intTypePromotion=1

Slide bài Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế - Vật lý 10 - L.N.Ngọc

Chia sẻ: Lý Như Ngọc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

0
188
lượt xem
41
download

Slide bài Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế - Vật lý 10 - L.N.Ngọc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là bài giảng Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đê giáo viên cần truyền đạt cho học sinh phân biệt được các dạng cân bằng (bền, không bền và cân bằng phiếm định). Phát biểu được điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Slide bài Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế - Vật lý 10 - L.N.Ngọc

 1. KIỂM TRA BÀI CŨ 2. Một vật rắn có trục quay cố định khi chịu tác dụng đồng thời của hai lực F1 ột F2 nhrư n có Nêu điều kicố 1. M và vật ắ hình. trục quay ện O  đị khi chịu tác dụng của để vật rắn cân bằng?nh ẬT QUAY QUANH TRỤC lực F F LÀMặc F’ như hình. Lực F và F’ có ho V  F1với vật rắn? tác dụng gì đối (thuận) d1 M th = M ng O d2  F1.d1 = F2 .d 2 F2 (ngược)  F' KHÔNG LÀM VẬT QUAY QUANH TRỤC
 2. 3. Đặt một vật rắn trên sàn nằm ngang. Tìm điều kiện cân bằng của vật rắn?     P+N =0 N  P
 3. BÀI 20. CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ I. CÁC DẠNG CÂN BẰNG II. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ
 4. I. CÁC DẠNG CÂN BẰNG 1 CÂN BẰNG KHÔNG BỀN Mô tả lại hiện  tượng và nêu nhận 2 Mộtxét?t bị lệch ra vậ G khỏi vị trí cân G bằng không bền P thì không tự trở P G về được vị trí đó. 3 P Tại sao tấm gỗ G G không tự trở về P được vị trí ban P 4 đầu? 5
 5. I. CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG BỀN Mô tả lại hiện Một vật bị lệch ra tượng và nêu nhận khỏi vị trí cân bằng xét? thì nó có thể tự G trở về được vị trí G đó. P G Tại sao tấm P 2 P 3 gỗ tự trở về được vị trí ban đầu?  1
 6. I. CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG PHIẾM ĐỊNH Một vật bị llạich hiệkhỏi vị Mô tả ệ ra n trí ượng bằng phiếm định t cân và nêu nhận xét? thì nó có thể cân bằng tại mọi vị trí. G 2 Tại sao tấm gỗ cân bằng tại mọi vị trí? P P 3 1
 7. Nhóm 1 : Cho biết các dạng cân bằng của quả bóng trong hình và giải thích? B C A Nhóm 2: Tìm các ứng dụng của các dụng cân bằng trong đời sống?.
 8. Nhóm 1. Cho biết dạng cân bằng của quả bóng ở vị trí A, B, C trong hình vẽ? Giải thích? Cân bằng không bền Cân bằng bền N B Cân bằng F N phiếm N P định F P C P A
 9. Nhóm 2. Nêu một số ứng dụng các dạng cân bằng trong đời sống?
 10. Nội Cân bằng Cân bằng Cân bằng dung không bền bền phiếm định Khi vật bị lệch ra Khi vật bị lệch ra Khi vật bị lệch khỏi VTCB, Vật khỏi VTCB, Vật có Tính ra khỏi VTCB, không thể tự trở thể cân bằng ở mọi Vật tự trở về chất về VTCB ban VTCB ban đầu vị trí đầu Đặc Trọng tâm cao Trọng tâm thấp Trọng tâm có độ cao nhất so với các vị nhất so với các vị không đổi hoặc có điểm trí lân cận khác. trí lân cận khác. vị trí không đổi Có hợp lực khác 0 Có hợp lực khác Có hợp lực bằng 0 hoặc momen lực 0 hoặc momen hoặc momen lực khác không tác lực khác không Nguyên dụng vào vật đưa bằng không tác tác dụng vào vật dụng vào vật đưa nhân vật rời xa vị trí đưa vật trở về vật trở về vị trí cân bằng ban vị trí cân bằng cân bằng mới. đầu. ban đầu.
 11. II. CÂN BẰNG CỦA VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ Mặt chân đế B A C D
 12. II. CÂN BẰNG CỦA VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ  P B A Q M  P N Hình 1
 13. II. CÂN BẰNG CỦA VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ   P B P B A C A Q M Q1 M P N P1 N Hình 1 Hình 2  A
 14. II. CÂN BẰNG CỦA VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ G    B P P B P H B A C A D A Q M M Q2 M Q1 P N P1 N P2 N Hình 1 Hình 2 Hình 3  A
 15. II. CÂN BẰNG CỦA VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ G     B P P P B P H A C A D A A Q M Q1 M Q2 M M P N P1 N P2 N N Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Tại sao khối gỗ l ạ i bị l ậ t đổ ?  A
 16. II. CÂN BẰNG CỦA VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ G     B P P P B P H A C A D A A Q M M Q2 M M Q1 P N P1 N P2 N N Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Khối i gỗ nào dướicócân vững Mức vgỗ ởvàng của đâyệbằng Khố ững hình 1 di n tích vàngtthuất? đcânlớnữngấyếtrọtng ả phKhnh ộc Vì sao? ng phải tho mụ ối gỗ vào nh nh t, u ố ặ chân ế bằ nào? thấp nên ệững vàng nhất. tâm điều ki v n gì? mãn
 17. Làm thế nào để một vật trở nên vững vàng hơn? Hạ thấp trọng tâm G Tăng diện tích mặt chân đế G
 18. Các võ sĩ xuống tấn nhằm mục đích gì?
 19. ỨNG DỤNG
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2