intTypePromotion=1

THANH TOÁN & TÍN DỤNG QUỐC TẾ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
263
lượt xem
42
download

THANH TOÁN & TÍN DỤNG QUỐC TẾ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TTQT và vai trò của TTQT Hệ thống văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động TTQT và điều kiện thương mại QT Các điều kiện TTQT Các phương tiện TTQT Các phương thức TTQT .Các điều kiện TTQT Điều kiện về tiền tệ Điều kiện về địa điểm thanh toán Điều kiện về thời hạn thanh toán Điều kiện về phương thức thanh toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THANH TOÁN & TÍN DỤNG QUỐC TẾ

  1. THANH TOÁN & TÍN DỤNG QUỐC TẾ 1 9/7/2009 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Thanh toán quốc tế Tín dụng quốc tế 2 9/7/2009 THANH TOÁN QUỐC TẾ (TTQT) TTQT và vai trò của TTQT Hệ thống văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động TTQT và điều kiện thương mại QT Các điều kiện TTQT Các phương tiện TTQT Các phương thức TTQT 3 9/7/2009
  2. Các điều kiện TTQT Điều kiện về tiền tệ Điều kiện về địa điểm thanh toán Điều kiện về thời hạn thanh toán Điều kiện về phương thức thanh toán 4 9/7/2009 Điều kiện về tiền tệ Chọn đồng tiền nào để tính toán, để thanh toán? Điều kiện đảm bảo cho hợp đồng? 5 9/7/2009 Điều kiện về địa điểm thanh toán Nước XK? Nước nhập khẩu? Nước thứ 3? 6 9/7/2009
  3. Điều kiện về thời hạn thanh toán Trả trước? Trả ngay? Trả sau? 7 9/7/2009 Điều kiện về phương thức thanh toán Chuyển tiền? Nhờ thu trơn? Nhờ thu kèm chứng từ? Tín dụng chứng từ? … 8 9/7/2009 Các phương tiện TTQT Hối phiếu Séc Giấy chuyển tiền Thẻ thanh toán 9 9/7/2009
  4. Hối phiếu Các bên liên quan: Người ký phát – người nhận ký phát (người trả tiền) – người thụ hưởng. Nội dung chính? 10 9/7/2009 Mẫu hối phiếu dùng trong phương thức nhờ thu No.123/2002 BILL OF EXCHANGE For USD10,000.00 Ho Chi Minh City, August 16,2002 At sight of this FIRST bill of exchange (SECOND of the same tenor and date being unpaid) pay to the order of Asia Commercial Bank the sum of UNITED STATES DOLLARS TEN THOUSAND ONLY. Drawn under our invoice No.123 dated July 16,2002. To: MARUBENI Corporation For and on Behalf of BAVINCO Singapore (Authorized Signature) 11 9/7/2009 Mẫu hối phiếu dùng trong phương thức TDCT No.123/2002 BILL OF EXCHANGE For USD10,000.00 Ho Chi Minh City, August 16,2002 At 60 days after sight of this FIRST bill of exchange (SECOND of the same tenor and date being unpaid) pay to the order of Asia Commercial Bank the sum of UNITED STATES DOLLARS TEN THOUSAND ONLY. Drawn under Irevocable L/C No.123 dated July 16,2002 issued by ANZ bank. To: ANZ bank For and on Behalf of BAVINCO Singapore (Authorized Signature) 12 9/7/2009
  5. Các phương thức TTQT Chuyển tiền Nhờ thu trơn Nhờ thu kèm chứng từ Tín dụng chứng từ 13 9/7/2009 Phương thức chuyển tiền (1) Ngöôøi chuyeån tieàn Ngöôøi thuï höôûng (Nhaø nhaäp khaåu) (Nhaø xuaát khaåu) (2) (4) (3) Ngaân haøng Ngaân haøng chuyeån tieàn traû tieàn 14 9/7/2009 Bộ chứng từ - Căn cứ vào chức năng: Các chứng từ thương mại Các chứng từ tài chính - Vai trò của BCT? 15 9/7/2009
  6. Ưu & nhược của p.thức chuyển tiền -Ưu: Thủ tục đơn giản - Nhược: Không bảo vệ được quyền lợi của nhà XK, vì: + Các NH chỉ đóng vai trò là trung gian ttoán đơn thuần để hưởng phí. + Kết thúc bước 1 nhà NK đã có đủ cơ sở để nhận hàng. 16 9/7/2009 Phương thức nhờ thu trơn NH XUAÁT KH U AØ AÅ NH NH P KH U AØ AÄ AÅ (1) (2) (7) (5) (4) NGAÂN H NG PH C (6) NGAÂN H NG PH C AØ UÏ AØ UÏ VUÏ NH XUAÁT KH U AØ AÅ VUÏ NH NH P KH U AØ AÄ AÅ (3) 17 9/7/2009 Phương thức nhờ thu kèm chứng từ Chỉ khác nhờ thu trơn ở mấy điểm: - Ở bước (1) nhà XK chỉ gởi HH mà không gởi BCT cho nhà NK. - Các NH thay mặt nhà XK khống chế nhà NK trong việc thanh toán tiền hàng. 18 9/7/2009
  7. Phương thức tín dụng chứng từ (4) N AN A K A H Ø H ÄP H ÅU N AX A K A H Ø U ÁT H ÅU (1) (8 (9) (2) (3) (5) N A H ØN T O G G ÂN A G H ÂN N A H ØN M Û L (6) G ÂN A G Ô /C B ÙO&X ÙCN A A A H ÄN (7) 19 9/7/2009 Ưu & nhược của p.thức TDCT -Ưu: + Bảo vệ được quyền lợi của cả 2 bên nhà XK &NK + Các NH có thể cấp tín dụng cho nhà XK & NK khi có bộ CT hợp lý hợp lệ. - Nhược: + Thủ tục phức tạp + Nhà NK bị ứ đọng một khoản vốn. 20 9/7/2009
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản