intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết kế mạch số dùng HDL-Chương 1: Phương pháp luận thiết kế vi mạch số

Chia sẻ: Nguyễn Doãn Hùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

161
lượt xem
43
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế cổ điển (classical design methods) Dựa trên giản đồ (schematic) Paper & pencil • Thiết kế bằng ngôn ngữ (computer-based languages methods) Nhanh chóng Mạch tích hợp hàng triệu cổng Được sử dụng rộng rãi thiết kế các mạch phức tạp và kích thước lớn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế mạch số dùng HDL-Chương 1: Phương pháp luận thiết kế vi mạch số

 1. dce 2009 Thiết kế mạch số dùng HDL Chương 1: Phương pháp luận thiết kế vi mạch số
 2. Nội dung chính Computer Engineering 2009 • Phương pháp luận thiết kế • Tham số công nghệ vi mạch Advanced Digital Design with the Verilog HDL – 2 ©2009, Pham Quoc Cuong chapter 1
 3. Nội dung chính Computer Engineering 2009 • Phương pháp luận thiết kế • Tham số công nghệ vi mạch Advanced Digital Design with the Verilog HDL – 3 ©2009, Pham Quoc Cuong chapter 1
 4. Các xu hướng thiết kế Computer Engineering 2009 • Thiết kế cổ điển (classical design methods)  Dựa trên giản đồ (schematic)  Paper & pencil • Thiết kế bằng ngôn ngữ (computer-based languages methods)  Nhanh chóng  Mạch tích hợp hàng triệu cổng Được sử dụng rộng rãi thiết kế các mạch phức tạp và kích thước lớn Advanced Digital Design with the Verilog HDL – 4 ©2009, Pham Quoc Cuong chapter 1
 5. Định luật Moore Computer Engineering 2009 Advanced Digital Design with the Verilog HDL – 5 ©2009, Pham Quoc Cuong chapter 1
 6. Ngôn ngữ đặc tả phần cứng (HDL) Computer Engineering 2009 • Định nghĩa  Là ngôn ngữ thuộc lớp ngôn ngữ máy tính (computer language)  Dùng miêu tả cấu trúc và hoạt động một vi mạch  Dùng mô phỏng, kiểm tra hoạt động vi mạch  Biểu diễn hành vi theo thời gian và cấu trúc không gian của mạch  Bao gồm những ký hiệu biểu diễn thời gian và sự đồng thời (time and concurrence) Advanced Digital Design with the Verilog HDL – 6 ©2009, Pham Quoc Cuong chapter 1
 7. Ngôn ngữ đặc tả phần cứng (HDL) Computer Engineering 2009 • Ưu điểm  Dễ quản lý những mạch lớn và phức tạp  Uyển chuyển và độc lập với công nghệ  Cho phép tái sử dụng những thiết kế có sẵn  Mạch có thể được tổng hợp tự động từ đặc tả • VerilogTM & VHDL  Được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp  Theo chuẩn IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineerings)  Được hỗ trợ bởi các công cụ tổng hợp ASIC (appilcation- specific integrated circuits) và FPGA (field-programmable gate arrays) Advanced Digital Design with the Verilog HDL – 7 ©2009, Pham Quoc Cuong chapter 1
 8. Phương pháp luận thiết kế Computer Engineering 2009 Lưu đồ thiết kế ASICs bằng HDL Advanced Digital Design with the Verilog HDL – 8 ©2009, Pham Quoc Cuong chapter 1
 9. Thiết kế ý niệm (Design Specification) Computer Engineering 2009 • Đặc tả chi tiết  Chức năng  Thời gian  Năng lương tiêu hao  … • Biểu diễn  Đồ thị trạng thái (state transation graph)  Máy trạng thái (algorithmic-state machine)  Ngôn ngữ cấp cao: SystemC, SuperLog…  … Advanced Digital Design with the Verilog HDL – 9 ©2009, Pham Quoc Cuong chapter 1
 10. Thiết kế phân hoạch (Design Partition) Computer Engineering 2009 • Mạch lớn được phân chia thành các mạch nhỏ hơn • Mỗi mạch nhỏ này được đặc tả bằng HDL • Mỗi mạch nhỏ có thể được tổng hợp trong thời gian chấp nhận được  Phương pháp thiết kế từ trên xuống (top-down design/ hierarchical design) Phân chia mạch cộng 4 bits Advanced Digital Design with the Verilog HDL – 10 ©2009, Pham Quoc Cuong chapter 1
 11. Design Entry Computer Engineering 2009 • Đặc tả thiết kế theo một dạng chuẩn • Ngày nay dùng HDL • Mô hình hành vi (behavioral modeling)  Được sử dụng nhiều trong công nghiệp  Cho phép thiết kế những chip lớn  Chỉ ra mạch sẽ thực hiện chức năng gì  Không cần chỉ ra xây dựng phần cứng như thế nào • Các bước thiết kế dùng mô hình hành vi  Tạo hành vi nguyên mẫu cho thiết kế  Kiểm tra chức năng  Sửng dụng những công cụ tổng hợp tối ưu và ánh xạ thiết kế vào một công nghệ Advanced Digital Design with the Verilog HDL – 11 ©2009, Pham Quoc Cuong chapter 1
 12. Mô phỏng và kiểm tra chức năng Computer Engineering 2009 (Simulation & Function verification) • Quay về bước 3 nếu phát hiện lỗi Test plan • 3 bước tiến hành kiểm --------- --------- tra  Lập kế hoạch kiểm tra: chức năng nào cần kiểm tra và kiểm tra thế nào? Kiểm tra tích hợp testbench  Thiết kế mẫu kiểm tra các module (testbench)  Thực hiện kiểm tra testbench testbench testbench Các module riêng lẻ Advanced Digital Design with the Verilog HDL – 12 ©2009, Pham Quoc Cuong chapter 1
 13. Thiết kế tích hợp và kiểm tra Computer Engineering 2009 (Design integration and Verification) • Các mạch nhỏ được tích hợp lại và kiểm tra chức năng • Cần có các testbench riêng kiểm tra chức năng ngõ nhập-xuất, hoạt động của bus… • Đây là bước quyết định và phải được thực hiện hoàn hảo để đảm bảo tính đúng đắn của quá trình tổng hợp Advanced Digital Design with the Verilog HDL – 13 ©2009, Pham Quoc Cuong chapter 1
 14. Presynthesis Sign-off Computer Engineering 2009 • Bảo đảm tất cả các chức năng được thể hiện trong testbench • Bảo đảm những khác biệt giữa các chức năng biểu diễn bằng mô hình hành vi và thiết kế được giải quyết hoàn toàn • Sign-off được thực hiện sau khi tất cả các lỗi chức năng được giải quyết xong Advanced Digital Design with the Verilog HDL – 14 ©2009, Pham Quoc Cuong chapter 1
 15. Tổng hợp mức cổng và ánh xạ công nghệ Computer Engineering 2009 (Gate-level synthesis and Technology mapping) • Sử dụng công cụ tổng hợp để tạo ra biểu diễn luận lý tối ưu và hiện thực theo một công nghệ hiện có • Công cụ tối ưu loại bỏ những dư thừa và giảm diện tích mạch logic cần dùng để hiện thực • Kết quả sẽ được ánh xạ vào một FPGA  Netlist  Cơ sở dữ liệu Advanced Digital Design with the Verilog HDL – 15 ©2009, Pham Quoc Cuong chapter 1
 16. Thiết kế sau tổng hợp Computer Engineering 2009 (Post-synthesis design validation) • Bộ so sánh được thực hiện bằng phần mềm hoặc bằng đồ họa • Tìm hiểu và giải quyết sự khác biệt một cách cẩn thận Advanced Digital Design with the Verilog HDL – 16 ©2009, Pham Quoc Cuong chapter 1
 17. Kiểm tra thời gian sau tổng hợp Computer Engineering 2009 (Post-synthesis timing verification) • Thời gian trên mạch phải phù hợp với thiết kế trên những đường then chốt (critical path) • Bước này được lặp lại sau bước loại bỏ điện dung không mong muốn (parasitic extraction) • Thực hiện tổng hợp lại nếu thời gian không phù hợp thiết kế  Thay đổi kích thước transitor  Thay đổi kiến trúc mạch  Thay đổi công nghệ Advanced Digital Design with the Verilog HDL – 17 ©2009, Pham Quoc Cuong chapter 1
 18. Kiểm tra sản phẩm và mô phỏng lỗi Computer Engineering 2009 (Test generation and fault simulation) • Sau khi chế tạo, mạch tích hợp phải được kiểm tra tính đúng đắn (lỗi sản xuất - không phải lỗi thiết kế) • Có thể dùng lại những mẫu kiểm tra mô hình hành vi để kiểm tra sản phẩm sau khi chế tạo • Mô phỏng lỗi là quyết định một tập hợp các mẫu dùng để kiểm tra có phát hiện ra lỗi hay không Sử dụng phần mềm tạo thêm các mẫu thử Advanced Digital Design with the Verilog HDL – 18 ©2009, Pham Quoc Cuong chapter 1
 19. Sắp đặt và nối dây (placement and routing) Computer Engineering 2009 • Sắp xếp các linh kiện (cell) lên một vùng giới hạn và kết nối các đường tín hiệu giữa chúng • Chèn tín hiệu clock vào mạch sao cho không xảy ra lệch xung clock (clock skew) Advanced Digital Design with the Verilog HDL – 19 ©2009, Pham Quoc Cuong chapter 1
 20. Kiểm tra thiết kế vật lý và điện Computer Engineering 2009 (Physical and electrical design rule checks) • Layout vậy lý của thiết kế phải được kiểm tra các ràng buộc  Độ dày vật liệu (material width)  Chồng lấp (overlap)  Tách biệt (separation) • Kiểm tra điện  Fan-out  Các tín hiệu không trộn lẫn với nhau (compromise) • Nhiễu • Tiêu hao năng lượng Advanced Digital Design with the Verilog HDL – 20 ©2009, Pham Quoc Cuong chapter 1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2