intTypePromotion=1

Tài liệu giáo dục khởi nghiệp (Dùng cho giáo viên trung học cơ sở)

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:140

0
67
lượt xem
16
download

Tài liệu giáo dục khởi nghiệp (Dùng cho giáo viên trung học cơ sở)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu dành cho giáo viên được thiết kế để hỗ trợ giáo viên thực hiện đào tạo các bài học nêu trong tài liệu. Đào tạo cho đối tượng học sinh THCS chưa từng có kinh nghiệm kinh doanh. Chương trình được thiết kế thành ba mô đun, gồm: Mô đun 1 - Tiền, kiếm tiền và sử dụng tiền (9 tiết); mô đun 2 - Sáng kiến và kế hoạch nhỏ để kiếm tiền (9 tiết); mô đun 3 - Sử dụng tiền để tham gia thị trường (2 tiết).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu giáo dục khởi nghiệp (Dùng cho giáo viên trung học cơ sở)

TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ<br /> TẠI VIỆT NAM<br /> <br /> VỤ GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN<br /> <br /> TÀI LIỆU<br /> <br /> GIÁO DỤC KHỞI NGHIỆP<br /> (DÙNG CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ)<br /> (Lƣu hành nội bộ)<br /> <br /> HÀ NỘI -2017<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Trang<br /> <br /> Lời nói đầu<br /> <br /> 1<br /> <br /> Danh mục các từ viết tắt<br /> <br /> 2<br /> <br /> HẦ<br /> <br /> :<br /> <br /> ỚI THIỆU VỀ BỘ TÀI LIỆU<br /> <br /> 3<br /> <br /> GIÁO DỤC KHỞI NGHIỆP LÀ GÌ?<br /> <br /> 3<br /> <br /> SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN VÀ THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH<br /> <br /> 3<br /> <br /> TÀI LIỆU HỖ TRỢ CHO AI?<br /> <br /> 4<br /> <br /> MỤC TIÊU CỦA CHƢƠNG TRÌNH<br /> <br /> 4<br /> <br /> NỘI DUNG ĐÀO TẠO<br /> <br /> 4<br /> <br /> TÀI LIỆU ĐÀO TẠO<br /> <br /> 4<br /> <br /> HẦ<br /> <br /> : HƢỚNG DẪN/GỢ<br /> <br /> đun : T Ề<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ế<br /> ả t u<br /> tề<br /> <br /> Bài 3: Sử dụ<br /> <br /> H<br /> <br /> T Ề V SỬ DỤ<br /> <br /> 1: T ề v<br /> 2: C<br /> <br /> HƢƠ<br /> <br /> tề<br /> <br /> ợ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> T Ề (9 iết)<br /> <br /> t u<br /> <br /> tề<br /> <br /> ả t<br /> <br /> ột<br /> <br /> ợ<br /> <br /> 6<br /> <br /> ủ<br /> <br /> 3 t ết<br /> <br /> 3 t ết<br /> <br /> ế v<br /> <br /> Bài 2: ậ<br /> <br /> ế<br /> <br /> Bài 3: Hạ<br /> <br /> t<br /> <br /> ạ<br /> ã – ỗ<br /> <br /> đun 3: Sử ụn<br /> Bài 1: Đ<br /> <br /> tề<br /> <br /> ỏ (3 tiết)<br /> <br /> s<br /> <br /> ế v<br /> s<br /> t ị trƣờ<br /> ợv t<br /> <br /> u -<br /> <br /> HẦ 3: T Õ CHƠ<br /> HẦ<br /> <br /> ạ<br /> <br /> iền để h<br /> <br /> ợv t<br /> <br /> 2: Sử dụ<br /> 3:<br /> <br /> ế<br /> <br /> 48<br /> 49<br /> <br /> ế<br /> <br /> ạ<br /> <br /> ế v<br /> <br /> ế<br /> <br /> i<br /> <br /> 22<br /> 34<br /> <br /> đun : Sáng kiến và kế hoạch nhỏ để kiếm tiền (9 tiết)<br /> Bài 1: S<br /> <br /> 5<br /> 5<br /> <br /> 3 t ết<br /> <br /> ậ v<br /> ủ<br /> <br /> Ả<br /> <br /> hị<br /> <br /> ỏ 3 t ết<br /> ạ<br /> <br /> 55<br /> <br /> ỏ (3 tiết)<br /> <br /> 65<br /> <br /> ƣờn (9 iế<br /> <br /> 74<br /> <br /> (3 tiết)<br /> t ị trƣờ<br /> ợv t<br /> <br /> 75<br /> (3 tiết)<br /> t ị trƣờ<br /> <br /> 85<br /> (3 tiết)<br /> <br /> Ổ TRỢ: DÒNG CHẢ ĐỒNG TIỀN<br /> <br /> : HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU GDKN<br /> <br /> 97<br /> 107<br /> 112<br /> <br /> A. ĐỐI TƢỢNG ƢU TIÊN VÀ NHỮNG NGƢỜI HƢỞNG LỢI CỦA GDKN<br /> <br /> 112<br /> <br /> B. DẠY GD N NHƢ THẾ NÀO VÀ AI CÓ THỂ DẠY GDKN?<br /> <br /> 112<br /> <br /> C. HƢỚNG DẪN VỀ CÁC PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY GDKN<br /> <br /> 121<br /> <br /> D. TRÕ CHƠI INH DOANH<br /> <br /> 126<br /> <br /> E. KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ<br /> <br /> 131<br /> <br /> G. MỘT SỐ THUẬT NGỮ CƠ ẢN<br /> <br /> 132<br /> <br /> I. TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ ĐỌC THÊM<br /> <br /> 135<br /> <br /> 2<br /> <br /> LỜ<br /> <br /> ầ<br /> <br /> Trong nhữ<br /> giáo dụ<br /> <br /> Ó ĐẦU<br /> <br /> y Đảng, Chính phủ ã rất qu<br /> <br /> ƣớng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung họ<br /> <br /> nghiệ tr<br /> <br /> trƣờng phổ t ô<br /> <br /> t<br /> <br /> ến nội dung<br /> <br /> ơ sở, giáo dục khởi<br /> <br /> ,…<br /> <br /> Để thực hiện những nội dung chỉ ạo trên củ Đảng và Chính phủ, tại<br /> Hƣớng dẫn nhiệm vụ<br /> ọc 2016-2017, Bộ Giáo dụ v Đ tạ ã ỉ ạo các<br /> sở giáo dụ v<br /> tạ , ơ sở giáo dụ “H<br /> t ệ<br /> ƣơ tr<br /> dụ ƣớng<br /> nghiệ tr<br /> trƣờng phổ thông; biên soạn tài liệu giáo dụ ƣớng nghiệp, khởi<br /> nghiệp kinh doanh và quản lý giáo dụ ƣớng nghiệ . Đổi mớ<br /> ƣơ<br /> ,<br /> thức hoạt ộng giáo dụ ƣớng nghiệ ,<br /> ứng mục tiêu phân luồng học sinh, nhất<br /> là phân luồ<br /> <br /> s u THCS”.<br /> <br /> Để<br /> úv<br /> t<br /> ơ ội cho các nhà trƣờng, giáo viên có thể<br /> thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Vụ Giáo dụ t ƣờng xuyên phối hợp với Tổ chức Lao<br /> ộng quốc tế tại Việt Nam (ILO) tổ chức biên soạn bộ tài liệu Giáo dục khởi<br /> nghiệp. Bộ tài liệu này gồm 4 cuố , tr<br /> 2 uố ƣớng dẫn giáo viên và 2<br /> cuốn bài tập cho học sinh ở 2 cấp THCS và THPT.<br /> C<br /> trƣờng, giáo viên có thể lựa chọ<br /> , ô u<br /> ù ợ<br /> liệu giảng dạy cho các chủ ề giáo dụ ƣớng nghiệp hoặc môn công nghệ.<br /> <br /> ể<br /> <br /> tƣ<br /> <br /> Vụ Giáo dụ t ƣờng xuyên trân trọng cả ơ V<br /> ò Tổ chứ<br /> ộng<br /> Quốc tế (ILO) tại Việt N<br /> ã ỗ trợ thực hiện nội dung, kinh phí biên soạn tài<br /> liệu này.<br /> Bộ Tài liệu biên soạn lầ ầu chắc không tránh khỏi có những hạn chế, sai<br /> sót, rất mong nhậ ƣợc sự góp ý củ<br /> trƣờng và các cô giáo, thầy giáo ể<br /> chúng tôi có thể chỉnh sử ể tài liệu ƣợc hoàn thiện tốt ơ .