Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn lập quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
55
lượt xem
6
download

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn lập quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn lập quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn lập quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

  1. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn lập quy hoạch phát triển điện lực quốc gia Thông tin Lĩnh vực thống kê: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Công Thương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Điều tiết điện lực Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Điều tiết điện lực Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí thẩm định theo Phí thẩm định và lệ phí quy định Thông tư số 124/2008/TT- 1. cấp phép Lệ phí cấp phép: BTC n... 300.000 đ
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức gửi hồ sơ đề nghị cấp phép trực triếp hoặc gửi qua 1. đường bưu điện đến Cục Điều tiết điện lực. Cục Điều tiết điện lực làm giấy hẹn trả lời tính đầy đủ, hợp lệ của Hồ sơ và gửi thông báo thu phí thẩm định. Trường hợp hồ sơ 2. không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc, Cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục tiến hành thẩm tra nội dung hồ sơ và trường hợp cần thiết tiến hành kiểm tra điều kiện cấp phép thực tế. Nếu tổ chức đáp ứng đủ điều kiện quy định, 3. trong thời hạn 30 ngày làm việc, Cục cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không cấp phép Cục gửi công văn thu lệ phí cấp phép (đối với tổ chức được cấp 4. phép). Sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp lệ phí cấp phép, tổ chức nhận Giấy phép trực tiếp tại tại Cục hoặc bằng đường bưu
  3. Tên bước Mô tả bước điện Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo 1. mẫu) Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm 2. theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý,Chuyên gia tư vấn chính, kèm theo 3. bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn (theo mẫu) Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các 4. Chuyên gia tư vấn chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm năm gần nhất.
  4. Thành phần hồ sơ Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác 5. tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép. 6. Báo cáo tài chính ba năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động) Số bộ hồ sơ: 03 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực 32/2006/QĐ-BCN... Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên Quyết định số 2. gia tư vấn chính 32/2006/QĐ-BCN...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Nêu đầy đủ các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây). Yêu cầu hoặc điều kiện 1 Điều kiện chung: Quyết định số 1. - Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được 32/2006/QĐ-BCN... thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật - Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp giấy phép. - Có năng lực tài chính để thực hiện lĩnh vực được cấp phép Điều kiện cụ thể: - Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về quy hoạch các dạng năng lượng sơ cấp, dự báo nhu cầu, nghiên cứu phân tích thị trường tiêu thụ, Quyết định số 2. tính toán phân tích quy hoạch tối ưu hệ thống điện, 32/2006/QĐ-BC phân tích kỹ thuật vận hành hệ thống điện, kinh tế - tài chính dự án; - Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm về các loại nhà máy điện, hệ thống điện, kinh tế - tài chính và môi trường. Chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực
  6. Nội dung Văn bản qui định chuyên môn chính của tổ chức tư vấn phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn quy hoạch và đã chủ trì hoặc tham gia chính lập ít nhất một quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Yêu cầu về số lượng các chuyên gia tư vấn chính theo các lĩnh vực chuyên môn cụ thể như sau: - Chuyên gia dự báo nhu cầu phụ tải điện: Có ít nhất 05 chuyên gia có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện hoặc kinh tế năng lượng; - Chuyên gia tính toán, phân tích tối ưu phát triển nguồn và lưới điện: Có ít nhất 08 chuyên gia có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện hoặc kinh tế năng lượng; - Chuyên gia kinh tế - tài chính và đầu tư: Có ít nhất 05 chuyên gia có bằng kinh tế tài chính hoặc kinh tế năng lượng; - Chuyên gia công nghệ và môi trường: Có ít nhất 02 chuyên gia có bằng tốt nghiệp đại học thuộc các chuyên ngành nhiệt điện, thuỷ điện, cơ khí. Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết đáp ứng yêu cầu của việc lập quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản