Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
593
lượt xem
6
download

Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS chỉ ra được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương và từ đó đề ra biện pháp khác phục - Nâng cao nhận thức của học sinh đối với công tác chống ô nhiễm môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

  1. Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương I/ Mục tiêu bài học: - HS chỉ ra được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương và từ đó đề ra biện pháp khác phục - Nâng cao nhận thức của học sinh đối với công tác chống ô nhiễm môi trường II/ Chuẩn bị: - Giấy, bút - Bảng mẫu 56.1; 56.2 III/ Tiến trình: A – ổn định: B – Kiểm tra: C – Bài mới: Vào bài: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung - Các em điều tra một số I/ Nôi dung nôi dung sau( ghi bảng) .
  2. Cụ thể quanh đội 4, bờ 1/ Điều tra tình Theo dõi sông trước trường hình ô nhiễm ở địa - Nội dung…( ghi bảng) phương theo nội dung bảng 56.1 và điền kết quả vào bảng Theo dõi - Nội dung …(ghi bảng) 2/ Điều tra tác động theo nội dung bảng 56.2 của con người tới và ghi kết quả vào bảng môi trường II/ Thu hoạch: - Phần … Các em vền nhà viết theo mâu trong sách Theo dõi giao khoa giờ sau đem nộp D – Củng cố: Nhận xét giờ thực hành E – Dặn Dò: - giờ sau nộp thu hoạch
  3. Tiết: 61 Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên Ngày soạn:10/4 Ngày dạy: 12/4 I/ Mục tiêu bài học: - HS Phân biệt được 3 dạng tài nguyên - HS nêu được tầm quan trọng và tác dụng vủa việc sử dụng hớp lý tài nguyên thiên nhiên Hiểu khái niệm phát triển bền vững - - Rèn kỹ năng hoạt động nhóm, khái quát, tổng hợp II/ Chuẩn bị: - Tranh các mỏ khai thác, cánh rừng, ruộng bậc thang - Tư liệu về tài nguyên thiên nhiên III/ Tiến trình: A – ổn định: B – Kiểm tra: thu thu hoạch bài thực hành C – Bài mới:
  4. Vào bài: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung I/ Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu - H. Em nào kể tên các dạng tài Phát biểu( Đất, nước, nguyên mà con người sử dụng sinh vật, khoáng sản…) trong tự nhiên ? - Người ta chia chúng thành 3 Theo dõi - Tài nguyên dạng đó là…( Ghi bảng) không tái sinh - Tài nguyên tái sinh - H. Em nào nêu đặc điểm phân Phát biểu( tài nguyên - Tài nguyên năng biệt 3 dạng tài nguyên? lượng vĩnh cửu không tái sinh là sau thời gian sử dung sẽ bi can kiện; tái sinh là sử dụng hợp lý nó sẽ phát triển; …) - Theo nhóm các em hãy thực Hoạt động nhóm hiện các yêu cần của mục - H. Nhóm nào điền kết quả vào Tình bày( 1: g; 2:
  5. bảng sau( treo bảng phụ) a,b,c,e,i; 3:d,h,k,l) - H. Nhóm nào có kết quả khác? Bổ sung - Nhận xét, bổ sung Theo dõi - H. nhóm nào trình bày 2 nội Trình bày(đất, nước, dung cuối? khoáng sản…; tái sinh vì nếu sử dụng hợp lý rừng sẽ phát triển) - H. Nhóm nào nhận xét? Bổ sung - Nhận xét, bổ sung Theo dõi II/ Sử dụng hợp lý tài - H. Việc sử dụng hợp lý tài Phát biểu( đáp ứng nhu nguyên thiên nhiên nguyên thiên nhiên có ý nghĩa cầu và duy trì lâu dài nguồn tài nguyên) gì? - Các nhóm hãy thảo luận điền Hoạt động nhóm kết quả vào phiếu học tập sau Nội dung Tài nguyên đất Tài nguyên nước Tài nguyên rừng Là nơi ở, sản xuất Cung cấp nước Cung cấp lâm sản, Vai trò: uống, sinh hoạt điều hoà khí hậu
  6. Loại tài nguyên Tái sinh Tái sinh Tái sinh Cach sử dụng hợp lý - Cải tạo - tiết kiệm - khai thác có kế - Chống xói - chốn ô nhiễm hoạch - lập khu bảo mòn tồn - H. Nhóm nào điền kết quả vào Trình bày bảng? - H. Nhóm nào có kết quả khác Bổ sung - Nhận xét, bổ sung Theo dõi - D – Củng cố: - H.hay phân biệt tài nguyên tái sinh, không tái sinh, vĩnh cửu - H. Vì sao phải sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên? - Một em đọc phần ghi nhớ E – Dặn Dò: - Học trả lời câu 1,2,3,

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản