa tuổi của học sinh, điều kiện thực  tế của nhà trường, giúp học sinh tự tin học tập; tổ chức hoạt động tập thể vui tươi,  lành mạnh; học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử,  văn hoá, cách mạng ở địa phương. Chỉ  đạo và xây dựng nội dung giáo dục An toàn giao thông (ATGT): Sử  dụng bộ  tài liệu an toàn giao thông cho nụ  cười tuổi thơ.  Tổ  chức cho học  sinh tìm hiểu kiến thức về  luật ATGT thông qua 12 bài dạy ATGT từ  lớp 1   đến lớp 5. Phối hợp với Công an, các cơ  quan ban ngành có liên quan tổ  chức các   hoạt động tuyên truyền, thi tìm hiểu, sáng tác tiểu phẩm, thơ ca hò vè, thuyết   trình, đặt lời mới cho các làn điệu dân ca có nội dung về ATGT. Chỉ  đạo cho giáo viên chủ  nhiệm và Tổng phụ  trách Đội,  tuyên truyền  giáo dục phòng chống ma túy / HIV, phòng chống  tệ nạn xã hội, giữ  gìn an   ninh trật tự tại nhà trường và nơi công cộng,,,            Chỉ đạo thực hiện tổ chức hoạt động Múa hát tập thể sân trường ­ các trò   chơi dân gian: Bên cạnh hoạt động múa hát sân trường và thể dục giữa giờ, khuyến   khich các nhà trường triển khai thực hiện các bài múa dân vũ, khuyến khích các nhà  trường thực hiện khiêu vũ thể thao. Hoạt động múa dân vũ được tổ chức hướng   dẫn thường xuyên có hiệu quả, giới thiệu hướng dẫn học sinh trong nhà trường  chơi các trò chơi an toàn, trò chơi dân gian như: Ô ăn quan, nhảy dây, kéo co, bịt  mắt bắt dê, trồng nụ trồng hoa, rồng rắn lên mây, mèo đuổi chuột, nhảy bao bố…   khuyến khích tổ  chức các trò chơi dân gian  mang đậm nét văn hóa địa phương.   Lồng ghép các nội dung của hoạt động Đội, sao Nhi đồng vào HĐGDNGLL  một cách tự  nhiên và hiệu quả, tạo sự  hấp dẫn, hứng thú, có sức lôi cuốn   học sinh vào các hoạt động và tự rèn luyện mình.   Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và Tổng phụ trách Đội  thành lập  Câu lạc bộ  học sinh(CLB).  Thành lập các CLB sở  thích cho học  sinh theo môn học hoặc các hoạt động giáo dục; loại hình CLB phải phù hợp  với nhu cầu, sở  thích của học sinh và điều kiện nhà trường; CLB phải tạo  được môi trường cho sáng kiến, tài năng và năng khiếu của học sinh, đáp ứng  nhu cầu học tập, vui chơi giải trí, rèn luyện kĩ năng sống cho các em. Hoạt  
 8. 8 động tổ  chức các CLB yêu cầu các trường thường xuyên kiểm tra đánh giá,  rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện.  Chỉ đạo cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường xây dựng và quản lí tốt  cảnh quan, môi trường trường học, xây dựng trường học an toàn và thân   thiện. Cần chú trọng giáo dục đạo đức, lý tưởug, lối sống cho học sinh, giáo   dục giá trị  sống, kĩ năng sống, kĩ năng tự  bảo vệ  bản thân tránh bị  xâm hại,  bạo lực; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học,...   Tiếp tục chỉ đạo cán bộ giáo viên tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên  lớp (GDNGLL) theo quy định. Tăng cường, chú trọng giáo dục kĩ năng sống cho  học sinh. Thường xuyên tuyên truyền cho phụ huynh ­ học sinh và cộng đồng cách  phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, những kiến thức cơ bản dấu hiệu nhận biết  về nạn bắt cóc trẻ em, bạo lực học đường, cách phòng chống đuối nước, kĩ năng   thoát hiểm và tự vệ chính đáng. Kết hợp giáo dục chính khóa với GDNGLL, lồng  ghép giáo dục ATGT vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành và  các hoạt động của nhà trường; tăng cường  ứng dụng công nghệ  thông tin,   internet và mạng xã hội, sử  dụng băng đĩa, hình  ảnh… để  nâng cao hiệu quả  công tác giáo dục ATGT trong trường học.  2.3.4.Biện   pháp   4:   Chuẩn   bị   cơ   sở   vật   chất,   trang   thiết   bị   cho   HĐGDNGLL.          Điều kiện nhà trường chưa có phòng chức năng để thực hiện hoạt động   giáo dục ngoài giờ  lên lớp nên   giáo viên phải khắc phục để  có điều kiện  luyện tập tốt nhất cho học sinh. Muốn tổ chức được hoạt động ngoài giờ lên  lớp nhất thiết phải có đầu tư ở một mức độ nhất định.         Để có được môi trường giáo dục toàn diện, trước hết chúng ta cần quan  tâm đến vệ sinh trường, lớp tạo được môi trường thân thiện giúp các em cảm   thấy thoả  mái, có  ấn tượng đẹp trong việc tiếp thu tri thức mới. Xây dựng  trường lớp xanh,sạch, đẹp, an toàn là một tiêu chí quan trọng trong năm nội  dung “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Để thực hiện nội   dung này phải bảo đảm các tiêu chí sau: Bảo đảm trường an toàn, sạch sẽ, có  cây xanh, thoáng mát và ngày càng đẹp hơn, lớp học đủ ánh sáng, bàn ghế hợp  lứa   tuổi   học   sinh. Có đủ nhà vệ sinh được đặt ở vị trí phù hợp với cảnh quan trường học, được   giữ  gìn vệ  sinh sạch sẽ. Học sinh tích cực tham gia bảo vệ  cảnh quan môi  trường,   giữ   gìn   vệ   sinh   nơi  công   cộng,   nhà   trường,   lớp   học   và   cá   nhân. Ngoài nội dung “Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn” cần xây  dựng  các nội dung thể  hiện trong hoạt động ngoài giờ  lên lớp như  : Rèn kĩ  năng sống cho học sinh, tổ chức các hoạt động tập thể  vui chơi, lành mạnh.  Để  thực hiện được những nội dung trên cần thông qua những hình thức cơ  bản  như: + Làm vệ sinh lớp học, sân trường, phạm vi trường học. + Trang trí lớp học, trồng và chăm sóc cây trong sân trường + Dọ vệ sinh đường làng ngõ xóm vào cuối ngày trong tuần
 9. 9 +Trồng, chăm sóc cây và hoa làm cho môi trường nơi cư trú và nơi công cộng + Tổ chức thi tìm hiểu, khám phá về môi trường xung quanh theo các chủ đề + Thảo luận theo chủ đề về môi trường . Ví dụ: “Hãy hành động vì môi  trường sạch, đẹp”. “ Hãy bảo vệ màu xanh quê hương”. + Thi vẽ về đề tài môi trường. + Thi sáng tác thơ, ca, báo chí, tiểu phẩm về đề tài môi truờng. + Tổ chức câu lạc bộ về môi trường. Ví dụ: Câu lạc bộ “ Các bạn yêu thiên   nhiên”; “ Những nhà nghiên cứu môi trường nhỏ tuổi”; “ Khám phá môi  truờng”. 2.3.5. Biện pháp 5. Công tác phối hợp và tuyên truyền HĐGDNGLL  trong và ngoài nhà trường.   Đối với các lực lượng trong nhà trường, chỉ đạo  giáo viên chủ nhiệm,  giáo viên bộ môn và Tổng phụ trách Đội phải  đấu mối chặt chẽ với nhau để  triên khai kế hoạch và tổ chức hoạt động một cách hiệu quả nhất.            Mỗi giáo viên chủ nhiệm lo trách nhiệm chính cho lớp mình, cần quan   tâm đôn  đốc thường xuyên. Hiện nay vẫn còn hiện tượng khi   hoạt động  trong giờ ra chơi của học sinh là phó mặc cho Tổng phụ trách đội. Nếu cứ để  tình trạng này rất vất vả cho Tổng phụ trách Đội mà hiệu quả không cao. Khi  học sinh tập thể  dục đồng diễn, hát múa tập thể  giáo viên  chủ  nhiệm trực  tiếp theo dõi đôn đốc lớp mình. Khi học sinh tham gia hoạt động vui chơi thể  thao giáo viên chủ  nhiệm có thể  cùng tham gia với học sinh các em sẽ  rất   thích thú, khi  ấy các thầy cô giáo thực sự  là những người bạn lớn và chắc  chắn chất lượng sẽ tăng lên rõ rệt. Trong tất cả các hoạt động giáo viên chủ  nhiệm phải là người luôn đi sâu đi sát, theo dõi quản lí, giúp đỡ  các em một  cách thường xuyên,liên tục. Để  hoạt động ngoài giờ  lên lớp đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả, đáp  ứng với thời đại ngày nay thì Tổng phụ trách là người cần có vốn hiểu biết  về công nghệ  thông tin để bản thân mình có thể tuyên truyền các hoạt động  ứng với chủ  điểm từng tháng với từng nội dung mang tính thiết thực bằng  cách chiếu các hình ảnh  cụ thể trên powerpoint vào tiết chào cờ đầu tuần. Từ  đó các em tiếp nhận một cách sinh động phù hợp với đặc điểm tâm lí học sinh  Tiểu học, nhanh chóng đi vào tâm trí của các em. Chẳng hạn, với chủ  điểm  tháng 12 “Uống nước nhớ  nguồn”. Giáo viên có thể đọc ý nghĩa ngày thành  lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 sau đó chiếu các hình  ảnh về  những  tấm gương tiêu biểu của anh : Kim Đồng, Lê Văn Tám. Nguyễn Bá Ngọc,…  Chiến thắng  Điện Biên Phủ  trên không thành công (17/12/1972­19/12/1972)  chúng ta tổ  chức  chiếu phim tài liệu về  chiến thắng  Điện Biên Phủ  trên  không cho học sinh toàn trường nắm tư  liệu và sau đó tổ  chức trò chơi rung  chuông vàng dưới cờ. Qua đó đã giáo dục các em về  lòng truyền thống yêu  nước, gìn giữ hòa bình của các anh hùng dân tộc. Đối với lực lượng ngoài nhà trường, chỉ  đạo cho Tổng phụ  trách Đội  chủ  động phối hợp với địa phương chủ  yếu là Đoàn thanh niên để  tổ  chức  
 10. 10 một số  nội dung mang tính phong trào. Học sinh tiểu học là những Đội viên  thiếu niên nhi đồng, ngoài hoạt động  ở  trường các em còn được tham gia  những hoạt động ở nhà tại các thôn xóm. Đoàn thanh niên các xóm quản lí chỉ  đạo các em. Vì vậy cần có liên hệ  chặt chẽ giữa nhà trường với các Chi đoàn  trong thôn xóm. Nhà trường cần có danh sách học sinh của từng xóm theo   từng lớp gửi về các Chi đoàn các xóm theo dõi hoạt động của học sinh, đặc  biệt là vào thời gian nghỉ  hè. Phối kết hợp với Ban chấp hành Đoàn xã,   tổ  chức ngoại khoá vui chơi cắm trại, hội diễn văn nghệ hoặc lao động công ích   quét dọn đường làng ngõ xóm, sửa sang, quét dọn nghĩa trang liệt sĩ.  Ban giám hiệu   phối hợp với Ban đại diện cha mẹ  học sinh để  phối  hợp tổ chức có hiệu quả HĐGDNGLL. Phối hợp với Ban công an địa phương  phát động xây dựng mô hình: “ Cổng trường an toàn giao thông xanh­sạch­  đẹp” Lập Đội cờ  đỏ  xung kích  tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông  trước cổng trường, vệ  sinh môi trường  sạch đẹp.Thông qua hoạt động này  tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về An toàn giao thông, văn hóa ứng  xử  khi tham gia giao thông. Phối hợp với Hội Cựu chiến binh kể chuyện về  anh bộ đội cụ Hồ và ôn lại kỉ niệm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân   dân Việt Nam nhằm khơi dậy niềm tự  hào dân tộc, giáo dục lòng yêu nước  cho học sinh, phấn đấu học tập và rèn luyện xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Phối   hợp với Hội phụ nữ và các đoàn thể khác tổ  chức các hoạt động ngoại khóa  vui chơi, thể dục thể thao cho học sinh. 2.3.6. Biện pháp 6: Lập kế hoạch, phân công người phụ trách. Để hoạt động ngoài giờ lên lớp trở thành nề nếp, Ban giám hiệu có kế  hoạch cụ  thể  từ  đó có kế  hoạch hoạt động riêng cho mảng hoạt  động này.  Trước   hết   cần   xác   định   nội   dung   công   việc   của   hoạt   động   như   vệ   sinh   trường lớp, vệ  sinh cá nhân, hoạt động tập thể, múa hát tập thể, đồng diễn   thể dục, các hoạt động vui chơi, thể thao, các hoạt động ngoại khoá, các hoạt  động Đội, Sao nhi đồng, chữ thập đỏ….Cần lập ra kế hoạch cụ thể cho từng   tuần, từng tháng, từng học kì. Kế  hoạch hoạt động theo chủ  điểm. Trong  từng tuần, có lịch cụ thể cho từng ngày phải làm những gì, làm như thế nào?  Kế  hoạch này thông qua Ban giám hiệu, hội đồng sư  phạm nhà trường và  được lên lịch hằng ngày theo lịch công tác tuần của nhà trường từ  đó quản lí  chỉ  đạo theo kế  hoạch. Cô giáo Tổng phụ  trách đội là người phụ  Để  hoạt  động ngoài giờ  đạt hiệu quả  việc thành lập các câu lạc bộ  và phân công  người phụ  trách cho từng câu lạc bộ  là việc làm hết sức cần thiết. Vấn đề  chọn giáo  viên phụ  trách cho từng câu lạc bộ  phải phù hợp với sở  trường   năng khiếu của mỗi giáo viên.  2.3.7. Biện pháp 7. Thời gian thực hiện HĐGDNGLL  Thời lượng tổ chức HĐGDNGLL của nhà trường là 4 tiết/tháng (hoặc 01  buổi/tháng). Cụ thể như sau:    Nhà   trường   thực   hiện   nghiêm   túc   phân   phối   chương   trình   của   Bộ  GD&ĐT. Trưởng Ban HĐGNGLL xây dựng kế hoạch giao tổng phụ trách đội 
 11. 11 phối hợp với đội ngũ GVCN lồng ghép tổ chức sinh hoạt dưới cờ 1 tiết/tuần   hoặc 1 buổi/tháng( 4 tiết) theo chủ đề của tháng.    Nhà trường bố  trí sắp xếp thời khóa biểu cho giáo viên chủ  nhiệm   thực hiện lên lớp 2 tiết/tháng (1 tiết GDATGT, 1 tiết GDKNS) dạy ngoài giờ  chính khóa. Giáo viên chủ nhiệm soạn bài giảng GDATGT và GDKNS lên lớp  theo thời khóa biểu của nhà trường đã sắp xếp. Lịch cụ thể như sau:                 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HĐNGLL. NĂM HỌC: 2020 – 2021 . Lớp 1: Thực hiện dạy theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Môn  học: Hoạt động trải nghiệm. Bộ sách” Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo  dục” Lớp 2:  Tháng Tuần Tên bài dạy 2 Chủ đề 1: Kĩ năng lắng nghe tích cực 9 3 Bài 1: Đi bộ qua đường an toàn. Chủ đề 2: Kĩ năng phòng tránh tai nạn thương tích,phòng  6 10 chống thiên tai,bão lụt,động đất. 7 Bài 2: Đi bộ qua đường an toàn tại nơi đường giao nhau. Chủ đề 3: Kĩ năng trình bày suy nghĩ ý tưởng 10 11 Bài 3: Nguy hiểm khi vui chơi ở những nơi không an toàn. 11 Chủ đề 4: Kĩ năng tự tin 14 12 15 Bài 3: Nguy hiểm khi vui chơi ở những nơi không an toàn Chủ đề 5: Kĩ năng cảm thông chia sẻ. 18 1 19 Bài 4: Nhớ đội mũ bảo hiểm nhé 22 Chủ đề 6: Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm. 2 23 Bài 4 : Nhớ đội mũ bảo hiểm nhé Chủ đề 7: Tổ chức cho học sinh tham gia  hoạt động trải  26 nghiệm tìm hiểu thiên nhiên khu sinh thái quảng cư và du  lịch FLC Sầm Sơn 3 Bài 5: Ngồi an toàn trong ô tô và các phương tiện giao thông  27 đường thủy. Chủ đề 8: Kĩ năng phòng chống đuối nước 30 4 Bài 5: Ngồi an toàn trong ô tô và các phương tiện giao thông  31 đường thủy.
