Sinh học lớp 9 - Bài 56 - 57: Thực hành Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
2.233
lượt xem
15
download

Sinh học lớp 9 - Bài 56 - 57: Thực hành Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Học sinh chỉ ra các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương và từ đó đề xuất được các biện pháp khắc phục. + Quan sỏt phim, tranh ảnh để rút ra được khái niệm về sự ô nhiễm môi trường và tác hại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học lớp 9 - Bài 56 - 57: Thực hành Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

  1. Sinh học lớp 9 - Bài 56 - 57: Thực hành Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Học sinh chỉ ra các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương và từ đó đề xuất được các biện pháp khắc phục. + Quan sỏt phim, tranh ảnh để rút ra được khái niệm về sự ô nhiễm môi trường và tác hại. - Liên hệ và vận dụng giải thích một số vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường trong thực tế địa phương. - Nâng cao nhận thức của HS đối với công tác chống ô nhiễm môi trường. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng phân tích số liệu và kênh hình.
  2. - Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề. - Thảo luận nhóm. - Vấn đáp, trực quan. - Làm việc với sách giáo khoa. 3. Thái độ: - GD ý thức học tập, yêu thích bộ môn. - Yêu thiên nhiên, yêu khoa học. II. CHUẨN BỊ - Giấy bút. Kẻ sẵn từ ở nhà các bảng theo mẫu trong bài vào giấy khổ to. III. PHƯƠNG PHÁP - Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề. - Thảo luận nhóm. - Vấn đáp, trực quan.
  3. - Làm việc với sách giáo khoa IV. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Tổ chức. 2. Kiểm tra 3. Bài mới. Bài thực hành tiến hành trong 2 tiết: - Tiết 1: Hướng dẫn điều tra môi trường. - Tiết 2: Báo cáo tại lớp. Tiến hành: Hoạt động 1: Hướng dẫn điều tra môi trường Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung - Chọn môi trường 1. Điều trả tình 1: Hướng dẫn để điều tra hình ô nhiễm môi điều tra môi + GV lưu ý: Tuỳ trường trường từng địa phương mà - HS nghe GV đề xuất địa điểm hướng dẫn, ghi
  4. điều tra: nhớ để tiến hành VD: ở Hải Dương điều tra. sông Bạch Đằng bị ô nhiễm, một khu chợ, một khu dân cư... - GV hướng dẫn nội - Nội dung các dung bảng 56.1 bảng 56.1 và 56.2. - Yêu cầu HS: + Tìm hiểu nhân tố 2. Điều tra tác vô sinh, hữu sinh . động của con + Con người có người tới môi những hoạt động trường nào gây ô nhiễm - HS có thể chọn môi trường. khu vực điều tra: + Điền VD minh khu đất hoang hoạ. được cải tạo thành
  5. - GV hướng dẫn nội khu sinh thái dung bảng 56.2 VAC, 1 đầm hồ bị + Tác nhân gây ô san lấp để xây nhiễm: rác, phân nhà... động vật, ... - Nghiên cứu kĩ độ: thải các bước tiến Mức + hành điều tra. nhiều hay ít. + Nguyên nhân: rác - Nắm được yêu chưa xử lí, phân cầu của bài thực động vật còn chưa ủ hành. thải trực tiếp ra môi - HIểu rõ nội dung trường... bảng 56.3. + Biện pháp khắc phục: làm gì để ngăn chặn các tác nhân. - GV cho HS chọn
  6. môi trường mà con người đã tác động - HS điều tra theo làm biến đổi. nhóm vào ngày - GV nêu cách điều nghỉ, ghi lại kết tra: 4 bước như quả. SGK. - Nội dung bảng 56.3: Xác địnôirox thành phần của hệ sinh thái đang có  xu hướng biến đổi phần các thành trong tương lai có thể theo hướng tốt hay xấu  Hoạt động của con người gồm biến đổi tốt hay xấu cho hệ sinh
  7. thái. Hoạt động 2: Báo cáo kết quả về điều tra môi trường ở địa phương Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội Dungs - GV yêu cầu: - Mỗi nhóm viết 2: Báo cáo kết + Các nhóm báo nội dung báo cáo quả về điều tra cáo kết quả điều đã điều tra được môi trường ở địa vào khổ giấy to. phương tra. - GV cho các nhóm Lưu ý: Trình bày thảo luận kết quả. 3 bảng 56.1 tới 56.3 trên 1 tờ - GV nhận xét giấy. đánh giá đặt biệt nhấn mạnh về mức - Đại diện nhóm độ ô nhiễm và biện trinh bày, các nhóm khác nhận pháp khắc phục. xét, bổ sung.
  8. 4. Kiểm tra - đánh giá - GV nhận xét, đánh giá kết quả các nhóm. - Khen nhóm làm tốt, nhắc nhở nhóm còn thiếu sót. 5. Dặn dò - Yêu cầu các nhóm viết thu hoạch theo mẫu SGK trang 172 trên cơ sở các nhóm đã trình bày. V. RÚT KINH NGHIỆM:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản