intTypePromotion=1
ADSENSE

SLIDE BÀI GIẢNG KỸ THUẬT SỐ

Chia sẻ: Võ Thị Hồng Hảo | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:221

241
lượt xem
50
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

DRAM được chế tạo từ công nghệ MOS. So với SROM chúng có dung lượng cao hơn và yêucầu công suất cung cấp thấp hơn. Giá trị củaDRAM đượclưu trong những tụđiện. Do sự rò rỉ điện tích của tụ điện nên DRAM yêu cầu phải được nạp lại điện sau một khoảng thời gian nhất định. Thông thường SRAM yêu cầu nạp lại dữ liệu sau 2-10ms

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SLIDE BÀI GIẢNG KỸ THUẬT SỐ

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Khoa Điện Điện Tử Bộ Môn Kỹ Thuật Máy Tính Slide Bài Giảng KỸ THUẬT SỐ Giảng Viên: NGUYỄN THỊ BÉ TÁM Email: tamnguyenvtcntt@gmail.com Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số  1
 2. Phân bố thời gian • Thời gian học: 45 tiết – Lý thuyết: 30 tiết, giảng trên l ớp – Bài tập: 7 tiết, trên lớp – Thực hành: 8 tiết, tại phòng thí nghi ệm • Đánh Giá – Thi cuối kỳ: 70% (thi vấn đáp, không sử d ụng tài li ệu) – Điểm quá trình: 30% • Kiểm tra giữa kỳ: 15% (thi viết, không dùng tài li ệu) • Thực hành (bài tập lớn) : 10% • Chuyên cần, bài tập: 5% • Tài liệu chính – Slide Bài Giảng – Sách “Kỹ thuật số” – Trần Hoài An, Phạm Hồng S ơn • Tài liệu tham khảo – Kỹ thuật số 1 – Nguyễn Như Anh – Digital Systems – RONALD J. TOCCI – Các sách về Kỹ thuật số – Phần mềm mô phỏng: Circuimaker Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số  2
 3. Nội dung môn học • Lý thuyết – C1: Các hệ thống số đếm – Bài tập – C2: Các cổng logic cơ bản và đại số boole – Bài tập – C3: Các họ vi mạch số - Thực hành – C4: Mạch tổ hợp – Bài tập – C5: Mạch tuần tự - Bài tập – C6: Mạch số học – Bài tập – C7: Bộ nhớ -Thực hành • Thực hành – Mô phỏng phần mềm Circuimaker – Các kit thí nghiệm về các mạch số cơ bản Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số  3
 4. Chương 1: Các hệ thống số đếm • Khái niệm hệ thống số đếm • Cách chuyển đổi các hệ thống số đếm • Mã số học Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số  4
 5. Chương 1: Các hệ thống số đếm 1.1 Khái niệm hệ thống số đếm • Cơ số: Số ký tự dùng để biểu diễn trong hệ một thống số đếm, ký hiệu r. • Trọng số: biểu diễn cho vị trí của một con số trong chuỗi số Trọng số vị trí i = Cơ sốvị trí i • Giá trị một chuỗi số: Giá trị = Σ Ký số x trọng số Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 5 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 
 6. Chương 1: Các hệ thống số đếm 1.1 Khái niệm hệ thống số đếm • Số thập phân (Decimal), cơ số r = 10 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số  6
 7. Chương 1: Các hệ thống số đếm 1.1 Khái niệm hệ thống số đếm • Số nhị phân (binary) cơ số r = 2 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số  7
 8. Chương 1: Các hệ thống số đếm 1.1 Khái niệm hệ thống số đếm • Bát phân, cơ số r = 8 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số  8
 9. Chương 1: Các hệ thống số đếm 1.1 Khái niệm hệ thống số đếm • Thập lục phân (Hexa), cơ số r =16 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số  9
 10. Chương 1: Các hệ thống số đếm Chuyển nhị phân, bát phân, thập lục phân sang hệ thập phân Giá trị thập phân= Σ Ký số x trọng số Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số  10
 11. Chương 1: Các hệ thống số đếm Chuyển đổi từ thập phân sang nhị phân (1) • Chuyển đổi từ thập phân sang nhị phân – Phần nguyên: Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số  11
 12. Chương 1: Các hệ thống số đếm Chuyển đổi từ thập phân sang nhị phân(2) • Phần thập phân Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số  12
 13. Chương 1: Các hệ thống số đếm Chuyển đổi từ thập phân sang bát phân và thập lục phân • Cách thực hiện: Tương tự như cách chuyển từ hệ thập phân sang nhị phân Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số  13
 14. Chương 1: Các hệ thống số đếm Nhị phân sang bát phân • Gián tiếp: Nhị phân -> thập phân -> bát phân • Trực tiếp: – Phần nguyên: Từ dấu chấm thập phân • Nhóm lần lượt 3 bit về phía bên trái và thành một số bát phân. Ví dụ: 110101102 = 3288 – Phần phân: Từ dấu chấm thập phân • Nhóm lần lượt 3 bit về phía bên phải và thành một số bát phân. Ví dụ: .100111012 = . 4728 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số  14
 15. Chương 1: Các hệ thống số đếm Bát phân sang nhị phân • Gián tiếp: Bát phân -> Thập phân->Nhị phân • Trực tiếp: Mỗi chữ số bát phân chuyển thành số nhị phân 3 bit: – Ví dụ: 54318 = 1011000110012 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số  15
 16. Chương 1: Các hệ thống số đếm Nhị phân sang thập lục phân • Gián tiếp: Nhị phân -> thập phân -> thập lục phân • Trực tiếp: – Phần nguyên: Từ dấu chấm thập phân • Nhóm lần lượt 4 bit về phía bên trái và thành một số bát phân. Ví dụ: 1110100110=3A616 – Phần phân: Từ dấu chấm thập phân • Nhóm lần lượt 3 bit về phía bên phải và thành một số bát phân. Ví dụ: .100111110012 = .9F216 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số  16
 17. Chương 1: Các hệ thống số đếm Tóm tắt chuyển đổi các hệ thống số đếm • Chú ý: Có nhiều cách để chuyển đổi giữa các hệ thống số đếm, tuy nhiên ta nên chọn cách nào để thực hiên nhanh nhất? Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số  17
 18. Chương 1: Các hệ thống số đếm Bảng chuyển đổi Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số  18
 19. Chương 1: Các hệ thống số đếm Mã số học • Định nghĩa: để biểu diễn chữ số thập phân • Phân loại: – Mã nhị phân – Mã BCD – Mã Quá 3 – Mã Gray – Mã LED 7 đoạn… Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số  19
 20. Chương 1: Các hệ thống số đếm Mã BCD ( binary code decimal) • Mỗi chữ số thập phân được biễu diễn bằng 4 bit nhị phân • So sánh mã BCD và mã nhị phân Nhận xét: – Mã nhị phân dùng số bit ít hơn nhưng tính toán phức tạp ngược lại mã BCD dùng nhiều bit nhưng tính toán đơn giản Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số  20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2