Thẻ kho

Chia sẻ: Lê Ngọc Bảo Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
253
lượt xem
79
download

Thẻ kho

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ THẺ KHO Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Kho :...............................................................................................

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẻ kho

  1. Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ THẺ KHO Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Kho :............................................................................................... Mã vật tư :..................................................................................... Tên vật tư :..................................................................................... Chứng từ Diễn giải SL Nhập SL Xuất SL Tồn Số Ngày Số lượng tồn Cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Thủ kho Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) Note : Group by Stock,ItemID
Đồng bộ tài khoản