Slide bài giảng môn sinh " Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể "

Chia sẻ: Nguyễn Thế Khoa | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
437
lượt xem
105
download

Slide bài giảng môn sinh " Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Slide bài giảng môn sinh " Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể "

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Slide bài giảng môn sinh " Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể "

 1. TR¦êng thcs b¹ch th­îng KÍNH CHµO QUÝ THÇY C¤ VÒ Dù GIê  VíI LíP Gv thöïc hieän: NGUYÔN THÕ KHOA Chuyeân moân: Sinh – Hoùa
 2. Kiểm tra bài  Đột biến gen là gì? Tại sao đột biến gen thường có hại cho sinh vật?  Nêu vai trò của đột biến gen trong thực tiễn sản xuất?
 3. Bài 22 - Tiết 23 ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ I. Đột biến cấu trúc NST là gì? Nhiễm sắc thể ban đầu Nhiễm sắc thể bị biến đổi cấu trúc AB C D E FG H AB C D E FG a AB C D E FG H A BC B C D E FG H b AB C D E FG H AD C B E FG H c Một số dạng đột biến cấu trúc NST : Chỉ điểm bị đứt : Chỉ quá trình dẫn đến đột biến
 4. Nhóm ST Nhiễm sắc thể NST sau Tên T ban đầu khi bị biến dạng đ ổi biến đổi 01 02 03
 5. Bài 22 - Tiết 23 ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ I. Đột biến cấu trúc NST là gì? Nhiễm sắc thể ban đầu Nhiễm sắc thể bị biến đổi cấu trúc AB C D E FG H AB C D E FG a AB C D E FG H A BC B C D E FG H b AB C D E FG H AD C B E FG H c Một số dạng đột biến cấu trúc NST : Chỉ điểm bị đứt : Chỉ quá trình dẫn đến đột biến
 6. Phiếu học tập: Nhóm STT Nhiễm sắc thể ban NST sau khi bị Tên đ ầu biến đổi dạng biến đổi 01 a Gồm các đoạn Mất đoạn H Mất đoạn ABCDEFGH Gồm các đoạn Lặp lại đoạn 02 b Lặp đoạn ABCDEFGH BC Trình tự Gồm các đoạn đoạn BCD 03 c ABCDEFGH đổi lại thành Đảo đoạn đoạn DCB
 7. Mất đoạn Lặp đoạn Đảo đoạn
 8. Bài 22 - Tiết 23 ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ I. Đột biến cấu trúc NST là gì? − Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST − Các dạng đột biến cấu trúc NST: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn . . .
 9. Bài 22 - Tiết 23 ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ I. Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến cấu trúc NST: 1) Nguyên nhân phát sinh: − Đột biến cấu trúc NST có thể xuất hiện trong điều kiện tự nhiên hoặc do con người − Nguyên nhân: Do các tác nhân vật lý và hóa học trong ngoại cảnh đã phá vỡ cấu trúc nhiễm sắc thể hoặc gây ra sự sắp xếp lại các đoạn của chúng làm thay đổi thành phần, số lượng và trình tự các gen trên NST
 10. Bài 22 - Tiết 23 ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ I. Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến cấu trúc NST: 1) Tính chất của đột biến cấu trúc NST: − Đột biến cấu trúc NST làm biến đổi cách sắp xếp bình thường của các gen nên thường gây hại − Đôi khi đột biến cấu trúc NST cũng có lợi → có ý nghĩa trong chọn giống và tiến hóa
 11. Lúa mạch đột biến Cánh đồng lúa mạch Sản xuất bia từ lúa mạch Lúa mạch thường
 12. Lúa mạch đột biến Cánh đồng lúa mạch Sản xuất bia từ lúa mạch Lúa mạch thường
 13. Kiểm tra, đánh giá: Câu 1: Dạng đột biến cấu trúc NST nào gây hậu quả lớn nhất? V× sao ? a. Lặp đoạn nhiễm sắc thể Sai rồi b. Đảo đoạn nhiễm sắc thể Sai rồi c. Mất đoạn nhiễm sắc thể Đúng d. cả a, b và c Sai rồi
 14. Câu 2: nguyên nhân gây đột biến cấu trúc NST là gì? a. Do các tác nhân vật lý, hóa học từ môi Sai rồi trường tác động làm phá vỡ cấu trúc NST b. Do con người chủ động sử drụing các tác Sai ồ nhân vật lý, hóa học tác động vào cơ thể sinh vật c. Do quá trình giao phối ở các sinh vật sinh Sai rồi sản hữu tính d. Cả a và b Đúng
 15. Dặn dò: − Học bài theo nội dung sách giáo khoa − Trả lời câu 3 trang 66 vào vỡ bài tập − Chuẩn bị bài tiết sau: § “Đột biến số lượng nhiễm sắc thể” • Nhóm 1: Đột biến số lượng NST là gì? • Nhóm 2: Thế nào là hiện tượng dị bội thể? • Nhóm 3: Trả lời mục ▼ trang 67 sách giáo khoa • Nhóm 4: Trả lời mục ▼ trang 68 sách giáo khoa • Nhóm 5: Trả lời câu 2 trang 68 sách giáo khoa • Nhóm 6: Hậu quả của hiện tượng dị bội thể

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản