Tập làm văn- LUYỆN TẬP TẢ CẢNH - Sông nước (2)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
1.332
lượt xem
26
download

Tập làm văn- LUYỆN TẬP TẢ CẢNH - Sông nước (2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Thông qua những đoạn văn mẫu, HS hiểu thế nào là quan sat khi tả cảnh sông nước, trình tự quan sát, cách kết hợp các giác quan khi quan sát. - Biết ghi lại kết quả quan sát một cảnh sông nước cụ thể. - Biết lập dàn ý cho bài văn miêu tả cảnh sông nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn- LUYỆN TẬP TẢ CẢNH - Sông nước (2)

  1. T p làm văn : LUY N T P T C NH (Sông nư c ) I. M c tiêu, nhi m v : - Thông qua nh ng o n văn m u, HS hi u th nào là quan sat khi t c nh sông nư c, trình t quan sát, cách k t h p các giác quan khi quan sát. - Bi t ghi l i k t qu quan sát m t c nh sông nư c c th . - Bi t l p dàn ý cho bài văn miêu t c nh sông nư c. II. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4’) 2. Bài m i:
  2. Ho t ng 1: Gi i thi u bài . (1') Ho t ng 2: Làm bài t p. (28-29’) a) Hư ng d n HS làm BT 1. (10’) - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. c 2 o n văn và tr l i các câu h i. - Cho HS làm bài. b) Hư ng d n HS làm BT 2. (18-19’) - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. D a vào nh ng ghi chép ư c sau khi quan sát v m t c nh sông nư c, các em hãy l p thành m t dàn ý. - Cho HS làm bài. - HS làm vi c cá nhân.
  3. - Cho HS trình bày. - GV nh n xét và ch t l i. 3. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà hoàn ch nh l i dàn ý bài văn t c nh sông nư c, chép l i vào v . Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản