intTypePromotion=3

Thuyết trình - Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh mặt trời của Trái đất

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
130
lượt xem
10
download

Thuyết trình - Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh mặt trời của Trái đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh mặt trời của Trái đất thuộc bộ môn Phương pháp giảng dạy Địa lý 10, do nhóm sinh viên trường ĐH Sư phạm thực hiện, nội dung trình bày về chuyển động biểu kiến hằng năm của mặt trời, các mùa trong năm, ngày đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình - Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh mặt trời của Trái đất

 1. Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM Phương pháp dạy học Địa Lý 10 Bài 6: HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT GVHD: T.S Nguyễn Văn Luyện SVTH: Nhóm 4 ( Địa 3B)
 2. I. CHUYỂN ĐỘNG BIỂU KIẾN HẰNG NĂM CỦA MẶT TRỜI • - Hiện tượng mặt trời nằm trên đỉnh đầu lúc 12 giờ trưa là hiện tượng mặt trời lên thiên đỉnh. Có phải lúc nào mặt trời cũng lên thiên đỉnh lúc 12 giờ trưa không???
 3. • chuyển động không có thật của mặt trời được gọi là chuyển động biểu kiến của mặt trời.
 4. II. CÁC MÙA TRONG NĂM • 1. KHÁI NIỆM Mỗi bức tranh tượng trưng mùa nào? •  Mùa là một phần thời gian của năm, nhưng có những đặc điểm riêng về thời tiết và khí hậu.
 5. II. CÁC MÙA TRONG NĂM
 6. II. CÁC MÙA TRONG NĂM • 2. NGUYÊN NHÂN • - Trục TĐ luôn nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo của TĐ một góc 23027’. • - Trục TĐ không đổi phương trong không gian. •  Hai nửa bán cầu thay nhau ngả về phía MT thời gian chiếu sáng và sự thu nhận lượng BXMT ở mỗi bán cầu đều thay đổi trong năm.
 7. II. CÁC MÙA TRONG NĂM 3. NGÀY BẮT ĐẦU CÁC MÙA TRONG NĂM AÂM DÖÔNG MUØA DÖÔNG LÒCH LÒCH XUAÂN BTVN: 21/3 Xuaân Phaân 4,5/2 Laäp Xuaân Lập bảng Ngày bắt HAÏ 22/6 Haï Chí 5,6/5 Laäp Haï đầu các mùa trong THU Thu đối với bán cầu Thu 23/9nămPhaân 7,8/8 Laäp Nam. ÑOÂNG 22/12 Ñoâng Chí 7,8/11 Laäp Ñoâng
 8. III. NGÀY ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA VÀ THEO VĨ ĐỘ
 9. So sánh độ dài ngày đêm? Tại vi trí điểm đang xét thì độ dài ngày đêm có gì đặc biệt? Vị trí của trục Trái Đất so với Mặt Trời? Nơi nào nhận được tia sáng Mặt Trời vuông góc?
 10. MUØA HAÏ MùUØA ÑOÂNG Ngaøy daøi hôn ñeâm Ngaøy ngaén hôn ñeâm Taïi ngaøy 22/6 thôøi gian Taïi ngaøy 22/12 thôøi gian ban ngaøy daøi nhaát, ban ban ngaøy ngaén nhaát, ban ñeâm ngaén nhaát trong ñeâm daøi nhaát trong naêm naêm Truïc Traùi Ñaát höớng veà Truïc Traùi Ñaát höôùng ra phía Maët Trôøi -> tia saùng xa Maët Trôøi - > tia saùng Maët Trôøi vuoâng goùc vôùi Maët trôùi vuoâng goùc vôùi chí tuyeán Bắc chí tuyeán Nam
 11. MUØA XUAÂN MUØA THU Ngaøy daøi hôn ñeâm Ngaøy ngaén hôn ñeâm Taïi ngaøy 21/3 thôøi gian Taïi ngaøy 23/9 thôøi gian ngaøy – ñeâm baèng nhau ngaøy – ñeâm baèng nhau ôû moïi nôi ôû moïi nôi Truïc Traùi Ñaát truøng vôùi Truïc Traùi Ñaát truøng vôùi ñöôøng phaân chia saùng ñöôøng phaân chia saùng toái -> tia saùng Maët Trôøi toái -> tia saùng Maët Trôøi vuoâng goùc vôùi xích ñaïo vuoâng goùc vôùi xích ñaïo
 12. Do trục Trái Đất nghiêng và không đổi phương nên tùy vị trí Trái Đất mà trên quỹ đạo ngày đêm có sự thay đổi theo mùa và theo vĩ độ
 13. KV xích KV nội chí tuyến đạo Sự chênh lệch ngày – đêm theo vĩ độ? KV ôn KV vòng đới cực
 14. “ĐÊM THÁNG NĂM CHƯA NẰM ĐÃ SÁNG NGÀY THÁNG MƯỜI CHƯA CƯỜI ĐÃ TỐI”
 15. IV. ĐÁNH GIÁ Chọn ý đúng nhất trong câu trả lời sau: Câu 1. Có 2 ngày mà mọi địa điểm trên Trái Đất có ngày và đêm dài bằng nhau là: a. 21/3; 23/9 c. 22/6; 22/12 b. 23/9; 22/12 d. 22/6; 23/9
 16. Câu 2: Khu vực nào trên TĐ có hiện tượng ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ? a. Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam b. Từ vòng cực về phía cực c. Từ chí tuyến đến vòng cực d. Ở xích đạo
 17. Câu 3: Vì sao trên Trái Đất có hiện tượng mùa, ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa và theo vĩ độ? a. Trái Đất tự quay quanh trục b. Trái Đất quay quanh Mặt Trời c. Trục của Trái Đất luôn nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo một góc và không đổi phương. d. Tất cả ý trên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản