Sinh học 11 - Bài 37 : SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
789
lượt xem
59
download

Sinh học 11 - Bài 37 : SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân biệt được sinh trưởng và phát triển qua biến thái, không qua biến thái. + Phân biệt được sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn. + Lấy được các ví dụ về sinh trưởng và phát triển không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học 11 - Bài 37 : SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

  1. Bài 37 : SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT I. MỤC TIÊU + Phân biệt được sinh trưởng và phát triển qua biến thái, không qua biến thái. + Phân biệt được sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn. + Lấy được các ví dụ về sinh trưởng và phát triển không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC Tranh phóng to theo sách giáo khoa III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC 1. Bài cũ : + Hoocmôn thực vật là gì? Đặc điểm chung của chúng? 2. Bài mới GV nhận xét, bổ sung để chuyển tiếp vào bài mới:
  2. Hoạt động của thầy trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1 I. KHÁI NIỆM VỀ + Học sinh trả lời câu hỏi sau: SINH TRƯỞNG VÀ Cho ví dụ về sinh trưởng ở động vật? PHÁT TRIỂN Ở Cho ví dụ về phát triển ở động vật? ĐỘNG VẬT Thế nào là phát triển? Dựa vào cơ sở nào để nói động vật đang sinh - Sinh trưởng: tăng trưởng hay đang phát triển? không thuận nghịch + Yêu cầu học sinh nêu được: kích thước khối lượng - Sinh trưởng và phát triển của động vật : Từ khi cơ thể hợp tử phân bào đến khi trưởng thành - Phát triển : Biến đổi - Động vật đẻ trứng : Sinh trưởng và phát triển từ cấu trúc phát sinh hình trong trứng – đẻ ra – trưởng thành thái, chức năng sinh lí - Động vật đẻ con : Từ khi mang thai – đẻ ra – (phát triển bao gồm sự trưởng thành. sinh trưởng phân hoá + Giáo viên bổ sung các ý kiến của học sinh và kết và phát sinh hình thái luận. chức năng sinh lí).
  3. - Sinh trưởng và phát triển từ khi có hợp tử – trưởng thành * Hoạt động 2 II. PHÂN LOẠI + Treo tranh h37.1, 3 cho học sinh quan sát và SINH TRƯỞNG VÀ cùng trong nhóm thảo luận vấn đề sau đây : sinh PHÁT TRIỂN : trưởng và phát triển của thực vật gồm những hình + Sinh trưởng và phát thái nào? Đặc điểm của mỗi hình thức? triển của động vật gồm các hình thức : - Sinh trưởng và phát triển không qua biến thái + Học sinh trình bày ý kiến. Giáo viên bổ sung, -Sinh trưởng và phát nhận xét và kết luận triển qua biến thái, gồm có : * Hoạt động 3 : + HS sử dụng phiếu học tập số 1 (theo nhóm) đồng + Biến thái hoàn toàn thời nghiên cứu SGK và tranh cùng nhau thảo luận + Biến thái không hoàn để hoàn thành phiếu toàn
  4. + Cho các nhóm báo cáo kết quả tìm hiểu ghi trên III. SINH TRƯỞNG phiếu của nhóm mình, và ý kiến bổ sung các nhóm VÀ PHÁT TRIỂN khác. KHÔNG QUA BIẾN + Giáo viên nhận xét, bổ sung và kết luận (theo THÁI đáp án sau đây) Phiếu học tập IV.SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Các kiểu sinh trưởng QUA BIẾN THÁI Ví dụ Đặc điểm và phát triển HOÀN TOÀN VÀ + Không qua biến thái KHÔNG HOÀN + Qua biến thái hoàn TOÀN toàn (Học sinh nắm bài theo + Qua biến thái không nội dung đáp án) hoàn toàn IV. CỦNG CỐ + Nhấn mạnh sinh trưởng và phát triển qua biến thái, không biến thái. + Nêu một số ví dụ (cho 3 kiểu biến thái) + Gợi ý trả lời và bài tập cuối bài.
  5. + Cho lớp suy nghĩ để trả lời câu hỏi sau : Những động vật sau đây : Châu chấu, bọ rùa, cánh cam, có kiểu biến thái như thế nào : A. Không qua biến thái B. Biến thái hoàn toàn C. Biến thái không hoàn toàn D. Tất cả A, B, C đều sai. V.BÀI TẬP : + Trả lời câu hỏi sách giáo khoa + Đọc mục “Em có biết”.
Đồng bộ tài khoản