Sinh học lớp 9 - Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
310
lượt xem
16
download

Sinh học lớp 9 - Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU. 1 Kiến thức: - Học sinh phân biệt được và lấy VD minh hoạ các dạng tài nguyên thiên nhiên. - Nêu được cụ thể một số dạng tài nguyên. - Học sinh phân biệt và lấy được ví dụ về các dạng tài nguyên - Trỡnh bày được tầm quan trọng và tác dụng của việc sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học lớp 9 - Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

  1. Sinh học lớp 9 - Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên I. MỤC TIÊU. 1 Kiến thức: - Học sinh phân biệt được và lấy VD minh hoạ các dạng tài nguyên thiên nhiên. - Nêu được cụ thể một số dạng tài nguyên. - Học sinh phân biệt và lấy được ví dụ về các dạng tài nguyên - Trỡnh bày được tầm quan trọng và tác dụng của việc sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên. - Giải thớch được vỡ sao cần khụi phục mụi trường, gỡn giữ thiờn nhiờn hoang dó. - Nêu được ý nghĩa của cỏc biện phỏp bảo vệ thiờn nhiờn hoang dó - Trình bày được tầm quan trọng và tác dụng của việc sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
  2. I. CHUẨN BỊ. - Tranh phóng to hình 58.1; 58.2 SGK. - Tranh ảnh tư liệu về các mỏ khai thác, cánh rừng, ruộng bậc thang. III. PHƯƠNG PHÁP - Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề. - Thảo luận nhóm. - Vấn đáp, trực quan. - Làm việc với sách giáo khoa IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. 1. Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra 3. Bài học
  3. VB: ?Tài nguyên thiên nhiên là gì? Kể tên những tài nguyên thiên nhiên mà em biết? Hoạt động 1: Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu Mục tiêu: HS phân biệt được dạng tài nguyên không tái sinh và tài nguyên tái sinh, tài nguyên vĩnh cửu. Hoạt động của Hoạt động của Nội Dung GV HS - GV yêu cầu HS - Cá nhân HS 1: Các dạng tài cứu nghiên cứu nghiên nguyên thiên SGK, thảo luận thông tin mục I nhiên chủ yếu nhóm và hoàn SGK, trao đổi tập nhóm thành bài hoàn bảng 58.1 SGK thành bảng trang 173. 58.1. Kết luận: - GV nhận xét, - Đại diện nhóm - Có 3 dạng tài thông báo đáp án trình kết bày
  4. đúng bảng 58.1 quả, các nhóm nguyên thiên khác nhận xét, nhiên: 1- b, c, g bổ sung. + Tài nguyên tái 2- a, e. i sử sinh: khi 3- d, h, k, l. dụng hợp lí sẽ - GV đặt câu hỏi khả năng có hướng tới kết phục hồi (tài luận: - HS dựa vào nguyên sinh vật, - Nêu các dạng thông tin và đất, nước...) tài nguyên thiên bảng 58.1 để trả + Tài nguyên lời, rút ra kết nhiên và đặc không tái sinh luận: điểm của mỗi dạng tài là dạng? Cho VD? nguyên qua 1 - Yêu cầu HS - HS tự liên hệ thời gian sử thực hiện  bài và trả lời: dụng sẽ bị cạn tập SGK trang + Than đá, dầu kiệt (than đá, 174. lửa, mỏ thiếc, dầu mỏ...) - Nêu tên các sắt, vàng... + Tài nguyên
  5. dạng tài nguyên + Rừng là tài vĩnh cửu: là tài khả nguyên tái sinh nguyên sử dụng không có năng tái sinh ở vì bảo vệ và mãi mãi, không nước ta? khai thác hợp lí gây nhiễm ô nguyên thì có thể phục môi trường - Tài rừng là dạng tài hồi sau mỗi lần (năng lượng mặt trời, nguyên tái sinh khai thác. gió, sóng...). hay không tái sinh? Vì sao? Hoạt động 2: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên Mục tiêu: HS chỉ ra các biện pháp sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên đất, nước và rừng, liên hệ thực tế ở Việt Nam. Hoạt động của Hoạt động của HS Nội Dung GV - GV giới thiệu 2 2: Sử dụng hợp lí vấn đề sử dụng tài nguyên thiên
  6. hợp lí tài nguyên nhiên thiên nhiên + Cần tận dụng - HS tiếp thu kiến triệt để năng thức. lượng vĩnh cửu để thay thế dần năng lượng đang bị cạn kiệt dần và hạn chế ô nhiễm môi trường. Kết luận: + Đối với tài - Mục 1. 1. Sử dụng hợp lí nguyên không tái tài nguyên đất sinh, cần có kế - Vai trò của đất: hoạch khai thác + HS nghiên cứu SGK. thật hợp lí và sử thông tin mục 1 và - Nguồn tài dụng tiết kiệm. trả lời: nguyên đất đang + Đối với tài + Tài nguyên đất bị suy thoái do xói nguyên tái sinh:
  7. đất, nước, rừng đang bị suy thoái mòn, rửa trôi, phải sử dụng bên do xói mòn, rửa nhiễm mặn, bạc cạnh phục hồi. trôi, nhiễm mặn, màu, ô nhiễm... - GV giới thiệu về bạc màu, ô nhiễm - Cách sử dụng thành phần của đất. hợp lí: chống xói đất: chất khoáng, - HS thảo luận mòn, chống khô nước, không khí, nhóm hoàn thành hạn, chống nhiêm sinh vật. bài tập. xmặn.. và nâng + Đánh dấu vào cao độ phì nhiêu -Yêu cầu HS: bảng kẻ sẵn trong của đất. - Nêu vài trò của vở bài tập. - Biện pháp: Thuỷ đất? lợi, kĩ thuật làm - Vì sao phải sử + Nước chảy đất, bón phân, chế dụng hợp lí tài chậm vì va vào gốc cây và lớp độ canh tác... đặc nguyên đất? thảm mục  biệt là trồng cây, chống xói mòn đất gây rừng nhất là - GV cho HS làm nhất là ở những rừng đầu nguồn. bảng 58.2 và bài sườn dốc. 2. Sử dụng hợp lí
  8. tập mục 1 trang - HS dựa vào vốn tài nguyên nước: hiểu biết để nêu - Nước là một nhu 174. - Vậy cần có biện được: Nước là cầu không thể pháp gì để sử thành phần cơ bản thiếu của tất cả dụng hợp lí tài của chất sống, các sinh vật trên chiếm 90% lượng trái đất. nguyên đất? cơ thể sinh vật, Nguồn tài - con người cần nguyên nước đang nước sinh hoạt bị ô nhiễm và có - Nước có vai trò (25o lít/ 1 người/ nguy cơ cạn kiệt. quan trọng như 1 ngày) nước cho - Cách sử dụng thế nào đối với hoạt động công hợp lí: khơi thông con người và sinh nghịêp, nông dòng chảy, không vật? nghiệp... xả rác thải công - HS trả lời, GV Nguồn tài + nghiệp và sinh nhận xét và rút ra nguyên nước đang hoạt xuống sông, kết luận. Cho HS bị ô nhiễm và có hồ, ao, biển.. tiết quan sát H 58.2 nguy cơ cạn kiệt. kiệm nguồn nước.
  9. - Vì sao phải sử 3. Sử dụng hợp lí dụng hợp lí nguồn + Thiếu nước là tài nguyên rừng: tài nguyên nước? nguyên nhân gây - Vai trò của rừng Cho HS làm bài ra nhiều bệnh tật :SGK tập điền bảng do mất vệ sinh, - Hậu quả của việc 58.3, nêu nguyên ảnh hưởng tới chặt phá và đốt nhiễm mùa màng, hạn rừng làm cạn kiệt nhân ô nguồn nước và hán, không đủ nguồn nước, xói cách khắc phục. nước cho gia súc. mòn, ảnh hưởng - Nếu thiếu nước + Trồng rừng tạo tới khí hậu do sẽ có tác hại gì? điều kiện cho tuần lượng nước bốc - Trồng rừng có hoàn nước, tăng hơi ít.... tác dụng bảo vệ nước bốc hơi và - Sử dụng hợp lí tài nguyên như thế nước ngầm. tài nguyên rừng: - HS thảo luận khai thác hợp lí nào? tài nhóm, trả lời câu kết hợp với trồng Sử dụng - nguyên nước như hỏi và rút ra kết rừng và bảo vệ luận. rừng. Thành lập
  10. thế nào là hợp lí? - HS dựa vào vốn khu bảo tồn thiên kiến thức của nhiên. mình để trả lời câu hỏi. 4. Củng cố - Phân biệt tài nguyên tái sinh và tài nguyên không tái sinh? - Tại sao phải sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên? 5. Hướng dẫn học bài ở nhà - Học bài và trả lời câu hỏi SGK. V. RÚT KINH NGHIỆM:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản