Sinh học 11 - Bài 45 : SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
543
lượt xem
56
download

Sinh học 11 - Bài 45 : SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nêu được định nghĩa của sinh sản hữu tính. - Nêu được 3 giai đoạn của quá trình sin sản hữu tính. - Phân biệt được thụ tinh ngoài với thụ tinh trong. - Nêu được ưu và nhược điểm của đẻ trứng và đẻ con.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học 11 - Bài 45 : SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

  1. Bài 45 : SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT I. MỤC TIÊU - Nêu được định nghĩa của sinh sản hữu tính. - Nêu được 3 giai đoạn của quá trình sin sản hữu tính. - Phân biệt được thụ tinh ngoài với thụ tinh trong. - Nêu được ưu và nhược điểm của đẻ trứng và đẻ con. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC - Hình 45.1, 45.2, 45.33. sách giáo khoa, bản trong, máy chiếu. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC 1. Kiểm tra bài cũ - Sinh sản vô tính là gì? Nêu ưu và nhược điểm của sinh sản vô tính? - Phân biệt trinh sản với các hình thức sinh sản vô tính khác? 2. Giảng bài mới Hoạt động của thầy trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1 1. Sinh sản hữu tính là gì?
  2. - Cho ví dụ về vài loài động vật có sinh sản hữu tính? - Tại sao nói hình thức sinh sản của chúng là sinh sản hữu tính? - Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản Sau khi học sinh cho ví dụ, giải thích tạo ra cơ thể mới qua sự hình thành và hợp được chúng là những động vật sinh sản nhất 2 loại giao tử đơn bội đực và cái để hữu tính – sinh sản hữu tính là gì? tạo ra hợp tử lưỡng bội, hợp tử phát triển HS nêu khái niệm, GV bổ sung hoàn và hình thành cá thể mới. chỉnh. * Hoạt động 2 II. CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN HỮU TÍNH Hình thức sinh sản hữu tính đơn giản 1. Sinh sản hữu tính qua tiếp hợp : nhất là tiềp hợp. Hình thức sinh sản này - Ví dụ : Trùng đế dày, trùng cỏ. có ở trùng đế dày, trùng cỏ. - Cơ chế : - Vì sao sự tiếp hợp trùng cỏ được xem là SSHT? (có sự trao đổi vật chất DT) - Phân biệt cơ thể đơn tính với cơ thể 2. Sinh sản hữu tính qua tự phối (tự thụ lưỡng tính? tinh) - Ví dụ : Cầu gai - Có gì khác nhau trong sự phát triển sinh
  3. giao tử ở cơ thể đơn tính và cơ thể lưỡng tính? - Sự sinh sản HT ở các động vật lưỡng - Là hình thức sinh sản gặp ở các sinh vật tính được diễn ra như thế nào? lưỡng tính – có sự thụ tinh giữa tinh trùng và trứng của cùng một cơ thể. - Các động vật đơn tính sinh sản như thế 3. Sinh sản hữu tính qua giao phối nào? - Trong các hình thức sinh sản hữu tính nêu trên, hình thức nào tiến hoá nhất ? Vì sao? * Hoạt động 3 II. QUÁ TRÌNH SINH SẢN HỮU GV cho học sinh quan sát hình 45.1 SGK TÍNH - Sinh sản hữu tính gồm mấy giai đoạn? - Hình thành giao tử HS nêu được 3 giai đoạn - Thụ tinh - Phát triển phôi thai * Hình thành giao tử: - Tinh trùng và trưnứg được hình thành ở + Nguồn gốc : Buồng trứng và tinh hoàn. bộ phận nào của cơ thể ? - Tại sao số lượng NST trong tinh trùng + Cơ chế : Giao tử cái và giao tử đực có
  4. và trứng giảm đi một nữa so với các loại bộ NST đơn bội là nhờ quá trình giảm tế bào khác trong cơ thể? phân trong buồng trứng và tinh hoàn. - Thụ tinh là gì? Tại sao hợp tử có bộ * Thụ tinh là quá trình hợp nhất 2 loại giao NST lưỡng bội? tử đơn bội (n) đực và cái để tạo ra hợp tử HS nêu được khái niêm thụ tinh, giải lưỡng bội. Thích được hợp tử có bộ NST lưỡng bội là do tổ hợp bộ NST đơn bội của giao tử đực và giao tử cái. - Tại sao từ một tế bào (hợp tử) lại phát triển thành một cơ thể mới ? - Phát triển phôi thai là quá trình phân chia HS giải thích, sau đó GV bổ sung hoàn và phân hóatế bào để hình thành các cơ chỉnh. quan và cơ thể mới * Hoạt động 4 III. THỤ TINH NGOÀI VÀ THỤ TINH GV cho học sinh quan sát hình 45.2 và TRONG 45.3 SGK, đọc thông tin trong mục III - Điểm khác nhau trong sinh sản hữu tính của giun đốt với ếch? (HS : Giun đốt là động vật lưỡng tính, thụ tinh trong. Ech là động vật đơn tính, thụ tinh ngoài)
  5. - Vậy thụ tinh ngoài khác thụ tinh trong ở 1. Thụ tinh ngoài điểm nào? - Là hình thức thụ tinh mà trứng gặp tinh HS trả lời bằng cách điền các thông tin trùng và thụ tinh ở bên ngoài cơ thể cái thích hợp vào phiếu học tập. 2. Thụ tinh trong Phiếu học tập số 1 Thụ tinh Thụ tinh ngoài trong Khái niệm Ưu điểm Nhược điểm GV cho 1 HS trình bày, các em khác theo dõi bổ sung * Hoạt động 5 IV. ĐẺ TRỨNG VÀ ĐẺ CON Hãy cho biết đẻ con có ưu điểm gì hơn đẻ - Đẻ con nhiều có ưu điểm hơn đẻ trứng. trứng ? + Thai được bảo vệ. Hs trả lời bằng cách điền các thông tin
  6. thích hợp vào phiếu số 2 Phiếu học tập số 2 Đẻ trứng Đẻ con Ưu điểm Nhược điểm IV. CỦNG CỐ * Học sinh đọc và ghi nhớ phần in ngiêng trong khung ở cuối bài. * Trả lời các câu hỏi sau: 1. Sinh sản hữu tính có ưu điểm và đặc điểm gì? 2. Tại sao động vật sống trên cạn không thể tiến hành thụ tinh ngoài được? 3. Chiều hướng tiến hoá của sinh sản động vật? 4. Các câu sau đây đúng hay sai : a. Động vật đơn tính là động vật mà trên mỗi cá thể chỉ có cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục cái.
  7. b. Động vật lưỡng tính là động vật mà trên mỗ cá thể có cả cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục cái. c. Một vài loài giun đốt là động vật lưỡng tính nên có hiện tượng thụ tinh. d. Ở bò sát đẻ con, phôi thai nhận được chất dinh dưỡng trực tiếp từ cơ thể mẹ.
Đồng bộ tài khoản