 12. 12 Chủ đề 9: Kĩ năng tự đánh giá bản thân 34 5 35 Tổng kết Lớp 3:  Tháng Tuần Tên bài dạy 2 Tôi là ai 9 3 Em tìm hiểu giao thong đường bộ , đường sắt Phòng tránh tai nạn thương tích, phòng chống thiên tai bão  6 10 lụt, động đất 7 Biển báo hiệu giao thông 10 Kĩ năng giao tiếp với bạn bè  mọi người 11 11 Đi bộ sang đường an toàn tại nơi giao nhau(Tiết 1) 14 Kĩ năng phòng tránh tai nạn thương tích 12 15 Đi bộ an toàn đến trường 18 Kĩ năng đảm nhận tránh nhiệm 1 19 Đi bộ sang đường an toàn tại nơi giao nhau(Tiết 2) 22 Kĩ năng hợp tác 2 23 Nguy hiểm khi vui chơi ở những nơi không an toàn 26 Kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ khi khó khăn 3 27 Nhớ đội mũ bảo hiểm nhé 30 Kĩ năng ứng xử 4 31 Đi đường bộ an toàn đến trường 34 Khi đi xe khách 5 35 Ôn các biển báo giao thông Khối 4: Tháng Tuần Tên bài dạy 2 Chủ đề 1: Kĩ năng Tự phục vụ. 9 3  Bài 5:  Nhớ đội mũ bảo hiểm nhé !  6 Chủ đề 2: Kĩ năng giao tiếp với bạn bè và  mọi người.  10 Bài 7: Ngồi an toàn trong xe ô tô và các phương tiện giao  7 thông đường thủy.( Tiết 1) 10 Chủ đề 3: Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề. 11  Bài 7: Ngồi an toàn trong xe ô tô và các phương tiện giao  11 thông đường thủy( Tiết 2). 14 Chủ đề 4: Kỹ năng tự bảo vệ mình. 12 15 Bài 8: Biển báo hiệu đường bộ.( Tiết 1)
 13. 13 18 Chủ đề 5: Kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ khi khó khăn. 1 19  Bài 8: Biển báo hiệu đường bộ.( Tiết 2) 22 Chủ đề 6: Kỹ năng kiểm soát cảm xúc 2 23 Bài 9: Em thích đi xe đạp an toàn .( Tiết 1) 26 Chủ đề 7: Mục tiêu của tôi. 3 27 Bài 9: Em thích đi xe đạp an toàn.( Tiết 2) 30  Chủ đề 8: Kỹ năng phòng chống đuối nước. 4 31 Bài 10: Điều khiển xe đạp chuyển hướng an toàn.( Tiết 1) 34 Chủ đề: Bác Hồ kính yêu:GD tình cảm kính yêu Bác Hồ. 5 Bài 10: Điều khiển xe đạp chuyển hướng an toàn.( Tiết 2) 35 Khối 5:  Tháng Tuần Tên bài dạy 2 Chủ đề 1: Kĩ năng Giao tiếp ở nơi công cộng. 9 3 Bài 5: Nhớ đội mũ bảo hiểm nhé. (T1) Chủ đề 2: Kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, phòng  6 10 chống thiên tai bão, lụt, động đất 7 Bài 5:  Nhớ đội mũ bảo hiểm nhé. (T2) 10 Chủ đề  3: Kĩ năng  ứng phó với căng thẳng 11 11 Bai  ̉ ̣ ường (T1) ̀ 8:  Biên bao hiêu đ ́ 14 Chủ đề 4: Kỹ năng tự bảo vệ mình 12 15 Bai  ̉ ̣ ường bộ(T2) ̀ 8: Biên bao hiêu đ ́ 18 Chủ đề  5: Kĩ năng kiên định và từ chối 1 19 Bài 10: Điều khiển xe đạp an toàn(T1) 22 Chủ đề 6: Giá trị của tôi 2 23 Bài 10: Điều khiển xe đạp an toàn(T2 26 Chủ  đề 7: Kĩ năng lập kế hoạch 3 27 Bài 11: Phòng tránh va chạm khi tầm nhìn bị che khuất.(T1 30 Chủ  đề  8: Kĩ năng  tìm kiếm và xử lí thông tin 4 31 Bài 11: Phòng tránh va chạm khi tầm nhìn bị che khuất.(T2 34 Tổng kết 5 35 Bài 12: Dự đoán để tránh các tình huống nguy hiểm * Đối với GV Tổng phụ  trách Đội: Thực hiện theo chủ  đề  chủ  điểm theo  tháng như sau: Chủ điểm  Nội dung              Hình thức tổ chức  ­     Chủ   đề:   Giáo   dục   kĩ  ­ Ổn định tổ chức. năng   tham   gia   sinh   hoạt  ­ Đón học sinh vào lớp 1. tập thể ­ Tổng vệ sinh môi trường lớp  Tháng  8 +9: ­ Chủ  đề: Truyền thống  học. Chủ điểm : nhà   trường,   nội   quy  ­   Giới   thiệu  về   truyền  thống 
