intTypePromotion=1

Thuyết trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và các nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:34

0
296
lượt xem
88
download

Thuyết trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và các nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài Thuyết trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và các nghiệp vụ ngân hàng thương mại nhằm giúp bạn nắm bắt kiến thức chung về NHTM, cơ cấu tổ chức cuả NHTM, chức năng của NHTM, phân loại NHTM, các nghiệp vụ trong NHTM, ý nghĩa của NHTM.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và các nghiệp vụ ngân hàng thương mại

 1. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC  NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG  MẠI GVHD: TS.TRẦN THỊ KỲ TH: SINH VIÊN NHÓM 4  LOGO
 2. www.themegallery.com DANH SÁCH NHÓM 4 ĐỖ KIỀU OANH NGUYỄN THỊ KIM OANH TRẦN THỊ THÙY DUNG HOÀNG PHƯƠNG THẢO PHẠM THỊ HỒNG LOAN NGUYỄN THỊ THƠM HỒ THỊ TƯƠI HUỲNH THỊ THU THƠ VŨ SƠN TÙNG BÙI THIỆN MINH TRÍ LÊ THỊ NGỌC DIỆU Company Logo
 3. www.themegallery.com NỘI DUNG  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI  CƠ CẤU TỔ CHỨC CUẢ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI  CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI  PHÂN LOẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI  CÁC NGHIỆP VỤ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI  Ý NGHĨA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. Company Logo
 4. www.themegallery.com  GIỚI THIỆU CHUNG  LỊCH SỬ RA ĐỜI  CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN  TỪ THẾ KỶ 15 ĐẾN 18  TỪ THẾ KỶ 18 ĐẾN 20  TỪ THẾ KỶ 20 ĐẾN NAY  KHÁI NIỆM     NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LÀ LOẠI HÌNH TỔ CHỨC  TÍN DỤNG ĐƯỢC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG  NGÂN HÀNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CÓ LIÊN  QUAN. Company Logo
 5. www.themegallery.com  GIỚI THIỆU CHUNG  PHÂN BIỆT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC TỔ  CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG. NGÂN HÀNG THƯƠNG  TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI  MẠI NGÂN HÀNG LÀ TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ TỔ CHỨC TÍN DỤNG THỰC HIỆN TOÀN BỘ  THỰC HIỆN MỘT SỐ  HOẠT ĐỘNG NGÂN  HOẠT ĐỘNG NGÂN  HÀNG HÀNG LÀ TỔ CHỨC NHẬN TIỀN  LÀ TỔ CHỨC KHÔNG  GỬI NHẬN TIỀN GỬI CUNG CẤP DỊCH VỤ  KHÔNG CUNG CẤP DỊCH  THANH TOÁN. VỤ THANH TOÁN. Company Logo
 6. www.themegallery.com CHỨC NĂNG  CỦA NGÂN HÀNG  THƯƠNG MẠI . 1 2 3 4 TRUNG TRUNG  MỘT SỐ GIAN TÀI TẠO TIỀN GIAN  CHỨC CHÍNH THANH  NĂNG TOÁN KHÁC Company Logo
 7. www.themegallery.com TRUNG GIAN TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG NH KHÁCH HÀNG TM Company Logo
 8. www.themegallery.com TRUNG GIAN TÀI CHÍNH NHTW NH KHÁCH HÀNG TM Company Logo
 9. www.themegallery.com TẠO TIỀN KHÁCH HÀNG D NGÂN HÀNG D KHÁCH HÀNG C NGÂN HÀNG C KHÁCH HÀNG B NGÂN HÀNG B KHÁCH HÀNG A NGÂN HÀNG A Company Logo
 10. www.themegallery.com SẢN XUẤT CHO VAY DOANH NGHIỆP,CÁ NHÂN,TIÊU DÙNG,SẢN XUẤT, TÀI TRỢ….. THẺ TÍN DỤNG,GHI NỢ,ATM, SẢN DỊCH VỤ PHẨM CHUYỂN TIỀN…. HỢP ĐỒNG GIAO NGAY,KỲ HẠN, HOÁN ĐỔI, GIAO SAU,QUYỀN CHỌN… Company Logo
 11. www.themegallery.com PHÂN LOẠI  THEO HÌNH THỨC SỞ HỮU. 1 2 3 4 NGÂN HÀNG  NGÂN HÀNG  NGÂN HÀNG  CHI NHÁNH   THƯƠNG  THƯƠNG  LIÊN  NGÂN HÀNG  MẠI NHÀ  MẠI CỔ  DOANH NƯỚC  NƯỚC PHẦN. NGOÀI Company Logo
 12. www.themegallery.com PHÂN LOẠI  THEO CHIẾN LƯỢC KINH DOANH. 1 2 3 NGÂN HÀNG  NGÂN HÀNG  NGÂN HÀNG  BÁN BUÔN BÁN LẼ. BÁN  BUÔN,BÁN  LỄ Company Logo
 13. www.themegallery.com PHÂN LOẠI  THEO QUAN HỆ TỔ CHỨC. 1 2 NGÂN HÀNG  NGÂN HÀNG  CẤP1 CẤP 2 Company Logo
 14. www.themegallery.com BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  TÀI SẢN  NGUỒN VỐN  TIỀN MẶT,VÀNG BẠC… CÁC KHOẢN NỢ CHÍNH PHỦ VÀ NHNN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NN TIỀN VAY,GỬI TỪ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG TIÊN,VÀNG GỬI TỔ CHỨC TÍN DỤNG… TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CHỨNG KHOÁN KINH DOANH CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH VÀ CÁC  KHOẢN NỢ TÀI CHÍNH KHÁC  CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH VÀ CÁC TÀI SẢN  VỐN TÀI TRỢ, ỦY THÁC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH KHÁC  CHO VAY KHÁCH HÀNG PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ CÁC KHOẢN NỢ KHÁC GÓP VỐN ĐẦU TƯ DÀI HẠN VỐN VÀ CÁC QUỸ  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TÀI SẢN KHÁC Company Logo
 15. www.themegallery.com CÁC NGHIỆP VỤ NHTM 1 2 3 NGHIỆP VỤ  NGHIỆP VỤ  MỘT SỐ  TÀI SẢN NỢ SỬ DỤNG  NGHIỆP VỤ  VỐN TRUNG  GIAN Company Logo
 16. www.themegallery.com CÁC NGHIỆP VỤ NHTM THANH THANHTOÁN TOÁN VAYVVỐỐNN VAY DỰ TRỮ HUYĐĐỘỘNG HUY NGVVỐỐNN TR UN G GI AN TA I CH ĐĐẦẦUUTTƯƯ ÍN H CHO CHOVAY VAY Company Logo
 17. www.themegallery.com NGHIỆP VỤ TÀI SẢN NỢ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 1. VỐN ĐIỀU LỆ 2. CÁC QUỸ 3. LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI 4. CHÊNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN Company Logo
 18. www.themegallery.com NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 1. Vốn điều lệ :  Tùy thuộc vào từng loại hình NHTM mà VĐL được hình thành từ những nguồn khác nhau.  VĐL >= vốn pháp định Company Logo
 19. www.themegallery.com NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 2. Các quỹ • Quỹ bổ sung vốn điều lệ • Quỹ dự trữ taì chính • Quỹ đầu tư phát triển( Quỹ phát triển nghiệp vụ) • Quỹ khen thưởng, phúc lợi Company Logo
 20. www.themegallery.com NGHIỆP VỤ TÀI SẢN NỢ NỢ PHẢI TRẢ 1. NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG 2. VỐN VAY 3. NỢ PHẢI TRẢ KHÁC Company Logo
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2