<br /> Hà Nội, ngày 12 tháng 10<br /> <br /> 2017<br /> <br /> VỤ GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN<br /> <br /> 3<br /> <br /> DA H<br /> <br /> ỤC C C TỪ V ẾT TẮT<br /> <br /> GDKN<br /> <br /> H ểu<br /> <br /> ết về<br /> <br /> d<br /> <br /> GDKN<br /> <br /> Giáo dục Khởi nghiệp<br /> <br /> ILO<br /> <br /> Tổ chứ<br /> <br /> MOET<br /> <br /> Bộ Giáo dụ v Đ<br /> <br /> VNIES<br /> <br /> Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam<br /> <br /> THCS<br /> <br /> Tru<br /> <br /> THPT<br /> <br /> Trung học phổ thông<br /> <br /> TOT<br /> <br /> Lớp tập huấn cho giáo viên<br /> <br /> SL<br /> <br /> Số ƣợng<br /> <br /> ĐG<br /> <br /> Đơ<br /> <br /> ộng Quốc tế<br /> <br /> ọ<br /> <br /> tạo<br /> <br /> ơ sở<br /> <br /> 4<br /> <br /> Phần 1: GIỚI THIỆU VỀ BỘ TÀI LIỆU<br /> <br /> I. GIÁO DỤC KHỞI NGHIỆP LÀ GÌ ?<br /> Giáo dụ<br /> ƣời họ<br /> ƣợc nhận thức và một số kiến thức thực tế về<br /> ơ ội, thách thứ , quy tr , ặ<br /> ểm, tính cách và k<br /> ần thiết ối với<br /> ƣời làm kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp.<br /> Giáo dục khởi nghiệp ũ<br /> t ể gọi là giáo dục công dân vì nó cung cấp<br /> các k<br /> ộng và tạo ra nhữ t y ổi góp phần cải thiệ<br /> ô trƣờng<br /> trong cộ<br /> ồng.<br /> II. SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN VÀ THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH<br /> Với tỷ tệ thất nghiệ<br /> , xu ƣớng cắt giảm biên chế khu vực công, sự tinh<br /> giản và tái cấu trúc của các tậ<br /> v<br /> ƣơ tr<br /> d ễn ra ở nhiều<br /> ƣớc. Tự tạo việc làm thông qua phát triển doanh nghiệp nhỏ<br /> ƣợc hầu ƣ<br /> tất cả<br /> ƣớc trên thế giớ ƣu t . Một số ƣớ ã ởi tạ<br /> ƣơ tr<br /> ƣ<br /> kiến thứ<br /> d<br /> v<br /> ƣơ tr<br /> dục của mình và Tổ chứ<br /> ộng<br /> Quốc tế I O , ã ỗ trợ k thuật trong khía cạnh này cho nhiều quốc gia.<br /> N<br /> 2005, I O ã ới thiệu bộ tài liệu Giáo dục kinh doanh (KAB) cho<br /> Việt N t ô qu C ƣơ tr<br /> t<br /> ểm về Việ<br /> T<br /> .I O ã<br /> hỗ trợ Viện Khoa học Giáo dục Việt nam (VNIES), thông qua nhóm chuyên gia<br /> của VNIES xây dựng Giáo trình mới về Giáo dục Kinh doanh (KAB) cho các<br /> trƣờng Trung học Phổ thông (THPT) ở Việt Nam b ng cách dịch và chỉnh sửa bộ<br /> tài liệu KAB sang tiếng Việt. Đã xuất bả t<br /> ểm tiếng Việt có hiệu chỉnh lần<br /> thứ<br /> v t<br /> 11/2009.<br /> Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 (Nghị quyết 35) của Chính phủ về<br /> hỗ trợ và phát triển doanh nghiệ ế<br /> 2020. X y dựng doanh nghiệp Việt<br /> N<br /> ực cạnh tranh phát triển bền vững, cả ƣớc có ít nhất một triệu<br /> doanh nghiệp. Việc thực hiệ C ƣơ tr<br /> dục Khởi nghiệp trong nhà<br /> trƣờ THPT<br /> ƣớ<br /> ần thiết, phù hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ và<br /> giả<br /> ể thực hiện Nghị quyết 35.<br /> Thực tế cho thấy, việ<br /> tạ<br /> d<br /> tƣơ<br /> ô<br /> ể<br /> ợ ến khi họ trƣởng thành, khi họ ã t ếp nhận một số thói quen không phù hợp<br /> với kinh doanh.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2