 14. 14 ­ Mùa tựu  trường lớp  nhà trường, phong trào thi đua:  trường, ­ Triển khai múa hát tập  “Xây   dựng   trường   học   thân  ­ Mái trường thân  thể sân trường :Múa hát  thiện, học sinh tích cực”. yêu tập thể sân trường, Trò  ­ Luyện tập đội văn nghệ, đội  ­ Dạy kĩ năng  chơi dân gian. trống,   đội   cờ,   đội   danh   dự  sống  ­ Tổ  chức tập hát quốc  chuẩn   bị   cho   lễ   khai   giảng  ­ Dạy an toàn  ca, đội ca theo lớp   năm học mới. giao thông ­ Triển khai múa hát sân  ­   Tổ   chức   học   nội   quy,   quy  trường,   trò   chơi   dân định   của   Đội   và   của   nhà  gian. trường đề ra. ­ Phát động phòng chống  ­ Mít tinh phòng chống tệ  nạn  ma   túy   cho   HS   toàn xã hội, ma tuý học đường. trường. (Đợt 1) ­ Ôn tập bài: Nhảy dân vũ và  tập   múa   bài:   Hành   khúc   Đội  thiếu niên tiền phong Hồ  Chí  Minh. ­ Duy trì thể  dục giữa giờ  và  múa hát sân trường. ­ Phát động học sinh tham gia  sưu tầm tranh  ảnh Bác Hồ  và  sân   chơi   “Ý   tưởng   trẻ   thơ”  theo đúng thể lệ và yêu cầu. Tháng  10:   Chủ  đề: Giáo dục tình  ­ Phát động phong trào thi đua  Chủ điểm :  cảm   bạn   bè,   lòng   nhân  “2 tốt” chào mừng 20/10. ­Vòng tay bạn bè ái, nhân đạo ­ Giáo dục học tập và làm theo  ­ Dạy kĩ năng  thư Bác. sống  ­ Kiểm tra nề  nếp sinh hoạt,  ­ Dạy an toàn  học tập của các lớp. giao thông ­ Đội danh dự luyện tập chuẩn  bị cho Đại hội. ­ Tổ chức Đại hội liên đội. ­ Luyện tập văn nghệ hát trong  ngày   tọa   đàm   chào   mừng   kỷ  niệm ngày nhà giáo Việt Nam  20/11. ­ Thực hiện tổng vệ  sinh toàn  trường thứ 6 hàng tuần. ­ Giáo dục học sinh học tập và  làm theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh. ­ Tuyên truyền về an toàn giao  thông đường bộ.
 15. 15 ­ Triển khai “Cuộc thi Luật trẻ  em trực tuyến, năm 2019”. Tháng  11:   Chủ   đề:   Giáo   dục   lòng  ­   Tổ   chức   phát   động   phong  Chủ điểm : kính trọng và biết ơn thầy  trào thi đua “Dạy tốt học tốt” –  ­ Biết ơn thầy, cô  cô giáo Chào mừng kỉ niệm lần thứ 38   giáo ngày nhà giáo Việt Nam. ­ Dạy kĩ năng  ­ Tổng vệ  sinh sân trường lớp  sống  học. ­ Dạy an toàn  ­   Tổ   chức   thi   kể   chuyện   và  giao thông tiếng hát về Bác Hồ. ­ Nhảy dân vũ, tập múa bài: “  Hành khúc Đội thiếu niên tiền  phong Hồ Chí Minh” Tháng  12: Chủ   đề:   Giáo   dục   lòng    ­ Tổ  chức cuộc thi tìm hiểu  Chủ điểm :  tự hào và biết ơn đối với  truyền   thống   anh   bộ   đội   cụ  ­ Uống nước nhớ  những   người   đã   ngã  Hồ, viết thư  thăm hỏi các chú  nguồn xuống vì độc lập tự  do  bồ   đội   mới   biên   giới   và   hải  ­ Dạy kĩ năng  của Tổ quốc đảo. sống  ­ Ban chỉ  huy Liên đội +  đội  ­ Dạy An toàn  danh dự chăm sóc và viếng nhà  giao thông các  bia tưởng niệm các Anh hùng  khối lớp  liệt sĩ của xã. ­ Tổ  chức múa đồng diễn bài:  “   Hành   khúc   Đội   thiếu   niên  tiền phong Hồ Chí Minh”     ­   Tổ   chức   mít   tinh   phòng  chống ma túy HIV/AIDS đợt 2. Tháng  1:   Chủ   đề:   Giáo   dục  ­ Kiểm tra đồ dùng, sách vở học  Chủ điểm : truyền thống dân tộc sinh.  Kí   cam   kết   không   nổ  ­ Ngày Tết quê  pháo trong dịp tết và không vi 
 16. 16 em phạm   TNXH.   Tổng   vệ   sinh  ­ Dạy kĩ năng  sân trường, lớp học. sống  ­ Phát động phong trào “Tết vì  ­ Dạy an toàn  bạn   nghèo  và   nạn   nhân   chất  giao thông độc da cam”. ­   Tổ   chưć   văn   nghệ   mưng ̀   ̉ đang, m ưng xuân. ̀ ­ Tổ chức phát quà cho các em  học sinh nghèo. ­ Triển khai kế hoạch nghỉ tết. ­ Giáo dục về môi trường ­ vệ  sinh cá nhân ­ Vệ  sinh an toàn  thực phẩm. ­ Giáo dục học sinh học tập và  làm theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh. Tháng  2    Chủ  đề: Giáo dục tình  ­ Tổ  chức kỷ  niệm lần thứ 90  Chủ điểm :  yêu   đối   với   quê   hương,  ngày thành lâp Đảng cộng sản  ­ Em yêu Tổ  đất nước Việt Nam. quốc Việt Nam ­   Giáo   dục   về   truyền   thống  ­ Dạy kĩ năng  cách mạng vẻ  vang của Đảng  sống  và   học   tập   theo   tấm   gương  ­ Dạy an toàn  đạo đức Bác Hồ. giao thông ­   Tổ   chức   cho   học   sinh   tìm  hiểu về truyền thống dân tộc –  văn hoá quê hương. ­   Sinh   hoạt   tập   thể   kỷ   niệm  ngày  3/2   nghe   nói   chuyện   về  truyền   thống   quê   hương,   đất  nước. Tháng  3   Chủ  đề: Giáo dục tình  ­ Tổ chức thi kéo co chào mừng  Chủ điểm : cảm yêu quý đối với bà,  ngày quốc tế phụ nữ 8/3. ­ Yêu quý mẹ và  mẹ, cô giáo, chị  em gái;  ­ Tìm hiểu truyền thống ngày  cô giáo tôn   trọng,   thân   thiện  đoàn Thanh niên cộng sản Hồ  ­ Dạy kĩ năng  đoàn kết với các bạn gái Chí Minh. sống     ­ Các lớp tổ  chức cho các em  ­ Dạy an toàn  tập kể chuyện, vẽ tranh, hát về  giao thông bà, mẹ, các vị nữ  anh hùng dân  tộc. ­ Tổ chức kết nạp đội viên. ­ Giáo dục vệ sinh môi trường­ 
 17. 17 phòng chống bệnh dịch. ­ Tập múa hát bài “ Hành khúc  Đội thiếu niên tiền phong Hồ  Chí Minh”. ­ Giáo dục học sinh học tập và  làm   theo   tấm   gương   đạo   đức  Hồ Chí Minh. ­ Nhảy dân vũ. Tháng  4 Chủ   đề:   Giáo   dục   tình   ­ Tuyên truyền về truyền thống  Chủ điểm : đoàn   kết   hữu   nghị   giữa  30/4   Ngày   giải   phóng   Miền  ­ Hòa bình và hữu  các dân tộc, các quốc gia  Nam;   01/5   Ngày   Quốc   tế   lao  nghị trên thế giới  động). ­ Dạy kĩ năng    ­ Tổ chức cho học sinh sưu tầm  sống  tranh   ảnh   về   cuộc   sống   của  ­ Dạy an toàn  thiếu nhi trên thế giới. giao thông   ­   Ôn   tập   các   bài   múa   hát   sân  trường và nhảy dân vũ.   ­ Giáo dục học sinh học tập và  làm   theo   tấm   gương   đạo   đức  Hồ Chí Minh. Tháng  5 Chủ   đề:   Giáo   dục   tình    ­ Phát động phong trào thi đua  Chủ điểm :  cảm kính yêu Bác Hồ chào mừng ngày thành lập Đội  ­ Bác Hồ kính  ­ Các  hoạt  động  ôn tập,  TNTP, ngày sinh nhật Bác. yêu kiểm   tra,   tổng   kết   năm   ­ Kỉ niệm ngày thành lập Đội và  ­ Dạy kĩ năng  học. ngày   sinh   nhật   Bác.   Nghe   kể  sống  chuyện   Bác   Hồ,   tìm   hiểu   về  ­ Dạy an toàn  Bác hồ với thiếu nhi Việt Nam. giao thông    ­ Thực hiện tốt “Mùa thi làm  theo   lời   Bác”.   Từng   đội   viên,  Chi đội đăng ký thực hiện ôn  tập tốt, thi nghiêm túc, không có  đội viên vi phạm quy chế thi.   ­   Sắp xếp lại tổ  chức đội khi  nghỉ hè    ­ Tổ chức lễ chuyển giao hoạt  động   đội   từ   nhà   trường   sang  hoạt động đội trên địa bàn dân  cư. Chương trình HĐGDNGLL là một hệ  thống cấu trúc đồng tâm, tịnh  tiến. Tuy cùng một chủ  đề  nhưng mức độ  yêu cầu về  nội dung của hoạt   động giáo dục được phát triển phù hợp và có hiệu quả  với đối tượng giáo 
 18. 18 dục ở từng lớp học: từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, mức độ  tổng   hợp, khái quát tăng hơn. Để  đảm bảo hiệu quả  cao của hoạt động này, quá trình tổ  chức phải   tuân theo các nguyên tắc sau đây: *Nguyên tắc về  kiểm tra, đánh giá: Đây là công việc thường xuyên của Ban giám hiệu trong mọi công tác  quản lý nhà trường cũng như HĐGDNGLL. Do vậy, BGH cần : + Xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua: Tiêu chí thi đua cần được thống nhất  trong toàn trường và phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của HĐGDNGLL, muốn   vậy chỉ đạo cho cán bộ  giáo viên cần phải nắm rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm  vụ, nguyên tắc.. của hoạt động này. + Tổ chức, bố trí, phân công lực lượng kiểm tra: Lực lượng kiểm tra chủ yếu   là các thành viên trong Ban chỉ đạo HĐGDNGLL. + Thực hiện công tác kiểm tra: Kiểm tra nội dung các hoạt động đã đề ra theo kế hoạch. Kiểm tra kết quả từng hoạt động cụ thể về nội dung, hình thức, biện pháp tổ  chức.Kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục về các mặt nền   nếp sinh hoạt, tham  gia các hoạt động phong trào, thành tích. Mục đích của kiểm tra chủ yếu là để  tư vấn, thúc đẩy, rút kinh nghiệm . + Phương pháp kiểm tra : Kiểm tra qua hồ  sơ  sổ  sách; Trao đổi, tìm hiểu;   Nghe báo cáo; Lên kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể. Trực tiếp dự một vài hoạt động  cụ thể. Đánh giá kết quả qua từng hoạt động. Qua kiểm tra cần có biện pháp   xử lý, cải thiện mọi điều kiện để nâng cao chất lượng HĐNGLL.  HĐGDNGLL là hoạt động giáo dục có ý nghĩa quan trọng, nhằm thực   hiện nhiệm vụ dạy người   song song với nhiệm vụ dạy chữ  của mỗi nhà  trường, đặc biệt là trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay… Vì vậy, trong   công tác quản lý, BGH cần tổ chức chỉ đạo hoạt động này một cách cân đối,  thực hiện tốt mục tiêu giáo dục của nhà trường, của cấp học. * Nguyên tắc về tính mục đích và tính kế hoạch. Tính mục đích: Cần xác định mục tiêu, yêu cầu hoạt động GDNGLL  cho cả năm học, từng học kỳ, từng hoạt động, trong đó tính đa dạng của mục  tiêu can được định hướng nhằm thực hiện mục tiêu tổng quát là phát triển   nhân cách cho học sinh. Tính kế  hoạch:  Mọi hoạt  động  đếu cần có kế  hoạch,  đặc biệt kế  hoạch HĐGDNGLL can đảm bảo tính ổn định tương đối, tính hệ  thống, tính  hướng đích không gây sự xáo trộn, tuỳ tiện. Trên cơ sở kế hoạch, nhà trường  định ra cáh thức tổ chức, chỉ đạo nội dung, phương tiện và quy mô hoạt động.  Tính đến đặc điểm lứa tuổi và tính cá biệt của học sinh Mỗi lứa tuổi có những đặc điểm sinh lý khác nhau, cá biệt có một số  ít học  sinh có những biểu hiện khác biệt trong quá trình phát triển. Nhà trường­ thầy   cô giáo phải hiểu biết những nét đặc trưng của sự phát triển này để  tổ  chức  hoạt động có nội dung và hình thức đáp ứng nhu cầu và phù hợp với khả năng 
 19. 19 phát triển của học sinh. Vì vậy, thầy cô thường xuyên theo dõi học sinh, phát   hiện những nét mới, những khả  năng mới được hình thành  ở  các em để  kịp   tghời đề xuất và điều chỉnh và hình thức hoạt động cho phù hợp với sự  phát  triển của các em trong từng giai đoạn của năm học, cấp học. Kết hợp lãnh đạo của thầy với tính tích cực, độc lập, sáng tạo của học  sinh. Học sinh tiểu học có tính tích cực hoạt động tập thể và bước đầu đã có  khả năng tự quản.Tuy nhiên các em chưa có đủ kinh nghiệm sống, vì vậy can   có sự  lãnh đạo, hướng dẫn sư  phạm của thầy cô một cách thường xuyên  ( nhưng không làm thay các em) * Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả. Khi tiến hành bất cứ hoạt động nào cũng phải tính đến tính hiệu quả.  Nhưng hiệu quả giáo dục được đặt lên hàng đầu, chủ yêú của HĐNGLL. Kết  hợp hiệu quả giáo dục với các hiệu quả khác như : kinh tế, chính trị, xã hội…thì phải lấy hiệu quả giáo dục để điều chỉnh và đánh giá. 2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm.          Thông qua HĐGDNGLL bước đầu góp phần nâng cao chất lượng các   môn học, giúp học sinh tự  tin mạnh dạn, tích cực, tự  giác và linh hoạt trong   việc tham gia vào các hoạt động học tập, hoạt động chính trị xã hội từ đó các   em ham thích đến trường chuyên cần hơn, không có tình trạng bỏ học.        Qua quá trình tổ chức các hoạt động đã thực hiện tại trường học sinh đã   có   chuyển   biến   rõ   rệt   về   nhận   thức,   về   thái   độ,   việc   làm.   Chất   lượng  HĐGDNGLL của nhà trường được nâng lên rõ rệt. Số  lượng học sinh tham   gia và yêu thích môn học này đã nhiều hơn, được  phụ  huynh học sinh quan  tâm nhiều hơn.  Nhà trường đã trực tiếp thực hiện phiếu khảo sát thăm dò ý  kiến học sinh như sau: *Kết quả khảo sát sau khi thực hiện đề tài (Tháng 4/2021). TT Nội dung Sĩ số      Thích Bình Thường Không thích   SL TL   SL TL SL TL 1 Thể   dục  439 350 79.7 74 16.9  15 3.4 giữa giờ 2 Múa   hát  439 340 77.5 99 22.5 0 0 sân trường 3 Tham   gia  439 350 79.8 89 20.2 0 0 các   cuộc  thi 4 Các   hoạt  439 369 84.1 50 11.4 20 4.5 động   về  nguồn 5 Phát   thanh  439 220 59 180 41 0 0 măng non          Qua áp dụng những biện pháp, sáng kiến nêu trên về HĐGDNGLL trong  năm học qua  ở  trường Tiểu học Quảng Minh đã có sự  chuyển biến lớn về 
 20. 20 nhận thức. Đa số  cán bộ  giáo viên đã hiểu đúng vai trò tầm quan trọng của  HĐGDNGLL trường tiểu học.          Sự chuyển biến của hoạt động giáo dục nhà trường. Nề nếp sinh hoạt  giữa giờ được duy trì và hiệu quả, các phong trào văn nghệ thể dục thể thao   phát triển và thành tích đáng kể. Thông qua HĐGDNGLL  học sinh được rèn  luyện các kĩ năng sống như: Biết phòng và chống một số bệnh thông thường,  phòng chống dịch bệnh, đuối nước, tham gia giao thông an toàn, giữa gìn vệ  sinh cá nhân , trường lớp sạch sẽ, không chơi những trò chơi nguy hiểm, có   hành vi  ứng xử tốt với người xung quanh… Học sinh  được tìm hiểu về bạo   lực học đường, Quyền và bổn phận trẻ em, ý nghĩa của các chủ  điểm được  tham gia. Đặc biệt hơn nữa các em được thể  hiện tài năng, năng khiếu của  mình trước bạn bè, trước đám đông tự tin khi thể hiện suy nghĩ, ước mơ của   mình.           Học sinh mạnh dạn trong giao tiếp, biết lễ  phép chào hỏi với người  lớn, thầy cô, bạn bè. Biết trình bày ý kiến của mình với thầy cô khi gặp khó  khăn. Tạo động lực cho các em vươn lên trong cuộc sống, ham học hỏi, ham   hiểu biết, tự  tìm tòi, khám phá và sáng tạo những điều mới mẻ  trong cuộc   sống cũng như  trong học tập. Các em có ý thức giúp đỡ  bạn bè , người than  lúc khó khăn.. Các bậc phụ  huynh có sự  đầu tư  cho con cái nhiều hơn trong  học tập vui chơi, tạo cơ hội cho các em được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh   nghiệm với bạn bè xung quanh , từng bước hình thành kĩ năng sống, đặc biệt   kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hợp tác dần dần phát triển con người toàn diện mọi   mặt. Dưới sự  chỉ  đạo sát sao của nhà trường, HĐGDNGLL được chú trọng  có chất lượng  tạo môi trường tốt nhất cho học sinh.Tạo mối đoàn kết, thân  thiện, tự  tin của tất cả  các em học sinh. Trang bị  cho các em những yếu tố  cần thiết về  kĩ năng sống thực tế, các em được rèn luyện trải nghiệm, kĩ   năng tự lập, tự sáng tạo và chủ động trong mọi hoàn cảnh phục vụ cuộc sống   và học tập. 3. Kết luận, kiến nghị 3.1 Kết luận Hoạt động NGLL ở trường tiểu học là một hoạt động không thể thiếu  được.Thông qua Hoạt động NGLL mới giúp các em phát huy hết khả  năng  sáng tạo, trí  tưởng tượng.Lứa tuổi HS tiểu học có đầy đủ  khả  năng dể  tổ  chức và tham gia các hoạt động GDNGLL nhất là hình thức hội thi với nội   dung   đa   dạng   phongphú.          Hoạt động NGLL giúp HS bổ sung, củng cố và hoàn thiện những tri thức  đã học trên lớp, đồng thời giúp các em có những hiểu biết mới về nhân sinh quan  thế giới xung quanh, cộng đồng và xã hội. HĐGDNGLL giúp HS có điều kiện  vận dụng trí thức vào hoạt động hàng  ngày biết tự  điều chỉnh bản hành vi 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2