Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
55
lượt xem
6
download

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương

  1. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương Thông tin Lĩnh vực thống kê: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Công Thương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí thẩm định và lệ phí cấp Theo quy Thông tư số 124/2008/TT-BTC 1. phép định n... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức gửi hồ sơ đề nghị cấp phép trực triếp hoặc gửi qua 1. đường bưu điện đến Sở Công Thuơng. Sở Công Thương làm giấy hẹn trả lời tính đầy đủ, hợp lệ của Hồ sơ và gửi thông báo thu phí thẩm định. Trường hợp hồ sơ không 2. đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc, Sở thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở tiến hành thẩm tra nội dung hồ sơ và trường hợp cần thiết tiến hành kiểm tra điều kiện cấp phép thực tế. Nếu tổ chức đáp ứng đủ điều kiện quy định, trong 3. thời hạn 30 ngày làm việc, Sở cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không cấp phép. Yêu cầu nộp lệ phí cấp phép (đối với tổ chức được cấp phép). Sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp lệ phí cấp phép, tổ chức 4. nhận Giấy phép trực tiếp tại tại Sở Công Thương hoặc bằng đường bưu điện.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu) Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm 2. theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc Bản sao hợp lệ quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhà máy điện được cấp 3. có thẩm quyền duyệt kèm theo tài liệu dự án đầu tư nhà máy điện Bản sao hợp lệ tài liệu kỹ thuật xác định công suất lắp đặt từng tổ máy, 4. phương án đấu nối chính thức nhà máy điện vào hệ thống điện và chế độ vận hành nhà máy điện trong hệ thống điện Bản sao hợp lệ giấy phép sử dụng tài nguyên nước (đối với nhà máy thuỷ 5. điện). Bản sao hợp lệ giấy phép sử dụng tài nguyên nước và phương án cung cấp nhiên liệu (đối với nhà máy nhiệt điện) Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư nhà máy 6. điện và bản sao văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
  4. Thành phần hồ sơ 7. Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất 8. Danh mục các hạng mục công trình điện chính của nhà máy điện Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận 9. hành nhà máy điện kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (theo mẫu) 10. Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động 11. Bản sao hợp đồng mua bán điện dài hạn (PPA) đã ký Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện hoạt động đối với 12. các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho dự án phát 13. điện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  5. Thành phần hồ sơ Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy do cơ 14. quan có thẩm quyền cấp Quy trình vận hành hồ chứa thuỷ điện đã được cơ quan có thẩm quyền phê 15. duyệt (đối với các nhà máy thuỷ điện) 16. Bản sao văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng đấu nối Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với Đơn vị Điều độ hệ thống 17. điện Bản sao biên bản nghiệm thu từng phần các hạng mục công trình điện chính 18. của dự án phát điện, biên bản nghiệm thu chạy thử không tải và có tải từng tổ máy, biên bản nghiệm thu toàn phần liên động có tải từng tổ máy Số bộ hồ sơ: 03 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
  6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số 32/2006/QĐ- 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực BCN... Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên Quyết định số 32/2006/QĐ- 2. gia chính BCN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Điều kiện chung: - Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Quyết định số 1. - Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp giấy phép. 32/2006/QĐ-BCN... - Có năng lực tài chính để thực hiện lĩnh vực được cấp phép Điều kiện cụ thể: Quyết định số 2. - Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, 32/2006/QĐ-BCN... nhà xưởng, công trình kiến trúc theo đúng thiết kế kỹ
  7. Nội dung Văn bản qui định thuật được duyệt, được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt tiêu chuẩn và quy phạm kỹ thuật hiện hành. - Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp và có thời gian làm việc trong lĩnh vực sản xuất điện ít nhất năm năm. Đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo và kiểm tra quy trình vận hành và quy trình an toàn. - Các thiết bị của nhà máy điện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn lao động. - Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. - Hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà máy điện phải được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định của pháp luật.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản