Sinh học lớp 9 - Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp (t2)

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
368
lượt xem
27
download

Sinh học lớp 9 - Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp (t2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU: - HS hệ thống hoỏ được kiến thức về sinh học cỏc thể và sinh học TB ; HS biết vận dụng vào thực tế - Rốn kĩ năng tư duy , tổng hợp , khiỏi quỏt hoỏ kiến thức - GD cho HS yờu thớch mụn học II . CHUẨN BỊ Mỏy chiếu , bỳt dạ Phim trong in cỏc nội dung từ bảng 65.1

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học lớp 9 - Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp (t2)

  1. Sinh học lớp 9 - Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp (t2) I . MỤC TIÊU: - HS hệ thống hoỏ được kiến thức về sinh học cỏc thể và sinh học TB ; HS biết vận dụng vào thực tế - Rốn kĩ năng tư duy , tổng hợp , khiỏi quỏt hoỏ kiến thức - GD cho HS yờu thớch mụn học II . CHUẨN BỊ Mỏy chiếu , bỳt dạ Phim trong in cỏc nội dung từ bảng 65.1  65.5 III. PHƯƠNG PHÁP - Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề. - Thảo luận nhóm. - Vấn đáp, trực quan.
  2. - Làm việc với sách giáo khoa IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. 1.Tổ chức : 2. Kiểm tra trong quỏ trỡnh ụn tập 3. Bài mới : Hoạt động 1 : III . Sinh học cỏc thể Hoạt động của Hoạt động của trũ thầy GV : Yờu cầu HS thảo luận , HS : Thảo luận và hoàn tỡm thụng tin hoàn thành bảng thành bảng 65.1 65.2 GV: Yờu cầu HS lờn bảng chữa GV: bổ xung, chiếu nội dung bảng 65.1
  3. Bảng 65.1: Chức năng của cỏc cơ quan của cõy cú hoa Cơ Chức năng quan Rễ Hấp thụ nước và muối khoỏng cho cõy Thõn V/c nước và muối khoỏng từ rễ lờn lỏ và chất hữu cơ từ lỏ đến cỏc bộ phận khỏc của cõy Lỏ Thu nhận a/sđể quạng hợp tạo chất hữu cơ cho cõy , trao đổi khớ với mụi trường bờn ngoài và thoỏt hơi nước Thực hiện thụ phấn , thụ tinh , kết hạt và tạo quả Hoa Quả Bảo vệ hạt và gúp phần phỏt tỏn hạt Hạt Nảy mầm thành cõy con và duy trỡ phỏt triển nũi giồng Bảng 65.2 : Chức năng của cỏc cơ quan và hệ cơ quan của cơ thể người
  4. Chức năng CQ và hệ CQ Vận Năng đỡ và bảo vẹ cơ thể , tạo cử động và di động chuyển cơ thể Tuần Vận chuyển chất DD , oxi vào TB và chuyển SP phõn giải từ TB tới hệ bài tiết theo dũng mỏu hoàn Hụ Thực hiện trao đổi khớ với MT bờn ngoài : nhận hấp oxi và thải khớ cacbonic Tiờu Phõn giải chất hữu cơ phức tạp thành cỏc chất đơn hoỏ giản Thải ra ngoài cơ thể cỏc chất khụng cần thiết hay Bài tiết độc hại cho cơ thể Cảm giỏc , bài tiết , điều hoà thõn nhiệt và bảo vệ Da cơ thể TK và Điều khiển , điều hoà , và phối hợp hoạt động của
  5. cỏc cỏc cơ quan , bảo đảm cho cơ thể là 1 thể thống giỏc nhất toàn vẹn quan Tuyến Điều hoà ccỏc quỏ trỡnh sinh lớ của cơ thể , đặc nội biệt là quỏ trỡnh TĐC , chuyển hoỏ vật chất và tiết năng lượng bằng con đường thể dịch (đường mỏu) S Sản Sinh con , và duy trỡ phỏt triển nũi giống Hoạt động 4 : IV. Sinh học TB Bảng 65.3 : Chức năng cỏc bộ phận ở TB Cỏcbộ Chức năng phận Bảo vệ TB Thành TB TĐC giữa trong và ngoài TB Màng TB
  6. Chất Thực hiện cỏc hoạt động sống của TB TB Ti thể Thực hiện sự chuyển hoỏ năng lượng của TB Lục lạp Tổng hợp chất hữu cơ ( QHợp ) Ribụxụ Tổng hợp Prụtờin m chứa dịch TB K.bào Chứa v/c di truyền (AND, NST) , điều khiển mọi Nhõn hoạt sống của TB Bảng 65.4: Cỏc hoạt động sống của TB Cỏc quỏ Vai trũ trỡnh Quang hợp Tổng hợp chất hữu cơ Hụ hấp Phõn giải chất hữu cơ và giải phúng năng
  7. lượng Tổng hợp Tạo prụtờin cung cấp cho Tb Prụtờin 4. Củng cố : Trong quỏ trỡnh ụn tập 5. Hướng dẫn về nhà : ễn tập cỏc kiến thức đó học . V. RÚT KINH NGHIỆM:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản