intTypePromotion=3

Thuyết trình: Phân tích khả năng sinh lợi

Chia sẻ: Zcsdf Zcsdf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
269
lượt xem
54
download

Thuyết trình: Phân tích khả năng sinh lợi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài Phân tích khả năng sinh lợi nêu tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư, phân tích khả năng sinh lời. Tầm quan trọng, ý nghĩa, sự cần thiết của phân tích tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư, thành phần của tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư, tính toán tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: Phân tích khả năng sinh lợi

 1. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI Môn : Phân tích tài chính GVHD : PGS.TS Lê Thị Lanh Lớp: Cao Học TCDN Ngày 2 – K21 Nhóm : 11  1. Phan Thị Vân Hà (NT)  5. Lưu Thủy Thâm  2. Bùi Thị Thu Hoài  6. Đỗ Thị Hà Trang  3. Nguyễn Quốc Khang  7. Phạm Thị Hồng Nhung  4. Nguyễn Mai Khánh Linh  8. Nguyễn Ngọc Tiệp
 2. NỘI DUNG TRÌNH BÀY TỶ SUẤT SINH LỢI TRÊN VỐN ĐẦU TƯ PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI
 3. I. TỶ SUẤT SINH LỢI TRÊN VỐN ĐẦU TƯ 1 Tầm quan trọng, ý nghĩa, sự cần thiết của phân tích tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư 2 Thành phần của tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư 3 Tính toán tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư www.themegallery.c
 4. 1. Tầm quan trọng của phân tích khả năng sinh lợi www.themegallery.c
 5. Phân tích tỷ suất sinh lợi So sánh sự thành công của các công ty trong việc sử dụng vốn đầu tư và cũng cho phép đánh giá tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư của các dự án đầu tư khác nhau. So sánh thu nhập của một công ty, hoặc thước đo thành quả khác, đối với quy mô và nguồn tài trợ của công ty. Thước đo này xác định khả năng thành công của công ty, thu hút nguồn tài trợ, tái chi trả chủ nợ và mang lại lợi nhuận cho các chủ sở hữu.
 6. Phân tích tỷ suất sinh lợi Tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư được sử dụng trong nhiều lĩnh vực phân tích, bao gồm: - Đo lường tính hiệu quả quản trị - Đo lường khả năng sinh lợi - Chỉ tiêu để dự báo thu nhập -Chỉ tiêu để hoạch định và kiểm soát
 7. 2. Phân tích thành phần của tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư www.themegallery.c
 8. 2.1. Vốn đầu tư Tổng tài sản Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản là một thước đo thích hợp cho tính hiệu quả của hoạt động kinh doanh, phản ánh lợi nhuận của công ty được sinh ra từ tổng tài sản (nợ cộng vốn cổ phần). Do không phân biệt lợi nhuận được tạo ra từ nguồn tài trợ nào nên thước đo này chỉ tập trung vào đánh giá hoặc dự báo thành quả hoạt động. Khi lấy tổng tài sản làm cơ sở để tính tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư đôi khi phải thực hiện một số điều chỉnh: - Điều chỉnh tài sản không hoạt động - Điều chỉnh tài sản vô hình - Điều chỉnh khấu hao tích lũy
 9. 2.1. Vốn đầu tư Vốn cổ phần Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần của cổ đông chịu tác động của đòn bẩy. Các nhà phân tích thường điều chỉnh vốn đầu tư theo giá thị trường khi tính toán tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư. Cần phân biệt giữa vốn đầu tư của công ty và vốn đầu tư của nhà đầu tư. Trong phân tích này chỉ tập trung vào vốn của công ty. Luôn so sánh tỷ suất sinh lợi của từng thời kỳ trên cơ sở đầu tư của thời kỳ đó. Vốn đầu tư trong một thời kỳ thường được tính trung bình trong thời kỳ đó. - Phương pháp phổ biến nhất là cộng vốn đầu tư đầu kỳ và cuối kỳ chia cho 2. - Một phương pháp chính xác hơn là tính bình quân theo quý.
 10. 2.2. Thu nhập Nếu vốn đầu tư được định nghĩa là tài sản thì sẽ sử dụng thu nhập trước lãi vay và cổ tức. Không loại trừ lãi vay và cổ tức bởi vì lãi vay được xem như là khoản thanh toán cho nhà cung cấp nợ và cổ tức là khoản thanh toán cho các nhà cung cấp vốn cổ phần. Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần thường sử dụng thu nhập ròng sau khi khấu trừ đi các khoản lãi vay và cổ tức cổ phần ưu đãi. Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần phải phản ánh tất cả chi phí hợp lý gồm cả thuế thu nhập.
 11. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản 1 Khái niệm và ý nghĩa  Đo lường khả năng sinh lời của 1 dự án hoặc của hoạt động sxkd của công ty so với tổng vốn đầu tư đã bỏ ra (của cổ đông và của chủ nợ)  Cho thấy thành quả có thể nhận được của các thành phần góp vốn vào công ty.
 12. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản Thu nhập được tính bao gồm thu nhập của cổ đông + chủ nợ Doanh thu -GVHB =Lãi gộp -Chi phí bán hàng -Chi phí quản lý =EBIT -Lãi vay (R) Thu nhập dành cho chủ nợ =EBT R*(1-t) Thu -Thuế nhập =EAT Thu nhập dành cho cổ đông
 13. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản 2 1 Phân tách chỉ số ROA ROA = Tỷ suất sinh lợi x Hiệu suất sử dụng trên doanh thu tài sản
 14. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản Lợi nhuận trên tài sản Lợi nhuận biên X Hiệu suất sử dụng tài sản Thu nhập : Doanh thu Doanh thu : Tải sản Doanh thu - Chi phí Tài sản Tài sản dài + hạn ngắn hạn Chi phí quản lý Giá vốn Chi phí bán + + và các chi phí hàng bán hàng khác Tiền Khoản Hàng Khác Tài Tài sản mặt + + + phải tồn sản vô hình + thu kho cố và những định tài sản khác
 15. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản 3 1 Mối quan hệ giữa tỷ suất sinh lợi trên doanh thu, hiệu suất sử dụng tài sản và ROA Đường cong tỷ suất sinh lợi trong 1 ngành
 16. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản Cải thiện ROA bằng cách Tăng tỷ suất sinh Tăng hiệu suất lợi trên doanh thu sử dụng tài sản Áp dụng cả hai cách trên
 17. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản  Các công ty trong 1 ngành luôn hướng đến một tỷ suất sinh lời trung bình của ngành  Bằng việc phân tích ROA, các công ty có thể xác định mình cần cải thiện ở đâu: các chỉ số tỷ suất sinh lời trên doanh thu, hiệu suất sử dụng tài sản có bằng với trung bình ngành không ?  Nếu nhỏ hơn trung bình ngành thì cải thiện bằng cách nào ?  Nếu đã bằng thì có cách nào cải thiện thêm nữa không ?
 18. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản Bằng việc chia tách ROA thành các thành phần nhỏ hơn (hình 1) thì công ty có thể cải thiện ROA bằng: Quản trị hàng tồn kho Quản lý tốt công nợ Tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm Nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản (tăng công suất máy móc thiết bị, thanh lý những tài sản nào không dùng tới nữa ....)
 19.  TSSL trên VCP thường đo lường kết quả của công ty trong việc sử dụng tài sản để tạo ra thu nhập và lãi cho các cổ đông của cổ phần thường  Khác với TSSL trên tài sản, tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần có xem xét đến chi phí huy động vốn  TSSL trên VCP thường không bao gồm các tài sản được tài trợ bằng vốn vay hoặc cổ phần ưu đãi  Công thức tính ROE = Thu nhập ròng – Cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi Bình quân vốn cổ phần thường

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản