Sinh học 11 - Bài 10 : ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
484
lượt xem
43
download

Sinh học 11 - Bài 10 : ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân biệt được ảnh hưởng của cường độ ánh sáng và quang phổ đến quang hợp. - Mô tả được mối phụ thuộc của cường độ quang hợp vào nồng độ CO2. - Nêu được vai trò của nước đối với quang hợp - Trình bày được sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến cường độ quang hợp. - Nêu được vai trò của các ion khoáng đối với quang hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học 11 - Bài 10 : ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP

  1. Bài 10 : ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP I. MỤC TIÊU Học sinh - Phân biệt được ảnh hưởng của cường độ ánh sáng và quang phổ đến quang hợp. - Mô tả được mối phụ thuộc của cường độ quang hợp vào nồng độ CO2. - Nêu được vai trò của nước đối với quang hợp - Trình bày được sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến cường độ quang hợp. - Nêu được vai trò của các ion khoáng đối với quang hợp II. THIẾT BỊ DẠY HỌC Hình 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 và 10.5 sách giáo khoa - Máy chiếu qua đầu nếu dùng bản trong - Phiếu học tập III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC
  2. 1. Kiểm tra bài cũ Quá trình quang hợp ở cây xanh được chia thành mấy pha ? Điều kiện cần và đủ để quang hợp diễn ra là gì ? 2. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1 I. ÁNH SÁNG Giáo viên : Cho học sinh quan sát sơ đồ hình 10.1, và nghiên cứu mục I, kết hợp 1.Cường độ ánh sáng các kiến thức đã học ở lớp 10. ? Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào ? - Khi nồng độ CO2 tăng, cường độ Học sinh : Trả lời bằng cách điền các ánh sáng tăng, thì cường độ quang thông tin thích hợp vào phiếu số 1 hợp cũng tăng. Phiếu học tập số 1 -Điểm bù ánh sáng : Cường độ AS tối Cường độ quang thiểu để cường độ quang hợp (QH) = Anh sáng hợp cường độ hô hấp (HH) Cường độ ánh sáng tăng Cường độ ánh -Điểm no ánh sáng : Cường độ ánh sáng tối đa để cường độ QH đạt cực
  3. sáng dưới điểm bù đại. Cường độ ánh sáng đạt điểm no Quang phổ ánh sáng Tia đỏ Tia xanh tím Tia lục Sau đó cho 1 em trình bày, các em khác nhận xét bổ sung. ? phân biệt điểm bù và điểm no ánh sáng 2. Quang phổ ánh sáng ? điểm bù và điểm no sánh sáng phụ thuộc vào những yếu tố nào ở các loại ? Học sinh : Trình bày, giáo viên bổ sung -QH diễn ra mạnh ở vùng tia đỏ và tia hoàn chỉnh xanh tím. Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình -Tia lục thực vật không QH 10.2 -Tia xanh tím tổng hợp các axit amin, ? Hãy mô tả thực nghiệm của prôtêin. Enghenman. Qua thực nghiệm này cho ta -Tia đổ tổng hợp cacbonhiđrat rút ra kết luận gì ?
  4. Học sinh : Nêu được thành phần quang phổ ánh sáng có ảnh hưởng đến quang hợp của thực vật. *Hoạt động 2 : II.NỒNG ĐỘ CO2 Giáo viên : Cho học sinh quán sát sơ đồ hình 10.3 và nghiên cứu II. ?Em có nhận xét gì về quan hệ giữa nồng Nồng độ CO2 tăng thì cường độ độ CO2 và cường độ QH ? quang hợp tăng. Học sinh : nêu được +nồng độ CO2 tăng thì cường độ quang +Điểm bù CO2 nồng độ CO2 tối thiểu hợp tăng. để QH = HH. +Ở các loài cây khác nhau thì khác nhau. +Điểm bảo hoà CO2 khi nồng độ CO2 ?Phân biệt điểm bù CO2 và điểm no CO2? tối đa để cường độ QH đạt cao nhất. Sau đó cho 1 em trình bày, các em khác nhận xét bổ sung. III.NƯỚC ?Bằng các kiến thức đã học, hãy nêu vai -Nước là yếu tố rất quan trọng đối với trò của nước đối với QH? QH +Nguyên liệu trực tiếp cho QH với việc cung cấp H+ và điện tử cho
  5. Học sinh : nêu được vai trò của nước dối phản ứng sáng. với sinh trưởng, vận chuyển, điều hoà +Điều tiết khí khổng nên ảnh hưởng nhiệt từ đó tác động đến QH. đến tốc độ khuếch tán CO2 vào lục Nước còn là nguyên liệu của QH lạp và nhiệt độ của lá, *Hoạt động 3 Ciáo viên : cho học sinh quan sát sơ đồ IV.NHIỆT ĐỘ hình 10.4, 10.5 và nghiên cứu mục IV. +Nhiệt độ tăng thì cường độ quang ? phân tích hình 10.4 và 10.5, từ đó rút ra hợp tăng nhận xét về ảnh hưởng của nhiệt độ đến quang hợp ở thực vật ? Học sinh nêu được +Tối ưu 25-35oC +Quang hợp phụ thuộc vào nhiệt độ +Loài cây khác thì phụ thuộc vào nhiệt +QH ngừng ở 45 – 50oC động cũng khác nhua V.MUỐN KHOÁNG ? Muốn khoáng có ảnh hưởng như thế nào đến quang hợp ? cho ví dụ. Hoc sinh : nêu được vai trò của muốn Dinh dưỡng khoáng có ảnh hưởng khoáng, lấy được các ví dụ minh hoạ như nhiều mặt đến quang hợp. : +Mg, N : Tham gia cấu thành diệp lục
  6. +K : Điều tiết độ mở của khí khổng IV. CỦNG CỐ - Ngoại cảnh ảnh hưởng đến QH như thế nào ? hãy trả lời bằng cách điền vào phiếu số 2 V. BÀI TẬP VỀ NHÀ - Vận dụng những hiểu biết về QH, em hãy tư vấn về kĩ thuật để bà con nông dân trồng cây nông nghiệp (lúa hoặc ngô) đạt năng suất cao. Phần bổ sung kiến thức : - Vì sao thực vật thủy sinh lại có nhiều màu sắc ?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản