Tập làm văn : LUYỆN TẬP BÀI BÁO CÁO THỐNG KÊ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
143
lượt xem
22
download

Tập làm văn : LUYỆN TẬP BÀI BÁO CÁO THỐNG KÊ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trên cơ sở phân tích số liệu thống kê trong bài: Nghìn năm văn hiến, HS hiểu hình thức trình bày các số liệu thống kê, tác dụng của các số liệu thống kê. - Biết thống kê các số liệu đơn giản, trình bày kết quả thống kê theo biểu bảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn : LUYỆN TẬP BÀI BÁO CÁO THỐNG KÊ

  1. T p làm văn : LUY N T P BÀI BÁO CÁO TH NG KÊ I. M c tiêu, nhi m v : - Trên cơ s phân tích s li u th ng kê trong bài: Nghìn năm văn hi n, HS hi u hình th c trình bày các s li u th ng kê, tác d ng c a các s li u th ng kê. - Bi t th ng kê các s li u ơn gi n, trình bày k t qu th ng kê theo bi u b ng. II. dùng d y h c: - Bút d , m t s t phi u. - B ng ph . III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. n nh:
  2. 2. Ki m tra: 2 HS – GV nh n xét. - 2 HS l n lư t c bài văn ã làm trong bài TLV trư c. 3. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. Ho t ng 2: Luy n t p. M c tiêu: Các em th ng kê các s li u trong bài úng, chính xác. Cách ti n hành: a) Hư ng d n HS làm bài t p 1.(8’) - HS c to. - GV giao vi c. - Cho HS c bài “Nghìn năm văn - T năm 1075-1919.
  3. hi n” và nh c l i s li u th ng kê. S khoa thi, ti n sĩ, tr ng nguyên - HS l n lư t tr l i câu h i. c a t ng tri u i như th nào? S bia và s ti n sĩ có kh c trên - L p nh n xét. bia còn l i n ngày này là bao nhiêu? - GV treo b ng ph . Các s li u th ng kê ư c trình - HS trình bày. bày dư i nh ng hình th c nào? - L p nh n xét. - GV ch t l i úng ý b) (SGV) Các s li u th ng kê nói trên có - HS tr l i. tác d ng gì? - GV ch t. (SGV) - HS nh n xét. b) Hư ng d n HS làm bài t p 2. (10’)
  4. - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. - HS làm bài theo nhóm. - Cho HS trình bày. - Dán phi u k t qu lên b ng. - GV ch t. - Nh n xét. c) Hư ng d n HS làm bài t p 3. - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài và trình bày. - HS làm vi c theo nhóm. - Cho HS nh n xét, tuyên dương. Ho t ng 3: C ng c , d n dò.
  5. - GV nh n xét ti t h c. - V nhà trình bày l i vào v . - Chu n b ti t sau. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản